2
Bře 2021

Aktuální informace o programu Erasmus+

Ať už se chystáte do zahraničí v rámci studia, odborné praxe, dalšího vzdělávání nebo dobrovolnictví, sledujte aktuální informace a budoucí vize programu Erasmus+:https://www.naerasmusplus.cz/