KONTAKTY
VŠEOBECNÉ INFORMACE

Škola

ADRESA: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu  PALESTRA, spol. s r. o.
Slovačíkova 400/1
197 00 Praha 19 - Kbely
  Ukázat místo na mapě

TEL:

SEKRETARIÁT:
STUDIJNÍ ODD.:

281 932 013 

733 520 116
731 411 370

E-MAIL:

infovs@palestra.cz
WWW: www.palestra.cz

Č. ÚČTU:

 

IČO
DIČ

3 309 309 309/ 0800
Informace pro platby zde.


271 32 781

CZ27132781

PRO PLATBY ZE ZAHRANIČÍ

IBAN: CZ 62 0800 0000 0033 0930 9309
SWIFT kód (BIC): GIBACZPX

Datová schránka
ID schránky: pwubigc
Typ schránky: Právnická osoba
Jméno: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r. o.
   


Vedení a rektorát
Mgr. Milena Špačková jednatelka a ředitelka školy 281 932 013   spackova@palestra.cz
Mgr. Pavel Špaček jednatel  281 932 013 spacek@palestra.cz 
Mgr. Tomáš Mirovský, DiS.       tajemník jednatele                          281 932 013
mirovsky@palestra.cz 
prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc. rektor 281 932 013 hosek@palestra.cz   
doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D. prorektorka pro pedagogickou činnost 281 932 013

svamberk.sauerova@palestra.cz

doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.     prorektor pro vnější vztahy a tvůrčí činnost  281 932 013 tilinger@palestra.cz
prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc. prorektorka pro vědu a výzkum 281 932 013 krejci@palestra.cz

Sekretariát
  
Bc. Petra Veselá sekretariát vysoké školy  281 932 013
733 520 116
vesela@palestra.cz
Mgr. Kamila Bulířová sekretariát vysoké školy 281 932 013
733 520 116
bulirova@palestra.cz

Studijní oddělení

Dana Kopecká
 
prezenční studium - Kbely, Slovačíkova 400/1

281 930 160
731 411 370

kopecka@palestra.cz

Eva Kaiserová, DiS. kombinované studium - Kbely, Slovačíkova 400/1 281 930 160
731 411 370

kaiserova@palestra.cz 
Informace pro studenty - studijní oddělení (prezeční i kombinované studium).

Celoživotní vzdělávání, rekvalifikační kurzy
Mgr. Kamila Bulířová celoživotní vzdělávání, rekvalifikační kurzy 281 932 013 bulirova@palestra.cz


Diagnostické centrum

Mgr. Kamila Bulířová spiroergometrie, InBody 281 932 013 bulirova@palestra.cz

Ekonomické oddělení
 
    
Zuzana Dařílková hlavní účetní - Kbely, Slovačíkova 400/1 281 932 013  darilkova@palestra.cz  
Bc. Iveta Švárová mzdová účetní - Kbely, Slovačíkova 400/1 281 932 013 svarova@palestra.cz  
Bc. Veronika Páníková  asistentka účetní - Kbely, Slovačíkova 400/1 281 932 013 panikova@palestra.cz  
Informace pro platby
 
Knihovna
Alena Malcová  knihovna - Kbely, Slovačíkova 400/1 281 932 013 malcova@palestra.cz
Mgr. Karol Špaček  knihovna   k.spacek@palestra.cz