ŠKOLNÉ

PRO ZÁJEMCE O STUDIUM

VŠTVS PALESTRA je soukromou vysokou školou. K uhrazení nákladů své činnosti vybírá školné. Školné se stanovuje na akademický rok.

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM
Školné pro studenty nastupující do 1. ročníku akademického roku 2018/2019.

Sportovní a volnočasový pedagog - 49 500,– Kč
1. splátka      29 000,– Kč     do 15. 8. 2018

2. splátka      20 500,– Kč     do   9. 2. 2019

Sportovní a kondiční specialista - 58 000,– Kč
1. splátka      33 000,– Kč     do 15. 8. 2018
2. splátka      25 000,– Kč     do   9. 2. 2019

Výživové poradenství a sportovní diagnostika - 54 000,– Kč
1. splátka      33 000,– Kč     do 15. 8. 2018
2. splátka      21 000,– Kč     do   9. 2. 2019

Absolventi ATVS PALESTRA - VOŠ, spol. s r. o. mohou čerpat slevu 50 % na školné v 1. ročníku a slevu 20 % na školné ve 2. a 3. ročníku všech bakalářských oborů.

MAGISTERSKÉ NAVAZUJÍCÍ STUDIUM
Školné pro studenty nastupující do akademického roku 2018/2019.

Wellness specialista - 53 000,– Kč
1. splátka      33 000,– Kč     do 15. 8. 2018
2. splátka      20 000,– Kč     do   9. 2. 2019

 

Banka: Česká spořitelna a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00  Praha 4
Číslo účtu: 3 309 309 309/0800
Variabilní symbol:        Identifikační číslo (ID)
z informačního systému Moggis, které Vám bude přiděleno
na základě podané elektronické přihlášky ke studiu
Majitel účtu:  Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA spol. s r. o., Slovačíkova 400/1, 197 00  Praha 19 
IBAN: CZ62 0800 0000 0033 0930 9309
SWIFT kód (BIC): GIBACZPX

Poplatky za mimořádné a nadstandartní administrativní úkony
V případě velmi vážných problémů s úhradou školného, může být výjimečně povoleno rozložení školného na splátky nebo případný odklad splátky. K vyřízení této záležitosti je oprávněno pouze ekonomické oddělení (eko@palestra.cz, tel.: 739 468 991, 212 277 729). Žádosti o odklad nebo rozložení školného na splátky jsou vyřizovány před termínem úhrady školného uvedeného ve smlouvě na základě písemné či elektronické žádosti podané systémem Moggis a osobního jednání s pověřenými osobami ekonomického oddělení a jsou zpoplatněné Směrnicí PLP-04 - Poplatky za mimořádné a nadstandartní administrativní úkony, kterou najdete zde.

 

Studentské půjčky
Školné na VŠTVS PALESTRA lze hradit také formou studentského úvěru. Dovolujeme si Vám nabídnout produkty některých komerčních bank.  

Nabídka úvěru od České spořitelny, a.s.

Studentská půjčka

 

 • Úvěr od 30 000,– Kč do 300 000,– Kč.
 • Výhodná úroková sazba.
 • Doba splatnosti od 1 roku až do 10 let.
 • Možnost odkladu splátek po dobu studia. Splácí se pouze úroky z úvěru.
 • Do částky 100 000,– Kč jsou úvěry poskytovány pouze se spoludlužnickým závazkem.
 • U studentů kombinovaného studia lze úvěr poskytnout i bez spoludlužnického závazku.
 • Posouzení žádosti o úvěr zdarma.

 

Více informací získáte na informační lince České spořitelny: 800 207 207 nebo na webových stránkách České spořitelny www.csas.cz.

Úvěr je možné objednat přes internet na http://www.csas-mladi.cz/vysoka/pujcka/.

 

Nabídka úvěru od Komerční banky, a.s.

Studentský úvěr Gaudeamus

 

 • Úvěr od 20 000,– Kč do 600 000,– Kč. Jednorázové nebo postupné čerpání.
 • Nízká úroková sazba.
 • Maximální doba splatnosti je 10 let. Splácení je vždy z účtu vedeného u KB.
 • U některých typů studia možnost odkladu splácení jistiny na dobu po skončení studia. Splácí se pouze úroky z vyčerpaného úvěru.
 • Nemá li žadatel vlastní pravidelné příjmy, vyžaduje banka jištění například ručením třetí osoby nebo vkladem u KB.
 • Sjednání úvěru zdarma.

 

Více informací získáte na bezplatné informační lince KB: 800 521 521 nebo na webových stránkách Komerční banky www.kb.cz.

Kompletní přehled produktů a služeb najdete na http://www.kb.cz/cs/lide/mladez-a-studenti/pujcky/index.shtml

 

Nabídka úvěru od ČSOB, a. s.

 

Půjčka na cokoliv

 

 • Úvěr od 20 000,– Kč do 600 000,– Kč.
 • Čerpání je jednorázové, převodem na Váš účet.
 • Výhodná úroková sazba.
 • Doba splatnosti 1 až 7 let.
 • Splácení pravidelnými měsíčními splátkami.

 

Více informací získáte na bezplatné informační lince ČSOB: 800 300 300 nebo na webových stránkách ČSOB www.csob.cz.

Kompletní přehled produktů a služeb najdete na http://www.csob.cz/cz/Lide/Pujcky-a-uvery/Stranky/default.aspx.

 

Nabídka úvěru od Raiffeisenbank a.s.

 

Informace o úvěrových produktech získáte na bezplatné informační lince: 800 900 900 nebo na webových stránkách www.rb.cz.