REDAKČNÍ RADA
ORGÁNY ŠKOLY

REDAKČNÍ RADA
Redakční rada VŠTVS Palestra sestavuje a řídí ediční plán vysoké školy, analyzuje potřeby výuky a pořadavky odborné praxe - společenskou poptávku po odborném zpracování důležitých témat.

Ediční činnost vysoké školy je zaměřena na:

  • vydávání odborných publikací: studijních opor, odborných a učebních textů a textových pomůcek sloužících k výuce a popularizaci vědecké a odborné činnosti školy, odborných publikací;
  • tvorbu e-learningových studijních opor;
  • vydávání recenzovaného časopisu ACTA SALUS VITAE, obsahově zaměřeného na problematiku zdraví a wellness;
  • vydávání recenzovaného časopisu DIAGNOSTIKA A PORADENSTVÍ v pomáhajících profesích;
  • vydávání studentského odborného časopisu PALESTRA.

 

Členové redakční rady 
prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc.
prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc.
Mgr. Milena Špačková
Mgr. Pavel Špaček
Mgr. Tomáš Mirovský, DiS
Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.
doc. PhDr. JIří Tůma, Ph.D.
Alena Malcová