KONTAKTY
VŠEOBECNÉ INFORMACE

Škola

ADRESA: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu  PALESTRA, spol. s r. o.
Slovačíkova 400/1
197 00 Praha 19 - Kbely
  Ukázat místo na mapě

TEL:

SEKRETARIÁT:
STUDIJNÍ ODD.:

212 277 777 

733 520 116
731 411 370

E-MAIL:

infovs@palestra.cz
WWW: www.palestra.cz

Č. ÚČTU:

 

IČO
DIČ

3 309 309 309/ 0800
Informace pro platby zde.


271 32 781

CZ27132781

PRO PLATBY ZE ZAHRANIČÍ

IBAN: CZ 62 0800 0000 0033 0930 9309
SWIFT kód (BIC): GIBACZPX

Datová schránka
ID schránky: pwubigc
Typ schránky: Právnická osoba
Jméno: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r. o.
   


Vedení a rektorát
Mgr. Milena Špačková jednatelka 212 277 777     spackova@palestra.cz
Mgr. Pavel Špaček jednatel  212 277 777 spacek@palestra.cz 
Mgr. Tomáš Mirovský, DiS.       tajemník jednatele                          212 277 746
mirovsky@palestra.cz 
prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc. rektor 212 277 777 hosek@palestra.cz   
doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D. prorektorka pro pedagogickou činnost 212 277 731

svamberk.sauerova@palestra.cz

doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.     prorektor pro vnější vztahy a tvůrčí činnost  212 277 730 tilinger@palestra.cz
prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc. prorektorka pro vědu a výzkum 212 277 736 krejci@palestra.cz

Sekretariát
  
Bc. Romana Stárková  sekretarát  212 277 777
212 277 741
733 520 116
starkova@palestra.cz 
Ing. Veronika Páníková asistentka jednatele 212 277 742 panikova@palestra.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů 
Mgr. Kamila Bulířová   212 277 747 bulirova@palestra.cz

Studijní oddělení

Zuzana Legerová, DiS.
 
prezenční studium 

212 277 725
731 411 370

legerova@palestra.cz

Eva Kaiserová, DiS. kombinované studium  212 277 726
731 411 370

kaiserova@palestra.cz 
Informace pro studenty - studijní oddělení (prezeční i kombinované studium).

Celoživotní vzdělávání, rekvalifikační kurzy
Mgr. Kamila Bulířová celoživotní vzdělávání, rekvalifikační kurzy 212 277 747 bulirova@palestra.cz


Diagnostické centrum

Mgr. Kamila Bulířová spiroergometrie, InBody 212 277 747 bulirova@palestra.cz

Personální a mzdové oddělení
Bc. Iveta Švárová mzdová účetní  212277724 svarova@palestra.cz  

Ekonomické oddělení
 
    
Zuzana Dařílková hlavní účetní  212 277 727  darilkova@palestra.cz  
Michala Vodová evidence plateb, fakturace  212 277 728 vodova@palestra.cz 
Soňa Bímová evidence plateb, fakturace 212 277 729 bimova@palestra.cz
Informace pro platby
 
Knihovna
Alena Malcová  knihovna  212 277 722 malcova@palestra.cz
Mgr. Karol Špaček  knihovna