Metodika zdravotní tělesné výchovy

CHARAKTERISTIKA KURZU

Kurz umožní studentům získat teoretické vědomosti a praktické dovednosti, které se stanou východiskem k provádění kompenzačních, rekondičních a regeneračních cvičení a dalších pohybových aktivit pro zdravotně oslabené jedince.

 

UPLATNĚNÍ V PRAXI

Absolventi využijí získané vědomosti a dovednosti ve své praxi ve škole a školských zařízeních. Při běžných pohybových aktivitách volí vhodná cvičení na nápravu dosavadních vad. V rámci prevence  poskytují cílené konzultace rodičům a doporučují vhodné cviky pro děti a mládež se zdravotním oslabením. V mateřské škole a na prvním stupni vedou zájmové kroužky orientované na tělesný rozvoj se zařazením metod zdravotní tělesné výchovy.

Aprobovaným učitelům poskytuje vzdělávací program rozšíření a prohloubení práce v oblasti tělesné výchovy s důrazem na zdravotní problematiku. V internátních podmínkách mohou absolventi vést kurzy sportovních aktivit s akcentem na zdravotní složku tělesné výchovy.

 

CÍLOVÁ SKUPINA

Učitelé MŠ, ZŠ, SŠ, vychovatelé.

 

ČASOVÝ PLÁN

Časové plány jsou v rozsahu 74 hodin, z toho je věnováno 36 hodin teoretické části a 38 hodin praktické části.

 

CENA

Cena kurzu je 5 700 Kč.

 

TERMÍN

Termíny budou upřesněny.

Registration for : Metodika zdravotní tělesné výchovy

[contact-form-7 id="Select"]
Podat přihlášku

Sdílej na: