KATEDRA BIOMEDICÍNSKÝCH PŘEDMĚTŮ

 

Katedra biomedicínských předmětů 
Katedra zajišťuje výuku biomedicínských předmětů. V rámci biomedicínských disciplín se studenti seznámí s anatomií, fyziologií, fyziologií tělesné zátěže, kineziologií, tělovýchovným lékařstvím a získávají rovněž znalosti z různých druhů masáží.
Obsahy předmětů jsou propojeny s praxí tak, aby maximálně přispěly k profilaci absolventů studujících obory Sportovní a kondiční specialista a Sportovní a volnočasový pedagog.

Zastoupení biomedicínských předmětů ve Státní bakalářské zkoušce
Kondiční a sportovní specialista - Součástí Státní závěrečné zkoušky je zkouška z Kineziologie, Tělovýchovného lékařství a Fyziologie tělesné zátěže.
Sportovní a volnočasový pedagog - Součástí Státní závěrečné zkoušky je Zdravotní tělesná výchova.

Vedoucí katedry: doc. MUDr. Dobroslava Jandová
Tajemník katedry: Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.

Členové katedry  
doc. MUDr. Staša Bartůňková doc. RNDr. Pavel Bláha, CSc.
PhDr. David Gerych, Ph.D. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.
PaedDr. Martina Končalová MUDr. Jozef Martinča
Ing. Dana Ondrášková prof. MUDr. Pavel Maruna, CSc.
doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.  doc. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D.
MUDr. Ivan Platz MUDr. Lukáš Zlatohlávek
Mgr. et Mgr. Renata Větrovská    

                                                                                                                                                                                                                                                  Aktualizace 30. 10. 2017