Metodika výuky školního plavání

CHARAKTERISTIKA KURZU

Kurz je zaměřen na prohloubení dovedností potřebných ke zdokonalení plaveckých způsobů (prsa, kraul, znak), k záchraně tonoucího a k metodice výuky dětí předškolního a školního věku. Účastníci kurzu rovněž získají přehled o zásobníku cvičení ve vodě a způsobech využívání plaveckých pomůcek.

 

UPLATNĚNÍ V PRAXI

Absolventi získají vědomosti a kompetence, které jim umožní podílet se na plaveckém výcviku, vést samostatnou skupinu v rámci komplexního plaveckého výcviku.

 

CÍLOVÁ SKUPINA

Pedagogičtí pracovníci mateřských a základních škol a školských zařízení, další pedagogičtí pracovníci, vychovatelé.

 

ČASOVÝ PLÁN

Časové plány jsou v rozsahu 55 hodin, 18 hodin je věnováno teoretické části, 37 hodin je věnováno části praktické.

 

CENA

 

 

TERMÍN

Termíny budou upřesněny.

Registration for : Metodika výuky školního plavání

[contact-form-7 id="Select"]
Podat přihlášku

Sdílej na: