DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

PRO ZÁJEMCE O STUDIUM

Dny otevřených dveří budou probíhat ve dnech: 
 
13. 3., 11. 4., 17. 5., 15. 6., 17. 7., 15. 8., 6. 9. 2017

Dny Otevřených dveří jsou v nové budově VŠTVS PALESTRA na adrese Praha 9 Kbely, Slovačíkova 400/1.

Představení Palestry a jejích aktivit probíhá formou cca hodinové přednášky se zahájením v 16:30 hodin. 
Následuje prostor pro otázky, individuální konzultace a případnou prohlídku školy.

Jak se k nám dostanete naleznete zde
.