Bakalářské práce jsou pět pracovních dnů před plánovaným termínem obhajoby přístupné na studijním oddělení VŠTVS PALESTRA. Termín obhajoby je uveden v harmonogramu pro daný akademický rok.

Databáze obhájených bakalářských prácí včetně posudků oponentů a průběhu obhajoby je uložena v informačním centru VŠTVS PALESTRA.

 

PŘEHLED OBHÁJENÝCH BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ: