GRANTY

VÝZKUMNÁ A TVŮRČÍ ČINNOST

Granty  |  Studentská grantová soutěž  | Interní projekty vědy a výzkumu | Interní studentské projekty

Grantové projekty

Grantová agentura České republiky (GAČR): ID 17–25710S Panel 407 "Základní výzkum změn rovnováhy seniorů. Hlavní řešitel: prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc. (2017-2019)

Mezinárodní projekt SOI: "Zdravá společenství" Identifikační číslo Y1 16-600-14 (česká zkratka ZAS). (2016-2019)

Vytvoření a pilotní ověření systému školení v obecných a odborných kompetencích dobrovolníků při akcích pro veřejnost (2.7. 2012 - 30.10. 2013)
Inovace studijního programu Sportovní a kondiční specialista (1.3.2011 - 31.3. 2013)
Inovace studijního programu Sportovní a volnočasový pedagog (1.3.2012 - 28.2. 2014)
Projekt vzdělávání pracovníků cestovního ruchu v oblasti wellness (1.1. 2006 - 31.12. 2007)
Projekt rozvoje dalšího vzdělávání pro pedagogické pracovníky v oblasti volnočasových aktivit (1.1. 2006 - 31.12. 2007)
Program celoživotního vzdělávání pro zaměstnance Vězeňské služby ČR (27.6. 2006 - 26.6.2008)
Výzkumný projekt - Evaluace veřejného využívání školních sportovních areálů (listopad 2011 - červenec 2012)
Grantová agentura České republiky (GAČR): Autorita a její proměny v edukačním prostředí. (Hlavní řešitel: A. Vališová). Období r. 2010 - 2012. Registr. č. P407/10/0796. Za VŠTVS Palestra se na grantovém programu spolupodílí doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová Ph.D.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Aktualizace 5. 10. 2017