KATEDRA BIOMEDICÍNSKÝCH PŘEDMĚTŮ

 

Katedra biomedicínských předmětů 
Katedra zajišťuje výuku biomedicínských předmětů. V rámci biomedicínských disciplín se studenti seznámí s anatomií, fyziologií, fyziologií tělesné zátěže, kineziologií, tělovýchovným lékařstvím a získávají rovněž znalosti z různých druhů masáží.
Obsahy předmětů jsou propojeny s praxí tak, aby maximálně přispěly k profilaci absolventů studujících obory Sportovní a kondiční specialista a Sportovní a volnočasový pedagog.

Zastoupení biomedicínských předmětů ve Státní bakalářské zkoušce
Kondiční a sportovní specialista - Součástí Státní závěrečné zkoušky je zkouška z Kineziologie, Tělovýchovného lékařství a Fyziologie tělesné zátěže.
Sportovní a volnočasový pedagog - Součástí Státní závěrečné zkoušky je Zdravotní tělesná výchova.

Vedoucí katedry: doc. MUDr. Dobroslava Jandová
Tajemník katedry: Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.

Členové katedry  
doc. MUDr. Staša Bartůňková doc. RNDr. Pavel Bláha, CSc.
PhDr. David Gerych, Ph.D. Ing. Andrea Ježková
Mgr. Jana Kočí prof. MUDr. Pavel Maruna, CSc
doc. PaedDr. Bronislav Kračmar, CSc. MUDr. Jozef Martinča
PhDr. Martina Muknšnáblová doc. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D.
doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.           MUDr. Ivan Platz
Mgr. et Mgr. Renata Větrovská, Ph.D.   MUDr. Lukáš Zlatohlávek

                                                                                                                                                                                                                                          Aktualizace 7. 2. 2019