MBA studium

PRO ZÁJEMCE O STUDIUM

Všeobecné informace |  Přijímací řízení  

Přijímací řízení je otevřené do 30. 6. 2019.

Pro akademický rok 2019/2020 je otevřena pouze kombinovaná forma studia. 

Postup přijímacího řízení:  

  1. elektronické podání přihlášky ke studiu - zde.
  2. uhrazení poplatku 1000 Kč;
  3. doložení úředně ověřené kopie diplomu posledního ukončeného vysokoškolského vzdělání (min. diplom Bc.)*;
  4. doložení profesního životopisu;
  5. doložení čestného prohlášení o trestní bezúhonnosti - zde.

*Absolventi VŠTVS PALESTRA  diplom nedodávají. 

Uchazeč je považován za přihlášeného v okamžiku, kdy je v informačním systému Moggis zaevidován výše uvedený poplatek. Bližší informace k informačnímu systému Moggis zde. 

Smlouva o studiu, rozhodnutí o přijetí a další informace jsou uchazeči odeslány do 30 dnů od uhrazení uvedeného poplatku prostřednictvím elektronického informačního systému Moggis (nástěnka - dokumenty - MBA).

Studijní oddělení kombinované formy studia: Eva Kaiserová, DiS, kaiserova@palestra.cz, tel.: 212 277 726

Adresa pro doručení podkladů přijímacího řízení: VŠTVS PALESTRA, spol. s r.o., Slovačíkova 400/1, Praha 9 - Kbely

 Platební údaje: 

Banka: Česká spořitelna a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00  Praha 4
Číslo účtu: 3 309 309 309/0800
Variabilní symbol:         Identifikační číslo (ID)
z informačního systému Moggis, které Vám bude přiděleno 
na základě podané elektronické přihlášky ke studiu
Majitel účtu:  Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA spol. s r. o., Slovačíkova 400/1, 197 00  Praha 9 
IBAN: CZ62 0800 0000 0033 0930 9309
SWIFT kód (BIC): GIBACZPX