24
Dub 2020

Výuka na vysokých školách – aktuální rozhodnutí vlády ČR

Vážení studenti, vážení vyučující, 

dovolujeme si vás informovat o aktuálním rozhodnutí vlády ČR a ministerstva zdravotnictví, týkající se výuky na vysokých školách.

Od 20. 4. 2020 měli do školy povolený vstup pouze objednaní studenti posledních ročníků na konzultaci. Toto nařízení stále platí, výuka probíhá nadále pouze distanční formou, viz aktualizované usnesení vlády ČR ze dne 23. 4. 2020 zde v příloze.

Nové nařízení platí od 24. – 27. 4. 2020. 

Studenti se nadále mohou objednávat na konzultace přes sekretariát školy, vždy po dohodě s vyučujícím 

V omezeném režimu platí otevření knihovny školy, viz samostatná zpráva na Moggisu a v aktualitách na webových stránkách školy. 

Od 27. 4. se počítá s dalším uvolněním vstupu do škol i ostatním studentům z nižších ročníků. Nebude se však jednat o zahájení hromadné výuky, ale pouze o možnost konzultace s vyučujícím a plnění zkoušek za předepsaných podmínek. O dalších pokynech a aktualizacích budete informováni. 

Děkujeme