GRANTY

VÝZKUMNÁ A TVŮRČÍ ČINNOST

 Granty  |  Interní projekty vědy a výzkumu  |   Studentská grantová soutěž 

 Grantové projekty

Grantová agentura České republiky (GAČR): Autorita a její proměny v edukačním prostředí. (Hlavní řešitel: A. Vališová). Období r. 2010 - 2012.
Registr. č. P407/10/0796. Za VŠTVS Palestra se na grantovém programu spolupodílí doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová Ph.D.