Trenér A/I.třídy

Trenér „A/I.třídy“

Od 1. října 2023 bude otevřen další ročník pro INDIVIDUÁLNÍ SPORTY.
Od 1. října 2024 bude otevřen další ročník pro KOLEKTIVNÍ SPORTY.

Organizační zajištění

 • Výuka je realizovaná na základě smlouvy mezi sportovním svazem a VŠTVS PALESTRA.
 • Výuka podle trajektorie předmětů bakalářského studia SKS Fitness s úpravami v prvních dvou letech. Studium je realizováno v rámci CŽV s možností získat 60% kreditů potřebných pro získání bakalářského titulu.
 • Vytváření menších studijních skupin i pro teoretickou výuku a spojování studentů podle sportů, které mají podobný základ.
 • Kombinace prezenčního a distančního studia s podporou e-learningových studijních opor.
 • Výuka probíhá ve čtyřech blocích za semestr (ve druhém ročníku budou tři bloky výuky za semestr), vždy pondělí – čtvrtek 8,30 – 14,00 hodin. Rozvrh praxí je v rámci individuálních dohod s konkrétním sportovním svazem.

Termíny výuky pro 1. ročník, pro akademický rok 2023 / 2024:

Zimní semestr:

 • 9. – 12. 10. 2023
 • 6. – 9. 11. 2023 distančně
 • 4. – 7. 12. 2023
 • 8. – 11. 1. 2024

Letní semestr:

 • 5. – 8. 2. 20224 distančně
 • 4. – 7. 3. 2024
 • 8. – 11. 4. 2024 distančně
 • 6. – 9. 5. 2024

Výuka pro akademický rok 2023/2024 je rozdělena na prezenční a distanční (on-line prostřednictvím google classroom a google meet, bez nutnosti osobní účasti). Toto rozdělení platí pro případ, že situace okolo výuky a pandemie nemoci Covid-19 bude již v normálu. Pokud vládní nařízení nepovolí kontaktní výuku, bude probíhat výuka ve stejných termínech online.

Podmínky přijetí studentů ke studiu

 • Podání přihlášky prostřednictvím odkazu na konci stránky včetně požadovaných dokumentů …  (potvrzení tělovýchovného lékaře – formulář, čestné prohlášení o bezúhonnosti – formulář, ověřená kopie trenérské B/II. třídy, pokud smlouva s konkrétním svazem nestanoví jinak, ověřená kopie maturitního vysvědčení).
 • Neplatí se poplatek za přihlášku, je zdarma
 • Úplné středoškolské vzdělání zakončené maturitou.
 • Nominace do studia od partnerského sportovního svazu, který garantuje dosažení druhé nejvyšší trenérská kvalifikace příslušného sportovního svazu, pokud není realizováno ve spolupráci s VŠTVS PALESTRA.
 • VŠTVS PALESTRA uzavře s každým studentem individuální smlouvu o studiu v TŠ PALESTRA.
 • Veškeré osobní údaje budou zpracovány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Informace o účastníkovi budou sdíleny se sportovním svazem, který Trenérský kurz spolupořádá a vydává trenérskou licenci.
 • Po podání přihlášky ke studiu škola prověří souhlas daného svazu a obratem zašle smlouvu ke studiu a další informace týkající se zahájení studia (dokumenty se zasílají do Moggisu do osobní složky).

Trenérská škola A zahájení- INDIVIDUÁLNÍ SPORTY

 • Zahájení výuky: říjen 2023.

Trenérská škola A zahájení- KOLEKTIVNÍ SPORTY

 • Zahájení výuky: říjen 2024.

 

Ukončení předmětů a studia

 • Vyučované předměty vycházejí ze studijního plánu SKS Fitness, ve kterém je specifikováno, jakým způsobem se předměty ukončují (zápočet, klasifikovaný zápočet, zkouška).
 • V rámci programu TŠ PALESTRA preferujeme praktické zkoušení, využití diskusních fór, sebereflexe před skupinou.

 

Ukončení studia

 • Závěrečná zkouška se koná obhajobou závěrečné práce před zkušební komisí. Závěrečná práce současně může být podkladem pro zadání bakalářské práce v případě nástupu do 3. ročníku bakalářského studia.
 • Po splnění všech předepsaných zkoušek, zápočtů a obhájení závěrečné práce získává absolvent:
  • Osvědčení o úspěšném absolvování studia TŠ PALESTRA v programu Celoživotního vzdělávání.
  • V závislosti na specifikaci jednotlivých svazů (splnění praktické části výuky, kterou garantuje každý jednotlivý svaz) licenci 1. třídy / A třídy, kterou vydává sportovní svaz.

 

Financování

Školné za 1 rok studia je 60 000 Kč / akademický rok.

Upozorňujeme, že studentky a studenti programů CŽV nejsou řádnými studenty bakalářského studia a nemají tak nárok na sociální výhody studentů v prezenční formě.

V případě vašeho zájmu o studium kontaktujte PhDr. Pavla Kysela, DiS.

Sdílej na: