Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r. o. v souladu s §60 novely zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) realizuje v rámci celoživotního vzdělávání roční studijní programy.

Vyhlášené programy celoživotního vzdělávání obsahově vycházejí z akreditovaných bakalářských programů VŠTVS PALESTRA a jsou doplněny dalšími předměty dle vybraného zaměření a specializace. Výuka probíhá v rámci několikadenních bloků (soustředění), jejichž harmonogram je vždy vypsán na celý akademický rok dopředu. Na zkoušky se studenti připravují formou samostudia. Každý student kurzů celoživotního vzdělávání má přístup na informační systém vysoké školy (Moggis), kde jsou k dispozici mj. učební texty na e-learning. Dále mohou využívat služby knihovny a elektronické knihovny.

Ti, kteří úspěšně absolvují roční program, mohou studium ukončit s diplomem absolventa ročního kurzu celoživotního vzdělávání, nebo se mohou přihlásit ke studiu a nastoupit do druhého ročníku bakalářského studia na VŠTVS PALESTRA. Ke studiu se mohou přihlásit zájemci se středoškolským vzděláním ukončeným maturitní zkouškou. Přijímací zkoušky se nekonají.

Směrnice CV/03 Řád celoživotního vzdělávání 

V současné době nejsou žádné programy CŽV nabízeny.