BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

photo

Prezenční a kombinované

Studenti si osvojí vědomosti z biomedicínských a sportovních disciplín, které využijí při plánování a realizaci pohybových aktivit, organizování režimu volného času klientů a při seberealizaci ve vybraných sportovních disciplinách.
VÍCE INFORMACÍ

MAGISTERSKÉ STUDIUM

photo

Prezenční a kombinované

Studenti studijního programu Wellness specialista se budou schopni orientovat v otázkách péče o člověka, především o jeho osobní pohodu, jako výraznou komponentu zdraví, o jeho kondici a životní styl.
VÍCE INFORMACÍ

MBA STUDIUM

photo

Kombinované

Studenti budou připraveni na výkon zodpovědných funkcí ve vedení společností anebo jako členové pracovních týmů, kde budou platnými členy s potřebnými rozhodovacími anebo výzkumnými zkušenostmi.
VÍCE INFORMACÍ

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Už jsi podal/a svou přihlášku?

AKTUÁLNÍ NABÍDKA STUDIJNÍCH PROGRAMŮ

Bakalářské

Sportovní a kondiční specialista (zaměření: fitness; volný čas; wellness)

Studenti si osvojí techniky sportovních disciplín a vybraných pohybových aktivit s návazností na biomedicínské a společensko-vědní obory. Specializace je volena ve druhém ročníku studia.

Více informací
Bakalářské

Výživové poradenství a sportovní diagnostika

Studenti se stanou odborníky na zkladní vztahy mezi výživou, pohybem a civilizačními nemocemi a také na moderní diagnostické metody.

Více informací
Magisterské

Wellness specialista

Studenti se stanou odborníky na oblast péče o člověka, především o jeho osobní pohodu, jako výraznou komponentu zdraví, o jeho kondici a životní styl.

Více informací
MBA

Management sportu

Studenti budou připraveni na výkon zodpovědných funkcí ve vedení společností anebo jako členové pracovních týmů a to s důrazem na oblast sportu.

Více informací

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ

photo

Trenérská škola

Trenérské kurzy A/I.třídy a B/II.třídy jsou realizovány ve spolupráci se sportovními svazy.
VÍCE INFORMACÍ
photo

Vychovatelství

Kurz Vychovatelství umožňuje studentům rozšířit svou pedagogickou kvalifikaci.
VÍCE INFORMACÍ
photo

Duální kariéra

Program Duální kariéra podporuje vzdělávání vrcholových sportovců.
VÍCE INFORMACÍ

CO O NÁS ŘEKLI NAŠI STUDENTI

Martina Sáblíková, rychlobruslařka
Vysokou školu Palestra jsem rozhodla studovat proto, že mi umožňuje výborný podmínky a hlavně taky proto, že bych se strašně ráda po skončení kariéry věnovala sportu.

Myslím si, že tato škola mě dokáže připravit na všechny potřebný věci, který budu právě po skončení kariéry potřebovat.