PORADENSKÉ CENTRUM

INFORMACE PRO STUDENTY


Poradenské centrum je určeno stávajícím studentům Palestry a zájemcům o studium na VŠTVS PALESTRA, kteří mají minimálně zaplacenou přihlášku ke studiu.

Poradenské centrum

Poskytuje široké spektrum služeb:

 • Poradenství v oblasti studia (stávajícího i budoucí studijní volby), zvláštní důraz je kladen na řešení rizikových studijních situací (doc. M. Švamberk Šauerová)
 • Péče o studenty se specifickými studijními potřebami (doc. M. Švamberk Šauerová)
 • Psychologické poradenství
  Poradenství v oblasti psychologie sportu – zvládání předsoutěžních stavů, nácvik autoregulačních postupů a psychologická podpora regenerace (doc. D. Stackeová)
  Poradenství v oblasti poruch příjmu potravy u sportovců (doc. D. Stackeová)
  Poradenství v oblasti řešení psychosomatických obtíží v oblasti pohybového systému (především bolesti zad a hlavy psychosomatického původu (doc. D. Stackeová)
  Poradenství v oblasti zvládání stresové zátěže a zvýšení psychické odolnosti ve vztahu k životnímu stylu (doc. D. Stackeová, doc. M. Švamberk Šauerová)
 • Koučování - osobnostní rozvoj (doc. M. Švamberk Šauerová)

Garant poradenského centra
doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

Bližší informace ke garantce lze najít zde 

Termíny konzultací lze domluvit  na emailové adrese: 
svamberk.sauerova@palestra.cz

V rámci studijního poradenství se zaměřujeme zejména na:

 • pomoc při vhodném výběru oboru VŠTVS PALESTRA
 • pomoc při výběru doktorského studia na vysokých školách
 • začínajícím studentům usnadníme orientaci v neznámém studijním prostředí a při řešení nových situací a problémů spojených s vysokoškolským studiem
 • podílíme se na tvorbě průvodce studiem, spolupracujeme s Akademickým senátem
 • připravujeme a průběžně dbáme na zlepšení podmínek pro studium studentů se specifickými studijními potřebami (předvším péče o studenty s SPU a studenty s tělesným handicapem
 • pomoc nabízíme studentům při překonávání krize i v průběhu studia, kdy se dostanou do svízelných a pro ně složitě řešitelných situací (viz dále psychologické poradenství či podpora osobnostního rozvoje 
 • péči o studenty s tělesným handicapem zajišťujeme ve spolupráci s Bc. Janem Tománkem a Mgr. Annou Haviarovou
 • obrátit se na nás mohou i ti, kteří jsou již v praxi a chtějí si ještě doplnit vzdělání, případně potřebují radu ohledně splňování kvalifikačních předpokladů

 

V rámci prevence studijní neúspěšnosti a podpory efektivního studia je pravidelně Poradenským centrem realizován edukační projekt (workshop) pro první ročníky bakalářského studia „Projekt podpory efektivního studia na vysoké škole“. Obsah projektu připravili: doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Mgr. Jiří Kajzar, MUDr. Jozef Martinča.

V souvislosti s podporou efektivního studia je v průběhu roku ještě nabízený workshop hlouběji zaměřený na využití timemanagmentu a koučinku v osobnostním a profesním rozvoji (pro studenty bakalářského i magisterského studia).

V rámci psychologického poradenství nabízíme:

 • poradenství v oblasti výchovy, péče o děti s SPU/ADHD, poradenství v oblasti inkluzivního vzdělávání
 • konzultace jsou uzpůsobeny potřebám konzultujících studentů – řešení obtíží na úrovni„jsem rodič“/ „jsem pedagogický pracovník“

 V rámci osobnostního rozvoje nabízíme:

 • arteterapeuticky orientovaná sezení
 • koučink (holistické koučování)

 

V roce 2017/2018 plánujeme inovaci služeb a rozšíření personálního složení Poradenského centra.