Vážení studenti a pedagogové,

na tomto místě najdete všechny aktuální informace k opatřením na VŠTVS PALESTRA v době pandemie COVID – 19.

29. 11. 2021

Epidemiologicky významné kontakty v rámci jedné domácnosti budou nově indikovány k PCR testu. Více informací zde https://koronavirus.mzcr.cz/epidemiologicky-vyznamne-kontakty-v-ramci-jedne-domacnosti-budou-nove-indikovany-k-pcr-testu/

Vážení studenti,

provoz školy se řídí dle platných nařízení vydaných Ministerstvem zdravotnictví. Všem osobám se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest ve všech společných prostorách školy, kterým je respirátor (např. FFP2, KN 95)!

Při výuce jsou studenti povinni nosit respirátor i v učebně ve skupinách nad 50 lidí nebo na vyžádání vyučujícího!

Prosíme studenty, aby s příznaky nemoci nechodili do školy a neohrožovali tak další kolegy svou přítomností ve škole. Studenti jsou při nepřítomnosti na výuce povinni se předem omluvit vyučujícímu z výuky.

Buďme společně zodpovědní a tolerantní vůči všem osobám, s kterými se stýkáme.

Děkujeme za spolupráci.

VŠTVS PALESTRA

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Pokud Vám bylo lékařem indikováno podezření na onemocnění COVID – 19, nebo jste měl pozitivní test, oznamte bezodkladně tuto skutečnost na e-mail covid@palestra.cz,
nebo tel.: 212 277 742.

Při ohlášení vždy uveďte:

 • jméno a příjmení;
 • e-mail, telefon;
 • studovaný program a ročník;
 • datum poslední návštěvy školy.

ZÁKAZ VSTUPU DO BUDOVY VŠTVS PALESTRA

 1. V případě příznaků COVID – 19, které se projevili u Vás, nebo u osob pobývajících ve společné domácnosti (teploty, kašel, dýchací potíže apod.)
 2. V případě nařízené karantény
 3. V případě nařízeného PCR testu
 4. V případě vědomého kontaktu s pozitivně testovaným

HYGIENICKÁ PRAVIDLA NA VŠTVS PALESTRA

 • Ochrana úst a nosu (roušky, respirátory) v závislosti na protiepidemických opatřeních uvedených u příslušného stupně pohotovosti v oblasti ochrany zdraví – tzv. semafor.
 • dezinfekce a zvýšená hygiena rukou
 • dodržování rozestupů

Nejčastější dotazy ke školství a koronaviru naleznete ZDE.

Důležité kontakty a odkazy Ministerstva zdravotnictví ZDE.

Aktuální informace o koronaviru naleznete ZDE.

Aktuality Covid 19

9. 11. 2023

ODBORNÉ ČASOPISY PALESTRY

5. 10. 2023

Promoce/Imatrikulace 13. 10. 2023

3. 10. 2022

Promoce/Imatrikulace 7. 10. 2022

1. 10. 2022

Nová spolupráce s PhDr. Martinou Muknšnáblovou, Ph.D., MBA

30. 9. 2022

Nová kolegyně PhDr. Kateřina Králová, Ph.D.

VŠECHNY AKTUALITY COVID 19

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Aktuální stav:

Omezení provozu školy a nastavení omezeného režimu výuky

Aktuální informace ohledně výuky jsou umístěny na nástěnce v Moggisu.

V BUDOVĚ ŠKOLY JE NADÁLE TŘEBA DODRŽOVAT

 • Nošení prostředků ochrany úst a nosu (roušky, respirátory, šátky, šály apod.) ve společných prostorách školy.
 • Při vstupu do budovy použít dezinfekci na ruce.
 • Dbát zvýšené hygieny rukou – dezinfekcí, častějším mytím vodou a mýdlem.
 • Dodržovat rozestupy (min. 1,5 m).