KATEDRA EKONOMIKY A MANAGEMENTU

 

Katedra cizích jazyků a managementu
Katedra zajišťuje výuku cizích jazyků (anglický, německý, ruský), managementu, personálního managementu, sportovního práva, ekonomických předmětů Základy a užité metody v ekonomii a Manažerská ekonomika. Obsahy předmětů jsou propojeny s praxí tak, aby maximálně přispěly k profilaci absolventů studujících obory Sportovní a kondiční specialista a Sportovní a volnočasový pedagog.

Vedoucí katedry: JUDr. Michal Frabša, mfrabsa@gmail.com
Tajemník katedry: Ing. Robin Jirásko, Ph.D., jirásko@palestra.cz

Členové katedry  
Mgr. Tomáš Mirovský, DiS.   Mgr. Jiří Kotáb, Ph.D.
Ing. Richard Neuwirth, Ph.D.            Ing. Kateřina Nováková
doc. Ing. jiří Novotný, CSc. Mgr. Monika Pavlíková
Ing. Peter Slunčík, Ph.D. Ing. Milan Šmíd

      Aktualizace 10. 10. 2018