Instruktor lyžování

CHARAKTERISTIKA KURZU

Program je koncipován tak, aby jeho absolventi získali teoretické poznatky a kompetence pro vedení lyžařského výcviku dětí a mládeže. Cílem kurzu je připravit účastníky pro bezpečný pobyt a pohyb na horách spojený s lyžařským výcvikem. Při zpracování byly zohledněny zásady pro činnost akreditovaných zařízení v oblasti lyžování, které vydává odbor sportu a tělovýchovy MŠMT.

 

UPLATNĚNÍ V PRAXI

Absolventi získají kvalifikaci, která jim umožní realizovat lyžařský kurz pro školy a školská zařízení.

 

CÍLOVÁ SKUPINA

Pedagogičtí pracovníci všech typů a druhů škol, další pedagogičtí pracovníci, vychovatelé.

 

ČASOVÝ PLÁN

Časové plány jsou v rozsahu 66 hodin, 18 hodin je věnováno teoretické části, 48 hodin je věnováno části praktické.

 

CENA

Cena kurzu je 11 850 Kč. Cena je včetně ubytování, dopravy a polopenze. Výuka probíhá v Itálii.

 

TERMÍN

Termíny budou upřesněny.

Registration for : Instruktor lyžování

[contact-form-7 id="Select"]
Podat přihlášku

Sdílej na: