17
Čvn 2020

Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy za vynikající vzdělávací činnost na vysoké škole

Vážení členové akademické obce VŠTVS Palestry,

dovoluji si Vám oznámit, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje druhý ročník

Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy za vynikající vzdělávací činnost na vysoké škole

Cílem tohoto ocenění pro vynikající vysokoškolské učitele je upozornit na význam a důležitost kvalitní vzdělávací činnosti na vysokých školách, vyzdvihnout příklady dobré praxe a významné inovace v oblasti vzdělávací činnosti. Vzhledem k aktuálním výzvám způsobeným pandemií COVID-19 jako je distanční výuka a distanční ověřování výsledků učení, je cílem v roce 2020 ocenit zejména ty vysokoškolské pedagožky a pedagogy, kteří se věnují formám online výuky a ověřování výsledků a významným způsobem přispěli ke zvládnutí náročné situace způsobené pandemií COVID-19 na vysoké škole/fakultě v oblasti výuky online.

Své návrhy můžete předkládat do 5. září 2020 na sekretariát VŠTVS Palestra.

Rektor VŠTVS Palestra