DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

PRO ZÁJEMCE O STUDIUM

Dny otevřených dveří budou probíhat ve dnech: 

17.1., 21.2., 14.3., 11.4., 16.5., 13.6., 22.8., 5.9. 2019

Dny Otevřených dveří jsou v nové budově VŠTVS PALESTRA na adrese Praha 9 Kbely, Slovačíkova 400/1.

Představení Palestry a jejích aktivit probíhá formou cca hodinové přednášky se zahájením v 16:00 hodin. 
Následuje prostor pro otázky, individuální konzultace a případnou prohlídku školy.

Jak se k nám dostanete naleznete zde
.