Metodika vedení aktivit volného času pro specializaci Tvořivá dramatika

CHARAKTERISTIKA KURZU

Výuka v této specializaci je zaměřena na rozšíření profesních dovedností účastníků tak, aby dokázali nejen vyhledat pro vybranou skupinu zájemců i jednotlivce adekvátní volnočasové aktivity, které využívají prvků a postupů „dramatického umění“, ale i poskytnout odbornou konzultaci, a také tyto aktivity projektovat, realizovat a organizačně zajišťovat. Součástí obsahu kurzu je i komunikace a pohybová průprava nezbytná pro dramatickou výchovu.

 

UPLATNĚNÍ V PRAXI

Absolventi si rozšiřují učitelskou kvalifikaci a budou schopni získané kompetence využít při:

  • Přípravě a realizaci školních vzdělávacích programů, při koncipování průřezových témat výchovy do ŠVP;
  • koncepci a realizaci školních akademií nebo soutěží v oblasti literární či dramatické výchovy;
  • koncepci a realizaci školních kurzů zaměřených na dramatickou výchovu;
  • koncepci a realizaci programů v rámci primární prevence sociálně patologických jevů na školách i v nízkoprahových zařízeních;
  • přípravě a organizaci specificky orientované části obsahového zaměření škol v přírodě, úvodních kurzů při přechodu žáků a studentů na vyšší stupeň školy.

 

CÍLOVÁ SKUPINA

Pedagogičtí pracovníci všech typů a druhů škol a školských zařízení.

 

ČASOVÝ PLÁN

Časový plán je v rozsahu 76 hodin.

 

CENA

Cena kurzu je  4 850 Kč.

 

TERMÍN

Termíny budou upřesněny.

Registration for : Metodika vedení aktivit volného času pro specializaci Tvořivá dramatika

[contact-form-7 id="Select"]
Podat přihlášku

Sdílej na: