Instruktor školního snowboardingu

CHARAKTERISTIKA KURZU

Program je koncipován tak, aby jeho absolventi získali teoretické poznatky a praktické dovednosti jízdy na snowboardu, a tím získají kompetence pro vedení snowboardového výcviku dětí a mládeže. Cílem kurzu je připravit účastníky pro bezpečný pobyt a pohyb na horách spojený se snowboardovým výcvikem. Vzdělávací kurz je vhodný zejména pro absolventy lyžařských kurzů, kteří chtějí školní lyžařské kurzy obohatit o základy snowboardu, absolvování lyžařského kurzu však není podmínkou pro přijetí do kurzu školního snowboardingu.

 

UPLATNĚNÍ V PRAXI

Absolventi získají kvalifikaci, která jim umožní realizovat snowboardový kurz pro školy a školská zařízení.

 

CÍLOVÁ SKUPINA

Pedagogičtí pracovníci všech typů a druhů škol a školských zařízení.

 

ČASOVÝ PLÁN

Časové plány jsou v rozsahu 50 hodin, teoretické průpravě je věnováno 8 hodin, probíhá v prostorách VŠTVS Palestra, 42 hodin je věnováno praktickému výcviku. 27 hodin je věnováno 1. části základní etapy, 15 hodin je věnováno 2. části základní etapy výcviku.

 

CENA

Cena kurzu je 10 850 Kč. Cena je včetně ubytování, dopravy a polopenze. Výuka probíhá v Itálii.

 

TERMÍN

Termíny budou upřesněny.

Registration for : Instruktor školního snowboardingu

[contact-form-7 id="Select"]
Podat přihlášku

Sdílej na: