dfsfsdfsdfsdf
17
Čvn 2020

Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající studenty a absolventy studia ve studijním programu a za mimořádné činy studentů pro rok 2020

Vážení členové akademické obce VŠTVS Palestry,

ráda bych Vás informoval o možnosti předložení návrhů na udělení Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající studenty a absolventy studia ve studijním programu a za mimořádné činy studentů pro rok 2020, která se bude letos udělovat pouze v kategorii mimořádných činů studentů či absolventů bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu prokazující občanskou statečnost, odpovědnost nebo obětavost. Důvodem změny je ocenit studenty či absolventy vysokých škol, kteří formou dobrovolnictví a dalších činností aktivně pomáhali během pandemie Covid-19. 

Návrhy na udělení Ceny můžete podávat do 5. září 2020 na sekretariát VŠTVS Palestra

Rektor VŠTVS Palestra