ETICKÁ KOMISE
ORGÁNY ŠKOLY

ETICKÁ KOMISE
Etická komise VŠTVS Palestra je zřízena v souladu s Etickým kodexem VŠTVS Palestra. Je zřízena pro otázky dodržování etiky při plnění vědecko-výykumných úkolů na VŠTVS Palestra. Součástí Etické komise je rovněž komise disciplinární, jejíž funkce je určena disciplinárním řádem. 

ETICKÝ KODEX
Etický kodex VŠTVS Palestra naleznete zde

Složení Etické komise:
prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc. - předseda
prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc.
doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.
Mgr. Milena Špačková
Mgr. Pavel Špaček
Mgr. Tomáš Mirovský, DiS.

Složení Disciplinární komise:
JUDr. Michal Frabša - předseda
doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.
Mgr. Tomáš Mirovský, DiS.
Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.
Mgr. Kamila Bulířová
doc. PhDr. Jiří Tůma, Ph.D.
Dana Staňková

Zástupce Akademického senátu: Mgr. Kamila Bulířová nebo Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.

Výsledky jednání Etické a Disciplinární komise jsou zveřejněny v rámci školního intranetu.