KATEDRA SPORTŮ A POBYTU V PŘÍRODĚ

 

Katedra sportů a pobytu v přírodě
Katedra zajišťuje výuku atletiky, gymnastiky, plavání, sportovních her, sportů v přírodě i vybraných druhů turistiky. V současné době spolupracujeme především s externími učiteli, kteří ovládají teoretické základy předmětů, mají dostatek praktických zkušeností  a dovedou najít dobrý vztah ke studentům. Všechny sportovní aktivity jsou studentům představovány tak, aby maximálně přispěly k profilaci absolventů.
 

Vedoucí katedry:    doc. PhDr. Jan Neuman CSc., neuman@palestra.cz
Tajemník katedry:  Mgr. Kamila Bulířová, bulirova@palestra.cz

Členové katedry  
Mgr. Jaroslav Bareš                   Ing. Pavel Bartovský
Mgr. Jitka Bejdáková Bc. Martin Čapek
Mgr. Roman Čedík Bc. Daniel Hejret
Jiří Hušek Miroslav Kodym
PaedDr. Jana Kolčiterová Bc. Lukáš Malát
Mgr. Miloš Miškovic Mgr. Helena Mojžíšová
Mgr. Michal Nepovím PhDr. Marek Paulík
Mgr. Věra Preisslerová Mgr. Pavel Provázek
Mgr. Barbora Přibylová Mgr. Filip Rata
Bc. Vít Rohlíček Mgr. Jiří Seidl, Ph.D.
PaedDr. Věra Schätzová PaedDr. Josef Šaman
Ing. Lenka Vasilevová Ing. Jan Veselý

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Aktualizace 2. 10. 2017