ŠKOLNÉ

PRO ZÁJEMCE O STUDIUM

VŠTVS PALESTRA je soukromou vysokou školou. K uhrazení nákladů své činnosti vybírá školné. Školné se stanovuje na akademický rok.

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM
Školné pro studenty nastupující do 1. ročníku akademického roku 2019/2020.

Sportovní a volnočasový pedagog - 49 500 Kč
1. splátka      29 000 Kč     do 15. 8. 2019

2. splátka      20 500 Kč     do   9. 2. 2020

Sportovní a kondiční specialista - 58 000 Kč
1. splátka      33 000 Kč     do 15. 8. 2019
2. splátka      25 000 Kč     do   9. 2. 2020

Výživové poradenství a sportovní diagnostika - 54 000 Kč
1. splátka      33 000 Kč     do 15. 8. 2019
2. splátka      21 000 Kč     do   9. 2. 2020

Absolventi ATVS PALESTRA - VOŠ, spol. s r. o. mohou čerpat slevu 50 % na školné v 1. ročníku a slevu 20 % na školné ve 2. a 3. ročníku všech bakalářských oborů.

MAGISTERSKÉ NAVAZUJÍCÍ STUDIUM
Školné pro studenty nastupující do akademického roku 2019/2020.

Wellness specialista - 53 000 Kč
1. splátka      33 000 Kč     do 15. 8. 2019
2. splátka      20 000 Kč     do   9. 2. 2020

 

Banka: Česká spořitelna a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00  Praha 4
Číslo účtu: 3 309 309 309/0800
Variabilní symbol:        Identifikační číslo (ID)
z informačního systému Moggis, které Vám bude přiděleno
na základě podané elektronické přihlášky ke studiu
Majitel účtu:  Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r. o., Slovačíkova 400/1, 197 00  Praha 19 
IBAN: CZ62 0800 0000 0033 0930 9309
SWIFT kód (BIC): GIBACZPX

 

Studentské půjčky
Školné na VŠTVS PALESTRA lze hradit také formou studentského úvěru. Dovolujeme si Vám nabídnout produkty některých komerčních bank.  

Nabídka úvěru od České spořitelny, a.s.

Studentská půjčka

 

 • Úvěr od 30 000 Kč do 300 000 Kč.
 • Výhodná úroková sazba.
 • Doba splatnosti od 1 roku až do 10 let.
 • Možnost odkladu splátek po dobu studia. Splácí se pouze úroky z úvěru.
 • Do částky 100 000 Kč jsou úvěry poskytovány pouze se spoludlužnickým závazkem.
 • U studentů kombinovaného studia lze úvěr poskytnout i bez spoludlužnického závazku.
 • Posouzení žádosti o úvěr zdarma.

 

Více informací získáte na informační lince České spořitelny: 800 207 207 nebo na webových stránkách České spořitelny www.csas.cz.

Úvěr je možné objednat přes internet na http://www.csas-mladi.cz/vysoka/pujcka/.

 

Nabídka úvěru od Komerční banky, a.s.

Studentský úvěr Gaudeamus

 

 • Úvěr od 20 000 Kč do 600 000 Kč. Jednorázové nebo postupné čerpání.
 • Nízká úroková sazba.
 • Maximální doba splatnosti je 10 let. Splácení je vždy z účtu vedeného u KB.
 • U některých typů studia možnost odkladu splácení jistiny na dobu po skončení studia. Splácí se pouze úroky z vyčerpaného úvěru.
 • Nemá li žadatel vlastní pravidelné příjmy, vyžaduje banka jištění například ručením třetí osoby nebo vkladem u KB.
 • Sjednání úvěru zdarma.

 

Více informací získáte na bezplatné informační lince KB: 800 521 521 nebo na webových stránkách Komerční banky www.kb.cz.

Kompletní přehled produktů a služeb najdete na http://www.kb.cz/cs/lide/mladez-a-studenti/pujcky/index.shtml

 

Nabídka úvěru od ČSOB, a. s.

 

Půjčka na cokoliv

 

 • Úvěr od 20 000 Kč do 600 000 Kč.
 • Čerpání je jednorázové, převodem na Váš účet.
 • Výhodná úroková sazba.
 • Doba splatnosti 1 až 7 let.
 • Splácení pravidelnými měsíčními splátkami.

 

Více informací získáte na bezplatné informační lince ČSOB: 800 300 300 nebo na webových stránkách ČSOB www.csob.cz.

Kompletní přehled produktů a služeb najdete na http://www.csob.cz/cz/Lide/Pujcky-a-uvery/Stranky/default.aspx.

 

Nabídka úvěru od Raiffeisenbank a.s.

 

Informace o úvěrových produktech získáte na bezplatné informační lince: 800 900 900 nebo na webových stránkách www.rb.cz.