KATEDRA WELLNESS

 

 

Katedra wellness 
Katedra wellness garantuje státní závěrečné zkoušky a výuku povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů zaměřených na problematiku wellness. Studium a absolvovaná praxe průběžná i souvislá umožnují studentům magisterského i bakalářského studia orientovat se v základních otázkách filozofie a etiky wellness, v biologických, psychologických a sociologických aspektech wellness problematiky. Významným cílem katedry wellness je zapojovat studenty do výzkumných projektů, a rozvíjet tak výzkum v oboru wellness ve smyslu kvality wellness programů z hlediska celkové péče o klienty.

Zastoupení wellness předmětů ve Státní závěrečné zkoušce zkoušce 
Wellness specialista (navazující magisterské studium)
Součástí Státní závěrečné zkoušky je zkouška z Managementu wellness služeb a projektového řízení, Psychologie zdraví, Současných trendů ve wellness, Výživy ve wellness programech.

Sportovní a kondiční specialista – specializace ve wellness (bakalářské studium)
Součástí specializace u Státní závěrečné zkoušky je zkouška z Wellness.

Vedoucí katedry: prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc., krejci@palestra.cz
Tajemník katedry: Mgr. Jiří Kajzar, kajzar@palestra.cz

Členové katedry  
Mgr. Romana Andělová MUDr. Valerija Biljaková
doc. PaedDr. Petr Kolisko, CSc.  Mgr. Jana Kočí
Mgr. Pavel Kysel prof. Ing. arch. Miloš Kopřiva  
Ing. arch. Jan Paroubek     prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc.
RNDr. Ludmila Vacek, Ph.D. Mgr. Michal Polák
Ing. Hana Pejšová   
   

 

                                                                                                                                                                                                                                           Aktualizace 5. 2. 2019