JAN NEUMAN

PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Publikační činnost  |  Účast na konferncích

doc. PhDr. Jan Neuman, CSc.

vysokoškolský pedagog                                                                                                                                               

 Neuman
   


KAPLAN, Aleš, BARTŮNĚK, Dušan a NEUMAN, Jan. Skáčeme, běháme a hrajeme si: na hřišti i pod střechou. Vydání třetí. Praha: Portál, 2015. 158 stran. ISBN 978-80-262-0854-9.

NEUMAN, Jan. Výchova v přírodě – učení a výchova bezprostředními prožitky a zkušenostmiIn: ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta, ed. a HOŠEK, Václav, ed. Zážitková pedagogika - zdroj inspirace v edukační praxi: kolektivní monografie. Vydání první. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, spol. s r.o., 2015. 210 stran. ISBN 978-80-87723-17-3.
Dostupné z:1. část http://vstvs.palestra.cz/data/Z%C3%A1%C5%BEitkov%C3%A1%20pedagogika%201.%C4%8D%C3%A1st.pdf
                   2. část http://vstvs.palestra.cz/data/Z%C3%A1%C5%BEitkov%C3%A1%20pedagogika%202.%C4%8D%C3%A1st_.pdf

NEUMAN, Jan a HERMOCHOVÁ, Soňa. Nejlepší hry do kapsy. Vyd. 1. Praha: Portál, 2014. 189 s. ISBN 978-80-262-0468-8.

NEUMAN, Jan. Dobrodružné hry a cvičení v přírodě. Vyd. 7. Praha: Portál, 2014. 325 s. ISBN 978-80-262-0628-6.

NEUMAN, Jan. Úvodní kapitoly pro teorii a metodiku kurzů pobytů v přírodě. Publikace semináře Rozvoj metodických dovedností pro pořádání prožitkových kurzů v přírodě. Praha: Projekt Odysea, 2011. 34 s. ISBN 978-80-87145-41-8. Ke stažení zde.

NEUMAN, Jan. Education and learning through outdoor activities: games and problem solving activities, outdoor exercises and rope courses for youth programmes. [Prague]: IYNF, 2004. 294 s. ISBN 80-903577-0-9.

NEUMAN, Jan a ZAPLETAL, Miloš. Hry do kapsy X: sociálně psychologické, motorické a kreativní hry. Vyd. 1. Praha: Portál, 2005. [96] s. ISBN 80-7367-025-9.

NEUMAN, Jan a TOMEŠ, Pavel. Hry do kapsy IX: sociální, motorické a kreativní hry. Vyd. 1. Praha: Portál, 2005. [96] s. ISBN 80-7178-985-2.

NEUMAN, Jan a WAGENKNECHT, Miloslav. Hry do kapsy VIII: sociální, motorické a kreativní hry. Vyd. 1. Praha: Portál, 2005. [96] s. ISBN 80-7178-984-4.

CAHA, Milan, NEUMAN, Jan a ČINČERA, Jan. Hry do kapsy VII: sociální a ekologické, motorické a kreativní hry. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004. [96] s. ISBN 80-7178-909-7.

HERMOCHOVÁ, Soňa a NEUMAN, Jan. Hry do kapsy VI: sociálně psychologické, motorické a kreativní hry. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004. [96] s. ISBN 80-7178-875-9.

HERMOCHOVÁ, Soňa a NEUMAN, Jan. Hry do kapsy V: sociálně psychologické, motorické a kreativní hry. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004. [96] s. ISBN 80-7178-874-0.

BRTNÍK, Jiří a NEUMAN, Jan. Zimní hry na sněhu i bez něj. Vyd. 2. Praha: Portál, 2003. 275 s. ISBN 80-7178-762-0.

HERMOCHOVÁ, Soňa a NEUMAN, Jan. Hry do kapsy I: sociálně psychologické, motorické a kreativní hry. Vyd. 1. Praha: Portál, 2003. [96] s. ISBN 80-7178-672-1.

HERMOCHOVÁ, Soňa a NEUMAN, Jan. Hry do kapsy II: sociálně psychologické, motorické a kreativní hry. Vyd. 1. Praha: Portál, 2003. 96 s. ISBN 80-7178-673-X.

HERMOCHOVÁ, Soňa a NEUMAN, Jan. Hry do kapsy III: sociálně psychologické, motorické a kreativní hry. Vyd. 1. Praha: Portál, 2003. [96] s. ISBN 80-7178-817-1.

HERMOCHOVÁ, Soňa a NEUMAN, Jan. Hry do kapsy IV: sociálně psychologické, motorické a kreativní hry. Vyd. 1. Praha: Portál, 2003. [96] s. ISBN 80-7178-818-X.

NEUMAN, Jan. Dobrodružné hry v tělocvičně. Vyd. 1. Praha: Portál, 2001. 243 s. Hry. ISBN 80-7178-555-5.

NEUMAN, Jan et al. Turistika a sporty v přírodě. Vyd. 1. Praha: Portál, 2000. 200 s. ISBN 80-7178-391-9.