ŠKOLNÉ

INFORMACE PRO STUDENTY


BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

Školné pro studenty akademického roku 2018/2019.

Sportovní a volnočasový pedagog
1. ročník, 2. ročník, 3. ročník     49 500 Kč
1. splátka     29 000 Kč    do 15. 8. 2018
2. splátka     20 500 Kč    do   9. 2. 2019


Sportovní a kondiční specialista
1. ročník, 2. ročník, 3. ročník    
58 000 Kč
1. splátka     33 000 Kč    do 15. 8. 2018
2. splátka     25 000 Kč    do   9. 2. 2019

Výživové poradenství a sportovní diagnostika
1. ročník, 2. ročník, 3. ročník    54 000 Kč
1. splátka     33 000 Kč   do 15. 8. 2018
2. splátka     21 000 Kč   do   9. 2. 2019

Absolventi ATVS PALESTRA - VOŠ, spol. s r. o. mohou čerpat slevu 50 % na školné v 1. ročníku a slevu 20 % na školné ve 2. a 3. ročníku všech bakalářských oborů.

MAGISTERSKÉ NAVAZUJÍCÍ STUDIUM
Školné pro studenty akademického roku 2018/2019.

Wellness specialista

1. ročník, 2. ročník                       53 000 Kč
1. splátka     33 000 Kč    do 15. 8. 2018
2. splátka     20 000 Kč    do   9. 2. 2019

 

Banka: Česká spořitelna a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00  Praha 4
Číslo účtu: 3 309 309 309/0800
Variabilní symbol:         Identifikační číslo (ID)
z informačního systému Moggis, které Vám bude přiděleno
na základě podané elektronické přihlášky ke studiu
Majitel účtu:  VŠTVS PALESTRA spol. s r. o., Slovačíkova 400/1, 197 00  Praha 9 
IBAN: CZ62 0800 0000 0033 0930 9309
SWIFT kód (BIC): GIBACZPX

 

V případě velmi vážných problémů s úhradou školného, může být výjimečně povoleno rozložení školného na splátky nebo případný odklad splátky. K vyřízení této záležitosti je oprávněno pouze ekonomické oddělení (eko@palestra.cz, tel.: 212 277 728). Žádosti o odklad nebo rozložení školného na splátky jsou vyřizovány  před termínem úhrady školného uvedeného ve smlouvě na základě písemné či elektronické žádosti podané systémem Moggis a osobního jednání s pověřenými osobami ekonomického oddělení a jsou zpoplatněné Směrnicí PLP-04 - POPLATKY ZA MIMOŘÁDNÉ A NADSTANDARTNÍ ADMINISTRATIVNÍ ÚKONY, kterou najdete zde.