AKADEMICKÝ SENÁT
ORGÁNY ŠKOLY

Akademický senát  |  Zápisy

Akademický senát
Akademický senát je samosprávným zastupitelským akademickým orgánem podle zákona  č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a je v souladu se Statutem Vysoké školy tělesné výchovy a sportu PALESTRA spol. s r. o. Vyjadřuje např. k vnitřním předpisům vysoké školy, k návrhům studijního programu, k dlouhodobému záměru vysoké školy aj. Členové senátu jsou voleni akademickou obcí, jíž odpovídají za svou činnost. Senát se schází nejméně jednou za semestr. Zasedání senátu svolává předseda senátu z vlastní iniciativy nebo na žádost alespoň jedné třetiny členů senátu, dále na žádost rektora, popř. na žádost nejméně deseti členů akademické obce.

Složení akademického senátu

Předseda:                                           
Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D. nechlebova@palestra.cz
Členové:   
Mgr. Kamila Bulířová       bulirova@palestra.cz
Mgr. Jiří Kajzar kajzar@palestra.cz

 

 

 

                .                                  

 
Zástupci studentů v akademickém senátu pro školní rok 2016/2017
Seznam studentů ke shlédnutí zde.

 

Setkání akademického senátu  se koná v pondělí  22.5.2017 v 15:30 hodin v  zasedací místnosti VŠTVS Palestra (Hostavice).
Prosím o písemné zaslání strukturovaných dotazů a připomínek Vašemu zástupci do 18.5.