KATEDRA WELLNESS

 

 

Katedra wellness 
Katedra wellness garantuje státní závěrečné zkoušky a výuku povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů zaměřených na problematiku wellness. Studium a absolvovaná praxe průběžná i souvislá umožnují studentům magisterského i bakalářského studia orientovat se v základních otázkách filozofie a etiky wellness, v biologických, psychologických a sociologických aspektech wellness problematiky. Významným cílem katedry wellness je zapojovat studenty do výzkumných projektů, a rozvíjet tak výzkum v oboru wellness ve smyslu kvality wellness programů z hlediska celkové péče o klienty.

Zastoupení wellness předmětů ve Státní závěrečné zkoušce zkoušce 
Wellness specialista (navazující magisterské studium)
Součástí Státní závěrečné zkoušky je zkouška z Managementu wellness služeb a projektového řízení, Psychologie zdraví, Současných trendů ve wellness, Výživy ve wellness programech.

Sportovní a kondiční specialista – specializace ve wellness (bakalářské studium)
Součástí specializace u Státní závěrečné zkoušky je zkouška z Wellness.

Vedoucí katedry: prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc., krejci@palestra.cz
Tajemník katedry: Mgr. Jiří Kajzar, kajzar@palestra.cz

Členové katedry  
Mgr. Romana Andělová MUDr. Valerija Biljaková
Mgr. Erika Havlasová Mgr. Zuzana Kloboučníková 
Mgr. Pavel Kysel Dr. Ludmila Vacková, Ph.D.
doc. Ing. arch. Miloš Kopřiva    Ing. Miroslav Pácha
Mgr. Michal Polák Ing. Hana Pejšová   
Ing. arch. Jan Paroubek Bc. Aneta Sadíková
doc. PaedDr. Petr Kolísko, CSc.   

 

                                                                                                                                                                                                                                           Aktualizace 30. 10. 2017