CENTRUM PRAXÍ

INFORMACE PRO STUDENTY

 

Centrum praxí
Centrum praxí pomáhá studentům bakalářského i magisterského studia při výběru odpovídající praxe.

Od akademického roku 2016/2017 budeme studentům uveřejňovat nabídky společností k výkonu praxe. Všechny zde nabízené možnosti budou v případě řádného absolvování uznány jako praxe studenta.

Nabídky na praxe studentů mohou společnosti (spolky, firmy, apod.) zasílat na adresu bubnikova@palestra.cz.

Přehled institucí, u kterých je možné absolvovat odbornou praxi naleznete zde. Seznam budeme průběžně doplňovat.

Vedoucí centra:  Mgr. Hana Bubníková

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Aktualizace 21. 10. 2018