KATEDRA EKONOMIKY A MANAGEMENTU

 

Katedra cizích jazyků a managementu
Katedra zajišťuje výuku cizích jazyků (anglický, německý, ruský), managementu, personálního managementu, sportovního práva, ekonomických předmětů Základy a užité metody v ekonomii a Manažerská ekonomika. Obsahy předmětů jsou propojeny s praxí tak, aby maximálně přispěly k profilaci absolventů studujících obory Sportovní a kondiční specialista a Sportovní a volnočasový pedagog.

Vedoucí katedry: JUDr. Michal Frabša, mfrabsa@volny.cz
Tajemník katedry: Ing. Robin Jirásko, Ph.D., jirásko@palestra.cz