KURZY V RÁMCI CŽV

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Programy CŽV v roce 2015/ 2016
Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r. o. v souladu s §60 novely zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) realizuje v rámci celoživotního vzdělávání roční studijní programy.

Vyhlášené programy celoživotního vzdělávání obsahově vycházejí z akreditovaných bakalářských programů VŠTVS PALESTRA a jsou doplněny dalšími předměty dle vybraného zaměření a specializace. Výuka probíhá v rámci několikadenních bloků (soustředění), jejichž harmonogram je vždy vypsán na celý akademický rok dopředu. Na zkoušky se studenti připravují formou samostudia. Každý student kurzů celoživotního vzdělávání má přístup na informační systém vysoké školy (Moggis), kde jsou k dispozici mj. učební texty na e-learning. Dále mohou využívat služby knihovny a elektronické knihovny.

Ti, kteří úspěšně absolvují roční program, mohou studium ukončit s diplomem absolventa ročního kurzu celoživotního vzdělávání, nebo se mohou přihlásit ke studiu a nastoupit do druhého ročníku bakalářského studia na VŠTVS PALESTRA. Ke studiu se mohou přihlásit zájemci se středoškolským vzděláním ukončeným maturitní zkouškou. Přijímací zkoušky se nekonají.

Obecné informace o celoživotním vzdělávání naleznete zde.

Přihláška ke studiu
Přihlášku ke studiu
 najdete zde, nebo vám ji můžeme zaslat poštou.Po obdržení přihlášky dostanete poštou rozhodnutí o přijetí ke studiu, smlouvu na studium a zálohovou fakturu na 1. splátku školného.

Vypisované programy pro akademický rok 2015/ 2016:

 1. Praktik pro wellness centra (dále jen PW) - více  naleznete zde.
 2. Výživový poradce (dále jen VP) - více naleznet zde.
 3. Aktivizátor seniorů (dále jen AS) - více naleznete zde.

Termíny výuky:

Zimní semestr: 3 x 3 dny + 7 dnů (pondělí - neděle)

Letní semestr: 3 x 3 dny + 7 dnů (pondělí - neděle)

 • 9. - 11. 10. 2015
 • 23. – 25. 10. 2015

 • 4. – 6. 12. 2015

 • 18. – 24. 1. 2016

 • 11. – 13. 3. 2016

 • 8. – 10. 4. 2016

 • 13. – 15. 5. 2016

 • 13. -19. 6. 2016

Výuka probíhá ve stanovených dnech obvykle od 8,30 do 17,00 hodin, v případě exkurzí nebo výuky mimo budovu školy může být výuka prodloužena. Pokud se přihlásí větší skupina zájemců najednou (min. 20), je možné připravit rozvrh hodin podle individuálních požadavků.

Termín podání přihlášek ke studiu: do 30. 9. 2015.

Seznam kurzů se slevou pro studenty PALESTRY bude doplněn.