MATERIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

PRO ZÁJEMCE O STUDIUM

Ve škole je vybudován centrální informační systém a je zajištěno připojení k Internetu, které je k dispozici pro všechny studenty.  

Knihovní fond obsahuje cca 4 500 titulů základní odborné literatury zaměřené na oblast tělovýchovnou a sportovní, biomedicínskou, manažersko-ekonomickou, psychologickou, pedagogickou, sociologickou a esteticko výchovnou. Knihovna vedle půjčování studijní literatury nabízí servisní služby: zajišťování rešerší z databází, půjčování výukových videokazet, CD a programů na PC.

Učebny, kde probíhá teoretická výuka, jsou kompletně vybaveny audiovizuální technikou.Odborné učebny jsou vybaveny zařízením, které odpovídá specifice daného předmětu. Pro studenty školy je k dispozici školní fitcentrum.