Akademický senát

Schůzka Akademického senátu se uskuteční 7. 12. 2022.

Akademický senát je samosprávným zastupitelským akademickým orgánem podle zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a je v souladu se Statutem Vysoké školy tělesné výchovy a sportu PALESTRA spol. s r. o. Vyjadřuje např. k vnitřním předpisům vysoké školy, k návrhům studijního programu, k dlouhodobému záměru vysoké školy aj. Členové senátu jsou voleni akademickou obcí, jíž odpovídají za svou činnost.

Senát se schází nejméně jednou za semestr. Zasedání senátu svolává předseda senátu z vlastní iniciativy nebo na žádost alespoň jedné třetiny členů senátu, dále na žádost rektora, popř. na žádost nejméně deseti členů akademické obce.

 

Složení akademického senátu

Předseda:

Mgr. Jiří Kajzar kajzar@palestra.cz

Členové:

Mgr. Kamila Bulířová bulirova@palestra.cz
Mgr. Pavel Kysel kysel@palestra.cz
PhDr. Kateřina Králová, Ph.D. kralo.katerina@gmail.com
+ zástupci jednotlivých ročníků i oborů

 

Kompletní složení zástupců v Akademickém senátu pro Akademický rok 2022/2023 naleznete v Moggisu.