KATEDRA BIOMEDICÍNSKÝCH PŘEDMĚTŮ

 

Katedra biomedicínských předmětů 
Katedra zajišťuje výuku biomedicínských předmětů. V rámci biomedicínských disciplín se studenti seznámí s anatomií, fyziologií, fyziologií tělesné zátěže, kineziologií, tělovýchovným lékařstvím a získávají rovněž znalosti z různých druhů masáží.
Obsahy předmětů jsou propojeny s praxí tak, aby maximálně přispěly k profilaci absolventů studujících obory Sportovní a kondiční specialista a Sportovní a volnočasový pedagog.

Zastoupení biomedicínských předmětů ve Státní bakalářské zkoušce
Kondiční a sportovní specialista - Součástí Státní závěrečné zkoušky je zkouška z Kineziologie, Tělovýchovného lékařství a Fyziologie tělesné zátěže.
Sportovní a volnočasový pedagog - Součástí Státní závěrečné zkoušky je Zdravotní tělesná výchova.

Vedoucí katedry: doc. MUDr. Dobroslava Jandová
Tajemník katedry: Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.

Členové katedry  
doc. MUDr. Staša Bartůňková doc. RNDr. Pavel Bláha, CSc.
PhDr. David Gerych, Ph.D. doc. PaedDr. Petr Kolísko, CSc.
PaedDr. Martina Končalová MUDr. Jozef Martinča
Ing. Dana Ondrášková prof. MUDr. Pavel Maruna, CSc.
MUDr. Martin Matoulek, Ph.D. doc. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D.
MUDr. Ivan Platz Mgr. et Mgr. Renata Větrovská
doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.               MUDr. Lukáš Zlatohlávek