KATEDRA SPORTŮ A POBYTU V PŘÍRODĚ

 

Katedra sportů a pobytu v přírodě
Katedra zajišťuje výuku atletiky, gymnastiky, plavání, sportovních her, sportů v přírodě i vybraných druhů turistiky. V současné době spolupracujeme především s externími učiteli, kteří ovládají teoretické základy předmětů, mají dostatek praktických zkušeností  a dovedou najít dobrý vztah ke studentům. Všechny sportovní aktivity jsou studentům představovány tak, aby maximálně přispěly k profilaci absolventů.
 

Vedoucí katedry:    doc. PhDr. Jan Neuman CSc., neuman@palestra.cz
Tajemník katedry:  Mgr. Kamila Bulířová, bulirova@palestra.cz