JIŘÍ TŮMA

PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Publikační činnost  |  Účast na konferencích

doc. PhDr. Jiří Tůma, Ph.D.

Vysokoškolský pedagog                                                                                                                                                        

Vedoucí katedry pedagogiky a psychologie

Tajemník vědy a výzkumu

Výkonný redaktor vědeckého časopisu Acta Salus Vitae

Šéfredaktor vědeckého časopisu Sociálně-zdravotnický horizont

Tůma
 

Vzdělání

2005 – TFJU v Českých Budějovicích – Vychovatelství - Pedagogika volného času. (Mgr.).
2009 – VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislavě – rigorózní řízení – Sociální práce (PhDr.).
2011 – VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislavě – doktorandské studium – Sociální práce (Ph.D.).
2016 – VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislavě – habilitační řízení – Sociální práce (doc.).

 

 

MATYŠÁK, P., MAČKINOVÁ, M., TŮMA, J. Sociálne a spoločenské problémy ťažko zdravotne postihnutích ľudí.  In Eniologie člověka. Břeclav: Sovenio, číslo 12, 2017, s. 15-22. ISSN 2336-4157.

TŮMA, J., NOVOTNÁ, J., TŮMOVÁ, A. Víra a rituály v tradiční romské kultuře. In KOZOŇ, A. a kol. Náhlaď na tradičnú rómsku kultúru v procese socializácie. Trenčín: Sposointe, 2016, s. 117-120. ISBN 978-80-89533-18-3. Dostupné také z http://www.sposointe.eu nebo zde.

TŮMA, J., NOVOTNÁ, J., TŮMOVÁ, A. Sportovní a zážitkové aktivity ve středisku výchovné péče Dobřichovice. In  ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta, ed. Benefity využití sportovních a prožitkových aktivit v edukačních souvislostech: kolektivní monografie. Vydání: první. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, spol. s r.o., 2016. 335 stran. ISBN 978-80-87723-30-2.

TŮMA, J., MEIXNER, I., TŮMOVÁ, A. Problémové užívanie alkoholu u stredoškolskej mládeže a význam prevencie. In Sociálno-zdravotnícke spektrum [online]. Bratislava: VŠZaSP sv. Alžbety, 2016. ISSN 1339-2379. Dostupné také z www.szspektrum.eu. 

TŮMA, J., ŠTEFANKO, P., TŮMOVÁ, A. Zážitkové aktiviti pre deti v meste a obci. In ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta, ed. a HOŠEK, Václav, ed. Zážitková pedagogika - zdroj inspirace v edukační praxi: kolektivní monografie. Vydání první. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, spol. s r.o., 2015. 210 stran. ISBN 978-80-87723-17-3. Dostupné z:
                  1. část http://vstvs.palestra.cz/data/Z%C3%A1%C5%BEitkov%C3%A1%20pedagogika%201.%C4%8D%C3%A1st.pdf
                  2. část http://vstvs.palestra.cz/data/Z%C3%A1%C5%BEitkov%C3%A1%20pedagogika%202.%C4%8D%C3%A1st_.pdf