INFORMAČNÍ SYSTÉM MOGGIS

INFORMACE PRO STUDENTY

 

Informační systém Moggis

Na naší škole se používá informační systém Moggis (dále jen IS Moggis), jehož prostřednictvím Vám jsou sdělovány důležité informace týkající se výuky. Pomocí IS Moggis se můžete on-line přihlásit na termíny zkoušek, sledovat průběžně Vaše studijní výsledky a také se prostřednictvím „Nástěnky“ dozvídáte důležité informace sdělené vedením školy či pedagogy.

Postup pro přihlášení:

     1.  Vstupte na vstvs.palestra.cz
     2.  Zvolte ikonu "Informační systém" (zobrazí se okno "Výstraha zabezpečení", odpovězte "ANO") 
     3.  Systém vás vyzve k zadání:
               Uživatelského jména - Vaše příjmení včetně diakritiky (např. "Čermáková") nebo Vaše osobní identifikační číslo.    
               Hesla - při prvním přihlášení Vaše rodné číslo včetně lomítka (např. "123456/0000"), v příštím přihlášení Vás systém vyzve ke změně hesla,  heslo může                                     obsahovat min. 3 max. 12 znaků složených z písmen bez diakritiky nebo číslic.
     4.  Otevře se Vám Vaše osobní schránka, která obsahuje:
               Osobní složku - zde můžete upravovat/doplňovat Vaše kontaktní údaje
               Přehled studia - zde jsou uvedeny předměty pro daný semestr
               Zápis - zápis nepovinných předmětů
               Zkoušky - zde se před zkouškovým obdobím zapisujete na termíny zkoušek
               Platby - evidence plateb školného
               Skripta - skripta v elektronické podobě
               Nástěnka - zde můžete odesílat a přijímat zprávy od pedagogů, vedení školy, spolužáků

Doporučujeme se s IS Moggis seznámit přes manuál zde.

V případě problémů nebo dotazů kontaktujte studijní oddělení:

Prezenční studium - Zuzana Legerová, DiS. legerova@palestra.cz 
Kombinované studium - Eva Kaiserová, DiS. kaiserova@palestra.cz