KATEDRA PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE

 

Katedra pedagogiky a psychologie
Katedra zajišťuje výuku pedagogických a psychologických disciplín, výuku komunikace a rétoriky, personálního managementu a odborných praxí. V rámci pedagogických disciplín se studenti seznámí s obecnou a speciální pedagogikou, didaktikou TV, v rámci psychologických disciplín získávají znalosti z oblasti obecné psychologie, psychologie sportu, vývojové psychologie, psychologie osobnosti, sociální a pedagogické psychologie. Obsahy předmětů jsou propojeny s praxí tak, aby maximálně přispěly k profilaci absolventů studující obory Sportovní a kondiční specialista a Sportovní a volnočasový pedagog.

Zastoupení pedagogicko – psychologických předmětů ve Státní bakalářské zkoušce

Kondiční a sportovní specialista
Součástí Státní závěrečné zkoušky je zkouška z Psychologie sportu, Didaktiky tělesné výchovy a sportu, Aplikace teoretických poznatků ve Sportovní praxi.

Sportovní a volnočasový pedagog
Součástí Státní závěrečné zkoušky je Vývojová a sociální psychologie, Pedagogika, Speciální pedagogika a Teorie a praxe vybrané zájmové činnosti.

Vedoucí katedry: doc. PhDr. Jiří Tůma, Ph.D., tuma@palestra.cz
Tajemník katedry: