Kolegium rektora

Kolegium je stálým poradním orgánem rektora. Jeho složení určuje rektor. Kolegium svolává rektor VŠTVS Palestra pravidelně jednou za 14 dní.

 

Členové kolegia rektora

prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc. – rektor
prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc. – prorektorka pro vědu a výzkum
doc. PhDr. Pavel Tilinger – prorektor pro vnější vztahy a tvůrčí činnost
doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D. – prorektorka pro pedagogickou činnost
Mgr. Milena Špačková – jednatelka
Mgr. Pavel Špaček – jednatel
Mgr. Tomáš Mirovský, DiS. – tajemník jednatele

 

Rozšířené kolegium rektora je poradním orgánem rektora v řešení otázek týkajících se univerzity, fakult a dalších součástí. V tomto kolegiu jsou zastoupeni členové kolegia rektora a vedoucí jednotlivých kateder.