KONFERENCE
VÝZKUMNÁ A TVŮRČÍ ČINNOST

Nabídka konferencí:

12. 9. - 13. 9. 2017, Křtiny
9. ročník mezinárodní vědecká konference celoživotního vzdělávání ICOLLE 2017. 

21. - 23. 6. 2017, Valencia, Spain
3rd International Conference on Higher Education Advances - HEAd´17 

22. 9. 2016, Praha
Sympozium "Aplikace metodyky krátkých intervencí v praxi".

13. - 15. 7. 2016, Vienna, Austria
7th "International Conference on New Horizons in Education"


20.
9. 2016, Zvolen
Mezinárodní vědecká konference: "Telesná výchova a šport - prostriedok k vytvárania vzťahu mladej generácie k pohybu a športu"

16. - 17. 9. 2016, Praha
Mezinárodní konference v rámci celouniverzitních oslav 700. výročí narození Karla IV.
Pohybové aktivity ve světle odkazu Karla IV.
Bližší informace zde. 
Elektronická přihláška zde.

14. 9. 2016, Slovakia, Ružomberok
Mezinárodní vědecká konference: "Interdisciplinárna kooperácia v ošetrovateľstve, pôrodnej asistencii a sociálnej práci"

7. - 9. 9. 2016, Olomouc
34. Psychologické dny
Možnosti a hranice psychologie

7. - 9. 9. 2016, Girne, North Cyprups
IGHSC – 2016 Internatıonal Global Educatıon & Human Scıences Conference

11. - 13. 11. 2016, Praha
The International Workshop for Instructors of Parents and Children

20. - 21. 4. 2016, Ústí nad Labem
7. Mezinárodní konference psychomotoriky
Psychomotorická terapie a motivace k pohybové aktivitě

18. - 22. 4. 2016, Slovakia, Zilina
International, Multidisciplinary Academic Conference GV 2016 - Call for papers

4. - 6. 2. 2016, UAE, Dubai
IETC 2016 - International Education Technology Conference

31.3. - 1.4. ČR, České Budějovice
Mezinárodní vědecká konference "Udržitelný rozvoj VII. - 30 let od Jednotného evropského aktu aneb Evropa čtyř svobod"
Další informace zde.