Celoživotní vzdělávání

Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r. o. v souladu s §60 novely zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) realizuje v rámci celoživotního vzdělávání roční studijní programy.

Ke studiu se mohou přihlásit zájemci se středoškolským vzděláním ukončeným maturitní zkouškou. Přijímací zkoušky se nekonají.

 

INFORMACE O KURZU

Vyhlášené programy celoživotního vzdělávání obsahově vycházejí z akreditovaných bakalářských programů VŠTVS PALESTRA a jsou doplněny dalšími předměty dle vybraného zaměření a specializace.

Výuka probíhá v rámci několikadenních bloků (soustředění), jejichž harmonogram je vždy vypsán na celý akademický rok dopředu. Na zkoušky se studenti připravují formou samostudia.

Každý student kurzů celoživotního vzdělávání má přístup na informační systém vysoké školy (Moggis), kde jsou k dispozici mj. učební texty na e-learning. Dále mohou využívat služby knihovny a elektronické knihovny.

 

ABSOLVENTI

Ti, kteří úspěšně absolvují roční program, mohou studium ukončit s diplomem absolventa ročního kurzu celoživotního vzdělávání, nebo se mohou přihlásit ke studiu a nastoupit do druhého ročníku bakalářského studia na VŠTVS PALESTRA.

 

SMĚRNICE

Směrnice CV/03 Řád celoživotního vzdělávání 

 

PŘIHLÁŠKA

V současné době nejsou žádné programy CŽV nabízeny.

Registration for : Celoživotní vzdělávání

[contact-form-7 id="Select"]
Podat přihlášku

Sdílej na: