ROBIN JIRÁSKO

PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Publikační činnost 

Ing. Robin Jirásko, Ph.D.

vysokoškolsý pedagog                                                                                                                                                   

 

Jirásko 

 

Vzdělání

     1996 – 2001 - Ing. - Technická univerzita v Liberci, Hospodářská fakulta
     2001 – 2008 - Ph.D. - Technická univerzita v Liberci, Hospodářská fakulta

 

 

 

JIRÁSKO, Robin. Důchodová reforma ve znamení hospodářského růstu. Sborník z 8. ročníku konference studentů doktorského studia Fakulty financí a účetnictví. Praha: FFÚ VŠE, 2007. ISBN 978-80-245-1181-8.

JIRÁSKO, Robin. Stabilizace penzijního systému v ČR. Sborník z 3. ročníku mezinárodní Baťovy doktorandské konference. Zlín: Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati, 2007. ISBN 978-80-7318-529-9.

JIRÁSKO, Robin. Řešení penzijní otázky v ČR. Sborník z vědecké konference Hradecké ekonomické dny. Hradec Králové: Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové, 2007. ISBN 978-80-7041-824-6.

JIRÁSKO, Robin. Na důchody jinak. Mladá fronta dnes, 7. srpna 2006.

JIRÁSKO, Robin. Důchodová reforma v ČR. Sborník z mezinárodní konference Liberecké ekonomické fórum. Liberec: Hospodářská fakulta TUL, 2005. ISBN 80-7083-953-8.

JIRÁSKO, Robin. Analýza časové řady měnového agregátu M2 v ČR od roku 1993.E+M. Ekonomie a Management = Economics and Management. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 1998- . s. 86-88. ISSN 1212-3609.