Sportovní a kondiční specialista

DOBÍHAJÍCÍ OBOR S POSLEDNÍM NÁSTUPEM V ROCE 2019

Studenti oboru Sportovní a kondiční specialista získají základní, ale i prohloubené a specifické znalosti a dovednosti v oblasti biomedicínských předmětů, v preventivně zdravotní a rekondiční oblasti a v oblasti tělesné výchova a sportu. Díky tomu budou schopni připravit a realizovat pohybové programy pro práci se zdravými i zdravotně oslabenými jedinci. Vhodným výběrem z řady povinně volitelných a volitelných předmětů si rozšíří vědomosti a dovednosti v řadě dalších sportovních disciplin.

V rámci odborné praxe si studenti mohou vybrat zaměření cvičitelské, sportovně výkonnostní a sportovně kvalifikační. Seznámí se se specifičností práce s klienty, kteří mají odlišné potřeby a možnosti při realizaci pohybových aktivit, získají dovednost vést sportovní aktivity na různé výkonnostní úrovni v různých typech tělovýchovných, sportovních a sociálních zařízení a mohou využít svých výkonnostních možností ve vybraných sportovních disciplínách.

 

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ

Absolventi tohoto studijního oboru získají uplatnění jako sportovní a kondiční specialisté v tělovýchovných jednotách, sportovních klubech, ve sportovních svazech, v regeneračních centrech, fitcentrech, ve výrobních i nevýrobních podnicích, v oblasti cestovního ruchu, v armádě a u policie, jako odborní poradci v oblasti zdravotní prevence v různých institucích se zaměřením na sportovní činnost nebo jako výchovní pracovníci v mimoškolní tělesné výchově.

 

STUDIJNÍ PLÁN

Studijní plán oboru Sportovní a kondiční specialista

Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou, která se skládá z:

  • didaktiky TV, psychologie sportu, teorie a metodiky vybrané sportovní disciplíny
  • kineziologie, fyziologie tělesné zátěže, tělovýchovného lékařství
  • obhajoby bakalářské práce

Absolventi bakalářského studia mohou pokračovat v navazujícím magisterském studiu v programu Tělesná výchova a sport.

 

Studijní obor „Sportovní a kondiční specialista“ se specializací pro „Wellness“

Význam slova wellness se dá popsat jako stav optimální rovnováhy, životní pohody a spokojenosti a dobrého zdravotního stavu. V anglickém jazyce často vyjádřeno jako „body – mind – spirit balance“. Tedy optimální stav navozený spoluprací těla, mysli a ducha. Do kategorie služeb napomáhajícím dosažení wellness patří kombinace procedur rehabilitačních, preventivních, relaxačních i kosmetických služeb.

Po zvládnutí biomedicínckých předmětů bude student schopen aplikovat Wellness programy pro různé věkové kategorie či zdravotní omezení. V diagnostickém centru VŠTVS PALESTRA se studenti naučí pracovat s moderními diagnostickými přístroji, díky kterým budou umět analyzovat zdravotní potíže klienta.

 

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ

Absolvent projektu Wellness specialista bude k navrhovaným Wellness programům schopen sestavit výživový a pitný režim. Uplatnění na trhu práce bude možné hledat např. ve fitness centrech, v rámci poskytování hotelových služeb, při soukromé praxi, v ozdravných zařízeních, masážních a rehabilitačních centrech či klubových centrech.

 

POPLATKY ZA STUDIUM

Aktuální informace o výši poplatků za studium naleznete na stránce Školné

Sdílej na: