VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

PRO ZÁJEMCE O STUDIUM

  1. Každému uchazeči bude rozhodnutí doručeno písemně do vlastních rukou. Dopis bude odeslán nejpozději do 30 dnů od ukončení přijímací zkoušky.
  2. Uchazeč, který byl přijat ke studiu obdrží s rozhodnutím o přijetí návrh smlouvy o zabezpečení studia na VŠTVS a informaci o termínu podepsání smlouvy a termínu zápisu do studia.
  3. Informaci o přijetí mají studenti k dispozici v informačním systému školy, do kterého se studenti mohou přihlásit zde následujícím způsobem:
    uživatelské jméno - ID (devítimístné číslo přidělené systémem po podání přihlášky) a Vaše heslo - rodné číslo včetně lomítka.