GRANTY

VÝZKUMNÁ A TVŮRČÍ ČINNOST

W/VSP/161/I Základní výzkum ckirkadiánních determinant živostního stylu a výkonnosti japonských a českých sportovců a nesportovců
W/VSP/141/I Povědomí veřejnosti o významu wellness pro život člověka
W/VSP/131/I Výzkum vlivu životního stylu, cirkadiánní typologie, spánkových a stravovacích návyků na duševní zdraví sportujících a nesportujících dětí a studentů v ČR a Japonsku
   
P/VSP/171/N Spiritualita wellness
P/VSP/162/N Benefity cvičebního programu zaměřeného na odstranění přetrvávajících primitivních reflexů u dětí mladšího školního věku s diagnostikovanými odchylkami v neuromotorickém vývoji – experimentální výzkumný projekt
P/VSP/161/N Souvislost  neuromotorické nezralosti s projevy poruch učení a poruch aktivity u dětí mladšího školního věku
P/VSP/152/N Benefity wellness aktivit u seniorů
P/VSP/151/N Analýza postojů populace ke zdravému životnímu stylu

 

                                                                                                                                                                                                                                                 Atualizace 11. 5. 2018