ÚŘEDNÍ DESKA

INFORMACE PRO STUDENTY

Rozhodnutí rektora č. 30 ze dne 2.3. 2015 - Zrušení potrestání studentů
Úplné znění rozhodnutí naleznete zde

Rozhodnutí rektora č. 29 ze dne 5. 2. 2015 - Potrestání studentů napomenutím
Úplné znění rozhodnutí naleznete zde

Rozhodnutí rektora č. 28 ze dne 13. 1. 2015 - Potrestání studentů napomenutím
Úplné znění rozhodnutí naleznete zde

Rozhodnutí rektora č. 27 ze dne 17. 9. 2014 - Zrušení povinnosti vést výkaz o studiu (index)

Úplné znění rozhodnutí naleznete zde.

Rozhodnutí rektora č. 26 ze dne 20. 6. 2014 - Potrestání studentů napomenutím
Úplné znění rozhodnutí naleznete zde.

Rozhodnutí rektora č. 25 ze dne 5. 5. 2014 - Potrestání studentů napomenutím

Úplné znění rozhodnutí naleznete zde. 

Rozhodnutí rektora č. 24 ze dne 15. 2. 2014 - Lhůta pro splnění státních závěrečných zkoušek

Úplné znění rozhodnutí naleznete zde.

Rozhodnutí rektora č. 23 ze dne 12. 9. 2013 - Vyrovnávací kurz
Úplné znění rozhodnutí naleznete zde.

Rozhodnutí rektora č. 22 ze dne 1. 9. 2013 - Postup o udílení osvědčení
Úplné znění rozhodnutí naleznete zde.

Rozhodnutí rektora č. 21 ze dne 18. 1. 2012 Vypuštění přijímacích zkoušek
Úplné znění rozhodnutí naleznete zde.


Rozhodnutí rektora č. 20 ze dne 17. 1 2012 - Potrestání studentů napomenutím
Úplné znění rozhodnutí naleznete zde.

Rozhodnutí rektora č. 19 ze dne 10. 12. 2010 - Rozšíření pracovní náplně prorektora pro vnější vztahy a tvůrčí činnost
Úplné znění rozhodnutí naleznete zde.

Rozhodnutí rektora č. 18 ze dne 8. 11. 2010 - Napomenutí za nevhodné chování
Úplné znění rozhodnutí naleznete zde.

Rozhodnutí rektora č. 17 ze dne 23. 6. 2010 - Nekorektní postup při zpracování bakalářské práce
Úplné znění rozhodnutí naleznete zde.
 
Rozhodnutí rektora č. 16 ze dne 22. 4. 2009 - Podmínečné vyloučení za padělání zápisu známek do indexu
Úplné znění rozhodnutí naleznete zde.

Rozhodnutí rektora č. 15 ze dne 6. 4. 2009 - Zápis a absolvování povinně volitelných a volitelných předmětů
Úplné znění rozhodnutí naleznete zde.

Rozhodnutí rektora č. 14 ze dne 19. 3. 2008 - Opatření k prevenci plagiátorství a podvodného jednání
Úplné znění rozhodnutí naleznete zde.

Rozhodnutí rektora č. 13 ze dne 19. 3. 2008 - Potrestání studentů
Úplné znění rozhodnutí naleznete zde.

Rozhodnutí rektora č. 12 ze dne 22. 6. 2007 - Zveřejnění bakalářských prací
Úplné znění rozhodnutí naleznete zde.

Rozhodnutí rektora č. 11  ze dne 26. 2. 2007 - Napomenutí
Úplné znění rozhodnutí naleznete zde.

Rozhodnutí rektora č. 10 ze dne 11. 10. 2006 - Kombinovaná forma studia
Úplné znění rozhodnutí naleznete zde.

Rozhodnutí rektora č. 9 ze dne 29. 3. 2006 - Zveřejnění bakalářských prací
Úplné znění rozhodnutí naleznete zde.

Rozhodnutí rektora č. 8 ze dne 20. 2. 2006 - Volby do Akademického senátu VŠTVS PALESTRA
Úplné znění rozhodnutí naleznete zde

Rozhodnutí rektora č. 7 ze dne 23. 10. 2005 - Zavedení klasifikační stupnice ECTS
Úplné znění rozhodnutí naleznete zde.

Rozhodnutí rektora č. 6 ze dne 22. 9. 2005 - Platby za opravné zkoušky
Úplné znění rozhodnutí naleznete zde.

Rozhodnutí rektora č. 5 ze dne 20. 1. 2005 - Vyhlášení voleb do kademického senátu VŠTVS Palestra
Úplné znění rozhodnutí naleznete zde.

Rozhodnutí rektora č. 4 ze dne 15. 1. 2005 - Výuka ekonomie
Úplné znění rozhodnutí naleznete zde.

Rozhodnutí rektora č. 3 ze dne 5. 10. 2004 - Výuka německého jazyka
Úplné znění rozhodnutí naleznete zde.

Rozhodnutí rektora č. 2 ze dne 1. 10. 2004 - Výuka ruského jazyka
Úplné znění rozhodnutí naleznete zde.

Rozhodnutí rektora č. 1 ze dne 20. 5. 2004 - Přijímací řízení
Úplné znění rozhodnutí naleznete zde.