VĚDA A VÝZKUM

VÝZKUMNÁ A TVŮRČÍ ČINNOST


Směrnice VaV/05 ve znění dodatku č. 1 - Vnitřní evaluace vědecko-výzkumné činnosti
Úplné znení směrnice naleznete zde.

Směrnice VaV/04 - Zásady studentské grantové soutěže
Úplné znění směrnice naleznete zde.

Směrnice VaV/03 ve znění dodatku č. 1 - Postup evidence výsledků
Úplné znění směrnice naleznete zde.

Směrnice VaV/02 - Nakládání se ziskem
Úplné znění směrnice naleznete zde.

Směrnice VaV/01 - Nakládání s výsledky výzkumu a vývoje na VŠTVS PALESTRA
Úplné znění směrnice naleznete zde.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Aktualizace 17. 2. 2018