ÚŘEDNÍ DESKA

INFORMACE PRO STUDENTY

Bakalářské práce jsou pět pracovních dnů před plánovaným termínem obhajoby přístupné  na studijním oddělení VŠTVS PALESTRA. Termín obhajoby je uveden v harmonogramu pro daný akademický rok. Databáze obhájených bakalářských prácí včetně posudků oponentů a průběhu obhajoby je uložena v informačním centru VŠTVS PALESTRA. Na webových stránkách VŠTVS PALESTRA je zveřejněn přehled obhájených bakalářských prací v příslušném akademickém roce, včetně  jmen autora, vedoucího práce a oponenta.

2017/2018 zde

2016/2017

zde

2015/2016

zde

2014/2015

zde

2013/2014

zde

2012/2013

zde

2011/2012

zde 

2010/2011

zde

2009/2010

zde

2008/2009

zde

2007/2008

zde

2006/2007

zde


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Aktualizace 4. 11. 2017