ÚŘEDNÍ DESKA

INFORMACE PRO STUDENTY

Rozhodnutí rektora č. 47. ze dne 1. 9. 2018 - Vyhlášení soutěže o podporu interních studentských projektů vědy a výzkumu pro rok 2019
Úplné znění rozhodnut naleznete zde.

Rozhodnutí rektora č. 45. ze dne 20. 7. 2018 - Vyplácení prospěchového stipendia
Úplné znění rozhodnutí naleznete zde.
Přílohu č. 1 - Stanovení výše prospěchového stipendia pro rok 2018/2019 naleznete zde.

Rozhodnutí rektora č. 44. ze dne 24. 1. 2018  - Vyjádření k přestupku studentů
Úplné znění rozhodnutí naleznete v záložce Rozhodnutí ve věci disciplinárního řízení

Rozhodnutí rektora č. 43 ze dne 15. 11. 2017
Úplné znění rozhodnut naleznete zde

Rozhodnutí rektora č. 42 ze dne 30. 9. 2016 - Vyhlášení "Interní studentské grantové soutěže"

Úplné znění rozhodnutí naleznete zde

Rozhodnutí rektora č. 41 ze dne 1. 12. 2016 - Úprava podmínek přijímacího řízení
Úplné znění rozhodnutí naleznete zde

Rozhodnutí rektora č. 40 ze dne 8. 12. 2016 - Vyjádření k přestupku studenta

Úplné znění rozhodnutí naleznete v záložce Rozhodnutí ve věci disciplinárního řízení.

Rozhodnutí rektora č. 39 ze dne 30. 9. 2016 - Vyhlášení "Interní studentské grantové soutěže"
Úplné znění rozhodnutí naleznete zde


Rozhodnutí rektora č. 38 ze dne 19. 9. 2016 - Vyplácení prospěchového stipendia
Úplné znění rozhodnutí naleznete zde
.
Přílohu č. 1 - Stanovení výše prospěchového stipendia pro rok 2016/2017 naleznete zde.

Rozhodnutí rektora č. 37 ze dne 4. 4. 2016 - Podmínečné vyloučení studenta
Úplné znění rozhodnutí naleznete v záložce Rozhodnutí ve věci disciplinárního řízení.

Rozhodnutí rektora č. 36 ze dne 12. 2. 2016 - Zrušení potrestání studenta
Úplné znění rozhodnutí naleznete v záložce Rozhodnutí ve věci disciplinárního řízení.

Rozhodnutí rektora č. 35 ze dne 3. 12. 2015 - Potrestání studenta napomenutím

Úplné znění rozhodnutí naleznete v záložce Rozhodnutí ve věci disciplinárního řízení.

Rozhodnutí rektora č. 34 ze dne 6. 10. 2015 - Podmínečné vyloučení studenta
Úplné znění rozhodnutí naleznete v záložce Rozhodnutí ve věci disciplinárního řízení.

Rozhodnutí rektora č. 33 ze dne 1. 10. 2015 - Vyhlášení interní studentské grantové sutěže na rok 2016
Úplné znění rozhodnutí naleznete zde.

Rozhodnutí rektora č. 32/2 ze dne 29. 6. 2015 - Potrestání studenta napomenutím
Úplné znění rozhodnutí naleznete v záložce Rozhodnutí ve věci disciplinárního řízení.

Rozhodnutí rektora č. 32/1 ze dne 11. 5. 2015 - Zrušení potrestání studenta
Úplné znění rozhodnutí naleznete v záložce Rozhodnutí ve věci disciplinárního řízení.


Rozhodnutí rektora č. 31 ze dne 30. 3. 2015 - Evidence výsledků aktivit vědy, výzkumu a inovací
Úplné znění rozhodnutí naleznete zde.

Rozhodnutí rektora č. 30 ze dne 2. 3. 2015 - Zrušení potrestání studentů
Úplné znění rozhodnutí naleznete v záložce Rozhodnutí ve věci disciplinárního řízení.

Rozhodnutí rektora č. 29 ze dne 5. 2. 2015 - Potrestání studentů napomenutím
Úplné znění rozhodnutí naleznete v záložce Rozhodnutí ve věci disciplinárního řízení.

Rozhodnutí rektora č. 28 ze dne 13. 1. 2015 - Potrestání studentů napomenutím
Úplné znění rozhodnutí naleznete v záložce Rozhodnutí ve věci disciplinárního řízení.
 
Rozhodnutí rektora č. 27 ze dne 17. 9. 2014 - Zrušení povinnosti vést výkaz o studiu (index)
Úplné znění rozhodnutí naleznete zde.

Rozhodnutí rektora č. 26 ze dne 20. 6. 2014 - Potrestání studentů napomenutím
Úplné znění rozhodnutí naleznete v záložce Rozhodnutí ve věci disciplinárního řízení.
 
Rozhodnutí rektora č. 25 ze dne 5. 5. 2014 - Potrestání studentů napomenutím
Úplné znění rozhodnutí naleznete v záložce Rozhodnutí ve věci disciplinárního řízení.

Rozhodnutí rektora č. 24 ze dne 15. 2. 2014 - Lhůta pro splnění státních závěrečných zkoušek
Úplné znění rozhodnutí naleznete zde.

Rozhodnutí rektora č. 23 ze dne 12. 9. 2013 - Vyrovnávací kurz
Úplné znění rozhodnutí naleznete zde.

Rozhodnutí rektora č. 22 ze dne 1. 9. 2013 - Postup o udílení osvědčení
Úplné znění rozhodnutí naleznete zde.

Rozhodnutí rektora č. 21 ze dne 18. 1. 2012 Vypuštění přijímacích zkoušek
Úplné znění rozhodnutí naleznete zde.


Rozhodnutí rektora č. 20 ze dne 17. 1 2012 - Potrestání studentů napomenutím
Úplné znění rozhodnutí naleznete v záložce Rozhodnutí ve věci disciplinárního řízení.

Rozhodnutí rektora č. 19 ze dne 10. 12. 2010 - Rozšíření pracovní náplně prorektora pro vnější vztahy a tvůrčí činnost
Úplné znění rozhodnutí naleznete zde.

Rozhodnutí rektora č. 18 ze dne 8. 11. 2010 - Napomenutí za nevhodné chování
Úplné znění rozhodnutí naleznete v záložce Rpzhodnutí ve věci disciplinárního řízení.

Rozhodnutí rektora č. 17 ze dne 23. 6. 2010 - Nekorektní postup při zpracování bakalářské práce
Úplné znění rozhodnutí naleznete v záložce Rozhodnutí ve věci disciplinárního řízení.
 
Rozhodnutí rektora č. 16 ze dne 22. 4. 2009 - Podmínečné vyloučení za padělání zápisu známek do indexu
Úplné znění rozhodnutí naleznete zde.

Rozhodnutí rektora č. 15 ze dne 6. 4. 2009 - Zápis a absolvování povinně volitelných a volitelných předmětů
Úplné znění rozhodnutí naleznete zde.

Rozhodnutí rektora č. 14 ze dne 19. 3. 2008 - Opatření k prevenci plagiátorství a podvodného jednání
Úplné znění rozhodnutí naleznete zde.

Rozhodnutí rektora č. 13 ze dne 19. 3. 2008 - Potrestání studentů
Úplné znění rozhodnutí naleznete v záložce Rozhodnutí ve věci disciplinárního řízení.

Rozhodnutí rektora č. 12 ze dne 22. 6. 2007 - Zveřejnění bakalářských prací
Úplné znění rozhodnutí naleznete zde.

Rozhodnutí rektora č. 11  ze dne 26. 2. 2007 - Napomenutí
Úplné znění rozhodnutí naleznete v záložce Rozhodnutí ve věci disciplinárního řízení.

Rozhodnutí rektora č. 10 ze dne 11. 10. 2006 - Kombinovaná forma studia
Úplné znění rozhodnutí naleznete zde.

Rozhodnutí rektora č. 9 ze dne 29. 3. 2006 - Zveřejnění bakalářských prací
Úplné znění rozhodnutí naleznete zde.

Rozhodnutí rektora č. 8 ze dne 20. 2. 2006 - Volby do Akademického senátu VŠTVS PALESTRA
Úplné znění rozhodnutí naleznete zde

Rozhodnutí rektora č. 7 ze dne 23. 10. 2005 - Zavedení klasifikační stupnice ECTS
Úplné znění rozhodnutí naleznete zde.

Rozhodnutí rektora č. 6 ze dne 22. 9. 2005 - Platby za opravné zkoušky
Úplné znění rozhodnutí naleznete zde.

Rozhodnutí rektora č. 5 ze dne 20. 1. 2005 - Vyhlášení voleb do kademického senátu VŠTVS Palestra
Úplné znění rozhodnutí naleznete zde.

Rozhodnutí rektora č. 4 ze dne 15. 1. 2005 - Výuka ekonomie
Úplné znění rozhodnutí naleznete zde.

Rozhodnutí rektora č. 3 ze dne 5. 10. 2004 - Výuka německého jazyka
Úplné znění rozhodnutí naleznete zde.

Rozhodnutí rektora č. 2 ze dne 1. 10. 2004 - Výuka ruského jazyka
Úplné znění rozhodnutí naleznete zde.

Rozhodnutí rektora č. 1 ze dne 20. 5. 2004 - Přijímací řízení
Úplné znění rozhodnutí naleznete zde.