STUDIJNÍ PLÁNY MAGISTERSKÝCH OBORŮ

INFORMACE PRO STUDENTY

Navazující magisterské studium
Aktuální studijní plán pro studenty naleznete zde.

Počty kreditů:
Povinné                      73
Povinně - volitelné      30
Volitelné                       9
Diplomová práce           8

Průvodce studiem naleznete v informačním systému Moggis.