AKADEMICKÝ SENÁT
ORGÁNY ŠKOLY

Akademický senát  |  Zápisy

Akademický senát
Akademický senát je samosprávným zastupitelským akademickým orgánem podle zákona  č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a je v souladu se Statutem Vysoké školy tělesné výchovy a sportu PALESTRA spol. s r. o. Vyjadřuje např. k vnitřním předpisům vysoké školy, k návrhům studijního programu, k dlouhodobému záměru vysoké školy aj. Členové senátu jsou voleni akademickou obcí, jíž odpovídají za svou činnost. Senát se schází nejméně jednou za semestr. Zasedání senátu svolává předseda senátu z vlastní iniciativy nebo na žádost alespoň jedné třetiny členů senátu, dále na žádost rektora, popř. na žádost nejméně deseti členů akademické obce.

Složení akademického senátu

Předseda:                                           
Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D. nechlebova@palestra.cz
Členové:   
Mgr. Kamila Bulířová bulirova@palestra.cz
Mgr. Jiří Kajzar       kajzar@palestra.cz

 

 

 

                .                                  

 
Zástupci studentů v akademickém senátu pro školní rok 2018/2019
Seznam studentů ke shlédnutí zde.

 

Setkání akademického senátu  se koná v středu 23. 4. 2019 v 14:45 hodin
Prosím o písemné zaslání strukturovaných dotazů a připomínek Vašemu zástupci, který je bude tlumočit na AS.
Pozvánka zde.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Aktualizace 31. 3. 2019