PUBLIKAČNÍ ČINNOST

VÝZKUMNÁ A TVŮRČÍ ČINNOST

 


 

Hošek
  Prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc.
  Rektor                                              

 

 

 

Krejčí
Prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc.
Prorektorka pro vědu a výzkum                            
Šv. Šauerová
doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.
Prorektorka pro pedagogickou činnost
Tilinger
 doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.
 Prorektor pro zahraniční styky               

 

 Jirásko
 Ing. Robin Jirásko, Ph.D.                                
Bláha
doc. RNDr. Pavel Bláha, CSc.                           
Jandová
 doc. MUDr. Dobroslava Jandová       

 

 

Kopřiva
 doc. Ing. arch. Miloš Kopřiva                   
neuman
 doc. PhDr. Jan Neuman, CSc.                        
Nechlebová
 Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.    

 

 

Stackeová
doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.                  
Vilikus 
doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.                    
 Tůma
  doc. PhDr. Jiří Tůma, Ph.D.