PUBLIKAČNÍ ČINNOST

VÝZKUMNÁ A TVŮRČÍ ČINNOST

 

Stránka se upravuje

                                                                                        Hošek
                                                                    Prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc.
                                                                    Rektor

 

Krejčí Tilinger Švamberk Šauerová
Prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc.
Prorektorka pro vědu a výzkum
doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.
Prorektor pro zahraniční styky
doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.
Prorektorka pro pedagogickou činnost

 

 

Bláha
doc. RNDr. Pavel Bláha, CSc.