Bakalářské práce jsou pět pracovních dnů před plánovaným termínem obhajoby přístupné na studijním oddělení VŠTVS PALESTRA. Termín obhajoby je uveden v harmonogramu pro daný akademický rok.

Databáze obhájených bakalářských prácí včetně posudků oponentů a průběhu obhajoby je uložena v informačním centru VŠTVS PALESTRA.

 

PŘEHLED OBHÁJENÝCH BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ

Bakalářské práce 2023

ABÍK, Vojtěch
Kompenzační a posilovací metody pro sportovce v oblasti bojových sportů
vedoucí práce: Mgr. Roman Čedík

AFTANASOVÁ, Tereza
Informovanost rodičů ohledně vlivu šátkování na vývoj dítěte
vedoucí práce: PhDr. Renata Větrovská, Ph.D.

BARÁK, Jan
Aplikace metody SM systému při problémech v bederní oblasti páteře
vedoucí práce: Mgr. Zuzana Kloboučníková, DiS.

BENEŠOVÁ, Zuzana
Příprava a realizace fotbalového soustředění pro U18
vedoucí práce: Mgr. Jiří Kajzar“

BEŇO, Marek
Struktura financování tří malých fotbalových klubů
vedoucí práce: Mgr. Tomáš Mirovský, DiS., MBA

BLÁHOVÁ, Terezie Luisa
Dechová cvičení a vizualizace jako cesta k dosažení stavu flow
vedoucí práce: doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

BLOVSKÝ, David
Optimální somatotyp pro box podle světové odborné literatury
vedoucí práce: doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.

BOHDALOVÁ, Monika
Jak pohybové aktivity ovlivňují činnost mozku
vedoucí práce: prof. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D.

BOCHINOVÁ, Rozálie
Stravovací návyky českých házenkářek
vedoucí práce: PaedDr. Adriana Neuwirth

BRUŠÁKOVÁ, Tereza
Vliv vegetariánství na tělesné složení
vedoucí práce: PhDr. Pavel Kysel, DiS.

BUREŠOVÁ, Markéta
Hodnocení kondičních schopností ve volejbale
vedoucí práce: Mgr. Barbora Přibylová

ČERNÝ, Daniel
Periodizace silového tréninku a její využití v praxi
vedoucí práce: doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.

ČERNÝ, Martin
Vliv kompenzačního cvičení vedeného on-line formou u hráčů ledního hokeje
vedoucí práce: PhDr. Renata Větrovská, Ph.D.

ČUŘÍNOVÁ, Kristina
Stravovací návyky vrcholových sportovkyň ve sportovním aerobiku
vedoucí práce: PaedDr. Adriana Pavlikovská

DANÍK, Marek
Hodnocení mimosezonní přípravy defenzivního enda
vedoucí práce: doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.

DOLEJŠ, Filip
Vliv ketogenní stravy na silový výkon ve street liftingu
vedoucí práce: PaedDr. Adriana Pavlikovská

DOŠLÁ, Milada
Aplikace metody SM systému při problémech v bederní oblasti páteře
vedoucí práce: Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.

DRAHOTOVÁ, Anežka
Vliv výšky na výkon v chůzi
vedoucí práce: prof. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.

DRBOHLAV, Martin
Vývoj horolezectví na českých pískovcových skalách
vedoucí práce: Ing. Robin Jirásko, Ph.D.

DROŽOVÁ, Adéla
Stravovací návyky u studentů středních škol
vedoucí práce: PaedDr. Adriana Pavlikovská

DUFKOVÁ, Linda
Zvládání předsoutěžních a startovních stavů u vrcholových atletů
vedoucí práce: doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.

FELCMANOVÁ, Alena
Náhlá smrt ve sportu
vedoucí práce: doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.

GARATKIN, Egor
Tvorba metodické řady cviků v kalistenice
vedoucí práce: PhDr. Renata Větrovská, Ph.D.

GROHMANNOVÁ, Deniz
Účinky ostropestřce mariánského na lidské zdraví
vedoucí práce: PhDr. Pavel Kysel, DiS.

GULDA, Tomáš
Hodnocení rozvoje rychlostních schopností hokejistů U15
vedoucí práce: doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.

HANESOVÁ, Aneta
Využití TRX systému v rámci kondiční přípravy u wakeboardingu
vedoucí práce: doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.

HIBŠ, Michal
Tréninkové metody v kulturistice
vedoucí práce: doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.

HOUDEK, Dominik
Cvičení ve fitness centrech jako možná forma kompenzace specifické zátěže v triatlonu
vedoucí práce: PhDr. Renata Větrovská, Ph.D.

HOUDEK, Ondřej
Vliv anaerobního cvičení na klidovou tepovou frekvenci a krevní tlak
vedoucí práce: prof. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D.

HOUDEK, Robert
Hodnocení rozvoje kondice a technické vyspělosti v golfu u věkové skupiny dětí 6 – 11 let
vedoucí práce: doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.

HRAZDÍRA, David
Vliv Covidu-19 na zdatnost školní mládeže
vedoucí práce: doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.

HRUDKA, Jakub
Vliv stimulantů na silový výkon sportovce
vedoucí práce: Mgr. Jiří Kajzar

HRUŠKA, Pavel
Zmírnění stresu u fotbalistů
vedoucí práce: doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

CHADIMOVÁ, Kateřina
Vliv metody spirální stabilizace páteře na pohybový aparát
vedoucí práce: Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.

JANOŠ, Marek
Návrh etických pravidel pro konkrétní sportovní středisko
vedoucí práce: doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

JEŽEK, Josef
Náhlá smrt ve sportu podle světové odborné literatury
vedoucí práce: doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.

JIRAVOVÁ, Petra
Syndrom vyhoření a jeho řešení v profesi fyzioterapeutů a masérů
vedoucí práce: doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

JIREC, Jonáš
Psychická pohoda a její vliv na sportovní výkon ve florbalu
vedoucí práce: doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

KAISER, Jakub
Stres a možnosti jeho odbourání za využití pohybových nebo jiných aktivit
vedoucí práce: PhDr. Martina  Muknšnáblová, Ph.D., MBA

KALINA, Jan
Volnočasové aktivity poloprofesionálních fotbalistů „A“ týmu FC Slavia Karlovy Vary
vedoucí práce: PaedDr. Adriana Pavlikovská

KALIVODA, Adam
Vliv tréninku na rozvoj kondičních schopností závodních tenisových hráčů
vedoucí práce: doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.

KÁRÁSZOVÁ, Markéta
Možnosti kompenzace stranově asymetrické pohybové zátěže při lukostřelbě
vedoucí práce: doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.

KAUCKÁ, Natálie
Výživa výkonnostních fotbalistů krajského přeboru dorostu a České ligy dorostu v dospívajícím věku
vedoucí práce: doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.

KLAMMERT, David
Účinek suplementace kreatinu na silovou přípravu a tělesné složení u vrcholových judistů
vedoucí práce: MUDr. Jozef Martinča

KLÍCHOVÁ, Hana
Pracovní spokojenost jako součást wellbeing na pracovišti zaměstnanců společnosti
vedoucí práce: doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

KLÍMOVÁ, Anna
Hodnocení kondičních schopností intelektově postižených sportovců
vedoucí práce: doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.

KNĚBORTOVÁ, Tereza
Kin-ball jako volnočasová aktivita pro lidi veřejného života
vedoucí práce: PaedDr. Adriana Pavlikovská

KOPŘIVA, Filip
Výzkum kvality spánku, cirkadiánních preferencí a testů rovnováhy v porovnání profesionálních fotbalistů a běžné populace mužů stejného věku
vedoucí práce: prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc.

KOPŘIVOVÁ, Ulrika
Analýza motivačních faktorů vedoucích k užití zakázaných látek v jezdectví
vedoucí práce: doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

KOSÍKOVÁ, Klára
Hmotnost 200+ nebo BMI 50+
vedoucí práce: prof. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.

KOŠÍK, Ondřej
Tradiční české procedury ve wellness
vedoucí práce: Mgr. Tomáš Mirovský, Ph.D., MBA, DiS.

KRÁL, Matěj
Náchylnost ke stresu u žáků středních škol
vedoucí práce: doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

KRAMPEROVÁ, Eliška
Stravovací návyky děti na 1. stupni základní školy
vedoucí práce: Mgr. Zuzana Kloboučníková, DiS.

KRAUSOVÁ, Simona
Syndrom vyhoření u příslušníků pořádkové policie a význam pohybové aktivity v prevenci jeho vzniku
vedoucí práce: doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.

KUBRICHT, Martin
Kompenzační a posilovací metody pro sportovce v oblasti bojových sportů
vedoucí práce: Mgr. Roman Čedík

KUPKOVÁ, Johana
Optimální somatotyp ve veslování
vedoucí práce: doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.

LABOUNEK, Petr
Motivace zaměstnanců na pracovišti
vedoucí práce: doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

LACIKOVÁ, Soňa
Obezita III. stupně mužů a žen ve věku 20–40 let
vedoucí práce: PaedDr. Adriana Pavlikovská

LAMBERTOVÁ, Ella
Lázeňská léčba obezity dětí a její vliv na život v dospělosti
vedoucí práce: PhDr. Renata Větrovská, Ph.D.

LIŠKOVÁ, Lenka
Všestranné pohybové aktivity v MŠ
vedoucí práce: PaedDr. Adriana Neuwirth

LOBODOWSKI, Peter
Běh jako volnočasová aktivita a jeho účinky na fyzické a psychické zdraví člověka
vedoucí práce: PaedDr. Adriana Pavlikovská

MAŇASOVÁ, Eliška
Informovanost o realimentačním syndromu a jeho výskyt u návštěvníků fitness center
vedoucí práce: doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.

MARKOVÁ, Michaela
Výživové programy u neurologických pacientů s Diabetes mellitus 2. typu
vedoucí práce: prof. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D.

MICHÁLEK, Tomáš
Vliv karbonové boty na dynamiku oporové fáze při vytrvalostním běhu
vedoucí práce: Mgr. Roman Čedík

MIKINA, Josef
Inovace programu preventivní rehabilitace Armády ČR ve Vojenské zotavovně Bedřichov
vedoucí práce: doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.

MIKOVÁ, Žaneta
Tvorba komformního prostředí pro vzdělávání a komunikaci žáků na 1. stupni ZŠ
vedoucí práce: doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

MUŽÁTKO, Pavel
Srovnání a vývoj tělesné zdatnosti u 43. výsadkového pluku
vedoucí práce: Mgr. Roman Čedík

NEHASILOVÁ, Dominika
Stravovací a pohybový režim u žen v klimakteriu
vedoucí práce: MUDr. Jozef Martinča

NEJEDLÝ, Jakub
Fitness jako životní styl
vedoucí práce: PaedDr. Adriana Neuwirth

NĚMCOVÁ, Eva
Edukace rodičů ve výživě dětských dialyzovaných pacientů
vedoucí práce: doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.

NOSKOVÁ, Tereza
Ztráta motivace a předčasné ukončení sportovní kariéry u vrcholového sportovce v rychlobruslení
vedoucí práce: doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.

ORNET, Josef
Srovnávání metody posilování RPE a metody procentuálního koeficientu v silovém trojboji
vedoucí práce: doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.

OTTOMANSKÝ, Tomáš
Problematika kompenzačního cvičení ve sportovním tréninku v extraligových hokejových klubech dorostu
vedoucí práce: Mgr. Barbora Přibylová

PÁNKOVÁ, Tereza
Problematika nutné obrany a krajní nouze v sebeobraně
vedoucí práce: Mgr. Roman Čedík

PAULÁTHOVÁ, Kateřina
Kompenzační cvičení jako prevence zranění u vrcholových sportovců ve sjezdovém lyžování
vedoucí práce: Mgr. Roman Čedík

PEKTOROVÁ, Hana
Motivační a demotivační faktory u tenisových trenérů dětí a mládeže
vedoucí práce: doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.

RYLICH, Matěj
Analýza důvodů ukončení sportovní kariéry dospívajících hokejistů
vedoucí práce: doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.

SALADIAK, Martin
Hodnocení pohybových schopností fotbalistů v kategorii mladších dorostenců U17
vedoucí práce: Mgr. Barbora Přibylová

SÁZELOVÁ, Tereza
Vliv výživových restrikcí na osobní pohodu sportovce se zaměřením na poruchy přijmu potravy
vedoucí práce: doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.

SOUKUPOVÁ, Nikola
Hodnocení kondičních schopností staršího žactva ve florbale
vedoucí práce: doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.

STASHKEVICH, Ekaterina
Stravovací zvyklosti v moderní gymnastice
vedoucí práce: PhDr. Pavel Kysel, DiS.

STEHLÍK, Miroslav
Návrh a ověření dvoutýdenního rekondičního wellness programu osob s mentálním postižením
vedoucí práce: PhDr. Zuzana Kornatovská, Ph.D., DiS.

STRÁNSKÁ, Karolína
Zdravá výživa profesionálních fotbalistů
vedoucí práce: PaedDr. Adriana Pavlikovská

SVĚCENÁ, Lucie
Testování plaveckého výkonu v závislosti na druhu tonizace
vedoucí práce: PhDr. Renata Větrovská, Ph.D.

SWACZYNOVÁ, Aneta
Vliv přerušovaného hladovění na zdraví člověka
vedoucí práce: PhDr. Pavel Kysel, DiS.

ŠPATENKOVÁ, Magdalena
Ověření účinku pohybového programu s využitím chůze a úpravy výživového režimu u hypertenze
vedoucí práce: doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.

TABÁČEK, Zdeněk
Problematika svalových dysbalancí, jejich prevence a kompenzace u fotbalistů staršího dorostu fotbalového klubu TJ Plzeň Košutka
vedoucí práce: PaedDr. Věra Schätzová

TILLMANN, Ingrid
Chůze v léčbě a prevenci civilizačních onemocnění
vedoucí práce: prof. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.

TOUŠ, Pavel
Rozdíl mezi amatérskou a profesionální přípravou v MMA
vedoucí práce: Mgr. Roman Čedík

TRAN TUAN, Kiet
Suplementace ve fitness v České republice
vedoucí práce: PaedDr. Adriana Pavlikovská

TRAN, Quang Tue
Tvorba vhodného redukčního jídelníčku pro osoby trpící nadváhou nebo obezitou.
vedoucí práce: PhDr. Kateřina Králová, Ph.D.

TRUKSOVÁ, Adéla
Diskomfort jako nástroj adaptačních kurzů pro studenty 1. ročníků vysokých škol
vedoucí práce: Mgr. Roman Čedík

TYRPEKL, Karel
Analýza složení těla, výživy a parametrů zdatnosti u cyklisty a handbiku
vedoucí práce: prof. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.

UHROVÁ, Adéla
Výživa závodníků ve fitness v předsoutěžní dietě
vedoucí práce: PaedDr. Adriana Pavlikovská

URBANOVÁ, Milena
Motivace účastníků lekcí Alpinningu
vedoucí práce: doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.

VAŠÍČKOVÁ, Lucie
Psychologické aspekty výkonu v tanečním sportu
vedoucí práce: doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.

VESELÁ, Linda
Informovanost adolescentů o doplňcích stravy ve fitness centru
vedoucí práce: doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.

ZABLOUDILOVÁ, Bára
Výživa ve vztahu k dermatologickým onemocněním
vedoucí práce: MUDr. Kateřina Poukarová

ZAHURANČÍKOVÁ, Eva
Využívání pohybových volnočasových aktivit lidí v produktivním věku v hlavním městě Praha
vedoucí práce: PaedDr. Adriana Pavlikovská

ZAPLETALOVÁ, Tereza
Psychická odolnost hráče v tenise
vedoucí práce: doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

ZÁVIŠKA, Jan
Vliv Covidu-19 na zdatnost školní mládeže
vedoucí práce: doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.

ZEMAN, Ondřej
Ověření účinnosti kompenzačních pohybových programů při zaměření na fotbalovou mládež
vedoucí práce: PhDr. Renata Větrovská, Ph.D.

ŽÁČKOVÁ, Jana
Porovnání a ovlivnění svalových dysbalancí u technicko – administrativních pracovníků
vedoucí práce: Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.

ŽIKOVSKÁ, Dana
Pojetí spokojenosti podle M. Seligman a M. Csikszentmihalyi
vedoucí práce: doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

ŽITKOVÁ, Natálie
Vliv restriktivních diet v bikini fitness na rozvoj patologického jídelního chování
vedoucí práce: doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.

Bakalářské práce 2022

ANDRLOVÁ Veronika
Realizace soukromé mateřské školy s rozšířeným programem výtvarných aktivit pro děti předškolního věku v současných podmínkách
vedoucí práce: PhDr. Monika Donevová, Ph.D.

AUGUSTINOVÁ Zuzana
Kompenzační cvičení u dorostu v karate
vedoucí práce: Mgr. Barbora Přibylová

BARINI Martina
Obezita, spánek a obstrukční spánková apnoe
vedoucí práce: doc. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.

BÁRKOVÁ Pavla
Analýza sportovní kariéry florbalistky Pavly Bárkové
vedoucí práce: doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.

BARTONĚK Filip
Analýza sportovní kariéry atleta Filipa Bartoňka
vedoucí práce: doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.

BĚLOCKÁ Natálie
Telemedicína a diabetes
vedoucí práce: doc. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.

BERÁNKOVÁ Andrea
Vliv výživy na kvalitu spánku
vedoucí práce: PhDr. Pavel Kysel, DiS.

BOSÁKOVÁ Kristina
Alternativní výživové směry a jejich vliv na silový výkon sportovce
vedoucí práce: PhDr. Pavel Kysel, DiS.

BRENK Jan
Ultramaraton-základy tréninku, faktory výkonnosti
vedoucí práce: doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.

BRENKOVÁ Marie
Analýza vegetariánství a veganství v kontextu vytrvalostních výkonů běžců na dlouhé trati
vedoucí práce: prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc.

BRUNÁTOVÁ Petra
Vliv individuálně navrženého intervenčního programu na ženy s obezitou II. stupně
vedoucí práce: PhDr. Renata Větrovská, Ph.D.

BURDA Marian
Stravovací a pohybové návyky dětí na 1. stupni základní školy na vybrané vesnické škole
vedoucí práce: Mgr. Zuzana Kloboučníková, DiS.

ČEČKOVÁ Dominika
Vliv jógy na posturu těla
vedoucí práce: Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.

ČERBÁKOVÁ Terezie
Vliv cvičení DNS na držení těla a některé výkonnostní parametry u dětí mladšího školního věku
vedoucí práce: Mgr. Zuzana Kloboučníková, DiS.

ČIČKAŇ Renata
Výživové zvyklosti a pohybová aktivita členů výjezdových skupin Zdravotnické záchranné služby
vedoucí práce: MUDr. Jozef Martinča

ČÍŽKOVÁ Lucie
Vliv VLCD diety u obézních na dlouhodobý vývoj
vedoucí práce: doc. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.

DANGOVÁ Nikola
Pracovní spokojenost jako součást well-being na pracovišti, faktory well-being na pracovišti, znaky toxického prostředí a program wellness na pracovišti
vedoucí práce: doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

DĚDIČ Jiří
Vliv emocí na svalovou aktivitu vybraných svalů šíje a ramenního pletence
vedoucí práce: doc. PaedDr. Bronislav  Kračmar, CSc.

DIVIŠOVÁ Kateřina
Testování fotbalistů oddílu FK Dukla Praha v kategorii U14
vedoucí práce: PaedDr. Věra Schätzová

DUŠÁK Daniel
Změny v provozování kolektivního sportu způsobené vlivem pandemie Covid 19
vedoucí práce: PhDr. Renata Větrovská, Ph.D.

FARKAŠ Patrik
Výživa jako prevence civilizačních onemocnění
vedoucí práce: MUDr. Jozef Martinča

FLAK Kristián
Hodnocení kondičních schopností u profesionálních fotbalistů a jejich význam pro výsledek fotbalového utkání
vedoucí práce: doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.

FORSTOVÁ Sabina
Vliv foam rolleru a masážní pistole na regeneraci florbalistů po zátěži
vedoucí práce: Mgr. Zuzana Kloboučníková, DiS.

GATTA Ivano
Paleo & low-carb diety: Cesta ke zlepšení výkonnosti nejen ve sportu
vedoucí práce: Mgr. Zuzana Kloboučníková, DiS.

GROFOVÁ Kateřina
Stravovací návyky dětí na 1. stupni ZŠ (7-11let)
vedoucí práce: doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

GRULICHOVÁ Daniela
Výskyt bolestí zad u žáků druhého stupně základní školy, jejich příčiny a možnosti prevence v rámci školní tělesné výchovy
vedoucí práce: doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.

HÁJEK Matěj
Kultivace sportovního prostředí pro aktuální potřeby trhu
vedoucí práce: PhDr. Zuzana Kornatovská, Ph.D., DiS.

HÁJKOVÁ Šárka
Hodnocení kondiční přípravy mladých tenistek (7-10 let)
vedoucí práce: doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.

HÁŠA Ondřej
Podpora hyperaktivního dítěte ve škole při volnočasových aktivitách
vedoucí práce: PhDr. Monika Donevová, Ph.D.

HAUPTVOGL Filip
Periodizace a plánování v soutěžní přípravě v kulturistice
vedoucí práce: doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.

HOMOLA Jiří
Otužování jako podpora zdraví
vedoucí práce: MUDr. Jozef Martinča

HONZOVÁ Tereza
Psychologická příprava ve sportovní brokové střelbě a psychologické benefity této sportovní disciplíny
vedoucí práce: doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.

HORÁK Ladislav
Význam pohybové aktivity u dětí na 1. stupni ZŠ a její vliv na zdraví a školní úspěšnost
vedoucí práce: PhDr. Monika Donevová, Ph.D.

HUŠEK Adam
Stravovací návyky florbalistů v kategorii starší žáci (13-15 let)
vedoucí práce: Mgr. Zuzana Kloboučníková, DiS.

CHMELÍKOVÁ Kateřina
Výživa a suplementace lidí ve fitness centrech
vedoucí práce: PhDr. Pavel Kysel, DiS.

ICHNOVSKÁ Lucie
Výživa ve sportovním tanci
vedoucí práce: Mgr. Zuzana Kloboučníková, DiS.

JANUŠKA Jiří
Porovnání kondičních schopností a somatotypu u hráčů fotbalu dle herního postu
vedoucí práce: Mgr. Hana Bubníková

JANUŠKA Jiří
Porovnání kondičních schopností a somatotypu u hráčů fotbalu dle herního postu (neobhájená)
vedoucí práce: Mgr. Hana Bubníková

JEŘÁBKOVÁ Michaela
Výživa dětských pacientů s Crohnovou chorobou
vedoucí práce: prof. MUDr. Pavel Maruna, CSc.

KAPOUNKOVÁ Karolína
Anorexia atletica ve výkonnostní moderní gymnastice ve věkové kategorii 12-20 let
vedoucí práce: doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.

KAŠPAR Jan
Rizikové faktory civilizačních chorob u zaměstnanců finanční správy v Praze
vedoucí práce: Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.

KELLER Štěpán
Hodnocení sportovní kariéry veslaře Štěpána Kellera
vedoucí práce: doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.

KESL Lukáš
Umělá sladidla a jejich vliv na zdraví člověka
vedoucí práce: doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.

KIEZLEROVÁ Jana
Vliv pitné kúry na aktuální funkční změny krevního tlaku a variability srdeční frekvence (participace na probíhajícím výzkumu v Karlových Varech)
vedoucí práce: doc. PaedDr. Petr Kolísko, Ph.D.

KNÁPEK Tomáš
Vliv glutaminu na silovou přípravu judistů
vedoucí práce: doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.

KNEBLOVÁ Kateřina
Návrh edukačního programu pro klienty s poruchou vestibulárního systému se zaměřením na pohybovou složku
vedoucí práce: Mgr. Barbora Přibylová

KONČICKÝ Filip
Analýza činnosti sportovního klubu vozíčkářů Praha
vedoucí práce: doc. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.

KONČICKÝ Filip
Sportovní aktivity osob s tělesným postižením v rámci Sportovního klubu vozíčkářů Praha a možnosti jejich rozšíření
vedoucí práce: Mgr. Monika  Pavlíková

KOSTELECKÁ Michaela
Stravovací návyky dětí na 1. stupni základní školy (9-11 let)
vedoucí práce: Mgr. Zuzana Kloboučníková, DiS.

KOUBÍKOVÁ Kristýna
Kompenzační cvičení jako prevence bolesti zad u dětí mladšího školního věku
vedoucí práce: Mgr. Barbora Přibylová

KOZÁKOVÁ Jaroslava
Zařazování spontánních aktivit v přírodě do sportovních soustředění a jejich přínos pro děti mladšího školního věku
vedoucí práce: Mgr. Ivana Šircová, Ph.D.

KRAMARIČOVÁ Tereza
Duševní rovnováha / spokojenost a její vliv na sportovní výkon u profesionálních fotbalistů
vedoucí práce: doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

KRATOCHVÍLOVÁ Lucie
Vliv ketogenní diety na psychický stav a kognitivní funkce
vedoucí práce: doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

KRAUSOVÁ Sarah
Vliv veganství na vytrvalostní výkon sportovce
vedoucí práce: PhDr. Pavel Kysel, DiS.

KŘEMEN Petr
Znalost populace o současných odborných poznatcích zdravé výživy
vedoucí práce: MUDr. Jozef Martinča

KŮDELOVÁ Beáta
Srovnání vysokosacharidové diety a ketogenní diety a jejich vliv na organizmus ženy (25 – 35 let) ve sportovní zátěži
vedoucí práce: PhDr. Pavel Kysel, DiS.

KUDLOVÁ Nikola
Management a financování volejbalového oddílu SK Prosek Praha
vedoucí práce: Mgr. Tomáš Mirovský, DiS.

KULHAVÁ Kateřina
Stres a psychická zátěž při práci
vedoucí práce: doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

KULMA Pavel
Výzkum kvality spánku a spánkových preferencí u skupiny rychlobruslařů vzhledem k funkční schopnosti řízení rovnováhy
vedoucí práce: prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc.

KVĚT Karolína
Dostupnost, organizace a zdravotně-sociální benefity řízených pohybových aktivit osob s disabilitou mentální, zrakovou, sluchovou a tělesnou (Komparace jednotlivých částí Prahy)
vedoucí práce: PhDr. Zuzana Kornatovská, Ph.D., DiS.

LANDA David
Vliv pandemie Covid-19 na pohybové zvyklosti české populace
vedoucí práce: Mgr. Renata Větrovská, Ph.D.

LANDRGOTTOVÁ Alžběta
Edukační program pro žáky středních škol o alternativních výživových směrech
vedoucí práce: PhDr. Pavel Kysel, DiS.

MACHÁČKOVÁ Annika
Chronický zánět a jeho vliv na zdraví s bližší specifikací idiopatických střevních zánětů
vedoucí práce: prof. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D.

MALACHOVOVÁ Simona
Stanovení vlivu kreatinu na somatotyp metodou Cartera a Heathové u skupiny sportujících profesionálních vojáků mladšího středního věku
vedoucí práce: doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.

MARKOVICKÁ Adriana
Vliv všestranné sportovní přípravy v rámci projektu „Děti na startu“ na rozvoj dítěte
vedoucí práce: Mgr. Barbora Přibylová

MAZANEC Toby
Vyšetření vybraných svalů z hlediska jejich zkrácení při aplikaci pravidelného provádění vybraných kompenzačních cvičení na vybrané svaly
vedoucí práce: doc. PaedDr. Bronislav  Kračmar, CSc.

MIKEŠ Matěj
Zvládání stresu u studentů vysokých škol a analýza životní spokojenosti
vedoucí práce: doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

MIKOLÁŠEK Jakub
Diagnostika funkčního stavu svalového aparátu lezců v adolescentním věku
vedoucí práce: PhDr. Renata Větrovská, Ph.D.

NĚMEC Václav
Stravovací návyky osob vykonávající 24hodinovou službu u Stálé výjezdové skupiny Služby kriminální police a vyšetřování
vedoucí práce: PaedDr. Adriana Pavlikovská

NETYMACH Vojtěch
Prevence vybraných rizikových jevů u žáků SŠ
vedoucí práce: PaedDr. Adriana Pavlikovská

NOSKOVÁ Klára
Výživa dětí předškolního věku a ovlivnění jejich stravy ve školním zařízení
vedoucí práce: Mgr. Šárka Rajtorová

NOVÁKOVÁ Michaela
Pohybové aktivity v léčbě neurologických a psychiatrických onemocnění
vedoucí práce: prof. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D.

NOVÁKOVÁ Monika
Poruchy a dysfunkce ramenního kloubu ve volejbalu
vedoucí práce: PhDr. Renata Větrovská, Ph.D.

PANSKÝ Ondřej
Druhy masáží a jejich vliv na stresové stavy člověka
vedoucí práce: prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc.

PATOČKA Matouš
Kompenzační cvičení u juniorů v ledním hokeji
vedoucí práce: Mgr. Barbora Přibylová

PEČENKOVÁ Tereza
Problematika nutné obrany a krajní nouze v sebeobraně u žen
vedoucí práce: Mgr. Roman Čedík

PEXOVÁ Denisa
Výživa pacientů s obezitou při redukční dietě
vedoucí práce: Mgr. Zuzana Kloboučníková, DiS.

PLOCHÁ Kateřina
Výživové programy v léčbě závislosti na alkoholu
vedoucí práce: prof. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D.

POLÁCHOVÁ Jana
Senioři a zdatnost
vedoucí práce: doc. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.

PROCHÁZKA David
Svalové dysbalance u hráčů národní házené ve věku 12 – 15 let
vedoucí práce: doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.

PROCHÁZKA Tomáš
Význam a potřeba užívání doplňků stravy v běžné populaci a u sportovců
vedoucí práce: MUDr. Jozef Martinča

PUKOVEC Tomáš
Bojové umění, systémy a sporty u Policie České republiky
vedoucí práce: Mgr. Roman Čedík

RITTIG Tomáš
Aplikace pohybového programu s využitím SM metody pro osoby se sedavým zaměstnáním
vedoucí práce: PhDr. Renata Větrovská, Ph.D.

SEMENCOVÁ Jolana
Účinky zaměření pozornosti na dynamickou rovnováhu u pacientů s Parkinsonovou chorobou
vedoucí práce: prof. PaedDr. Rudolf Psotta, Ph.D.

SLABÁ Gabriela
Stravovací návyky dětí na 1. stupni základní školy
vedoucí práce: Mgr. Zuzana Kloboučníková, DiS.

SOKOLOV Serhii
Význam antioxidantů ve výživě člověka a jejich vliv na zdraví
vedoucí práce: PhDr. Pavel Kysel, DiS.

STRNADLOVÁ Tereza
Projekt letního soustředění sportovního oddílu v aerobiku, s cílem sociálního rozvoje účastníků mladšího a staršího školního věku
vedoucí práce: Mgr. Ivana Šircová, Ph.D.

STROLENÁ Šárka
Subjektivně vnímaná kvalita života a pohybová aktivita u seniorů
vedoucí práce: Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.

STROUHAL Jakub
Diagnostika úrovně rozvoje pohybových schopností jako reakce na změnu v tréninkovém plánu fotbalistů
vedoucí práce: Mgr. Barbora Přibylová

SVAČINOVÁ Michaela
Stravovací návyky dětí na prvním stupni základní školy (7–11let)
vedoucí práce: Mgr. Zuzana Kloboučníková, DiS.

ŠAMŠOVÁ Karolína
Význam lázeňského pobytu v životě dětí s nadváhou a obezitou
vedoucí práce: PhDr. Renata Větrovská, Ph.D.

ŠIMEK Michal
Kondiční příprava hokejbalových hráčů mladšího dorostu
vedoucí práce: doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.

ŠKOULA Daniel
Kompenzační cvičení u chlapců staršího školního věku ve florbalu
vedoucí práce: Mgr. Barbora Přibylová

ŠLAMPOVÁ Hana
Přístup instruktorů a trenérů k dětem ve věku od 6 do 16 let a jeho význam pro přijetí výzvy ve sportovním lezení
vedoucí práce: Mgr. Ivana Šircová, Ph.D.

ŠPAČEK Ondřej
Problematika svalových dysbalancí s následnou prevencí a kompenzací v házené
vedoucí práce: PaedDr. Věra Schätzová

ŠPAČKOVÁ Klára
Stravovacie návyky detí v ČR a SR na 1. stupni základnej školy
vedoucí práce: Mgr. Šárka Rajtorová

ŠTEFCOVÁ Lucie
Mixed Martial Arts jako moderní trend ve vybraných zemích Evropy
vedoucí práce: Mgr. Roman Čedík

ŠVECOVÁ Michaela
Vysokotuková dieta jako možnost ovlivnění nadváhy a obezity
vedoucí práce: PhDr. Pavel Kysel, DiS.

ŠVEJDAROVÁ Adriana
Anorexia atletica u sportovních gymnastek věkové kategorie 12 – 18 let
vedoucí práce: doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.

TOŠNEROVÁ Kateřina
Pohybová aktivita, výživa a vysoký krevní tlak
vedoucí práce: doc. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.

TYL Miloš
Zdravotně-kompenzační program pro fotbalisty
vedoucí práce: Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.

VANÍČKOVÁ Tereza
Cyklistický oděv jako součást sportovního prostředí i podmínka výkonnosti
vedoucí práce: PhDr. Jana Skarlantová

VESELÁ Tereza
Porovnání manuální a přístrojové lymfodrenáže
vedoucí práce: Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.

VĚTROVEC David
Sportovní obuv jako součást sportovního prostředí i podmínka výkonnosti se zaměřením na značku NIKE
vedoucí práce: PhDr. Jana Skarlantová

VILÍM Jakub
Sportovní příprava v babytenise
vedoucí práce: PaedDr. Věra Schätzová

VOHANKOVÁ Eva
Intervenční pohybový program pro osoby s RS a jeho ověření v praxi
vedoucí práce: PhDr. Renata Větrovská, Ph.D.

VOPĚNKOVÁ Zuzana
Nalezení rovnováhy těla po dlouhodobé léčbě těžkého sportovního úrazu
vedoucí práce: Mgr. Zuzana Kloboučníková, DiS.

WAAGE Samuel
Vliv Wim Hofovy metody na svalový tonus svalu pectoralis major při diagnóze dětská mozková obrna (neobhájeno)
vedoucí práce: doc. PaedDr. Bronislav  Kračmar, CSc.

WAAGE Samuel
Vliv Wim Hofovy metody na svalový tonus svalu pectoralis major při diagnóze dětská mozková obrna
vedoucí práce: doc. PaedDr. Bronislav  Kračmar, CSc.

ZAYTSEVA Anastasia
Význam sacharidů, jejich dávkování a zdroje ve stravě kulturistů
vedoucí práce: doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.

ZÍKOVÁ Andrea
Rozvoj komunikačních dovedností u žáků na 2.stupni základní školy
vedoucí práce: Mgr. Ivana Šircová, Ph.D.

ŽÁK Filip
Ověření účinnosti intervenčního programu na kardiorespirační zdatnost
vedoucí práce: Mgr. Jiří Kajzar

Bakalářské práce 2021

ALBL Michal
Role výživy u klientů navštěvujících fitness centra
vedoucí práce: PhDr. Pavel Kysel, DiS.

ARTEMOV Yaroslav
Porovnání zatížení m.quadratus lumborum při chůzi naboso a s použitím ortopedických vložek
vedoucí práce: Mgr. Renata Větrovská, Ph.D.

BAĎURA Mark
Vitamin D v širších souvislostech
vedoucí práce: doc. MUDr. Staša Bartůňková

BALATA Luboš
Analýza útočné hry FC Barcelona v sezóně 2018/2019
vedoucí práce: doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.

BARTOŠOVÁ Bára
Vliv stravovacích návyků na zdraví zubů u studentů středních škol
vedoucí práce: PhDr. Pavel Kysel, DiS.

BARTOŠOVÁ Jana
Svalová koordinace ramenního pletence při imitaci cvičení pro běh na lyžích
vedoucí práce: doc. PaedDr. Bronislav  Kračmar, CSc.

BELÁN Jakub
Rozvíjanie self-efficacy ako súčasť osobnostného rozvoja klienta
vedoucí práce: doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

BĚLOHRADSKÝ Bedřich
Výživa klientů s obezitou se sedavým zaměstnáním při redukční dietě a plavání, jako vhodné pohybové aktivitě
vedoucí práce: Mgr. Zuzana Kloboučníková, DiS.

BERGMANN Tomáš
Role neuro-kognitivního tréninku v přípravě a výkonu profese dopravního pilota
vedoucí práce: prof. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D.

BETUŠTIAKOVÁ Ema
Tvorba instruktážního videa jógových ásan pro začátečníky a mírně pokročilé
vedoucí práce: PhDr. Jana Kočí , Ph.D.

BŘÍZOVÁ Alice
Diagnóza celiakie a její vliv na životní styl
vedoucí práce: PhDr. Pavel Kysel, DiS.

CUDLÍNOVÁ Zuzana
Povědomí vybrané skupiny respondentů o redukčních dietách současnosti
vedoucí práce: PhDr. Jana Kočí , Ph.D.

DAMANE Karen
Vliv stravy na psychickou pohodu jedince
vedoucí práce: PhDr. Jana Kočí , Ph.D.

DEJMEK Pavel
Cvičení ve fitness centrech jako kompenzace specifické zátěže hráčů fotbalu
vedoucí práce: doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.

EICHENMANNOVÁ Natalie
Metodika výuky bruslení dětí předškolního a mladšího školního věku
vedoucí práce: PaedDr. Marie  Sedláčková

ERBANOVÁ Karolína
Příprava a realizace sportovního soustředění – dívčí hokejový víkend
vedoucí práce: JUDr. Michal Frabša

FALTÝN Tomáš
Analýza vybraných dovedností fotbalistů kategorie U9 v týmu SK Ďáblice
vedoucí práce: doc. PaedDr. Bronislav  Kračmar, CSc.

FECHTNER David
Význam potravinových doplňků ve výživě sportovců a běžné populace
vedoucí práce: MUDr. Jozef Martinča

FIŠEROVÁ Tereza
Příprava a realizace jarního sportovního soustředění ve vodním slalomu
vedoucí práce: JUDr. Michal Frabša

FOLTÝNOVÁ Petra
Využití zooterapie se zaměřením na hipoterapii u osob se zdravotním postižením
vedoucí práce: Mgr. Monika Donevová, Ph.D.

FRANC Jaroslav
Kondiční příprava ve vodním pólu
vedoucí práce: doc. PaedDr. Bronislav  Kračmar, CSc.

HÁJKOVÁ Markéta
Analýza motivačních faktorů pohybových aktivit seniorů Prahy 1 a jejich význam pro zlepšení kvality jejich života
vedoucí práce: PhDr. Jana Skarlantová

HAVLOVÁ Lucie
Způsoby trávení volného času pubescentů
vedoucí práce: PhDr. Jana Kočí , Ph.D.

HLAVÁČKOVÁ Barbora
Povědomí respondentů o vlivu výživy na stav pokožky
vedoucí práce: PhDr. Jana Kočí , Ph.D.

HROMCOVÁ Petra
Problémy s chrbticou v zjazdovom lyžovaní a ich prevencia
vedoucí práce: Mgr. Renata Větrovská, Ph.D.

CHRPOVÁ Kateřina
Metodika plavecké výuky se zařazením prvků užitého plavání pro děti mladšího školního věku
vedoucí práce: Mgr. Jan Sedláček

JEDLIČKOVÁ Veronika
Porovnání dostupnosti a kvality informací o ketogenní dietě v rámci internetových zdrojů zabývajících se epilepsií
vedoucí práce: prof. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D.

JELÍNEK Daniel
Vliv přerušovaného hladovění na maximální sílu
vedoucí práce: PhDr. Pavel Kysel, DiS.

KADLECOVÁ Kristýna
Držení těla a svalové dysbalance u dospělých jedinců ve fitness centru
vedoucí práce: Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.

KINZL Petr
Srovnání Low carb a Low fat diet a jejich vliv na tělesné složení
vedoucí práce: PhDr. Pavel Kysel, DiS.

KNÁPKOVÁ Dominika
Vliv stravy na složení těla vrcholových judistů
vedoucí práce: doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.

KOBLIHA Jan
Individuální výživový plán dle potřeb, fyzické kondice a aktivity klienta
vedoucí práce: doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.

KOLODĚJ David
Analýza příjmu bílkovin v soutěžní přípravě závodníků ve fitness
vedoucí práce: doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.

KOPECKÝ Miroslav
Osobnost učitele a jeho výchovně vzdělávací funkce ve vyučovacím procesu na II. stupni ZŠ
vedoucí práce: Mgr. Vendula Kopecká , DiS.

KOŠÍKOVÁ Edita
Příprava dětského lezeckého tábora
vedoucí práce: Mgr. Tomáš Mirovský, DiS.

KOZDERKA Jan
Vytvoření souboru koordinačně náročných cvičení pro trénink fotbalu v kategorii žáků
vedoucí práce: Mgr. Michal  Kolčava

KŠÁNA Petr
Příprava vedoucích a instruktorů v rámci SH ČMS
vedoucí práce: PaedDr. Věra Schätzová

KUBÁTOVÁ Jana
Význam kompenzace a regenerace v pole dance
vedoucí práce: Mgr. Renata Větrovská, Ph.D.

KUČEROVÁ Šárka
Fakta a mýty ve výživě
vedoucí práce: PhDr. Pavel Kysel, DiS.

KUNÍK Jiří
Analýza výročního přezkoušení fyzické zdatnosti u vojáků z VÚ 6950 za posledních 6 let
vedoucí práce: Mgr. Kamila Bulířová

KURZOVÁ Dominika
Využití kurtu v rozvoji badmintonových dovedností
vedoucí práce: Mgr. Markéta Osičková

KVÍZOVÁ Dominika
Biopotraviny ve výživě člověka
vedoucí práce: PhDr. Pavel Kysel, DiS.

LANDOVÁ Karolína
Vliv sportovního aerobiku na držení těla závodníků u věkové kategorie dospělých
vedoucí práce: Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.

LAPPYOVÁ Klára
Analýza vlivu výživy na psychiku respondentů
vedoucí práce: PhDr. Jana Kočí , Ph.D.

LAŠTŮVKOVÁ Eliška
Vliv menstruačního cyklu na reakční rychlost a krátkodobou paměť
vedoucí práce: prof. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D.

MARTÍNKOVÁ Kateřina
Kompenzační cvičení ve sportovním aerobiku pro seniorskou kategorii
vedoucí práce: Mgr. Renata Větrovská, Ph.D.

MARTINOV Michael
Náchylnost ke stresu u studentů vysoké školy a její vliv na životní rovnováhu
vedoucí práce: doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

MATOUŠEK Filip
Násilné či jinak nebezpečné chování diváků v souvislosti s fotbalovým utkáním
vedoucí práce: doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

MEGUEHOUT Sofian
Historie japonských bojových umění v České republice
vedoucí práce: Mgr. Roman Čedík

MITYSKA Adam
Vliv česnekových doplňků stravy na krevní tlak v 24hodinovém monitoringu u zdravých osob
vedoucí práce: doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.

MULAČ Jiří
Příprava a realizace mezinárodní akce v kickboxu – World Grand Prix – K1 Praha
vedoucí práce: JUDr. Michal Frabša

NERUŠIL Marek
Porovnání tenisových klubů PTA Kolín a TJ Lokomotiva Nymburk se zaměřením na mladší žáky (10 – 13 let)
vedoucí práce: PaedDr. Věra Schätzová

NOVÁ Tereza
Svalové dysbalance a jejich kompenzace v alpském lyžování
vedoucí práce: Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.

NOVÁK Adam
Prostředky regenerace a wellness u skupiny dospělých fotbalistů na úrovni krajského přeboru
vedoucí práce: doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.

NOVÁK Jakub
Kinesiotaping a jeho vliv na zdraví návštěvníků fitness centra
vedoucí práce: PhDr. Pavel Kysel, DiS.

NOVOTNÝ Jan
Výzkum kvality spánku a spánkových preferencí u skupiny devatenáctiletých hokejistů vzhledem k funkčí schopnosti řízení rovnováhy
vedoucí práce: prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc.

OTTOVÁ Pavlína
Rozvoj flexibility při akrobatickém sportu Pole dance
vedoucí práce: PhDr. Pavel Kysel, DiS.

PECÁKOVÁ Gabriela
Zdravotně – kompenzační programy ve florbale
vedoucí práce: Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.

PĚCHOTOVÁ Zuzana
Vývoj výuky lyžování dětí v Českých zemích
vedoucí práce: doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.

PĚNKAVA Jakub
Osobnostní, sociální a sportovní rozvoj fotbalových přípravek
vedoucí práce: Mgr. Ivana Šircová, Ph.D.

PIKNER Kryštof
Vliv únavy na úroveň rychlostních schopností ve fotbale
vedoucí práce: doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.

PLACHÁ Kamila
Využití a obliba vybraných alternativních metod ve wellness
vedoucí práce: Mgr. Monika  Pavlíková

POKORNÁ Gabriela
Kompenzační cvičení jako prevence svalových dysbalancí plochonoží v TeamGymu
vedoucí práce: Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.

POLÁČKOVÁ Anna
Pohybový a stravovací program pro děti s nadváhou a obezitou v období pandemie COVID-19
vedoucí práce: Mgr. Renata Větrovská, Ph.D.

PROCHÁZKOVÁ Kamila
Komparativní analýza svalové koordinace při chůzi v různých typech obuvi a naboso
vedoucí práce: doc. PaedDr. Bronislav  Kračmar, CSc.

PROKOP Jiří
Testování fotbalových dovedností (HČJ) u hráčů kategorie U8
vedoucí práce: doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.

PTÁČEK František
Využití doplňkových sportů v kondiční přípravě hráčů ledního hokeje kategorie dorostu
vedoucí práce: PaedDr. Věra Schätzová

RAMBOUSEK František
Porovnávání VO2max.kg-1 stanovené pomocí sporttesteru v klidu a změřené při spiroergometrii
vedoucí práce: doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.

RYBKOVÁ Romana
Historie dopingu ve sportu se zaměřením na kulturistiku
vedoucí práce: JUDr. Michal Frabša

ŘEHÁČKOVÁ Veronika
Pohybová a sportovní aktivita během pandemie v roce 2020
vedoucí práce: Mgr. Barbora Přibylová

ŘÍHA Jan
Vliv střevní mikroflóry na činnost mozku
vedoucí práce: prof. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D.

SAKAJEV Dinis
Hodnocení kondičních schopností hráčů ledního hokeje ve věku 10-13 let
vedoucí práce: doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.

SANDANY David
Volnočasové aktivity dětí na základní škole
vedoucí práce: doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.

SMORÁDEK David
Snídaně žáku ZŠ a faktory ovlivňující její složení
vedoucí práce: PhDr. Jana Kočí , Ph.D.

SOUČEK Lukáš
Komparace stravovacích návyků mezi 1. a 5. třídou na ZŠ J. A. Komenského, Čelákovice
vedoucí práce: Mgr. Zuzana Kloboučníková, DiS.

SOUČKOVÁ Tereza
Koordinační analýza práce svalů bérce při různých typech cyklistického kroku
vedoucí práce: doc. PaedDr. Bronislav  Kračmar, CSc.

SZELIGOVÁ Viktorie
Vliv pohybové aktivity na průběh těhotenství
vedoucí práce: Mgr. Zuzana Kloboučníková, DiS.

ŠTAFA David
Pitný režim sportovce a vlastnosti minerálních vod na českém trhu
vedoucí práce: doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.

ŠTĚCHOVÁ Andrea
Vplyv stravy a pohybovej aktivity na črevný mikrobióm
vedoucí práce: MUDr. Jozef Martinča

ŠTĚPÁNKOVÁ Hana
Dobrodružství na škole v přírodě – dobrodružství bez mobilu
vedoucí práce: Mgr. Ivana Šircová, Ph.D.

ŠTILCOVÁ Jana
Vliv stravy a doplňků stravy na průběh poruch autistického spektra na příkladu terapeutického protokolu GAPS
vedoucí práce: prof. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D.

TEJKL Jiří
Analýza vitální kapacity a průtoku v dýchacích cestách u kuřáků
vedoucí práce: doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.

TICHOTA Jakub
Profesionální sport a reklama se zaměřením na MMA
vedoucí práce: JUDr. Michal Frabša

VACKOVÁ Kristýna
Aktivity pro ozdravení životního stylu rodin se zaměřením na výživu
vedoucí práce: PhDr. Jana Kočí , Ph.D.

VELE Miroslav
Volnočasové aktivity na letních táborech
vedoucí práce: Mgr. Ivana Šircová, Ph.D.

VESELÁ Barbora
Jak pohybové aktivity ovlivňují činnost mozku
vedoucí práce: prof. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D.

VYHNALOVÁ Veronika
Obsedantní cvičení ve vztahu k patologickému jídelnímu chování
vedoucí práce: doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.

WOHL Pavel
Kvalitativní analýza krokového cyklu při chůzi a při běhu
vedoucí práce: doc. PaedDr. Bronislav  Kračmar, CSc.

ZAJÍČEK Michal
Reklama a sponzoring ve veslování
vedoucí práce: JUDr. Michal Frabša

ZAJÍČKOVÁ Anna
Porovnání kondiční přípravy hráčů volejbalového družstva juniorů TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou v předzávodním a závodním období
vedoucí práce: PaedDr. Věra Schätzová

ZELENKOVÁ Simona
Otužování a jeho vliv na hladinu protilátek v lidském organismu
vedoucí práce: doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.

ŽÁRSKÝ Filip
Zvyšování životní spokojenosti prostřednictvím výživové intervence
vedoucí práce: PhDr. Jana Kočí , Ph.D.

ŽINGOR Michal
Moderné olympijské hry a politické kontroverzie
vedoucí práce: JUDr. Michal Frabša

Bakalářské práce 2020

BABKA Jakub
Zásobník základních cvičení z kalisteniky pro začátečníky a pokročilé
vedoucí práce: Mgr. Pavel Kysel, DiS.

BAJER Petr
Zastoupení sportu jako volnočasové aktivity u věkové skupiny 40 – 60 let
vedoucí práce: Mgr. Kamila Bulířová

BALÁK Marek
Zdravý životní styl u dětí umístěných v dětském domově
vedoucí práce: doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

BARTÁK Martin
Srovnání přípravy a výkonnostní úrovně zápasníků MMA v ČR, USA a Velké Británii
vedoucí práce: JUDr. Michal Frabša

BAUMRUK Tomáš
Sledování výkonnosti mladších žáků ve sportovním tréninku v tenise
vedoucí práce: PaedDr. Zdeněk Josefus

BEDNÁŘ Vojtěch
Vliv vstupní úrovně fyzické zdatnosti uchazečů o službu v ozbrojených silách České republiky na výsledky výročního přezkoušení z tělesné přípravy v následujících letech
vedoucí práce: Mgr. Barbora Přibylová

BĚLE Jakub
Informovanost o zdravé výživě v prostředí bojových sportů
vedoucí práce: MUDr. Jozef Martinča

BÖHMOVÁ Tereza
Srovnání vysoko a nízkosacharidových diet u sportovců v období mladé dospělosti ve vztahu ke zdraví a sportovnímu výkonu
vedoucí práce: Mgr. Pavel Kysel, DiS.

BOTKOVÁ Adele Elizabeth
Vliv společenských tanců na život dospělých a seniorů
vedoucí práce: doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.

BROKEŠ Ondřej
Sledování rozvoje zdatnosti u fotbalistů U17 po zařazení kondičních tréninků v přípravném období
vedoucí práce: Mgr. Kamila Bulířová

BROTHÁNEK Jan
Rozvoj silových schopností u atletických vrhů a hodů na úrovni pražského přeboru a 1. ligy
vedoucí práce: doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.

BŘÍZA Lukáš
Spirometrické hodnoty u kuřáků (analýza vitální kapacity a průtoku v dýchacích cestách) a srovnání s populačními normami
vedoucí práce: Mgr. Kamila Bulířová

BURIÁNEK Tomáš
Specifika tréninku rally jezdce v přípravném období
vedoucí práce: PaedDr. Zdeněk Josefus

BURIANOVÁ Barbora
Kompenzace svalových dysbalancí u osob se sedavým způsobem zaměstnání
vedoucí práce: Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.

CRNADAK Oskar
Doping ve sportu a doping jako morální problém
vedoucí práce: doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.

ČERNÝ Martin
Porovnání efektivity metod silového tréninku
vedoucí práce: Mgr. Pavel Kysel, DiS.

ČÍHALOVÁ Markéta
Porovnání kvality života seniorů
vedoucí práce: doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

DOSTÁL Štěpán
Periodizace v tanečním sportu
vedoucí práce: Mgr. Hana Bubníková

DRÁŽEK Václav
Hodnocení kondičních schopností fotbalových brankářů v kategorii U17
vedoucí práce: doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.

DREVO Valentin
Kvalita života a volnočasové aktivity seniorů
vedoucí práce: doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

DVOŘÁK Tomáš
Analýza hry prvních třech týmů na mistrovství světa 2014 a 2018 ve fotbale
vedoucí práce: Mgr. Hana Bubníková

FAJKUSOVÁ Věra
Wellness jako součást zdravého životního stylu
vedoucí práce: PhDr. Jana Kočí, Ph.D.

FILINGER Michal
Alternativní styly stravování
vedoucí práce: Mgr. Pavel Kysel, DiS.

FIŠER Daniel
Porovnání popularity sportů v České republice
vedoucí práce: PaedDr. Zdeněk Josefus

FIŠERA Adrián
Ponímanie dopingu u športovcov v Českej a Slovenskej republike
vedoucí práce: doc. PaedDr. Slavomír Laca, PhD.

FIŠEROVÁ Tereza
Příprava a realizace jarního sportovního soustředění ve vodním slalomu
vedoucí práce: JUDr. Michal Frabša

GESTINGER Anna
Porovnání tréninkových jednotek mladších žáků v České Republice  a Švýcarsku
vedoucí práce: PaedDr. Věra Schätzová

GREIF Patrik
Doplňky výživy a jejich cílené využití
vedoucí práce: MUDr. Jozef Martinča

HÁJKOVÁ Tereza
Návrh a hodnocení tréninkového programu pohybového rozvoje dětí (6 – 9 let) v TeamGymu
vedoucí práce: doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.

HAPTVOGL Filip
Celoroční příprava kulturisty v závodním období (Neobhájeno)
vedoucí práce: Mgr. Hana Bubníková

HAVLÍKOVÁ Eva
Vegetariánské výživové postupy spojené se cvičením ve fitness centrech
vedoucí práce: doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.

HELEŠIC Lukáš
Historie dopingu ve sportu se zaměřením na vodní sporty
vedoucí práce: JUDr. Michal Frabša

HETVEROVÁ Nicol
Dietní postupy v předsoutěžním období v kategorii bikiny fitness
vedoucí práce: Mgr. Pavel Kysel, DiS.

HORÁK Martin
Vliv předchozí fyzické zátěže na spotřebu vzduchu při potápění
vedoucí práce: prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc.

HORÁK Tomáš
Tenisová příprava hráčů v klubech TK Písek, TK Strakonice a TK Sparta Praha
vedoucí práce: PaedDr. Věra Schätzová

HORÁKOVÁ Berenika
Užívání doplňků stravy v běžné populaci a u sportovců (kulturistika_fitness)
vedoucí práce: MUDr. Jozef Martinča

HORÁKOVÁ Žaneta
Analýza aktivity životního stylu českých influencerů – rozbor obsahů profilů na sociálních sítích
vedoucí práce: PhDr. Jana Kočí, Ph.D.

HOŘEJŠEK Jan
Porovnání tenisových hráčů na základě výkonnostních testů v kladenských klubech
vedoucí práce: PaedDr. Věra Schätzová

HOŘEJŠEK Jan
Porovnání tenisových hráčů na základě výkonnostních testů v kladenských klubech (Neobhájeno)
vedoucí práce: PaedDr. Věra Schätzová

HOUŽVIČKA Jan
Příprava a realizace sportovního soustředění v karate
vedoucí práce: JUDr. Michal Frabša

HRABÁNKOVÁ Michaela
Motivace obézních ke změně stravovacích návyků
vedoucí práce: doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

HRODKOVÁ Dagmar
Využití jógy ve zdravotní tělesné výchově
vedoucí práce: Mgr. et Mgr. Renata Větrovská, Ph.D.

HULINSKÝ Petr
Příprava a realizace sportovního letního soustředění v Taekwondu a účinnost tréninkového procesu v průběhu soustředění
vedoucí práce: JUDr. Michal Frabša

CHÝŇAVOVÁ Markéta
Význam stravovacích a pohybových návyků u dětí pro rozvoj obezity
vedoucí práce: MUDr. Jozef Martinča

JEHLIČKA Aleš
Analýza a porovnávání hry prvních čtyř týmů z Mistrovství Evropy v roce 2012 a 2016
vedoucí práce: Mgr. Hana Bubníková

JEŘÁBKOVÁ Markéta
Pitný režim a vlastnosti minerálních vod na českém trhu
vedoucí práce: doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.

KADLEČEK Daniel
Význam kolektivního sportu v životě jedince
vedoucí práce: Mgr. Barbora Přibylová

KAVALA Patrik
Investiční záměr na výstavbu a předpokládaný provoz wellness zařízení
vedoucí práce: Ing. Milan Šmíd

KOHOUTOVÁ Michaela
Volnočasové aktivity v domovech pro seniory v okrese Mělník
vedoucí práce: doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

KONEČNÝ Jan
Obezita – dvouměsíční hubnoucí program v provedení společnosti DonQuit
vedoucí práce: Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.

KOŠINOVÁ Helena
H. E. A. T. program
vedoucí práce: Mgr. Kamila Bulířová

KOVAŘÍKOVÁ Izabela
Výživa onkologicky nemocných
vedoucí práce: Mgr. Pavel Kysel, DiS.

KOVÁŘOVÁ Petra
Antidepresivní funkce sportovního pohybu
vedoucí práce: prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc.

KOVÁŘOVÁ Tereza
Diagnostika vývoje těla při plavání dětí předškolního a školního věku
vedoucí práce: Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.

KOZUBEK Stanislav
Analýza sportovní kariéry cyklisty Stanislava Kozubka
vedoucí práce: doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.

KRČMÁŘ Michael
Formy kompenzačních cvičení a regenerace profesionálních sportovců thajského boxu v České republice
vedoucí práce: Mgr. Eva Prokešová, Ph.D.

KREJZOVÁ Michaela
Srovnání tělesné zdatnosti basketbalistek dle Unifittestu 6-60
vedoucí práce: Mgr. Barbora Přibylová

KRCH Daniel
Rozbor vstřelených branek v české fotbalové lize v sezoně 2018_2019
vedoucí práce: Mgr. Pavel Kysel, DiS.

KRUMPHANZLOVÁ Soňa
Vliv adaptačních, seznamovacích a dalších kurzů pro žáky středních škol
vedoucí práce: Mgr. Ivana Šircová, Ph.D.

KŘAPKOVÁ Ivana
Pohybový režim u žáků 2. stupně ZŠ
vedoucí práce: Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.

KUBANOVÁ Eliška
Pohybová aktivita jako prevence civilizačních onemocnění
vedoucí práce: doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

KURKOVÁ Martina
Sportovní trénink u pediatrických pacientů s diabetem mellitu 1. typu
vedoucí práce: doc. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D.

KUTHANOVÁ Daniela
Aplikace speciálních výživových směrů ve vybraných sportovních disciplínách
vedoucí práce: Mgr. Hana Bubníková

KVĚT Jan
Zdravá výživa a pohyb na základní škole
vedoucí práce: doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

LANK Pavel
Otužování jako podpora zdraví
vedoucí práce: MUDr. Jozef Martinča

LHOTÁKOVÁ Radka
Znalosti populace o současných odborných poznatcích zdravé výživy
vedoucí práce: MUDr. Jozef Martinča

MALÝ Jan
Vývoj dopingu v atletice
vedoucí práce: JUDr. Michal Frabša

MAREŠ Matěj
Výživové poradenství z pohledu tradiční čínské medicíny
vedoucí práce: Mgr. Jiří Kajzar

MARVÁNEK Jan
Analytický rozbor techniky střelby z první u hráče florbalu pomocí nové aplikace Coach’s Eye
vedoucí práce: Mgr. Hana Bubníková

MAŤHOVÁ Jana
Vyrovnávání svalových dysbalancí v dolní části trupu
vedoucí práce: Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.

MEŠŤÁKOVÁ Karolína
Příprava a realizace dětských příměstských táborů na in-line bruslích
vedoucí práce: JUDr. Michal Frabša

MICHALEC Jiří
Možnosti uplatnění vrcholových sportovců po ukončení jejich sportovní kariéry
vedoucí práce: Mgr. Pavel Kysel, DiS.

MIKOUSKOVÁ Diana
Rozvoj osobnosti leadera a vedení týmu
vedoucí práce: Ing. Richard Neuwirth, Ph.D.

MOUTELÍK Lukáš
Hypotermie v přednemocniční neodkladné péči
vedoucí práce: doc. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D.

NETÁHLÍKOVÁ Eva
Založení masérské školy
vedoucí práce: Mgr. Zuzana Kloboučníková

NIESNEROVÁ Sandra
Úrazy ve snowboardingu
vedoucí práce: doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.

ONDŘEJOVÁ Zlatuše
Autorita učitele tělesné výchovy na 2. stupni základní školy
vedoucí práce: doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

PASHINOVA Anastasia
Tvorba instruktážních fotografií a videa jógových sekvencí pro začátečíky a mírně pokročilé
vedoucí práce: prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc.

PAVELKA Marek
Vliv silového tréninku v přípravě mladých florbalistů
vedoucí práce: Mgr. Hana Bubníková

PELCOVÁ Dominika
Formy hodnocení žáků ZŠ v hodinách TV
vedoucí práce: Mgr. Barbora Přibylová

PEŠKOVÁ Veronika
Financování volejbalových klubů na různých výkonnostních úrovních
vedoucí práce: JUDr. Michal Frabša

PEŠL Dominik
Vývoj tenisu
vedoucí práce: doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.

PETR Petr
Využití kompenzačních cvičení v tréninku hráčů házené
vedoucí práce: Mgr. Hana Bubníková

PFAFOVÁ Kateřina
Projevy rasismu ve sportu
vedoucí práce: JUDr. Michal Frabša

PITRA Stepan
Individuální výživový plán a hubnutí do váhových kategorií v boxu
vedoucí práce: doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.

POKORNÝ Daniel
Doping v kulturistice
vedoucí práce: doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.

PROCHÁZKA Petr
Novodobé olympijské hnutí a dopingové kauzy
vedoucí práce: JUDr. Michal Frabša

PROCHÁZKA Tomáš
Význam a potřeba užívání doplňků stravy v běžné populaci a u sportovců
vedoucí práce: MUDr. Jozef Martinča

PROCHÁZKOVÁ Iva
Prevalence dětské obezity, její příčiny a přístup k řešení
vedoucí práce: MUDr. Jozef Martinča

PROCHÁZKOVÁ Michaela
Vliv rostlinné stravy na vrcholový sport se zaměřením na vytrvalostní sporty
vedoucí práce: PhDr. Jana Kočí, Ph.D.

PROKEŠ Daniel
Vliv peněžní hodnoty fotbalového týmu na celkové umístění
vedoucí práce: doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.

PRŮŠOVÁ Kateřina
Volnočasové aktivity seniorů v obci Černošice a Dobřichovice
vedoucí práce: doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

PŘIBYLOVÁ Jana
Prevence relativního školního neprospěchu
vedoucí práce: doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

PŘIDALOVÁ Michaela
Vliv ketogenní diety na stavbu těla
vedoucí práce: Mgr. Pavel Kysel, DiS.

RATAJ Michal
Rozvoj rychlostně koordinačních schopností ve fotbale v kategorii U-8
vedoucí práce: Mgr. Hana Bubníková

ROHÁČEK Mikuláš
Význam saunování a následného otužování pro zdraví
vedoucí práce: MUDr. Jozef Martinča

SMÍŠKOVÁ Kateřina
Rizikové stravovací návyky ve sportovním aerobiku
vedoucí práce: doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.

STARÝ Michal
Historie dopingu se zaměřením na bojová umění a sporty
vedoucí práce: JUDr. Michal Frabša

STROLENÁ Markéta
Složení a funkce realizačního týmu v profesionálním sportu
vedoucí práce: JUDr. Michal Frabša

SVOBODA Lukáš
Umělá sladidla v potravinách
vedoucí práce: Mgr. Pavel Kysel, DiS.

SYDORENKO Mykyta
Nejčastější úrazy v úpolových sportech a jejich prevence
vedoucí práce: Mgr. Roman Čedík

SÝKORA Pavel
Metody využitelné při bolestech zad
vedoucí práce: Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.

ŠEBKOVÁ Tereza
Vliv kondičního programu na funkčnost kolenního kloubu u slopestyle snowboardistů
vedoucí práce: Mgr. Filip Rata

ŠIBRAVA Lukáš
Návrh kompenzačního cvičení sportovního kroužku Základní školy Lipová – lázně
vedoucí práce: Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.

ŠIMEČKOVÁ Luisa
Vliv střevního mikrobiomu na činnost mozku
vedoucí práce: doc. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D.

ŠINDLER Marek
Kondice sportujících a nesportujících dětí staršího školního věku
vedoucí práce: doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.

ŠMELHAUS Jiří
Aplikace konceptu Drive for Muscularity v české teorii i praxi
vedoucí práce: doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.

ŠROLOVÁ Veronika
Vliv správné výživy a dietování na osobní  pohodu u dospělých
vedoucí práce: Mgr. Jana Kočí, Ph.D.

ŠŤASTNÝ Jakub
Vliv nízkosacharidových diet na sportovní výkon
vedoucí práce: Mgr. Pavel Kysel, DiS.

ŠTÍPEK Zdeněk
Celoroční příprava fotbalových rozhodčích
vedoucí práce: Mgr. Hana Bubníková

TOMÁŠEK David
Rozvoj maximální síly v kulturistice
vedoucí práce: Mgr. Hana Bubníková

TYDLITÁTOVÁ Tereza
Vliv výživových restrikcí na osobní pohodu sportovců se zaměřením na poruchy příjmu potravy
vedoucí práce: PhDr. Jana Kočí, Ph.D.

URMA Otto
Analýza gólů v HET Lize na sezónu 2016_2017
vedoucí práce: doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.

VAISOVÁ Adéla
Návrh ke změně životního stylu a sestavení výživového plánu pro mentální anorexii
vedoucí práce: doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

VALDHANS Michal
Cvičení na pilates strojích a jeho vliv na pohybový aparát
vedoucí práce: Mgr. et Mgr. Renata Větrovská, Ph.D.

VALENTA Lukáš
Komplexní zásobník tréninkových cvičení ve fotbale pro starší přípravky (10 – 11 let)
vedoucí práce: Ing. Robin Jirásko, Ph.D.

VANĚČKOVÁ Kristýna
Analýza úrovně zvládnutí základních gymnastických dovedností u žáků druhého stupně základních škol v kontextu rámcového vzdělávacího programu
vedoucí práce: Mgr. Roman Čedík

VAVRUŠA Jiří
Poruchy pohybového aparátu u baseballu
vedoucí práce: Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.

VELE Miroslav
Volnočasové aktivity na letních táborech
vedoucí práce: Mgr. Ivana Šircová, Ph.D.

VORÁČKOVÁ Veronika
Volnočasové aktivity na letním dětském táboře v okrese Český Krumlov
vedoucí práce: doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

WÁGNEROVÁ Tereza
Analýza vědomostí o moderní gymnastice a životosprávy moderních gymnasetek staršího školního věku
vedoucí práce: Mgr. Jana Kočí, Ph.D.

WASSERBAUER Marek
Vývoj dopingu ve sportu se zaměřením na silniční cyklistiku
vedoucí práce: JUDr. Michal Frabša

ZAJÍCOVÁ Pavla
Komparační studie ve vývoji tanečního sportu
vedoucí práce: Mgr. Hana Bubníková

ZAPALAČOVÁ Linda
Motorické testy žáků prvního stupně za ZŠ Na Habru v roce 2019
vedoucí práce: PaedDr. Zdeněk Josefus

ZDEŇKOVÁ Iva (Brunclíková)
Dietní postupy v přípravě na soutěž v kulturistice mužů
vedoucí práce: doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.

ZELENKA Jakub
Návrh psychologické přípravy házenkářů
vedoucí práce: doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

ŽÍDEKOVÁ Jana
Význam preskribce výživy u sportovců a vliv na jejich výkonnost a složení těla
vedoucí práce: MUDr. Jozef Martinča

ŽOLKO Martin
Poruchy pohybového aparátu u triatletů
vedoucí práce: Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.

Bakalářské práce 2019

PDF ke stažení

Sig.

autor

název

vedoucí

oponent

BP 70/19

AJCHLEROVÁ, Lucie

Vliv všestranné sportovní přípravy dětí v rámci projektu „Děti na startu“ na jejich kondici

doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.

Mgr. Barbora Přibylová

BP 65/19

ALINČOVÁ, Kamila

Rekondiční a kompenzační cvičení po úrazu kolene u sportovců od 14 do 16 let.

Mgr. Hana Bubníková

Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.

BP 100/19

BEČVÁŘOVÁ, Eva

Tvorba spinningových programů ve vztahu k osobnosti instruktora

PaedDr. Zdeněk Josefus

Mgr. Kamila Bulířová

BP 64/19

BENEŠOVÁ, Barbora

Vliv kompenzačního cvičení u hráčů 3. – 4. třídy ledního hokeje

Mgr. et Mgr. Renata Větrovská,

Ph.D.

MUDr. Jozef Marinča

BP 38/19

BERÁNEK, Jaroslav

Nadváha jako rizikový faktor zdraví

MUDr. Jozef Martinča

doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.

BP 22/19

BERGMANNOVÁ, Dominika

Program práce sportovní taneční organizace s fanoušky

doc. PaedDr. Slavomír Laca, Ph.D.

Ing. Petr Bartuněk

BP 11/19

BEZNOSKOVÁ, Zuzana

Změny nálezů v diagnostické části systému Computer Kinesiology u osob s bolestmi zad v bederní oblasti

Ing. Otakar Morávek

doc. MUDr. Dobroslava Jandová

BP 12/19

BLAŽKOVÁ, Lucie

Využití koučinku ve výživovém poradenství

doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

Mgr. Hana Bubníková

BP 82/19

BODRYLOVA, Inna

Individuální výživový plán dle potřeb, fyzické kondice a aktivity klienta

doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.

MUDr. Jozef Martinča

BP 39/19

BOHATÁ, Ivana

Návrh tréninkové přípravy jednotlivých sportovních disciplín pro Taekwon-Do Sparring Mnichovice ITF

PaedDr. Zdeněk Josefus

doc. PhDr. Pavel Tilnger, CSc.

BP 83/19

BREYL, Eva

Terapeutické přístupy v léčbě poruch příjmu potravy

doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

MUDr. Jozef Martinča

BP 18/19

BUDILOVÁ, Kateřina

Přínos kroužku gymnastiky jako rekreačního sportu pro děti

Mgr. Ivana Šircová, Ph.D.

doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

BP 17/19

BYSTŘICKÝ, Tomáš

Hodnocení vytrvalostních schopností u fotbalistů

doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.

Mgr. Barbora Přibylová

BP 9/19

CÍSAŘ, Eduard

Olympijské symboliky a jejich význam a ochrana

JUDr. Michal Frabša

prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc.

BP 40/19

CVIKL, Ondřej

Studie vzájemné užitečnosti propojení globální značky Red Bull s top světovými kajakáři

JUDr. Michal Frabša

Mgr. Tomáš Mirovský, DiS. MBA

BP 15/19

ČEBIŠOVÁ, Marie

Současný charakter výživy dětí staršího školního věku

MUDr. Jozef Martinča

doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

BP 34/19

ČEPL, Jiří

Vliv materiálního vybavení na sportovní výkonnost silničních motocyklistů

PaedDr. Zdeněk Josefus

Mgr. Tomáš Mirovský, DiS. MBA

BP 16/19

ČERNÁ, Natálie

Vegetariánství

Mgr. Petra Nováková, DiS.

MUDr. Jozef Martinča

BP 63/19

DAO, Quoc Trung

Rozdíly v regeneraci a výživě vytrvalostních běžců a sprinterů před a po výkonu s rozborem metabolismu a svalové práce při sportovním výkonu

Mgr. Hana Bubníková

Mgr. Pavel Kysel

BP 75/19

DOMALÍP, Andrea

Deutscher Turnverein jako součást života předválečné německé menšiny v Čechách

doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

doc. PhDr. Jiří Tůma, Ph.D.

BP 48/19

DRAHOZAL, Michal

Nedostatky ve výživě dětí předškolního věku

doc. PhDr. Jiří Tůma, Ph.D.

doc. PhDr. Markéta Švamberk šauerová, Ph.D.

BP 44/19

DRN, Jan

Současné vývojové trendy v thajském boxu

Mgr. André Reinders

doc. PhDr. Pavel Tilnger, CSc.

BP 99/19

DUŠKOVÁ, Tereza

MuayThai a jeho porovnání v kontextu České republiky a Thajského království

JUDr. Michal Frabša

Mgr. Roman Čedík

BP 69/19

DVOŘÁK, Martin

VO2max u osob testovaných v Diagnostickém centru Palestra v letech 2012 až 2017 a porovnání s populačními normami

Mgr. Kamila Bulířová

doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.

BP 47/19

GEBAUEROVÁ, Lucie

Užívání doplňků stravy v běžné populaci a u sportovců

MUDr. Jozef Martinča

doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.

BP 104/19

HALODOVÁ, Petra

Výskyt poruch příjmu potravy u účastnic fitness soutěží

doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.

doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.

BP 27/19

HANÁKOVÁ, Miroslava

Svalové dysbalance a jejich náprava pomocí metody Spirální stabilizace

MUDr. Jozef Martinča

Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.

BP 106/19

HAVLÍČEK, Adam

Komparace fyzických testů u armády

Mgr. Hana Bubníková

Mgr. Barbora Přibylová

BP 26/19

HEJDUKOVÁ, Hedvika

Možnosti optimální kompletace aminokyselin čistě z rostlinných zdrojů u veganů

doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.

Mgr. Pavel Kysel

BP 97/19

Hlavatá, Nikola

Nejčastější úrazy při FISAF aerobiku I. II. a III. Výkonnostní třídy

Mgr. Kamila Bulířová

Mgr. Hana Bubníková

BP 79/19

HOLUB, David

Úroveň zdravotně orientované zdatnosti u hráčů kategorie U13 a U15 v klubu FBC Kutná Hora

Mgr. Pavel Kysel

doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.

BP 35/19

HOMOLOVÁ, Martina

Únavová zlomenina u sportovců

doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.

MUDr. Jozef Martinča

BP 43/19

HONZÍK, Lukáš

Komparace a rozvoj zdatnosti mládeže v různých sportovních odvětvích

doc. PhDr. Pavel Tilnger, CSc.

Mgr. Barbora Přibylová

BP 112/19

HRBÁČEK, Tomáš

Problematika uplatnění českých fotbalistů v zahraničních klubech

PaedDr. Zdeněk Josefus

prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc.

BP 25/19

HRDINOVÁ, Klára

Sportovní úrazy a zranění a jejich právní dopady

JUDr. Michal Frabša

doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.

BP 33/19

HROUDA, Tomáš

Současné trendy ve výživě a jejich uplatnění v populaci

MUDr. Jozef Martinča

doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.

BP 30/19

HRUŠKOVÁ, Eliška

Srovnání vybraných pohybových programů ve fitness

PaedDr. Zdeněk Josefus

doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.

BP 80/19

CHMELAŘOVÁ, Klára

Umělé oplodnění a dopad zkoumaných vlivů zaměřených nejen na sport v pardubickém regionu

Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.

MUDr. Jozef Martinča

BP 36/19

CHOTAŠOVÁ, Tereza

Vliv Computer Kinesiology na low back pain

doc. MUDr. Dobroslava Jandová

Ing. Otakar Morávek

BP 32/19

CHYTRÁ, Magdaléna

Diagnostika učebního stylu

doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

Mgr. Monika Donevová

BP 89/19

ILLÉŠOVÁ, Barbora

Význam laterality a diagnostika jemné motoriky u krupiérů

Mgr. Barbora Přibylová

Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.

BP 66/19

JÍZDNÁ, Tereza

Srovnání efektu dvouměsíčního výživového programu paleostravy a fitness diety s využitím sacharidových vln

doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.

doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.

BP 23/19

JONÁŠOVÁ, Petra

Rasismus ve sportu

JUDr. Michal Frabša

doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

BP 19/19

KACHMAN, Jakub

Komparácia cirkadianních rytmov u juvenilných hráčov ľadového hokeja na rozdielnej výkonnostnej úrovni

prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc.

prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc.

BP 53/19

KALIVODOVÁ, Martina

Tenis seniorů

Mgr. Tomáš Kočíb

doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.

BP 14/19

KAVANOVÁ, Markéta

Pohybová aktivita a výživa u osob s roztroušenou sklerózou

Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.

doc. MUDr. Dana Horáková, Ph.D.

BP 20/19

KLÍMA, Jan

Hodnocení zdatnosti florbalistů 6-14 let

doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.

Mgr. Barbora Přibylová

BP 103/19

KLIMEŠOVÁ, Anna

Výživa dětí v předškolním věku

MUDr. Jozef Martinča

Mgr. Pavel Kysel

BP 98/19

KLODNEROVÁ, Tereza

Využití cvičební pomůcky SunBall u seniorů ve věku 65-70 let s poruchou koordinace pohybbů

doc. MUDr. Dobroslava Jandová

doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.

BP 84/19

KNORROVÁ, Michaela

Výskyt poruch příjmu potravy u dívek ve věku 14-18 let soutěţících v akrobatickém rock’n‘rollu

doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.

doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

BP 90/19

KOLODZIEVOVÁ, Miriam

Přínos regionální fotbalové akademie pro rozvoj talentovaných hráčů

doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.

Mgr. Barbora Přibylová

BP 21/19

KOTRČ, Martin

Vliv otužování na zdraví

MUDr. Jozef Martinča

doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.

BP 93/19

KOVALČÍK, Ondrej

Doping v cyklistice

doc. PhDr. Slavomír Laca, Ph.D.

MUDr. Jozef Martinča

BP 67/19

KRATOCHVÍLOVÁ, Alžběta

Analýza sportovní výživy u vrcholových a rekreačních atletů

MUDr. Jozef Martinča

Mgr. Hana Bubníková

BP 28/19

KRUKOVÁ, Beata

Přínos letního soustředění atletického klubu Šakal Kbely pro žáky 1. stupně ZŠ

Mgr. Ivana Šircová, Ph.D.

doc. PhDr. Jiří Tůma, Ph.D.

BP 29/19

KŘIVKOVÁ, Natalie

Srovnání využití volného času české a australské dospělé populace

doc. PhDr. Jiří Tůma, Ph.D.

doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

BP 86/19

KUČERA, David

Informovanost populace o protektivních faktorech výživy

MUDr. Jozef Martinča

doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.

BP 13/19

LAMPART, Marcela

Pohybové aktivity v Domě dětí a mládeže na Praze 6, Bílá Hora

doc. PhDr. Jiří Tůma, Ph.D.

doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

BP 68/19

LIBIČ, Peter

Pohybová aktivita a zdravý životní styl jako prevence psychosomatických onemocnění

doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová

Mgr. Jiří Kajzar

BP 101/19

LIEBSCHEROVÁ, Tereza

Alternativní směry ve výživě

doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.

Mgr. Pavel Kysel

BP 2/19

LISTÍK, František

Záměr pro výstavbu bazénu a wellness komplexu

Ing. Milan Šmíd

Ing. Richard Neuwirth, Ph.D.

BP 105/19

MAKOVIČKA, Jakub

Důvody a cesty k užití zakázaných látek ve vrcholovém amatérském sportu

JUDr. Michal Frabša

MUDr. Jozef Martinča

BP 81/19

MARVANOVÁ, Kateřina

Komplexní zpracování tenisových kempů včetně samotné realizace

JUDr. Michal Frabša

Mgr. Tomáš Mirovský, DiS. MBA

BP 61/19

MAYEROVÁ, Martina

Výtvarné techniky pro seniory v domově se zvláštním režimem

PhDr. Jana Skarlantová

doc. PhDr. Markéta Švamberk šauerová, Ph.D.

BP 31/19

MEJTOVÁ, Monika

Předplavecká výchova pro děti se speciálními potřebami

doc. PhDr. Jiří Tůma, Ph.D.

Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.

BP 42/19

MIŠKOVSKÝ, Daniel

Výběr talentů do zámořských juniorských hokejových lig

JUDr. Michal Frabša

doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

BP 46/19

MORAVČÍKOVÁ, Michelle

Užívání doplňků stravy v běžné populaci a u sportovců

MUDr. Jozef Martinča

Mgr. Pavel Kysel

BP 113/19

MORC, Jaroslav

Doping v kulturistice

doc. PaedDr. Slavomír Laca, Ph.D.

JUDr. Michal Frabša

BP 111/19

MOTL, Tomáš

Problematika vlivu vývoje sportu a porovnání jednotlivých sportovních odvětví v závislosti na společnosti

Ing. Robin Jirásko, Ph.D.

Mgr. Pavel Kysel, DiS.

BP 88/19

MYSLÍKOVÁ, Natálie

Problematika ortorexie vysokoškolských studentů

doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.

doc. PhDr. Markéta Švamberk šauerová, Ph.D.

BP 76/19

NAVRÁTILOVÁ, Diana

Deprivované děti z dětského domova

doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

Mgr. Monika Donevová

BP 41/19

NOVÁKOVÁ, Dominika

Kompenzační cvičení při svalových dysbalancích u fotbalistů ve věku 10 – 14 let

doc. MUDr. Dobroslava Jandová

Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.

BP 45/19

NOVÁKOVÁ, Karolína

Management sportovního subjektu Golf Resort Mstětice

JUDr. Michal Frabša

Ing. Richard Neuwirth, Ph.D.

BP 108/19

NOVÝ, Albert

Doplňky stravy výkonnostních a vrcholových veslařů v ČR

Mgr. Pavel Kysel, DiS.

MUDr. Jozef Martinča

BP 74/19

ONDRUCH, Marek

Užívání doplňků stravy v běžné populaci a u sportovců

MUDr. Jozef Martinča

doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.

BP 3/19

PALA, Martin

Srovnání zdatnosti sportujících a nesportujících žáků 5. třídy 1. stupně ZŠ pomocí testové baterie Denisiuk

Mgr. Barbora Přibylová

Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.

BP 1/19

PALOVÁ, Tereza

Kompenzační cvičení dle Computer Kinesiology u sportovců s jednostranným zatížením

doc. MUDr. Dobroslava Jandová

Ing. Otakar Morávek

BP 54/19

PAVLÍKOVÁ, Barbora

Výživa v těhotenství a období kojení

MUDr. Jozef Martinča

Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.

BP 4/19

PICKOVÁ, Petra

Současný charakter výživy dětí a mládeže

MUDr. Jozef Martinča

Mgr. Pavel Kysel

BP 62/19

PLEVOVÁ, Lenka

Smysluplné využívání volného času u středoškolské mládeže v okrese Děčín

doc. PhDr. Jiří Tůma, Ph.D.

doc. PhDr. Markéta Švamberk šauerová, Ph.D.

BP 55/19

POKORNÁ, Aneta

Příprava a realizace letního plavecko-kondičního soustředění

JUDr. Michal Frabša

Mgr. Tomáš Mirovský, DiS., MBA

BP 77/19

POKORNÝ, Daniel

Test zdatnosti v rychlostní kanoistice a korelace se sportovním výkonem v závodech

Mgr. Kamila Bulířová

Mgr. Barbora Přibylová

BP 85/19

POLÁKOVÁ, Lucie

Vyhodnocení efektu kompenzačního cvičení navrženého programem Computer Kinesiology u stolních tenistů

Ing. Otakar Morávek

doc. MUDr. Dobroslava Jandová

BP 110/19

PROTIVÍNSKÁ, Dagmar

Vliv pohybové aktivity a zdravého stravování na psychiku člověka

doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.

BP 52/19

PRSKAVEC, Jiří

Analýza sportovní kariéry kajakáře Jiřího Prskavce

doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.

MUDr. Jozef Marinča

BP 107/19

PŘIBYL, Simon

Příprava a realizace sportovního soustředění dětí ve sportovní gymnastice

JUDr. Michal Frabša

Mgr. Kamila Bulířová

BP 56/19

RAČÁKOVÁ, Tereza

Výživa a pohyb u dětí mladšího školního věku jako prevence proti diabetu

Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.

MUDr. Jozef Marinča

BP 78/19

ROPKOVÁ, Zuzana

Založení a provoz fitness studia

Ing. Milan Šmíd

Mgr. Filip Rata, DiS.

BP 60/19

ŘÍHOVÁ, Petra

Horní a dolní zkřížený syndrom a jejich léčba pomocí kompenzačního cvičení

Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.

Mgr. Kamila Bulířová

BP 102/19

SHIBALOVÁ, Eliška

Využití umělých sladidel v potravinách a jejich vliv na zdraví

MUDr. Jozef Martinča

Mgr. Pavel Kysel, DiS.

BP 92/19

SCHLOSSBAUER, Marek

Historie dopingu v České republice

doc. PhDr. Slavomír Laca, Ph.D.

prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc.

BP 95/19

SITTER, Lukáš

Zdravotní rizika dopingu

Mgr. Hana Bubníková

MUDr. Jozef Martinča

BP 94/19

SMÍŠEK, Tomáš

Vliv Dornovy metody a Breussovy masáže na zdraví a výkon sportovců

Mgr. Jiří Kajzar

Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.

BP 6/19

SPÍŠEK, Adam

Kondiční příprava pro vybrané bojové sporty

JUDr. Michal Frabša

doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.

BP 5/19

ŠÍMA, Ondřej

Průzkum zájmu u dětí a rodičů o zájmové sportovní kroužky v lokalitě Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

Mgr. Ivana Šircová, Ph.D.

doc. PhDr. Jiří Tůma, Ph.D.

BP 59/19

ŠŤASTNÝ, Bedřich

Specifické výživové přístupy spojené se cvičením ve fitness centrech – analýza a kritické zhodnocení

doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.

MUDr. Jozef Marinča

BP 114/19

ŠVANCARA, Pavol

Doping vo futbale

doc. PaedDr. Slavomír Laca, Ph.D.

JUDr. Michal Frabša

BP 51/19

TAKÁCSOVÁ, Markéta

Názory na fair play u žáků Podkrušnohorského gymnázia v Mostě

Mgr. Hana Bubníková

doc. PhDr. Markéta Švamberk šauerová, Ph.D.

BP 58/19

TONKOVÁ, Dagmar

Moderní redukční režimy u běžné populace

Mgr. Petra Nováková, DiS.

MUDr. Jozef Marinča

BP 50/19

TOUŠKA, Mirek

Vliv cíleného tréninku podle laktátu na zvýšení výkonnosti

MUDr. Jozef Martinča

doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.

BP 8/19

TURANSKÁ, Alexandra

Diagnostika poruch postury pomocí programu Computer Kinesiology a jejich náprava metodou Spirální stabilizace

doc. MUDr. Dobroslava Jandová

Ing. Otakar Morávek

BP 37/19

TVRDÍK, Jiří

Kondice hráčů fotbalové reprezentace neslyšících U21

doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.

doc. PhDr. Pavel Tilnger, CSc.

BP 109/19

UHRIN, Michael

Motivace obézních ke změně stravovacích návyků

Mgr. Pavel Kysel, DiS.

Mgr. Jana Kočí, Ph.D.

BP 96/19

UJFALUŠI, Petr

Letní příprava v ledním hokeji spojená s jednoduchým testováním

PaedDr. Věra Schätzová

doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.

BP 57/19

URBANOVÁ, Lenka

Zlepšení kvality života osob po cévní mozkové příhodě

Mgr. Monika Donevová

PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

BP 71/19

VAVRUŠKOVÁ, Veronika

Náplň volného času dětí sportovní a základní školy na Praze 12

doc. PhDr. Jiří Tůma, Ph.D.

doc. PhDr. Markéta Švamberk šauerová, Ph.D.

BP 115/19

VEDRA, Lukáš

Sportovní úrazy a zranění při soutěži a jejich právní dopady

JUDr. Michal Frabša

doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

BP 91/19

VIK, Jiří

Vliv kompenzačních cviků na funkční poruchy pohybového systému u vrcholových amatérských golfistů

doc. MUDr. Dobroslava Jandová

Mgr. Kamila Bulířová

BP 72/19

VOPATOVÁ, Markéta

Návrh Programu na změnu životního stylu

doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová

Mgr. Hana Bubníková

BP 7/19

VOSECKÁ, Andrea

Drogová problematika dětí a mládeže

MUDr. Ivan Platz

doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

BP 24/19

ZÁSTĚRA, Adam

Informovanost o problematice muskulární dysmorfie u trenérů a instruktorů fitness a návštěvníků fitness center

doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.

prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc.

BP 10/19

ZEMÁNEK, Jan

Změny ukazatelů kondice hráčů U-13 během zimní přípravy ve vybraných fotbalových klubech

PaedDr. Věra Schätzová

doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.

BP 87/19

ZEMANOVÁ, Andrea

Problematika výživy sportovců v zimních sportech

PaedDr. Zdeněk Josefus

doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.

Bakalářské práce 2018

PDF ke stažení

Sig.

autor

název

vedoucí

oponent

BP 105/18

ADÁMEK, Šimon

Potravinové doplňky v dráhové cyklistice

MUDr. Jozef Martinča

Mgr. Pavel Kysel

BP 100/18

ASTLOVÁ, Eliška

Současný charakter výživy dětí a mládeže

MUDr. Jozef Martinča

Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.

BP 1/18

AUBRECHT, Jiří

Regenerace ve sportu

doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.

doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.

BP 32/18

BALOUSOVÁ, Dominika Nancy

Vegetariánství v České republice

MUDr. Jozef Martinča

doc. RNDr. Pavel Bláha, CSc.

BP 11/18

BAREŠOVÁ, Tereza

Patologické formy jídelního chování ve sportovním a fitness aerobiku

doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.

prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc.

BP 31/18

BARTUŠKOVÁ, Tereza

Diagnostika pohyblivosti a její rozvoj u hráček ženského lakrosu pomocí goniometrie

Mgr. Barbora Přibylová

Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.

BP 12/18

BAŠKOVÁ, Alžběta

Současné trendy ve výživě a jejich uplatnění v populaci

MUDr. Jozef Martinča

doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.

BP 94/18

BERAN Michael

Negativní dopad sponzoringu na profesionální výkon sportovce v odvětví freestyle BMX

JUDr. Michal Frabša

Ing. Richard Neuwirth, Ph.D.

BP 67/18

BIČIŠTĚ Karel

Zkušenosti s výběrem pohybových aktivit během léčby dětí s nadváhou a obezitou

Mgr. Renata Větrovská, Ph.D.

MUDr. Jozef Martinča

BP 68/18

BOROVKA Tomáš

Novodobé olympijské hnutí od P. Coubertina po současnost

JUDr. Michal Frabša

doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.

BP 69/18

BOUCKÝ Libor

Otužování a jeho vliv na člověka

doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.

doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

BP 13/18

CIESLAROVÁ, Kristýna

Marketingová orientace nabídky LŠ s ohledem na očekávání klientů

doc. PhDr. Jan Neuman, CSc.

Ing. Richard Neuwirth, Ph.D.

BP 40/18

CSESZNOK, Patrik

Vznik a vývoj basketbalu v čechách

doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.

Mgr. Ivana Šircová, Ph.D.

BP 2/18

CUBER, Martin

Analýza zdravého životního stylu u zaměstnanců konkrétní firmy

doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.

BP 70/18

ČÁNI Luděk

Tréninkové metody užívané v silovém trojboji mužů – kritická analýza

doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.

doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.

BP 19/18

ČERNÝ, Jan

Koncepce tréninku hráčů fotbalu v kategorii starší přípravky v klubu FK Kolín a.s.

PhDr. Marek Paulík

Mgr. Barbora Přibylová

BP 3/18

ČERNÝ, Kamil

Hodnocení motorické výkonnosti žáků ZŠ s různým pohybovým režimem

doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.

Mgr. Barbora Přibylová

BP 71/18

DEVÁTÁ Klára

Pohybové aktivity seniorů v seniorských domech

PaedDr. Zdeněk Josefus

doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

BP 39/18

DOSTÁL, Michal

Diagnostika a zlepšení běžeckého stylu jako jeden z motivačních faktorů k účasti na běžeckých závodech

Mgr. Tomáš Mirovský, DiS.

JUDr. Michal Frabša

BP 38/18

DVOŘÁK, Ondřej

Vliv vysokých teplot na změnu systémového krevního tlaku u zdravých jedinců

doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.

MUDr. Jozef Martinča

BP 37/18

FIL, Jaroslav

Kompenzace svalových dysbalancí v thajském boxu za použití metody SPS

doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.

Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.

BP 36/18

FULNEK, Dominik

Efektivita diet a pohybového režimu v redukčních programech dospělých

MUDr. Jozef Martinča

doc. RNDr. Pavel Bláha, CSc.

BP 95/18

GOLIAŠ Rostislav

Úrazy ve fotbale U10 a možnosti jeich prevence

PaedDr. Zdeněk Josefus

doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.

BP 107/18

HAVRÁNKOVÁ, Alžběta

Historie dopingu ve sportu

JUDr. Michal Frabša

prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc.

BP 96/18

HORÁČEK Matyáš

Pozice blokaře ve volejbale a jeho herní činnosti

Mgr. Pavel Kysel, DiS.

Mgr. Michal Nepovím

BP 99/18

HORÁK, Ladislav

Spolupráce Rodina-Škola-Dítě při budování pozitního klimatu ve třídě

doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

Mgr. Dana Zábranská

BP 35/18

HORÁLEK, Vojtěch

Problematika dětské obezity a její zdravotní rizika

MUDr. Jozef Martinča

doc. RNDr. Pavel Bláha, CSc.

BP 97/18

HOREJŠ Jakub

Návrh cvičebního programu pro seniory ve fitness parcích

Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.

doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

BP 4/18

HOUSKOVÁ, Natálie

Organizace sportovního soustředění tanečního centra Praha – konzervatoř

JUDr. Michal Frabša

Mgr. Tomáš Mirovský, DiS.

BP 30/18

HRŮZA, Tomáš

Vliv posilování hlubokého stabilizačního systému na držení těla

Mgr. Kamila Bulířová

doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.

BP 89/18

CHMELOVÁ Michaela

Volnočasové aktivity osob se zdravotním postižením a možnosti jejich integrace

doc. PhDr. Slavomír Laca, Ph.D.

doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

BP 17/18

JAVŮRKOVÁ, Andrea

Trávení volného času dětí ve školní družině na základní škole Doctrina v Liberci

doc. PhDr. Jiří Tůma, Ph.D.

doc. PhDr. Slavomír Laca, Ph.D.

BP 104/18

JÍLKOVÁ, Gabriela

Bezpečnost v motoristickém sportu

doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.

JUDr. Michal Frabša

BP 16/18

JORDANOV, Ján

Podanie v mužskom volejbale

Ing. Robin Jirásko, CSc.

doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.

BP 72/18

KADEŘÁBEK Jaroslav

Tělesná výchova a problematika učení TV na Základních školách

PaedDr. Zdeněk Josefus

doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

BP 34/18

KADLEC, Daniel

Vliv core tréninku na kondiční připravenost hráčů florbalu v kategorii elévů a mladších žáků

PaedDr. Zdeněk Josefus

Mgr. Hana Bubníková

BP 15/18

KAFKA, Marek

BMI u dětí (9 – 12 let) ve vztahu k nárůstu obezity v České republice

Mgr. Kamila Bulířová

doc. RNDr. Pavel Bláhoa, CSc.

BP 33/18

KAVALÍR, Ondřej

Návrh přírodního lezeckého parku Čihadla

doc. PhDr. Jan Neuman, CSc.

Mgr. Tomáš Mirovský, DiS.

BP 14/18

KAVAN, Denis

Doping a sport

MUDr. Jozef Martinča

JUDr. Michal Frabša

BP 20/18

KEJŘOVÁ, Diana

Volnočasové aktivity sluchově postižených

doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

PhDr. Martina Muknšnáblová

BP 101/18

KLOFANDOVÁ, Zuzana

Uplatnění jógy v kompenzaci sportovní zátěže v cyklistice žen

prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc.

doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.

BP 90/18

KOKÁŠOVÁ Veronika

Výživa v období těhotné ženy s diabetem

MUDr. Jozef Martinča

Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.

BP 28/18

KOLESÁR, Viliam

ŠKODA AUTO a.s. a její sponzorské aktivity v oblasti sportu

Ing. Richard Neuwirth, Ph.D.

Ing. Milan Šmíd

BP 91/18

KOLÍNSKÝ Petr

Účinky kreatinu na fyzickou zdatnost návštěvníků fitness center

doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.

MUDr. Jozef Martinča

BP 10/18

KORÁBOVÁ, Irena

Jezdectví – hipoterapie jako léčebné využití koně

doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.

doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

BP 92/18

KORYNTA David

Protahovací a kompenzační cvičení v silovém sportu

Mgr. Pavel Kysel, DiS.

Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.

BP 42/18

KOSSKOVÁ, Veronika

Doping u sportovců

JUDr. Michal Frabša

MUDr. Jozef Martinča

BP 6/18

KOUSAL, Kryštof

Historie dopingu ve sportu

JUDr. Michal Frabša

prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc.

BP 93/18

KROMBHOLZOVÁ Patricie

Náplň volného času na Základní škole

doc. PhDr. Jiří Tůma, Ph.D.

doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

BP 41/18

KUBÍKOVÁ, Jana

BMI u dětí žijících na venkově a ve městě

Mgr. Kamila Bulířová

doc. RNDr. Pavel Bláha, CSc.

BP 27/18

KUČERA, Jaroslav

Organizace letních dětských táborů v plzeňském kraji

doc. PhDr. Jiří Tůma, Ph.D.

Mgr. Ivana Šircová, Ph.D.

BP 44/18

KUČÍRKOVÁ, Kateřina

Význam výživy a pohybové aktivity při léčbě deprese

doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

MUDr. Jozef Martinča

BP 29/18

KVISOVÁ, Kateřina

Česká au-pair

Mgr. Jitka Masopustová, Ph.D.

prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc.

BP 26/18

LACINA, Marcel

Investiční záměr pro výstavbu sportovního zařízení

Ing. Milan Šmíd

Ing. Richard Neuwirth, Ph.D.

BP 73/18

LEIBL Tomáš

Úroveň motorických schopností fotbalistů MFK Karviná ve věku deseti a jedenácti let

PhDr. Marek Paulík

doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.

BP 43/18

LUCHESI, Tereza

Hodnocení funkčního stavu pohybového systému gymnastek

Mgr. Jiří Kajzar

Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.

BP 56/18

LUKÁČOVÁ, Monika

Kompenzační cvičení pro osoby se sedavým způsobem zaměstnání

Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.

Mgr. Hana Bubníková

BP 106/18

MORAVCOVÁ, Michaela

Fyzická aktivita a výživa u dětí na 2. stupni základní školy

MUDr. Jozef Martinča

doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.

BP 25/18

MOTTLOVÁ, Daniela

Současný trend výběru volnočasových aktivit dětí předškolního věku

PaedDr. Zdeněk Josefus

doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová

BP 57/18

MYŠKOVSKÝ, Matyáš

Rozvoj výbušné síly u sprinterů ve věku 15-20 let

doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.

Mgr. Barbora Přibylová

BP 102/18

NEJEDLÝ, Matěj

Vliv aktuálních změn v českém fotbale na účasti diváků na stadionech

PaedDr. Zdeněk Jozefus

prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc.

BP 58/18

NĚMEC, Radek

Motivace lidí ke změně životního stylu

doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.

BP 59/18

NEMRAVOVÁ, Kateřina

Navržení optimálních protahovacích cviků dle sportovního zaměření

Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.

Mgr. Hana Bubníková

BP 60/18

NOVÁKOVÁ, Aneta

Regenerace a kompenzační cvičení jako součást tréninkového plánu ledního hokeje

Mgr. Jiří Saidl, Ph.D.

Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.

BP 81/18

NOVOTNÁ Kristýna

Taneční trénink předškoláků

doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.

Kamila Bulířová

BP 5/18

OUHRABKA, Miloš

Praktické vyuţití bioenergetických cvikŧ pro zdraví a vitalitu těla

Mgr. Monika Pavlíková

prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc.

BP 82/18

PACLÍK David

Stravování formou Paleo s její vliv a působení na jednotlivé složení živin v krvi

doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.

MUDr. Jozef Martinča

BP 24/18

PALAŠČAK, David

Rozvoj výbušné síly v ledním hokeji u hráčů ve věku 8 – 10 let

doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.

Mgr. Barbora Přibylová

BP 61/18

PALKOVÁ, Aneta

Syndrom vyhoření u volnočasových pedagogů

doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

doc. PhDr. Slavomír Laca, Ph.D.

BP 74/18

PANČEV Marek

Vliv posilování HSSP na kondici fotbalové mládeže v kategorii U13

doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.

doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.

BP 75/18

PAVLÍČKOVÁ Dagmar

Vliv stavovacího a pohybového režimu na tělesnou hmotnost u vybrané skupiny dospělých

MUDr. Jozef Martinča

doc. RNDr. Pavel Bláha, CSc.

BP 76/18

PAVLÍKOVÁ PETERKOVÁ

Miroslava

Výživa sportovce

MUDr. Jozef Martinča

doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.

BP 77/18

PEKÁRKOVÁ Denisa

Volnočasové aktivity dětí v Dětském domově Na Hrázi

Mgr. Monika Donevová

doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

BP 62/18

PELÁNOVÁ, Natálie

Pohybová aktivita a zdravý životní styl jako prevence psychosomatických onemocnění

doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

MUDr. Jozef Martinča

BP 23/18

PLÍHAL, Pavel

Využití nástrojů marketingové komunikace k podpoře zájmu o sport u žáků základních škol

JUDr. Michal Frabša

Ing. Richard Neuwirth, Ph.D.

BP 63/18

PŘÍHODA, Petr

Testování a porovnání vytrvalostních a rychlostních schopností hráčů fotbalu v kategorii U15

Mgr. Pavel Kysel, DiS.

doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.

BP 64/18

RECHT, Lukáš

Výstavba a provoz sportovní haly v Říčanech

Ing. Milan Šmíd

Ing. Richard Neuwirth, Ph.D.

BP 84/18

ROUTEK Miroslav

Kondiční příprava a její podstata ve vrcholovém fotbalu

doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.

doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.

BP 78/18

RUBÁŠOVÁ Olivie

Analýza zdravého životního stylu zaměstnanců společnosti Corinthia Hotels International

doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

Ing. Richard Neuwirth, Ph.D.

BP 65/18

RYŠÁLKOVÁ, Karolína

Kompenzační cvičení jako součást tréninkového plánu fotbalistů

Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.

Mgr. Barbora Přibylová

BP 79/18

SEDLÁŘ Dominik

Přístup k námaze (asketismus) u vytrvalostních a silových sportů

prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc.

doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.

BP 85/18

SCHRÖTTER Michal

Stravovací návyky u studujících tělesnou výchovu a sport na ATVS a VŠTVS PALESTRA

Mgr. Pavel Kysel, DiS.

MUDr. Jozef Martinča

BP 83/18

SKÝVA Ondřej

Současné trendy ve výživě a jejich uplatnění v populaci

MUDr. Jozef Martinča

doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.

BP 45/18

SLÁDEK, Lukáš

Paleolitická strava v předzávodní přípravě Men’s Physique

Mgr. Pavel Kysel, DiS.

doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.

BP 80/18

SOLNIČKOVÁ Denisa

Wellness program jako prevence syndromu vyhoření u vybrané profese

doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

Mgr. Jiří Kajzar

BP 9/18

SOPROVÁ, Eliška

Stravování parkouristů při vícedenní parkourové akci

MUDr. Jozef Martinča

Mgr. Pavel Cibulka

BP 47/18

SOUKENÍKOVÁ, Anna

Význam potravinových doplňků ve výživě u sportovců a u běžné populace

MUDr. Jozef Martinča

doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.

BP 98/18

STOČESOVÁ Kateřina

Volnočasové aktivity dětí v Klokánku

doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.

BP 46/18

SULEK, Pavel

Práce s fotbalovou mládeží AC Sparta Praha

doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.

Mgr. Barbora Přibylová

BP 86/18

ŠKOBISOVÁ Jana

Specifika přípravy enduro jezdce

PaedDr. Zdeněk Josefus

doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.

BP 48/18

ŠMERDOVÁ,Aneta

Využití alternativních výživových směrů pro podporu zdraví

MUDr. Jozef Martinča

doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.

BP 22/18

ŠPIČKOVÁ, Jaroslava

Kondice dětí ve třídě s rozšířenou výukou tělesné výchovy a ve třídě s běžnou výukou tělesné výchovy

doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.

Mgr. Barbora Přibylová

BP 49/18

ŠUPOLÍKOVÁ, Tereza

Léčba výhřezu meziobratlové ploténky bez operace

Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.

MUDr. Jozef Martinča

BP 50/18

TENGERI, Tomáš

Současné mužské soutěžní disciplíny v oblasti fitness a kulturistiky – jejich analýza a srovnání

doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.

Mgr. Hana Bubníková

BP 8/18

TERYNGEL, Adam

Patologické formy chování ve vztahu k fitness programu

doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.

doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

BP 7/18

TOŽIČKOVÁ, Gabriela

Analýza sportovní kariéry florbalistky Tožičkové

doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.

Mgr. Hana Bubníková

BP 87/18

TŘEŠTÍKOVÁ Barbora

Kompenzace vadného držení těla a funkčních poruch nohy zdravotní tělesnou výchovou

doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.

Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.

BP 18/18

VACULÍK, Ondřej

Komparace techniky podání pro rekreační a výkonnostní tenisty

doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.

Mgr. Barbora Přibylová

BP 88/18

VEITOVÁ Aneta

Vegetariánství, sportovní aktivita a informovanost lidské populace

MUDr. Jozef Martinča

prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc.

BP 51/18

VESELSKÝ, Jakub

Příprava a realizace sportovního soustředění

JUDr. Michal Frabša

Mgr. Tomáš Mirovský, DiS.

BP 52/18

VIRT, Karel

Sportovní úrazy a zranění při soutěži a jejich právní dopady

JUDr. Michal Frabša

MUDr. Jozef Martinča

BP 53/18

VONDRÁČKOVÁ, Ema

Individuální výživový plán dle potřeb, fyzické kondice a aktivity klienta

doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.

MUDr. Jozef Martinča

BP 54/18

VYTISKOVÁ, Gabriela

Agrese a agresivita žáků vůči pedagogům a zamezení výskytu

doc. PhDr. Slavomír Laca, Ph.D.

doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

BP 55/18

YUSHCHYSHYNA, Olha

Pohybové aktivity seniorů

doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.

doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

BP 21/18

ŽILÍK, Martin

Individuální výživový plán dle potřeb, fyzické kondice a aktivity klienta

doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.

MUDr. Jozef Martinča

Bakalářské práce 2017

PDF ke stažení

Sig.

autor

název

vedoucí

oponent

BP 20/17

Adámek Václav

Silový trénink a jeho využití v kulturistice

Mgr. Filip Rata, DiS.

Mgr. Barbora Přibylová

BP 39/17

Aszmongyová Jana

Nové trendy ve výživě – Makrobiotika

doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.

MUDr. Jozef Martinča

BP 40/17

Bačkovský Petr

Srovnání kondičních ukazatelů v závislosti na sociálních rolích ve volejbalovém týmu starších žákyň SK kometa Praha

PaedDr. Věra Schätzová

Mgr. Barbora Přibylová

BP 21/17

Bejbl Ondřej

Regenerace v kopané

Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.

Vladimír Táborský

BP 22/17

Borecký Luboš

Výstavba wellness, rehabilitačního a rekondičního zařízení „PELUKA“ v Kolíně

Ing. Milan Šmíd

Ing. Richard Neuwirth, Ph.D.

BP 65/17

Bučková Zuzana

Zdravý životní styl u dětí předškolního věku v Rýmařově

Mgr. Jitka Masopustová, Ph.D.

prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc.

BP 75/17

Bufková Veronika

Nadváha jako rizikový faktor zdraví

MUDr. Jozef Martinča

doc. RNDr. Pavel Bláha, CSc.

BP 41/17

Burdová Luďka (Ledvina Iris)

Analýza nízkosacharidových diet

doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.

MUDr. Jozef Martinča

BP 232/17

Cerha Karel

Rozvoj silových schopností u atletů sprinterů ve věku 17-21 let v přípravném období

doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.

Mgr. Barbora Přibylová

BP 25/17

Čejka Lukáš

Charakter a souhrn výživy dětí 2. stupně ZŠ

MUDr. Jozef Martinča

doc. RNDr. Pavel Bláha, CSc.

BP 76/17

Doležalová Nikola

Problémy v technice hodu začínajících oštěpařů

doc. PhDr. Hana Dvořáková, CSc.

PaedDr. Věra Schätzová

BP 24/17

Domínková Kateřina (Šimůnková)

Využití strečinku v korekci důsledků sedavého zaměstnání

doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.

Mgr. Kamila Bulířová

BP 42/17

Dostalová Petra

Krokoměr a sporttester při hodnocení energetického výdeje

MUDr. Jozef Martinča

Mgr. Kamila Bulířová

BP 26/17

Dufková Lucie

Problematika správného sestavení soutěžních skladeb juniorských aerobikových týmů AC K.I.S. Intensive z.s., Hodonín

doc. PhDr. Hana Dvořáková, CSc.

Mgr. Klára Kovaříková

BP 27/17

Fric Jakub

Basketbalové campy u nás a v Evropě

PaedDr. Věra Schätzová

doc. PhDr. Jan Neuman, CSc.

BP 29/17

Gruber Jakub

Kondiční příprava florbalového týmu mužů Tatranu Omlux Střešovice v letním přípravném období

doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.

doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.

BP 4/17

Hadašová Pavla

Individuální výživový plán dle potřeb, fyzické kondice a aktivity klienta

doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.

MUDr. Jozef Martinča

BP 71/17

Havlanová Marie

Dodržování pravidel ochrany přírody horolezci

Mgr. Ivana Šircová

Mgr. Tomáš Mirovský, DiS.

BP 5/17

Herodes Jiří

Florbal jako volnočasová aktivita mužské kategorie

doc. PaedDr. Slavomír Laca, Ph.D.

doc. PhDr. Jiří Tůma, Ph.D.

BP 28/17

Hlavík Tomáš

Možnosti redukce svalových dysbalancí u mužů ve věku 20-30 let cvičením ve fitness centru

doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.

Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.

BP 64/17

Holub Dan

Vliv pohybové činnosti spojený s úpravou výživy na kompenzaci diabetiků 1. typu

MUDr. Jozef Martinča

doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.

BP 3/17

Horák Petr

Testování a porovnání rychlostních a koordinačních schopností u mladší přípravky ve fotbale

doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.

prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc.

BP 68/17

Horvát Lukáš

Rozvoj rychlostních schopností hráčů fotbalu pomocí metody polyometrické

doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.

Mgr. Barbora Přibylová

BP 52/17

Hrašna Jaromír

Analýza individualnych výkonov vybraných hráčov na EURO 2016 ve Francúzsku

Ing. Richard Neuwirth, Ph.D.

doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.

BP 53/17

Hruška Vojtěch

Silová příprava v rugby

Mgr. Filip Rata, DiS.

doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.

BP 8/17

Chmelová Klára

Pohybové aktivity ve volném čase dětí 4. a 5. tříd v Kadani

doc. PhDr. Hana Dvořáková, CSc.

doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

BP 54/17

Janebová Klára

Porovnání fyzické výkonnosti u chlapců žijících v dětském domově a ve výchovném ústavu

Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.

doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

BP 55/17

Janiš Marek

Vyhodnocení dlouhodobé trenérské práce se skupinou sportovců silového trojboje

JUDR. Petr Hulínský, Ph.D.

Mgr. Barbora Přibylová

BP 43/17

Jelínek Jan

Organizace sportovní akce: Ballin´Zlín

JUDr. Michal Frabša

Mgr. Tomáš Mirovský, DiS.

BP 6/17

Kalagasidis Sokratis

Sledování úrovně kondiční připravenosti u skupiny tenisové mládeže

doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.

doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.

BP 44/17

Kalina Jiří

Aplikace cvičení Hlubokého stabilizačního systému do cvičení ve fitness

MUDr. Jozef Martinča

Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.

BP 45/17

Kremlíková Lucie

Časování příjmu stravy v souvislosti s fyzickou aktivitou

MUDr. Jozef Martinča

doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.

BP 7/17

Křížová Veronika

Kompenzační cvičení pro osoby se sedavým způsobem zaměstnání

Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.

Mgr. Klára Kovaříková

BP 72/17

Kučerík Václav

Výběrové řízení osobních ochránců ústavních činitelů

Ing. Petr Hedrlín

Mgr. Jan Vlasák

BP 81/17

Kuncová Aneta

Nadváha

MUDr. Jozef Martinča

Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.

BP 46/17

Lomská Marta

Profesní a osobnostní kompetence ve školní družině

doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

Mgr. Monika Donevová

BP 56/17

Mähring Lukáš

Instruktor rozvoje tělesných dovedností předškolního a mladšího školního věku

doc. PhDr. Jiří Tůma

doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.

BP 69/17

Machačová Tereza

Tělesná zdatnost seniorů

doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.

prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc.

BP 47/17

Martínek Ladislav

Zdraví a otužování

MUDr. Jozef Martinča

Mgr. Jiří Kajzar

BP 57/17

Mastná Martina

Volnočasové aktivity seniorů

doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.

BP 30/17

Matoušková Soňa

Nadváha jako rizikový faktor zdraví

MUDr. Jozef Martinča

doc. RNDr. Pavel Bláha, CSc.

BP 77/17

Melichar Jakub

Historie a současnost motocyklových sportů

doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.

Mgr. Tomáš Mirovský, DiS.

BP 31/17

Mrva Michal

Struktura využití volného času během judistického soustředění a možnosti jeho zlepšení

doc. PaedDr. Slavomír Laca, Ph.D.

doc. PhDr. Jiří Tůma, Ph.D.

BP 63/17

Nečasová Martina

Kompenzační cvičení jako součást tréninkového plánu v moderní gymnastice

Mgr. Klára Kovaříková

Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.

BP 48/17

Neumanová Šárka

Zdravá strava a její vliv na redukci tělesné hmotnosti

MUDr. Jozef Martinča

doc. RNDr. Pavel Bláha, CSc.

BP 62/17

Novák Roman

Nadváha jako rizikový faktor zdraví

MUDr. Jozef Martinča

doc. RNDr. Pavel Bláha, CSc.

BP 32/17

Novotná Petra

Sportovní aktivity zdravotně postižených

doc. PaedDr. Slavomír Laca, Ph.D.

doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

BP 33/17

Novotný Filip

Doplňky výživy ve sportu a jejich cílené využití

MUDr. Jozef Martinča

doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.

BP 66/17

Ondruchová Jana

Rozvoj kooperace u dětí staršího školního věku v rámci školního zážitkového výletu

Ing. Robin Jirásko, Ph.D.

doc. PhDr. Jiří Tůma, Ph.D.

BP 34/17

Ondruš Martin

Kompenzační cvičení pro lidi se sedavým způsobem zaměstnání

Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.

Mgr. Klára Kovaříková

BP 66/18

Odklad

zveřejnění

ONDRYSKA, Radim

Služební příprava policistů Ocharanné služby Policie ČR

JUDr. Michal Frabša

Mgr. Jan Vlasák

BP 74/17

Páblová Denisa

Sportovní programy ve výchovných a diagnostických ústavech pro děti a mládež

Mgr. Monika Donevová

doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

BP 35/17

Paldusová Alena

Současné přístupy v řešení obezity

doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.

MUDr. Jozef Martinča

BP 36/17

Pelikán Tomáš

Fourcross – mrtvý sport či nová česká disciplína

Ing. Robin Jirásko, Ph.D.

prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc.

BP 67/17

Pešek Libor

Individuální výživový plán dle potřeb, fyzické kondice a aktivity klienta

doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.

MUDr. Jozef Martinča

BP 58/17

Petráň Bedřich

Kompenzační cvičení v golfu

Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.

Mgr. Svatopluk Býma

BP 37/17

Petrová Aneta

Nadváha jako rizikový faktor zdraví

MUDr. Jozef Martinča

doc. RNDr. Pavel Bláha, CSc.

BP 38/17

Plíšek Jakub

Výživa mladých sportovců 14-17 let

doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.

MUDr. Jozef Martinča

BP 13/17

Pokrievková Alexandra

Regenerácia v squashi

Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.

MUDr. Jozef Martinča

BP 14/17

Poláčková Jitka

Taekwondo WTF – rozvíjení flexibility u kadetů a juniorů v klubu Taehan Dojang

doc. PhDr. Hana Dvořáková, CSc.

doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.

BP 78/17

Průša Marek

Lední hokej, jako kontaktní sport od prvního utkání

MUDr. Jozef Martinča

prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc.

BP 15/17

Pszotová Michaela

Význam jógy pro rozvoj pozornosti a pohybových kompetencí u dětí v předškolním věku

prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc.

doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

BP 60/17

Rychtera Toman

Parkour a jeho vliv na člověka

doc. PhDr. Jan Neuman, CSc.

Mgr. Pavel Cibulka

BP 49/17

Saibic Vratislav

Nadváha jako rizikový faktor zdraví

MUDr. Jozef Martinča

doc. RNDr. Pavel Bláha, CSc.

BP 50/17

Silovský Petr

Komunikace a amatérský fotbalový trenér

Mgr. Ivana Šircová

Ing. Robin Jirásko, Ph.D.

BP 82/17

Skalník Jiří

Služební kynologie ve vězeňství

Ing. František Vlach, Ing-Paed IGIP

doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

BP 2/17

Snopek Jan

Předčasná specializace a akcelerace v některých sportech (v ledním hokeji)

MUDr. Jozef Martinča

doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.

BP 83/17

Staněk Jakub

Ergometrie, stupňovitý test laktátové křivky

Mgr. Jiří Seidl, Ph.D.

doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.

BP 16/17

Šístková Kristina

Stravování a pohyb dětí v předškolním věku jako faktor ovlivňující vznik obezity (rozbor kazuistiky)

MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.

doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

BP 59/17

Šrobová Kristýna

Komparace rychlostních a koordinačních schopností dětí mladšího školního věku

doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.

Mgr. Barbora Přibylová

BP 1/17

Šteffl Přemysl

Působení silového tréninku na silový výkon a tělesnou skladbu dvou žen s generačním rozdílem věku

doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc

Mgr. Barbora Přibylová

BP 17/17

Tauš Roman

Informovanost vybraného vzorku studentů o protektivních faktorech výživy

MUDr. Jozef Martinča

Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.

BP 73/17

Tománková Petra

Děti a zdravý životní styl

Mgr. Jitka Masopustová, Ph.D.

doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.

BP 51/17

Topinka Tomáš

Analýza sportovní kariéry plochodrážního jezdce Tomáše Topinky

doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.

prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc.

BP 18/17

Třešňáková Dita

Struktura volnočasových aktivit ve věku 10-15 let v Polici nad Metují

Mgr. Jitka Masopustová, Ph.D.

doc. PhDr. Jiří Tůma, Ph.D.

BP 19/17

Tučková Tereza

Pohybová aktivita seniorů

doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.

doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

BP 9/17

Uhlířová Lucie

Dispenzarizace neúspěšných pacientů po barické operaci

PhDr. Karolína Hlavatá, Ph.D.

doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.

BP 79/17

Valenta Ondřej

Zdravotní tělesná výchova v základní škole speciální

Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.

doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

BP 10/17

Vaníček Michal

Předsoutěžní redukce hmotnosti v úpolových sportech se zaměřením na judo

MUDr. Jozef Martinča

doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.

BP 11/17

Vávra František

Paleo dieta ve světové odborné literatuře

doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.

MUDr. Jozef Martinča

BP 12/17

Veselý Tomáš

Program na rozvoj sprintové rychlosti u fotbalistů ve věku 15-16 let

doc. PhDr. Hana Dvořáková, CSc.

doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.

BP 84/17

VODIČKA, Marek

Historie moderní gymnastiky v karlovarském kraji

Mgr. Jitka Masopustová, Ph.D.

Mgr. Kamila Bulířová

BP 86/17

Vrátník Hynek

Možnosti využití volnočasových aktivit seniorů v Plzeňskémkraji

Mgr. Monika Donevová

doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

BP 80/17

Vu Viet Anh

Taekwondo WTF – Historie a komparace sportovní disciplíny poomsae dříve a dnes

Mgr. Jitka Masopustová, Ph.D.

doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.

BP 61/17

Zafer Jakub

Metody pro rozvoj silových schopností

Mgr. Pavel Kysel, DiS.

doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.

BP 70/17

Zítka Jiří

Doplňky výživy a jejich cílené použití

MUDr. Jozef Martinča

doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.

BP 85/17

Žahourek Vlastimil

Sport jako prevence před zneužíváním omamných a psychotropních látek

doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.

Bakalářské práce 2016

PDF ke stažení

Sig. Autor Název Vedoucí Oponent
26/16 Auersvald Martin Sportovně orientovaný cestovní ruch v nabídce cestovních kanceláří Ing. Richard Neuwirth, Ph.D. Ing. Peter Slunčík, Ph.D.
28/16 Benediktová Radka Preventivní rehabilitace v AČR Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D. MUDr. Miroslava Michlová
7/16 Berná Martina Analýza úrazů a bezpečnosti v jezdeckém sportu doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc. MUDr. Jozef Martinča
27/16 Borkovcová Alžběta Astma a pohybová aktivita Mgr. Barbora Přibylová PhDr. Tereza Jandlová
8/16 Butnaru Ion Historie fotbalu v Plzni doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc. Mgr. Barbora Přibylová
78/16 Cibulová Tereza Hipoterapie a její účinky u dětí se zdravotním postižením Mgr. Monika Donevová doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.
52/16 Csesznok Vojtěch Hodnocení kondičního programu pro hráče basketbalu v letním přípravném období doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc. PaedDr. Věra Schätzová
82/16 Čonka David Somatotypy a extrémní sport prof. MUDr. Ivan Dylevský, DrSc Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.
9/16 Čurdová Helena Epilepsie a sport Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D. MUDr. Jozef Martinča
10/16 Dalecký Jan Analýza přesilové hry ve WSM lize za sezónu 2015/2016 doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc. PaedDr. Ladislav Pokorný
75/16 Davídková Šárka Zdravá výživa MUDr. Jozef Martinča doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.
22/16 Doležalová Adéla Kurz ALFA 6. tříd od Projekt Odyssea Mgr. Jitka Masopustová Mgr. Ivana Šircová, Ph.D.
23/16 Dvořák Pavel Zdolávání zajištěných cest (klettersteigen) a přínosy pro VŠTVS PALESTRA doc. PhDr. Jan Neuman, CSc. PaedDr. Věra Schätzová
25/16 Dvořák Pavel Vliv hypotéky na kvalitu a způsob trávení volného času zadluženého člověka Ing. Richard Neuwirth, Ph.D. doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.
24/16 Dvořák Tomáš Pohybové aktivity dětí předškolního věku – přehled současné nabídky v Praze včetně odborné analýzy stávajících konceptů doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D. doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.
53/16 Fiedler Viktor Srovnání studentů gymnázia ve věku 15-16 let dle Unifittestu 6-60 Mgr. Barbora Přibylová doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.
79/16 Grepl Jaroslav Hodnocení stávajícího systému přezkoušení vojáků AČR doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc. PhDr. Tomáš Černohorský
74/16 Hamák David Individuální tréninková jednotka ve fotbale v období pubescence Mgr. Jitka Jirásková, Ph.D. doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.
16/16 Havelková Petra Vliv pravidelného cvičení na vnímání kvality života seniory doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc. doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.
54/16 Hejno Martin Jak rychle se děti ve fotbale učí novým dovednostem a schopnostem? Trénink je to co dělá z průměrných fotbalistů výborné fotbalisty Mgr. Milan Titěra doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.
89/16 Heřman Petra Historie a současnost maratonského běhu a analýza služeb vodičů Mgr. Tomáš Mirovský Mgr. Kamila Bulířová
55/16 Hlaváček Aleš Fotbalová příprava dětí mladšího školního věku Mgr. Jitka Jirásková, Ph.D. doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.
29/16 Holečková Šárka Fitness programy pro ženy středního věku se sedavým zaměstnáním – kazuistika doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D. PhDr. Marek Paulík
17/16 Huleš Jan Skutečné účinky spalování tuku nebo jen klamavá reklama doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc. MUDr. Jozef Martinča
73/16 Hýblová Hana Spolupráce rodiny a školy doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D. Mgr. Dana Zábranská
90/16 Jarošová Leona Využití počítačového programu MFK Systém® pro zjištění vlivu rané specializace na pohybový aparát dítěte u sportovních gymnastek Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D. PaedDr. Martina Končalová
84/16 Jelínek Jiří Kompenzace svalových dysbalancí před zahájením posilování Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D. PaedDr. Martina Končalová
30/16 Jílková Lucie Výtvarné činnosti jako podpora aktivního stáří Mgr. Monika Donevová PhDr. Jana Skarlantová
72/16 Jirušková Sandra Realizace pohybových aktivit u dětí předškolního věku doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D. Mgr. Dana Zábranská
71/16 Jurik Jan Bojový systém MUSADO MCS využívaný v boji zblízka v Armádě České republiky JUDr. Michal Frabša Ing. František Vlach
36/16 Juruš Petr Vliv čínských relaxačních cvičení na zdraví člověka Mgr. Klára Kovaříková prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc.
49/16 Kautská Monika Svalová nerovnováha a její kompenzace Mgr. et Bc. Erika Havlasová Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.
56/16 Kohoutková Eliška Využití volného času dobrovolníků neziskové organizace Lata Mgr. Jitka Jirásková, Ph.D. doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.
18/16 Kolář David Parkour a jeho trénink v ČR doc. PhDr. Jan Neuman, CSc. Mgr. Filip Rata, DiS.
19/16 Kozárek Lukáš Historie a vývoj výkonnosti a technik ve skoku vysokém doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc. Mgr. Barbora Přibylová
85/16 Koželuhová Eva Kompenzační cvičení v tréninkovém procesu u dospívajících golfistů MUDr. Jozef Martinča Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.
70/16 Kratochvíl Jindřich Srdeční arytmie a prevence před infarktem myokardu Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D. MUDr. Věra Bartůňková
50/16 Křivánek Lukáš Obezita jako rizikový faktor zdraví MUDr. Jozef Martinča doc. RNDr. Pavel Bláha, CSc.
51/16 Kubelová Lenka Děti a zdravý životní styl Mgr. Jitka Masopustová doc. RNDr. Pavel Bláha, CSc.
15/16 Langrová Denisa Příprava sportovce k vykonávání disciplíny požární útok na okrese Nymburk Mgr. Pavel Kysel, DiS. PhDr. Marek Paulík
20/16 Lazárek Martin Teambuilding pro žákovský sportovní tým Mgr. Jitka Masopustová Mgr. Ivana Šircová, Ph.D.
80/16 Ledl Petr Metoda SM systém a její využití při bolestech zad Mgr. et Bc. Erika Havlasová Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.
31/16 Machovec Jakub Pohybové aktivity dětí staršího školního věku a jejich vztah k BMI MUDr. Jozef Martinča doc. RNDr. Pavel Bláha, CSc.
57/16 Mairich Pavel „Flow“ v tenise prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc. doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.
32/16 Marečková Klára Resocializace osob propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody Mgr. Monika Donevová doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.
21/16 Matoušková Denisa Florbal a kompenzační cvičení doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc. Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.
58/16 Mika Martin Zimní příprava ve veslování Mgr. Barbora Přibylová prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc.
33/16 Mužíčková Helena Organizace sportovní akce – Gigathlon Czech Republic2016 JUDr. Michal Frabša Mgr. Tomáš Mirovský, DiS.
59/16 Nachtmanová Tereza Pořádání závodů ve sportovním aerobiku Mgr. Tomáš Mirovský JUDr. Michal Frabša
45/16 Necidová Simona Stimulace rychlostních schopností, jejich testování a porovnání u mladší přípravky fotbalového týmu SK Slavia Praha a ABC Braník doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc. doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.
60/16 Nedvídek Petr Historie fotbalu na Hodonínsku Mgr. Jitka Jirásková, Ph.D. prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc.
34/16 Novotná Kateřina Analýza sportovní přípravy kateřiny Novotné v rychlobruslení na krátké dráze doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc. Mgr. Jindřich Pařík
46/16 Novotný Filip Zdravotní tělesná výchova jako součást tělesné výchovy na základní škole II. stupně MUDr. Jozef Martinča Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.
61/16 Pavlíková Tereza Biorezonanční terapie u vybraných poruchlumbosakrální páteře Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D. MUDr. Jozef Martinča
35/16 Petreje Luboš Faktory motivace k vykonávání trenérské činnosti fotbalových trenérů působících v nižších soutěžích Mgr. Jitka Masopustová prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc.
6/16 Pondělíčková Lucie Pohybová aktivita dětí ve věku 6 – 11 let a jejich rodičů Mgr. Jitka Masopustová doc. PhDr. Hana Dvořáková, CSc.
1/16 Popďakunik josef Atletická příprava jako základ přípravy mládeže ve sportovních hrách PaedDr. Jana Kolčiterová PaedDr. Věra Schätzová
47/16 Pýcha Mikuláš Individuální výživový plán dle potřeb, fyzické kondice a aktivity klienta doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc. MUDr. Jozef Martinča
48/16 Růžek Rudolf Analýza dynamiky výkonnosti ve sprintu Rudolfa Růžka doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc. Mgr. Barbora Přibylová
11/16 Řezáčová linda Pohybové aktivity jedinců s roztroušenou sklerózou doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc. MUDr. Jozef Martinča
87/16 Sajfrt Adam Paleo dieta a její aplikace ve sportu MUDr. Jozef Martinča doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.
88/16 Sluka Pavel Trénink ve společenském tanci doc. PhDr. Jan Neuman, CSc. Mgr. Klára Kovaříková
44/16 Stárková Romana Vliv kompenzačního cvičení na sed jezdce v drezurním sportu doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc. Ing. Michaela Lagínová
62/16 Straková Kateřina Doplňky stravy a jejich cílené využití MUDr. Jozef Martinča doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.
41/16 Stráský Tomáš Lyžování s protézou po amputaci dolní končetiny Mgr. Petra Hulvová PaedDr. Věra Schätzová
42/16 Suchanová Martina Volnočasové aktivity pro seniory v pečovatelském domě v Karlovarském kraji Mgr. Jitka Masopustová doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.
76/16 Sýkorová Marcela Význam komunikace s klienty ve wellness zařízení Mgr. Jitka Jirásková, Ph.D. doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.
12/16 Synek Ondřej Vývoj veslování v zahraničí i v ČR, zejména v Praze Mgr. Jitka Masopustová Mgr. Barbora Přibylová
13/16 Špinglová Jana Vývoj tréninkových cyklů v ženském silovém trojboji doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D. doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.
86/16 Šťastný Jakub Trendy ve funkčním tréninku a jeho vliv na cvičence Mgr. Kamila Bulířová MUDr. Jozef Martinča
14/16 Štěpánová Jana Výhody a nevýhody individuálního a skupinového kondičního cvičení Mgr. Klára Kovaříková Mgr. Kamila Bulířová
63/16 Tikovský Tomáš Pojetí výživy u sportovců MUDr. Jozef Martinča doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.
64/16 Trsek Daniel Judo a kompenzační cvičení Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D. Mgr. Jakub Holý
65/16 Trsek David Lední hokej a kompenzační cvičení Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D. Ing. Martin Hodaň
69/16 Tureček Lukáš Doping v úpolovém sportu Mixed Martial Arts MUDr. Jozef Martinča doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.

66/16

Vackář Jan

Podnikatelské využití outdoorových kurzů v přírodě

doc. PhDr. Jan Neuman, CSc.

Ing. Richard Neuwirth, Ph.D.

43/16

Vasilišinová Veronika

Pohybové programy pre cvičiacich so sedavým zamestnaním a poruchami pohybového aparátu

Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.

MUDr. Jozef Martinča

83/16

Vitiš Michal

Svalové dysbalance, jejich projevy a kompenzace

Mgr. Klára Kovaříková

Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.

37/16

Vlček Miroslav

Sport a otužování

MUDr. Jozef Martinča

prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc.

2/16

Vodárková Lenka

Volnočasové aktivity dětí na příměstských táborech

Mgr. Ivana Šircová, Ph.D.

doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

77/16

Vokálek Petr

Soukromá mateřská škola a jesle se zaměřením na sport

Ing. Milan Šmíd

doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

67/16

Vozka Štěpán

Historie peintballu a jeho druhy

JUDr. Michal Frabša

PaedDr. Věra Schätzová

3/16

Vrbová Alena

Význam otužování nejen ve sportu

MUDr. Jozef Martinča

PaedDr. Věra Schätzová

38/16

Vyhnálková Nikola

Osobnostní a sociální rozvoj ve fotbalovém oddílu

Mgr. Ivana Šircová, Ph.D.

doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

39/16

Zelenka Jakub

Vliv sportovní aktivity a životosprávy na kompenzaci diabetu melitu I. stupně

MUDr. Jozef Martinča

doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.

40/16

Zrubecká Michaela

Kompenzační cvičení při jednostranném zatížení golfistů

Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.

MUDr. Jozef Martinča

68/16

Zuska Tom

Komparace rychlostních schopností hráčů ve vybraných fotbalových klubech

doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.

Mgr. Barbora Přibylová

4/16

Zvolánek Michal

Muay thai – thajské bojové umění

JUDr. Michal Frabša

PhDr. Marek Paulík

5/16

Žlábková Dita

Vzdělávání žáků se SPU na střední škole

doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

Mgr. Monika Donevová

Bakalářské práce 2015

PDF ke stažení

Sig. Autor Název Vedoucí Oponent
01 / 15 Alexa Roman Badminton + tréninkový plán profesionálního hráče PaeDr. Věra Schätzová PaeDr. Jan Maršík
46 / 15 Andreanská Kateřina Ovlivňování svalových dysbalancí kruhovým tréninkem Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D. Mgr. Klára Kovaříková
02 / 15 Appeltová Michala Cvičení v těhotenství. Individuální cvičební plán pro jednotlivé trimestry doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D. doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.
79 / 15 Bažant Lukáš Hokejové akademie v České republice prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc. Mgr. Kamila Bulířová
87 / 15 Benák Daniel Pohybová aktivita dětí na 2. stupni základní školy a jejich rodičů Mgr. Kamila Bulířová Mgr. Jitka Masopustová
03 / 15 Cavallo David Determinanty atraktivity pohybového režimu prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc. doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.
57 / 15 Čaloudová Zita Zařazení cvičební metody pilates do běžného života za účelem zlepšení kontroly nad svým tělem, jeho posílení a zlepšení hybnosti Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D. PhDr. Gabriela Firstová
65 / 15 Čelišová Helena Aktivní stáří (prevence osamělosti a izolace) doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D. prof. PaedDr. Gabriel Švejda, CSc.
88 / 15 Dashchenko Anton Androgeno-anabolické steroidy ve světové literatuře doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc. MUDr. Jozef Martinča
04 / 15 Dopita Jan Analýza počtu běžců Prague International Marathon v letech 1995 – 2014 Mgr. Tomáš Mirovský, DiS. JUDr. Michal Frabša
05 / 15 Dostál Pavel Hodnocení kondičních schopností hráčů squshe od 11 do 19 let doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc. PaeDr. Otakar Mojžíš
06 / 15 Drbohlav Jakub Sportovní aspekty dětských hřišť v Praze 12 a návrh na jejich zlepšení Mgr. Ivana Šircová, Ph.D. doc. PhDr. Jan Neuman, CSc.
58 / 15 Endlicherová Štěpánka Rizika pasivně tráveného volného času u dětí mladšího školního věku doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D. Mgr. Jitka Masopustová
66 / 15 Ferbasová Andrea Účastníci outdoorových aktivit a jejich vztah k přírodě Mgr. Ivana Šircová, Ph.D. doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.
59 / 15 Gabriel Martin Začínáme s boxem (manuál pro začínající boxery) JUDr. Michal Frabša Mgr. Marek Šimák
93 / 15 Gigalová Jitka Pet kroužek a jeho využití při pohybových aktivitách dětí a v podpoře zdraví mladšího školního věku a předškolního věku PhDr. Gabriela Firstová Mgr. Ivana Šircová
60 / 15 Grunt Stanislav Bodyforming, Bodystyling, Bodybuilding z hlediska tělesného sebepojetí Mgr. Klára Kovaříková doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.
07 / 15 Gwuźdź Radek Sportovní doplňky a jejich vliv na výkon sportovce doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc. MUDr. Jozef Martinča
67 / 15 Homolková Lucie Základní vzdělávání celní správy se zaměřením na služební (fyzickou) a střeleckou přípravu Mgr. Jitka Masopustová doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.
82 / 15 Horejcová Sabina Úroveň zdatnosti sportovních oddílů aerobiku Mgr. Kamila Bulířová Mgr. Klára Kovaříková
68 / 15 Hrubá Lucie Baňková terapie pro fyzicky náročné povolání Mgr. Zuzana Klouboučníková Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.
08 / 15 Husák Tomáš Analýza snížení zdravotního rizika v americkém fotbale vzhledem k vývoji pravidel doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc. MUDr. Jozef Martinča
09 / 15 Chlebnová Daniela Poruchy příjmu potravy u soutěžících v závodním aerobiku Mgr. Kamila Bulířová MUDr. Jozef Martinča
10 / 15 Chvoj Filip Nové přístupy k tréninku ledního hokeje zaměřené na techniku hole s využitím moderních pomůcek Mgr. Jan Krégl PaeDr. Ladislav Pokorný
80 / 15 Iglić Marko Význam zátěžových testů ve sportovním potápění Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D. doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.
61 / 15 Janda Ondřej Vývojové trendy na mistrovství světa ve fotbale v období 1990 – 2014 Mgr. Pavel Frýbort, Ph.D. PhDr. Marek Paulík
81 / 15 Jergl Jakub Historie nohejbalu v Karlových Varech – SK Liapor Witte Karlovy Vary prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc. Mgr. Jitka Masopustová
62 / 15 Kaplan Josef Zaměstnání odsouzených ve výkonu trestu odnětí svobody doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D Ing. František Vlach
91 / 15 Karásková Veronika Projektové řízení – organizace akce Mgr. Tomáš Mirovský, DiS. JUDr. Michal Frabša
11 / 15 Karlová Daniela Osobnostní a sociální rozvoj dětí v zájmových dramatických kroužcích Mgr. Ivana Šircová, Ph.D. Mgr. Dana Zábranská
12 / 15 Karlovská Alena Taneční forma Street Dance a porovnání její úrovně u nás a ve světě Mgr. Klára Kovaříková Lenka Vasilevová
69 / 15 Karpeta Ondřej Sportování seniorů – přehled sportovních aktivit v Liberci Mgr. Jitka Masopustová doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.
63 / 15 Kolář Jan Kompenzace svalových dysbalancí závodníků dračích lodí během tréninkového procesu PhDr. Gabriela Firstová Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.
64 / 15 Korbelová Denisa Požární sport pro děti mladšího školního věku Mgr. Ivana Šircová, Ph.D. doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.
36 / 15 Kornová Kateřina Význam tranzitních programů v inkluzivním vzdělávání doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D. Mgr. Dana Zábranská
13 / 15 Kosek Marek Historie motorických testů doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc. Mgr. Barbora Přibylová
70 / 15 Kovandová Šárka Aquafitness seniorů PaeDr. Věra Schätzová Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.
37 / 15 Kožmínová Ivana Ovlivnění flexibilního a silového tréninku v dětském aerobiku Mgr. Klára Kovaříková PhDr. Gabriela Firstová
86 / 15 Krpata Ondřej Úroveň zdatnosti žáků sportovních tříd na II. Stupni ZŠ Mgr. Kamila Bulířová doc. PhDr. Hana Dvořáková, CSc.
14 / 15 Labáková Dagmar Cyklistika pro žáky středního a staršího školního věku Mgr. Ivana Šircová, Ph.D. doc. PhDr. Jan Neuman, CSc.
15 / 15 Levínský Lukáš Svalová dysbalance u hráčů squshe a jejich kompenzace MUDr. Jozef Martinča PaeDr. Otakar Mojžíš
16 / 15 Lupínková Bára Průzkum dostupnosti zájmové činnosti na Praze – východ Mgr. Ivana Šircová, Ph.D. Mgr. Tomáš Mirovský, DiS.
71 / 15 Majerová Veronika Význam sportu v rehabilitaci tělesně postižených (amputáři) Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D. MUDr. Jiří Nedělka
17 / 15 Malá Kristýna Pole sport Mgr. Klára Kovaříková doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.
72 / 15 Malinová Jitka Nabídka sportovních aktivit v lokalitě Praha – Letňany ve vztahu k potřebám a představám dětí v mladším školním věku doc. PhDr. Hana Dvořáková, CSc. Mgr. Kamila Bulířová
38 / 15 Mareš Filip Tělesná a speciální příprava nově nastoupivších policistů doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc. Mgr. Kristina Bosáková
85 / 15 Mareš Roman Historie a vývoj volejbalu v Čechách prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc. Mgr. Jitka Masopustová
18 / 15 Marholdová Klára Poruchy příjmu potravy ve sportu doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D. Mgr. Dana Zábranská
19 / 15 Maršoun Marek Založení tenisové akademie JUDr. Michal Frabša Ing. Richard Neuwirth, Ph.D.
73 / 15 Maršounová Gabriela Zájem o sporty v mladším školním věku Mgr. Monika Donevová doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.
20 / 15 Mašek David Testování kondičních schopností hokejbalistů kategorie starších žáků doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc. Mgr. Kamila Bulířová
21 / 15 Měchura Filip Podnikatelský záměr pro výstavbu a provoz sportovního Ing. Richard Neuwirth, Ph.D. Ing. Milan Šmíd
41 / 15 Miková Tereza Dornova metoda jako jedna z možností ovlivnění svalových dysbalancí PhDr. Gabriela Firstová Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.
22 / 15 Moučka Lukáš Hodnocení rozvoje technických dovedností a kondičních schopností u fotbalistů U12 doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc. PhDr. Marek Paulík
40 / 15 Nabawy Hana Ovlivnění dysbalncí v oblasti koaktivace centra trupu. Aplikace centračně stabilizačního cvičení inspirovaného vývojovou kineziologí Mgr. Klára Kovaříková PhDr. Gabriela Firstová
92 / 15 Němečková Lenka Pole dance jako nový druh sportu PaeDr. Věra Schätzová Mgr. Klára Kovaříková
74 / 15 Nestrojil Jiří Resocializace osob ve výkonu trestu Mgr. Adam Klimša doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.
84 / 15 Nováková Andrea Vliv tréninku na úroveň kondice hráček florbalu doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc. doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.
39 / 15 Nováková Lucie Organizace taneční soutěže JUDr. Michal Frabša Mgr. Tomáš Mirovský, DiS.
76 / 15 Palečková Tereza Šikana na 1. stupni základní školy Mgr. Monika Donevová doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.
42 / 15 Pallerová Nikol Aplikace vybraných sportů pro zdravotně postižené do běžné výuky tělesné výchovy na základních školách doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D. Mgr. Zuzana Kornatovská, Ph.D.
43 / 15 Papáček Jan Zhodnocení úrovně fyzické zdatnosti sportující a nesportující mládeže ve věku 13 až 15 let doc. PhDr. Hana Dvořáková, CSc. Mgr. Kamila Bulířová
44 / 15 Pavlíková Iva Význam inkluzivního vzdělávání Mgr. Monika Donevová doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.
23 / 15 Petroušová Adéla Ovlivnění pohybových schopností tréninkem Sportovního aerobiku v různých věkových kategoriích Mgr. Klára Kovaříková PaeDr. Věra Schätzová
45 / 15 Píchová Monika Výtvarné tvořivé činnosti a jejich vliv na utváření osobnosti dítěte předškolního věku PhDr. Jana Skarlantová doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.
47 / 15 Piškula Ondřej Malé formy her a jejich uplatnění v tréninku fotbalových přípravek Mgr. Jan Skoupil PaeDr. Věra Schätzová
75 / 15 Richter Miroslav Příprava tréninkového plánu triatlonisty se specializací na dlouhý triatlon Ing. Martin Hotový doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.
78 / 15 Rutová Lenka Od „wellness“ k „fitness“, koncepční rozdíly Mgr. Tomáš Mirovský, DiS. Mgr. Klára Kovaříková
48 / 15 Satrapová Lucie Porovnání výživových zvyklostí sportujících a nesportujících žen Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D. doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.
24 / 15 Skopalová Bára Porovnání tréninku klasického a plážového volejbalu PaeDr. Věra Schätzová PhDr. Marek Paulík
25 / 15 Sládková Kateřina Vliv kompenzačního cvičení u hráčů tenisu Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D. PaeDr. Otakar Mojžíš
49 / 15 Smolka Josef Skialpinismus a pohyb ve volném zimním terénu Mgr. Kamila Bulířová PhDr. Marek Paulík
50 / 15 Souček Vít Výhody a nevýhody individuálního a kolektivního kondičního cvičení v AČR – Zlepšení silových a vytrvalostních schopností jedince Mgr. Klára Kovaříková Mgr. Miloš Miškovic
51 / 15 Soukupová Klára Proměny příjmu a výdeje energie v důsledku životních etap ženy Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D. doc. MUDr. Dobroslava Jandová
26 / 15 Stehlíková Kateřina Tělesný handicap a sebedůvěra PhDr. Gabriela Firstová Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.
52 / 15 Stoklasová Ivana Pohyb je život – jak působit na své tělo, aby bylo v kondici Mgr. Klára Kovaříková doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.
83 / 15 Svoboda Daniel Založení spolku Česká asociace bojových sportů doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc. JUDr. Michal Frabša
53 / 15 Šenkýř Martin Obezita a nadváha a jejich vliv na výsledky zdravotních testů policistů doc. PhDr. Hana Dvořáková, CSc. Ing. František Vlach
27 / 15 Šubrt David Testování hokejových dovedností mladších žáků v klubu HC Junior Mělník doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc. Paedr.Ladislav Pokorný
28 / 15 Švimberský Jan Kondiční rozvoj fotbalistů v kategorii dorostu doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc. doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.
29 / 15 Uhřík Petr Terénní překážkový běh Spartan Race Mgr. Klára Kovaříková Mgr. Kamila Bulířová
30 / 15 Vacková Barbora Projekt víkendového jezdeckého hobby závodu, jako motivačního faktoru zvýšení zájmu dětí o jezdecký sport doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D. JUDr. Michal Frabša
89 / 15 Vaněk Petr Soutěž ve vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel a praxe JUDr. Michal Frabša Mgr. Tomáš Mirovský, DiS.
90 / 15 Vencl Jakub Metodika tréninku triků ve Freeride mountainbike Mgr. Damjan Siriški doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.
31 / 15 Vodárek Michal Zvyšování fyzické zdatnosti boxerskými tréninky JUDr. Michal Frabša doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.
32 / 15 Voráčková Nikola Podnikatelsý plán: zřízení a provoz fitness centra Ing. Milan Šmíd Ing. Richard Neuwirth, Ph.D.
54 / 15 Vymyslická Lenka Odborná hlediska provozování wellness centra Ing. Richard Neuwirth, Ph.D. Ing. Milan Šmíd
33 / 15 Zajdáková Nela Bodyforming a jeho vliv na formování postavy a zvýšení tělesné kondice Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D. Mgr. Jitka Slavíková
55 / 15 Zampi Zuzana Možnosti a výběr volnočasových aktivit pro handicapované a seniory na Frýdecko-Místecku Mgr. Monika Donevová doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.
34 / 15 Zápotocká Kateřina Podnikatelsý plán – Založení fitness centra Ing. Milan Šmíd Ing. Richard Neuwirth, Ph.D.
77 / 15 Zápotočná Lenka Zájem o sporty v mladším školním věku doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D. Mgr. Kamila Bulířová
35 / 15 Zelenková Veronika Fyziologie zátěže ve vodním lyžování doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc. MUDr. Jozef Martinča
56 / 15 Zvolenský Petr Vliv „kojeneckého plavání“ na psychomotorický vývoj kojenců a batolat Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D. Mgr. Klára Kovaříková

Bakalářské práce 2014

PDF ke stažení

Sig. Autor Název vedoucí oponent
68/14 Bárta Vít Pohled trenérů na pohybové aktivity mládeže, jejich dostupnost a možnosti v okrese Znojmo doc.PhDr. Hana Dvoříková, CSc. doc.PhDr. Markéta Šauerová, Ph.D
1/14 Benedikt Matěj Resuscitace a způsoby zajištění dýchacích cest MUDr. Jozef Martinča Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D
2/14 Brauner David Modifikace a variace hokejových sportů PaedDr. Ladislav Pokorný PaedDr. Věra Schätzová
3/14 Buštová Radka Analýza příčin natržených svalů u vrcholových sportovců v kontaktních sportovních hrách MUDr. Miloš Barna MUDr. Jozef Martinča
66/14 Carda Roman Doping ve službách výkonu a ve službách Body Image MUDr. Jozef Martinča Mgr. Klára Kovaříková
4/14 Cibulka Pavel Parkour – nová sportovní disciplína doc.PhDr. Jan Neuman, CSc. Mgr. Kamila Bulířová
5/14 Dědičová Lenka Svalové disbalnce u hudebníků Mgr. PhDr. Eva Nechlebová, Ph.D. Mgr. Monika Pavlíková
63/14 Dejmal Tomáš Zranění ve fotbale MUDr. Jozef Martinča Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D
46/14 Diwocková Nikola Kitesurfing a jeho rozšíření v ČR PaedDr. Věra Schätzová doc.PhDr. Jan Neuman, CSc.
69/14 Dostál Jiří Individuální letní příprava u hokejistů Mgr. Klára Kovaříková PaedDr. Věra Schätzová
6/14 Dufková Eva Porovnání marketingu vybraných hokejových extraligových klubů JUDr. Michal Frabša Ing. Richard Neuwirth, Ph.D.
7/14 Effenberková Eva Kauzistické studie sportovců postižených dětskou mozkovou obrnou doc.PhDr. Markéta Šauerová, Ph.D. Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D
8/14 Erben Karel Analýza ekonomiky sportovního klubu Ing. Richard Neuwirth, Ph.D. doc.PhDr. Markéta Šauerová, Ph.D
9/14 Florián Josef Inkluzivní vzdělávání a realizace inkluze žáků s poruchami chování v hodinách tělesné výchovy na základních školách v regionu Děčín doc.PhDr. Markéta Šauerová, Ph.D. Mgr. Monika Donevová
10/14 Gadireddi Tom Silově-objemový trénink pro pokročilého ve fitness Mgr. Klára Kovaříková doc.PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D
11/14 Gallo Marek Návštěvnost fotbalových stadionů v České republice a v zahraničí doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc. Ing. Richard Neuwirth, Ph.D.
12/14 Haviarová Anna Význam sportu v životě osob s míšní lézí doc.PhDr. Markéta Šauerová, Ph.D. Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D
13/14 Hejcman David Fotbalový trénink věkové kategorie U-19 Mgr. Klára Kovaříková Mgr. Kamila Bulířová
55/14 Hejret Jakub Organizace sportovní akce Mgr. Tomáš Mirovský, DiS. JUDr. Michal Frabša
14/14 Hlas Jakub Kompatibilita mezi trenérem a svěřencem prof.PhDr. Václav Hošek, DrSc. doc.PhDr. Markéta Šauerová, Ph.D
15/14 Hlaváček Lukáš Rituály ve sportu Mgr. Monika Donevová PaedDr. Vladimíra Kohoutová
16/14 Holčák Filip Příprava sportovní akce – fotbalový turnaj hráčů do 18let JUDr. Michal Frabša Ing. Richard Neuwirth, Ph.D.
64/14 Holíková Miloslava Celková poúrazová rehabilitace ve sportu, fyzioterapie a rehabilitační tým MUDr. Jozef Martinča Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D
17/14 Horák Lukáš Vzdělávání trenérů basketbalu v České republice doc.PhDr. Markéta Šauerová, Ph.D. PaedDr. Věra Schätzová
62/14 Horn Petr Historie a vývoj bobového sportu a specifikace tréninku MUDr. Jozef Martinča PaedDr. Věra Schätzová
18/14 Horský Jindřich Srovnání výkonnosti hráčů se zaměřením na lední hokej U1. a 2. třídy (věk 6-8 let) PaedDr. Věra Schätzová Mgr. Kamila Bulířová
19/14 Hrbek Bohdan Využití nových a klasických metod a forem posilování Mgr. Klára Kovaříková PhDr. Gabriela Firstová
20/14 Hřivňacký Marek Jachting jako teambuildingová aktivita Ing. Richard Neuwirth, Ph.D. doc.PhDr. Markéta Šauerová, Ph.D
21/14 Janouš Martin Využití relaxačních technik jako prostředek regenerace ve fotbale doc.PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D. Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D
70/14 Kábrt Michal Tenisový výcvik a využití moderních pomůcek PaedDr. Věra Schätzová doc.PhDr. Markéta Šauerová, Ph.D
22/14 Kajzar Jiří Vliv cviků jógy na svalový systém lidského těla prof. MUDr. Ivan Dylevský, Dr.Sc. Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D
23/14 Kalus Jakub Nabídka pohybových aktivit ve vybraných obcích v okrese Praha východ ve vztahu k potřebám dětí ve věkové kategorii 6 až 11 let doc.PhDr. Hana Dvoříková, CSc. doc.PhDr. Markéta Šauerová, Ph.D
67/14 Klíma Pavel Porovnání mládežnických fotbalových týmů pomocí Unifittestu u věkové kategorie U11 PaedDr. Věra Schätzová doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.
25/14 Kočí Ester Porovnání vybraných tenisových škol v oblasti Prahy 5 doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc. PaedDr. Věra Schätzová
26/14 Komenda Jan Aktivní životní styl seniorů Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D. doc.PhDr. Markéta Šauerová, Ph.D
27/14 Kupková Zuzana Úrazy při vodáckém sportu z pohledu hasičského záchranného sboru České republiky doc. Zdeněk Vilikus, CSc. MUDr. Jozef Martinča
28/14 Machka Miloslav Kondiční příprava fotbalistů v zimním období pomocí specifických prostředků Mgr. Klára Kovaříková PhDr. Gabriela Firstová
29/14 Machová Nikola Analýza odrazových schopností u začínajících atletů doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc. Mgr. Klára Kovaříková
24/14 Maňák Ondřej Organizace a pořadatelství mezinárodního turnaje basketbalu v ČR JUDr. Michal Frabša Mgr. Tomáš Mirovský, DiS.
44/14 Melicharová Šárka Hubnutí pohybem (energetické a biomechanické limity) MUDr. Jozef Martinča Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D
37/14 Metlička Jakub Házená z pohledu trenérů v klubu TJ Sokol Praha Vršovice PaedDr. Věra Schätzová PhDr. Marek Paulík
30/14 Miarková Blanka Průzkum spokojenosti klientů školy běžeckého lyžování PaedDr. Věra Schätzová Mgr. Kamila Bulířová
31/14 Mikšíková Eliška Porovnání preventivních programů na vybraných základních školách v ČR doc.PhDr. Markéta Šauerová, Ph.D. Mgr. Marta Ficzová
61/14 Němečková Michaela Povědomí obyvatel Hradce Králové o poruchách příjmu potravy PhDr. Milena Krislová Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D
65/14 Niebauer Petr Adekvátní kompenzace sedavého pracovního režimu u příslušníků Policie České republiky MUDr. Josef Čermák Ing. František Vlach
32/14 Nová Zdeňka Zájem o sport v mladším školním věku doc.PhDr. Markéta Šauerová, Ph.D. Mgr. Monika Donevová
60/14 Novák Jakub Sortiment služeb ve fitness a wellness centrech Mgr. Tomáš Mirovský, DiS. Ing. Richard Neuwirth, Ph.D.
33/14 Polanská Markéta Tvorba regeneračního programu pro klasické tanečníky Mgr. Klára Kovaříková Mgr. Kamila Bulířová
34/14 Rajtorová Šárka Využití Tai-chi chuan k ovlivnění svalových disbalancí Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D. PhDr. Gabriela Firstová
35/14 Rejchová Martina Alternativní metody tréninku v basketbale PaedDr. Věra Schätzová Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D
36/14 Revyakina Ellina Výživa v tanečním sportu doc. Zdeněk Vilikus, CSc. MUDr. Jozef Martinča
38/14 Sláma Martin Proměny příjmu a výdeje energie v důsledku životních etap MUDr. Jozef Martinča doc. Milada Krejčí, CSc.
59/14 Souček Tomáš Analýza nejčastějších úrazů ve fotbale doc. Zdeněk Vilikus, CSc. MUDr. Josef Čermák
39/14 Šabatková Anna Historie, současnost a budoucnost mažoretkového sportu v Českých zemích doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc. Mgr. Klára Kovaříková
40/14 Šebek Jakub Hodnocení kondice sportujících a nesportujících dětí mladšího školního věku doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc. doc.PhDr. Markéta Šauerová, Ph.D.
41/14 Ších Jakub Nabídka sportovních aktivit v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi ve vztahu k potřebám a představám vybrané věkové skupiny doc.PhDr. Hana Dvoříková, CSc. doc.PhDr. Markéta Šauerová, Ph.D.
42/14 Šprdlíková Marie Pohybová výchova dětí od 4 do 6 let Mgr. Zuzana Kloboučníková Mgr. Monika Pavlíková
43/14 Štrobl Karel Problematika obezity u dětí základní školy Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D. doc.PhDr. Markéta Šauerová, Ph.D.
45/14 Trachta Roman Úrazovost v Kick boxu a Thajském boxu doc. Zdeněk Vilikus, CSc. JUDr. Michal Frabša
47/14 Vančura Milan Ideální tělesné předpoklady pro úspěšnost v bojových uměních a sportech JUDr. Michal Frabša doc.PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D
48/14 Vašák Jan Analýza možností a podmínek využití zdrojů Jihočeského kraje a města České Budějovice pro sportovní aktivitu – běh do vrchu Ing. Richard Neuwirth, Ph.D. Mgr. Tomáš Mirovský, DiS.
49/14 Veverka Adam Výživa profesionálních hráčů ledního hokeje Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D. MUDr. Jozef Martinča
50/14 Vinš Jakub Motivace žáků při výuce tělesné výchovy na základní škole Zákupy doc.PhDr. Markéta Šauerová, Ph.D. Mgr. Kamila Bulířová
51/14 Vízková Jana Sport a aktivní stáří doc.PhDr. Markéta Šauerová, Ph.D. Mgr. Milena Špačková
52/14 Vosátka Jan Měření vybraných fyziologických ukazatelů na jednotlivých hráčských postech v kopané s využitím sporttesteru doc. Zdeněk Vilikus, CSc. doc. Milada Krejčí, CSc.
53/14 Vrzáň Milan Výhody a nevýhody individuálního a skupinového kondičního cvičení ve výcviku vojenských jednotek PhDr. Petr Kalenský Mgr. Klára Kovaříková
54/14 Vrzáňová Hana Svalové dysbalance v kopané u starších žáků a jejich vhodné kompenzace Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D. MUDr. Jozef Martinča
56/14 Vykydal Lukáš Úroveň zdravotně orientovaných fitness u adolscentů PhDr. Marek Paulík PhDr. Gabriela Firstová
57/14 Zvolenská Jana Aktivní stáří a sport ve vodním prostření Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D. doc.PhDr. Markéta Šauerová, Ph.D.
58/14 Žejdl Pavel Návrh řešení revitalizace dětského hřiště v lokalitě Praha- Čakovice v ulici Hakenova Mgr. Ivana Šircová, Ph.D. Mgr. Monika Donevová

Bakalářské práce 2013

PDF ke stažení

Sig. Autor Název Vedoucí Oponent
1/13 Adámek Tomáš Pohybová průprava dětí od 3 do 6 let doc.PhDr. Markéta Šauerová, Ph.D. Mgr. Monika Donevová
90/13 Adler Filip Marketingový výzkum image značky FAT PIPE Ing. Richard Neuwirth,Ph.D. JUDr. Michal Frabša
2/13 Aubrecht Jaroslav Představy o energetických ekvivalentech stravy a pohybu v různých věkových skupinách MUDr. Jozef Martinča Mgr. Eva Nechlebová,Ph.D.
3/13 Balcar Lukáš Kryoterapie a její využití v rehabilitaci,regeneraci a sportu MUDr. Josef Čermák MUDr. Jozef Martinča
4/13 Banach Marek Příprava boxera na zápas JUDr. Michal Frabša Mgr. Kamila Bulířová
5/13 Banach Petr Psychický stav před zápasem v kontaktních sportech se zaměřením na kickbox JUDr. Michal Frabša prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc.
6/13 Bártek Vojtěch Slopestyle snowboardingu – hledání cest ke zlepšení výkonnosti doc. PhDr. Jan Neumann, CSc. PaedDr. Věra Schätzová
7/13 Bartoš Marek Trénink dětí v ledním hokeji a jeho specifika v ČR a zahraničí doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc. doc. Tomáš Perič, Ph.D.
101/13 Bartůněk Petr Vývoj jízdy na kolečkových lyžích v ČR doc. PhDr. Jan Neumann, CSc. PaedDr. Věra Schätzová
8/13 Baše Jiří Antiinvoluční možnosti sportu doc.PhDr. Markéta Šauerová, Ph.D. Mgr. Eva Nechlebová,Ph.D.
9/13 Běloušek Martin Porovnání stravovacích návyků vysokoškolských studentů s běžnou populací MUDr. Jozef Martinča Mgr. Eva Nechlebová,Ph.D.
10/13 Benešová Kateřina Vzdělávání dětí s poruchou autistického centra PhDr. Jarmila Mojžíšová,Ph.D. Mgr. Monika Donevová
11/13 Brhlík Lukáš SM systém jako možnost kompenzace svalových dysbalancí u fotbalistů v kategorii U-19 PhDr. Gabriela Firstová Mgr. Eva Nechlebová,Ph.D.
91/13 Brožová Alžběta Zájem o sport v mladším školním věku doc.PhDr. Markéta Šauerová, Ph.D. PaedDr. Věra Schätzová
12/13 Buben Luboš Informovanost o dopingu u mládeže PhDr. Jarmila Mojžíšová,Ph.D. Mgr. Eva Nechlebová,Ph.D.
102/13 Bublíková Barbora Boarding – více než sport JUDr. Michal Frabša PaedDr. Věra Schätzová
13/13 Čedík Roman Brazilian Jiu Jitsu jako moderní trend v Evropě, s dlouholetou tradicí Mgr. Klára Kovaříková JUDr. Michal Frabša
14/13 Černý Miroslav Teorie a praxe výchovy mladých střeleckých talentů Ing. František Vlach Mgr. Pavel Hegr
15/13 Černý Zdeněk Jízda na kole v tréninku běžce na lyžích doc. PhDr. Jan Neumann, CSc. Mgr. Kamila Bulířová
16/13 Drozda Marek Snowboarding a problematika českých snowparků – revize a návrhy na jejich zlepšení doc. PhDr. Jan Neumann, CSc. PaedDr. Věra Schätzová
92/13 Dudek Libor Posilování na balanční podložce BOSU a jeho využití v ledním hokeji Mgr. Eva Nechlebová,Ph.D. PaedDr. Věra Schätzová
17/13 Erben Roman Motivace účasti ke sportu u mužů a žen doc.PhDr. Markéta Šauerová, Ph.D. PhDr. Jarmila Mojžíšová,Ph.D.
104/13 Halama Jan Sport a aktivní stáří doc.PhDr. Markéta Šauerová, Ph.D. PhDr. Jarmila Mojžíšová,Ph.D.
18/13 Haška Jiří Antiinvoluční možnosti sportu (sport a aktivní stáří) doc.PhDr. Markéta Šauerová, Ph.D. Mgr. Eva Nechlebová,Ph.D.
19/13 Haškovec Martin Kompenzačně vyrovnávací cvičení pro sedavá zaměstnání MUDr. Jozef Martinča Mgr. Eva Nechlebová,Ph.D.
20/13 Havelka Petr Prevence sociálně nežádoucích jevů v armádě ČR doc.PhDr. Markéta Šauerová, Ph.D. PhDr. Jarmila Mojžíšová,Ph.D.
21/13 Hein Vilém Názory na etickou a zdravotní dimenzi dopingu PhDr. Jarmila Mojžíšová,Ph.D. Mgr. Eva Nechlebová,Ph.D.
22/13 Hlásek Jakub Možnost ovlivnění flexibility dorosteneckých hráčů fotbalu týmu SK Vacov doc. PhDr. Hana Dvořáková, CSc. prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc.
23/13 Honěk Jaroslav Doping jako podpůrný prostředek v kulturistice JUDr. Michal Frabša Mgr. Klára Kovaříková
105/13 Hrdina Petr Reakce a adaptace na fyzickou zátěž doc. Zdeněk Vilikus, CSc. Mgr. Kamila Bulířová
24/13 Hrušková Marie Vliv dlouhodobého tréninku úpolového sportu na míru agresivního chování doc.PhDr. Markéta Šauerová, Ph.D. JUDr. Michal Frabša
25/13 Hubáčková Tereza Cvičení pro ženy s nadváhou aplikované v praxi v rámci diet fitness Prosek Mgr. Eva Nechlebová,Ph.D. PhDr. Gabriela Firstová
89/13 Hubinka Marek Pohybové aktivity v mateřských školách doc.PhDr. Markéta Šauerová, Ph.D. PhDr. Jarmila Mojžíšová,Ph.D.
26/13 Choděra Jakub Ranná specializace ve sjezdovém lyžování Mgr. Klára Kovaříková PaedDr. Věra Schätzová
106/13 Janků Ladislav Qigong – úvod do metodiky PhDr. Petr Kalenský JUDr. Michal Frabša
27/13 Janoušek Ivo Antidepresivní funkce sportovních aktivit odsouzených ve věznici PaedDr. Jana Paukertová, Ph.D prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc.
13/28 Javůrková Vladimíra Adekvátní kompenzace sedavého pracovního režimu MUDr. Josef Čermák MUDr. Jozef Martinča
29/13 Jeník Tomáš Rozvoj technických dovedností mladších žáků ve fotbale doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc. prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc.
30/13 Jílek Jiří Syndrom vyhoření u vybraných zaměstnanců Vězeňské služby ČR PhDr. Jarmila Mojžíšová,Ph.D. PhDr. Irena Vykoupilová
31/13 Jílková Erika Výběr aktivit odsouzených zařazených na specializovaném oddělení pro poruchy duševní a poruchy chování PhDr. Jarmila Mojžíšová,Ph.D. PhDr. Irena Vykoupilová
107/13 Jíra Lukáš Sportovní modofikace a variace ve fotbalových sportech PaedDr. Věra Schätzová PaedDr. Hana Janatová
32/13 Jonášová Jana Důležitost včasné diagnostiky a možnosti logopedické terapie u dětí s vývojovou dysfází PhDr. Jarmila Mojžíšová,Ph.D. Mgr. Monika Donevová
93/13 Kalvach Vítězslav Zájem o sporty u dětí v předškolním věku 5-6 letých doc.PhDr. Markéta Šauerová, Ph.D. PaedDr. Věra Schätzová
103/13 Kamínek David Návrh metodiky pro výuku skateboardingu dětí mladšího a staršího školního věku doc. PhDr. Jan Neumann, CSc. PaedDr. Věra Schätzová
33/13 Klapal Oldřich Svalové dysbalance ve sportovním lezení a možnosti jejich ovlivnění Mgr. Eva Nechlebová PhDr. Gabriela Firstová
119/13 Klein Radko Body Image doc.PhDr. Markéta Šauerová, Ph.D. Ing. Richard Neuwirth, Ph.D.
34/13 Klouček Josef Hodnocení tělesné hmotnosti dospělých fotbalistů v okrení soutěži Rakovnicka Mgr. Petr Čermák MUDr. Jozef Martinča
35/13 Kolínská Adéla Vývoj žákovského plavání v Praze v letech 2003-2012. Plavci ve věku 8-11 let MUDr. Jozef Martinča PaedDr. Věra Schätzová
36/13 Koník Jakub Sledování vlivu speciálního florbalového tréninku na rozvoj rychlostních schopností kategorie dorostenců PhDr. Marek Paulík doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.
121/13 Kopecká Tereza Hubnutí pohybem – Slimming movement MUDr. Jozef Martinča Mgr. Eva Nechlebová,Ph.D.
37/13 Košař Jan Vedení a trénování mladých basketbalistů PaedDr. Věra Schätzová PaedDr. Hana Janatová
38/13 Koutecký Karel Bezpečnostní a hygienická hlediska provozování plaveckého areálu Ing. Milan Šmíd Mgr. Tomáš Mirovský
39/13 Křivánková Radka Všeobecná sportovní příprava formou míčových her pro děti věkové kategorie 6-10 let Mgr. Zuzana Kloboučníková PaedDr. Věra Schätzová
40/13 Kučera Robert Některé aspekty rozvoje rychlostně-silových schopností desetibojařů doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc. prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc.
41/13 Kuňák Filip Možnosti ovlivnění horního a dolního zkříženého syndromu Mgr. Klára Kovaříková MUDr. Jozef Martinča
42/13 Kuňák Tomáš Funkční trénink core v posilovně Mgr. Klára Kovaříková MUDr. Jozef Martinča
43/13 Laga Petr Testování a porovnání trénovanosti fotbalových přípravek na různé výkonnostní úrovni doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc. PaedDr. Jan Maršík
44/13 Lehká Petra Motivace a způsoby provozování volnočasových aktivit seniorů PaedDr. Věra Schätzová Mgr. Eva Nechlebová
45/13 Letfusová Ilona Somatotypy a sport prof. MUDr. Ivan Dylevský, DrSc. MUDr. Jozef Martinča
46/13 Liška Petr Florbalový trenér a jeho role během tréninku a zápasu Ing. Petr Hedrlín doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.
47/13 Macášková Martina Japonská masáž shiatsu MUDr. Jozef Martinča Mgr. Eva Nechlebová
48/13 Macková Eva Celulitida Mgr. Michaela Pavlíková PhDr. Gabriela Firstová
110/13 Mazancová Lenka Vertebrogenní algický syndrom a možnosti jeho nápravy v oblasti welness Mgr. Eva Nechlebová,Ph.D. MUDr. Jozef Martinča
50/13 Melkesová Nikola BMI a míra pohybové aktivity Mgr. Eva Nechlebová,Ph.D. PhDr. Gabriela Firstová
51/13 Milda Jan, DiS. Metody rozvoje rychlosti plavců doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc. PaedDr. Věra Schätzová
94/13 Moravec Ivan Prevence násilí a agresivity ve sportu JUDr. Michal Frabša doc.PhDr. Markéta Šauerová, Ph.D.
116/13 Neuman Tomáš Zájem lidí o sport ve věku 30 – 40 let doc.PhDr. Markéta Šauerová, Ph.D. Mgr. Kamila Bulířová
52/13 Nováková Andrea, DiS. Svalové dysbalance a možnosti ovlivnění u fotbalistů klubu SK Slavia Praha, roč.96 MUDr. Josef Čermák MUDr. Jozef Martinča
49/13 Parízková Miroslava Vplyv rodičov na športový výkon dieťaťa doc.PhDr. Markéta Šauerová, Ph.D. Mgr. Klára Kovaříková
53/13 Pavelek Tibor DiS. Nevhodné chování fotbalových fanoušků na stadionech – Divácké násilí v ČR doc.PhDr. Markéta Šauerová, Ph.D. JUDr. Michal Frabša
54/13 Pavlík Tomáš Kompenzační cvičení ve fotbale pro starší žáky PhDr. Gabriela Firstová Mgr. Eva Nechlebová
55/13 Pekárek Zdeněk Využití pohybových aktivit při léčbě závislosti doc.PhDr. Markéta Šauerová, Ph.D. prof. PhDr. Alena Vališová, CSc.
56/13 Petkovová Anna Kompenzační cvičení při skoliotickém držení těla PhDr. Gabriela Firstová Mgr. Eva Nechlebová,Ph.D.
57/13 Piech Jaroslav Přístup k volnočasovým aktivitám dětí předškolního věku PhDr. Jarmila Mojžíšová,Ph.D. Mgr. Monika Donevová
88/13 Pipek Václav Sportoviště v městské části Prahy 7 Mgr. Tomáš Mirovský Mgr. Kamila Bulířová
111/13 Podolák Jan Diference mezi juniorkami AC Sparta Praha a juniory FK Dukla Praha ve fotbale doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc. prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc.
112/13 Pospíšil Štěpán Testování kondičních schopností hráčů reprezentace ragby kategorie do 18 let doc. PhDr. Hana Dvořáková, CSc. MUDr. Jozef Martinča
58/13 Procházková Andrea Farmakologická diskriminace sportovců MUDr. Jozef Martinča Mgr. Eva Nechlebová,Ph.D.
95/13 Prokeš Josef Vliv sauny a kryoterapie na lidský organosmus doc. Zdeněk Vilikus, CSc. Mgr. Kamila Bulířová
120/13 Průša René Porovnání nabídky wellness aktivit pro zahraniční turisty v Praze a Karlovarském kraji Mgr. Tomáš Mirovský
59/13 Přibyl Vojtěch Vliv plosky nohy na držení těla Mgr. Klára Kovaříková Mgr. Eva Nechlebová,Ph.D.
60/13 Putyera Jan Nejčastější úrazy v ledním hokeji ve vztahu k věku v klubu Klášterce nad Ohří doc. PhDr. Hana Dvořáková, CSc. MUDr. Josef Čermák
61/13 Ropek Jakub Historie a vývoj kickboxu JUDr. Michal Frabša Mgr. Tomáš Mirovský
119/13 Roule Jan Rekord doc. PhDr. Jan Neumann, CSc. PaedDr. Věra Schätzová
62/13 Rybářová Simona Práce institucí s dětmi se syndromem CAN doc.PhDr. Markéta Šauerová, Ph.D. PhDr. Jarmila Mojžíšová,Ph.D.
63/13 Řehořková Petra Využití školních sportovních areálů jako formy prevence rizikového chování doc.PhDr. Markéta Šauerová, Ph.D. Mgr. Monika Donevová
64/13 Řezníčková Lenka Zkrášlování těla ve sportu – „Jaké je naše držení těla“ PhDr. Gabriela Firstová Mgr. Eva Nechlebová,Ph.D.
65/13 Saidlová Jana, DiS. Testování pohybové výkonnosti v národní házené PaedDr. Věra Schätzová PaedDr. Jan Maršík
66/13 Sedlaříková Miloslava Faktory ovlivňující rodiče při výběru sportovních aktivit dětí předškolního věku doc.PhDr. Markéta Šauerová, Ph.D. Mgr. Monika Donevová
67/13 Sirotková Zdeňka Výuka cizích jazyků dětí mladšího školního věku formou pohybových her PhDr. Petr Kalenský PaedDr. Věra Schätzová
68/13 Skořeúpová Martina Funkční trénink v kondiční přípravě florbalisty Mgr. Klára Kovaříková PaedDr. Věra Schätzová
69/13 Slaba Jan Využití somatopsychoregulačních metod (technik) ve sportu doc.PhDr. Markéta Šauerová, Ph.D. Mgr. Klára Kovaříková
96/13 Staněk Petr Systém výchovy mladých hráčů ve vybraných fotbalových akademiích doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc. prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc.
70/13 Staša Roman Efektivita tréninku na redukci tuku a nárustu svalové hmoty Mgr. Eva Nechlebová PaedDr. Věra Schätzová
71/13 Suchý Petr Nejčastější úrazy ve fotbale, jejich příčiny a následky MUDr. Jozef Martinča doc. PhDr. Hana Dvořáková, CSc.
72/13 Svobodová Jaroslava Projekt sportovních aktivit jako prevence rizikového chování doc.PhDr. Markéta Šauerová, Ph.D. PhDr. Jarmila Mojžíšová,Ph.D.
73/13 Szabó Ján Vznik a vývoj organizace pro volnočasové aktivity dětí a mládeže PhDr. Jarmila Mojžíšová,Ph.D. Mgr. Monika Donevová
97/13 Šafandová Martina Hubnutí pohybem pomocí podtlakového systému VACUSHAPE MUDr. Jozef Martinča Mgr. Kamila Bulířová
118/13 Šefler Ondřej Výživa a doping v kondiční kulturistice doc.PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D Mgr. Kamila Bulířová
98/13 Šimková Barbora,DiS. Využití vybraných netradičních her na základní škole PaedDr. Věra Schätzová Mgr. Eva Nechlebová
74/13 Šípová Martina,DiS. Analýza „plavání“ jako vhodné pohybové aktivity mající vliv na zdraví kojenců a batolat Mgr. Eva Nechlebová PaedDr. Věra Schätzová
75/13 Škarnitzlová Jitka Bikeparky v České republice PaedDr. Věra Schätzová PaedDr. Hana Janatová
76/13 Škyta Jan Kondiční programy pro různé cílové skupiny PhDr. Marie Skopová Mgr. Klára Kovaříková
77/13 Švedová Monika Vliv životního stylu a volnočasových aktivit rodiny na osobnost předškolního dítěte doc.PhDr. Markéta Šauerová, Ph.D. Mgr. Monika Donevová
108/13 Tománek Jan Výběr sportů pro hanficapované doc.PhDr. Markéta Šauerová, Ph.D. Mgr. Monika Donevová
78/13 Tománek Lukas Aplikování prvků dramatické výchovy do trenérské práce fotbalisty mladšího školního věku Mgr. Ivana Šircová, Ph.D. PhDr. Jarmila Mojžíšová,Ph.D.
79/13 Topinková Eva Obezitofobie jako motivace účasti ve sportu MUDr. Josef Čermák MUDr. Jozef Martinča
80/13 Trnka Adam Freestyle BMX – DIRTJUMP Mgr. Tomáš Marek, DiS. Mgr. Kamila Bulířová
81/13 Třešňák Jan Nová koncepce střelecké přípravy u vězeňské služby ČR Ing. František Vlach Mgr. Pavel Hegr
109/13 Uchytilová Hana Sportovní marketing a sponzoring ve společnosti Red Bull Ing. Petr Hedrlín Ing. Richard Neuwirth, Ph.D.
82/13 Vala Lukáš Subkultura „Ultras“ v České republice JUDr. Michal Frabša Mgr. Tomáš Mirovský
83/13 Valenta Tomáš Testování herních dovedností hráček kategorie U-10 AC Sparta Praha PaedDr. Věra Schätzová PaedDr. Jan Maršík
84/13 Valterová Kristina Faktory ovlivňující hubnutí žen a vliv redukčního tréninku při snižování nadváhy MUDr. Josef Čermák MUDr. Jozef Martinča
115/13 Váňová Šideri Golfový švih doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc. PaedDr. Věra Schätzová
85/13 Vejvar Jakub Zdravotní cvičení s lidmi se sedavým zaměstnáním přímo na pracovišti Mgr. Eva Nechlebová,Ph.D. PhDr. Gabriela Firstová
117/13 Vurm Václav Historie paraglidingu doc. PhDr. Jan Neumann, CSc. PaedDr. Věra Schätzová
99/13 Vyskočil Tomáš Hodnocení srdečního rytmu pomocí ekg holter- monitoringu u mladých hokejistů doc. Zdeněk Vilikus, CSc. Mgr. Kamila Bulířová
86/13 Weinfurtová Diana Prevence poškození kosterní svalové soustavy pomocí přístroje power plate Mgr. Eva Nechlebová,Ph.D. Mgr. Klára Kovaříková
113/13 Záleská Helga Diabetes mellitus a pohybová aktivita prof. MUDr. Ivan Dylevský, DrSc. MUDr. Jozef Martinča
87/13 Zápotocký Marek Porovnávání rychlostních schopností mize hokejbalisty a nesportujícími dětmi ve věku 12-14 let doc. PhDr. Hana Dvořáková, CSc. prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc.
114/13 Zíka Petr Zájem o sporty v mladším školním věku doc.PhDr. Markéta Šauerová, Ph.D. Mgr. Milena Špačková

Bakalářské práce 2012

PDF ke stažení

Sig. Autor Název Vedoucí Oponent
001/12 Andělová Romana,DiS. Optimální metodický postup jízdy na vodním kole s cílem redukce váhy cvičících PhDr. Gabriela Firstová Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.
002/12 Antalová Ladislava Zájem dětí o sport v regionu Teplice doc. PhDr. Markéta Šauerová, Ph.D. PhDr. Jarmila Mojžíšová, Ph.D.
003/12 Balšánková Blanka TV služby v nabídce cestovních kanceláří Ing. Richard Neuwirth, Ph.D. doc. PhDr. Markéta Šauerová, Ph.D.
004/12 Bednář Richard Hubnutí pohybem (energetické a biomechanické limity) MUDr. Jozef Martinča Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.
005/12 Bejdák Jan,DiS. Dietfitness – příprava a realizace franchizingového konceptu v oblasti fitness v ČR RNDr. Jiří Lošťák Ing. Richard Neuwirth, Ph.D.
006/12 Bejdová Martina,DiS. Analýza preferencí na trhu služeb outdoorovými produkty z pohledu pořadatelů Ing. Richard Neuwirth, Ph.D. Mgr. Lukáš Brožík
59/12 Běťáková Adéla Nové fitness sporty a jejich využití ve fitness centrech ve Zlíně PaedDr. Věra Schätzová Mgr. Klára Buzková
60/12 Bíža Michal Analýza názorů návštěvníků lanových areálů PaedDr. Věra Schätzová PaedDr. Jan Maršík
61/12 Blehová Dušana Výživa adolescentů MUDr. Jozef Martinča Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.
62/12 Brandýská Blanka Zdravotní tělesná výchova po operaci TEP kyčelního kloubu Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D. MUDr. Oldřich Fiala, CSc.
007/12 Brychta Vladimír Přínos zdravého životního stylu versusfarmakologická léčba v prevenci civilizačních chorob doc. PhDr. Markéta Šauerová, Ph.D. MUDr. Jozef Martinča
63/12 Cienciala Jakub Korupce v českém fotbale JUDr. Michal Frabša Mgr. Tomáš Mirovský, DiS.
008/12 Čejp Stanislav Skalní záchranná služba v CHKO Broumovsko o.s. doc. PhDr. Jan Neumann, CSc. Mgr. Michal Veselý
64/12 Čermák Pavel Sport a osobní pohoda (rekreační sport) doc. PhDr. Markéta Šauerová, Ph.D. doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.
65/12 Čerňanský Peter Využití zážitkové pedagogiky v edukačních projektech na základní škole doc. PhDr. Markéta Šauerová, Ph.D. doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.
009/12 Červenková Linda Pohyb při zdravotních oslabeních – hypertenza a obezita Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D. MUDr. Jozef Martinča
82/12 Čiháková Monika,DiS. Zájem o sporty v předškolním věku na okrese Nymburk doc. PhDr. Markéta Šauerová, Ph.D. doc. PhDr. Hana Dvořáková, CSc
010/12 Čopíková Tereza Lyže a snowboard PaedDr. Věra Schätzová PaedDr. Jan Maršík
011/12 Dedek Tomáš Hodnocení komplexních sportovních wellness center Frýdku- Místku Mgr. Tomáš Mirovský, DiS. JUDr. Michal Frabša
012/12 Dlouhý Martin Vývoj závodních veslařských lodí a jejich příslušenství od 19. do 21.století JUDr. Michal Frabša Mgr. Tomáš Mirovský, DiS.
013/12 Drhovský Aleš Doping ve službách výkonu a ve službách „body image“ MUDr. Jozef Martinča MUDr. Josef Čermák
014/12 Duben Lukáš Využití hypoxické tréninkové masky v kondičním programu crossfit JUDr. Michal Frabša Mgr. Tomáš Mirovský, DiS.
71/12 Dufek Pavel Kondice a její vliv na četnost onemocnění u dětí ve věku 11-13 let doc. PhDr. Markéta Šauerová, Ph.D. Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.
66/12 Dupal Richard Rozvoj docility u mladých hráčů volejbalu PhDr. Rostislav Vorálek, Ph.D. doc. PhDr. Jaroslav Buchtel
015/12 Edr Jakub Doping v cyklistice JUDr. Michal Frabša Mgr. Tomáš Mirovský, DiS.
68/12 Felgrová Petra Wellness programy v Parkhotelu Golf, a.s. Mariánské Lázně MUDr. František Samek Mgr. Tomáš Mirovský, DiS.
016/12 Frolík Lukáš Florbal a životní styl hráčů florbalu PaedDr. Věra Schätzová PaedDr. Jan Maršík
67/12 Gellnerová Jaroslava Agonistická dimenze sportu prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc. doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.
69/12 Herrera Patricia Zdravotní změny vznikající při řemeslné činnosti manikůra a pedikůra MUDr. Jozef Martinča Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.
017/12 Hladil Martin Proces resocializace sportem u odsouzených PhDr. Jarmila Mojžíšová, Ph.D. doc. PhDr. Markéta Šauerová, Ph.D.
70/12 Hrbková Klára,DiS. TV služby v nabídce cestovních kanceláří JUDr. Michal Frabša Mgr. Tomáš Mirovský, DiS.
83/12 Hubinka Marek Pohybové aktivity v mateřských školách PhDr. Jarmila Mojžíšová, Ph.D. PhDr. Jarmila Mojžíšová, Ph.D.
018/12 Janoušek Jaroslav Eskalace agrese ve sportu prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc. doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.
019/12 Janoušková Michaela Hodnocení držení těla u dívek 8-10 let ve sportovním aerobiku Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D. MUDr. Jozef Martinča
72/12 Kabyl Jiří,DiS. Odborná hlediska provozování sportovního zařízení Ing. Richard Neuwirth, Ph.D. Mgr. Tomáš Mirovský, DiS.
73/12 Karafiát František TRX ve fitness PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D. Mgr. Klára Buzková
020/12 Knop Adam Úroveň tělesné zdatnosti chlapců 13-15 let ve vztahu k objemu pohybové aktivity doc. PhDr. Hana Dvořáková, CSc. Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.
021/12 Kolář Ondřej Seriál nesoutěžních Běhů pro život JUDr. Michal Frabša Mgr. Tomáš Mirovský, DiS.
022/12 Kolman Jan DiS. Formování osobnosti pomocí bojového umění muay thai za přispění nových metod kondičního tréninku JUDr. Michal Frabša Mgr. Tomáš Mirovský, DiS.
023/12 Konopiský Lukáš Speciální průprava boxerů JUDr. Michal Frabša Mgr. Tomáš Mirovský, DiS.
024/12 Kopřiva Jakub Curling v České republice PaedDr. Věra Schätzová Mgr. Klára Buzková
025/12 Králíčková Lucie Dlouhodobé sledování kondičních schopností SK Slavia Praha – fotbal a.s. U – 19 ženy doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc. prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc.
026/12 Králová Lenka Poruchy příjmu potravy MUDr. Jozef Martinča Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.
027/12 Kubátová Hanka Motivace k vybraným módním sportům Jóga, golf, aqua – fitness Mgr. Klára Buzková PaedDr. Věra Schätzová
028/12 Kučerová Jana Prevence rizikového chování žáků základních škol PhDr. Helena Marinková PhDr. Jarmila Mojžíšová, Ph.D.
029/12 Ledvinová Michaela Návrh ideálního kenceptu wellness služeb v oblasti estetiky, zdraví a relaxace Mgr. Tomáš Mirovský, DiS. JUDr. Michal Frabša
74/12 Lucký Filip Progres ve freestyle snowboardingu doc. PhDr. Jan Neumann, CSc. PaedDr. Věra Schätzová
030/12 Luková Kateřina Vliv cvičení SM v systému na skoliózu páteře MUDr. Jozef Martinča MUDr. Josef Čermák
75/12 Maixner Kamil,DiS. Historie derby pražských „S“ fotbalové Sparty a Slavie doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc. prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc.
031/12 Malý Rudolf Letní squashové soustředění pro juniorské hráče a výzkum jejich fyzické složky JUDr. Michal Frabša Mgr. Tomáš Mirovský, DiS.
32/12 Mašková,Sandra Svalové dysbalance a kompenzační cvičení v kickboxingu JUDr. Michal Frabša Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.
76/12 Michailidisová Martina Pobyt a výchova v přírodě – Příprava kurzu pro studenty kombinovaného studia PhDr. Helena Marinková PhDr. Jarmila Mojžíšová, Ph.D.
33/12 Michalíková Klára Telesné sebapojatie mladých doc. PhDr. Markéta Šauerová, Ph.D. PhDr. Jarmila Mojžíšová, Ph.D.
34/12 Novák Ondřej,DiS. Případová studie aktuálního pojetí tělesné výchovy (Problematika výuky TV na ZŠ) Mgr. Petr Najvar, Ph.D. doc. PhDr. Hana Dvořáková, CSc
35/12 Olšan Martin Extrémní sporty z hlediska vytrvalosti JUDr. Michal Frabša Mgr. Tomáš Mirovský, DiS.
36/12 Palásková Ivana Cykloturistika pro seniory – Porovnání evropských cyklostezek s českými cyklostezkami s ohladem na potřeby seniorů doc. PhDr. Jan Neumann, CSc. prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc.
37/12 Pavlicová Barbora Aqua aerobik v rámci předporodní přípravy Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D. Mgr. Lucie Jiříková
38/12 Petřivý Daniel Využití sporttesteru ve fotbale v kategorii mládeže MUDr. Jozef Martinča Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.
39/12 Polák Marek Zdravý životní styl a doplňky stravy MUDr. Jozef Martinča MUDr. Josef Čermák
40/12 Popelková Daniela Albert triatlon tour doc. PhDr. Hana Dvořáková, CSc PaedDr. Věra Schätzová
41/12 Pospíšilová Kateřina Paleo dieta MUDr. Jozef Martinča Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.
89/12 Prouzová (Mandíková) Ludmila Zhodnocení zkušeností z tříleté práce učitelky TV na ZŠ doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc. prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc.
42/12 Přibylová Jana Vliv jógy na svalové dysbalance Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D. Mgr. Alice Hrubešová
77/12 Rinda Martin Posouzení rozvoje skateboardingu v Čechách doc. PhDr. Jan Neumann, CSc. PaedDr. Věra Schätzová
43/12 Ronovský Jiří Svalové dysbalance, možnosti nápravy pomocí závěsného systému TRX Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D. Mgr. Roman Pavlík
44/12 Sazima David Anylýza dynamiky výkonnosti desetibojaře Davida Sazimy doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc. prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc.
78/12 Schneiderwind Zdeněk Pojetí tenisu jako sportu v tenisových školách,oddílech v Praze 5,6 doc. PhDr. Markéta Šauerová, Ph.D. PaedDr. Jan Maršík
79/12 Smíšková Jitka Cyklostezka z Prahy na venkov a zpět Ing. Petr Hedrlín Mgr. Tomáš Mirovský, DiS.
80/12 Soukup Jan,DiS. Teambuilding JUDr. Michal Frabša Mgr. Tomáš Mirovský, DiS.
85/12 Staňková Anna,DiS. Organizování a pořádání sportovní akce Teamgym JUDr. Michal Frabša Mgr. Tomáš Mirovský, DiS.
45/12 Stará Lucie Vliv pohybové aktivity na roztroušenou sklerózu mozkomíšní Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D. MUDr. Josef Čermák
46/12 Stehlíková Olga Canicross perspektivní aktivita pro rozvoj kondice doc. PhDr. Jan Neumann, CSc. Mgr. Ivana Šircová, Ph.D.
47/12 Suda Roman Zájem studentů o sport na Přirodovědecké fakultě UK PaedDr. Věra Schätzová PhDr. Jarmila Mojžíšová, Ph.D.
48/12 Šindelářová Veronika Vývoj sestav ve sportovním aerobiku z hlediska výběru prvků obtížnosti (Finále MS v letech 2008-2010, senioři páry) PhDr. Marie Skopová Mgr. Milena Špačková
86/12 Škába Ladislav Výživa sportujících MUDr. Jozef Martinča
87/12 Štěpánek Ondřej Projekt, realizace a hodnocení volnočasového Centra Jungle doc. PhDr. Markéta Šauerová, Ph.D. PhDr. Jarmila Mojžíšová, Ph.D.
49/12 Tousek Martin,DiS. Tělovýchovné služby vhodné pro rozvoj teambuildingu firem Ing. Veronika Drbohlavová Ing. Richard Neuwirth, Ph.D.
50/12 Trávníček Miroslav Výživa a výkonnost v kulturistice MUDr. Jozef Martinča Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.
51/12 Turna Michal Stravovací návyky, regenerační metody a doplňkové sporty hráče kopané Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D. MUDr. Jozef Martinča
52/12 Uhlík Roman Silová příprava v taekwon-do Mgr. Klára Buzková JUDr. Michal Frabša
53/12 Ungrman Andrej Sportoviště v Městské části Prahy 14 Mgr. Tomáš Mirovský, DiS. JUDr. Michal Frabša
54/12 Vachalová Jana Komparace tělesné kondice vybraných útvarů Celní správy ČR JUDr. Michal Frabša Mgr. Tomáš Mirovský, DiS.
88/12 Valachová Alexandra Motivácia u triatlonistov prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc. doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.
55/12 Veselá Petra Kompetence lektora kojeneckého plavání Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D. doc. PhDr. Markéta Šauerová, Ph.D.
81/12 Vohanka Richard,DiS. Od „fitness“ k „wellness“ JUDr. Michal Frabša Mgr. Tomáš Mirovský, DiS.
56/12 Vostřáková Jarmila Sundari relax room (SRR) – wellness zařízení JUDr. Michal Frabša Mgr. Tomáš Mirovský, DiS.
57/12 Vysušilová Petra Hodnocení vyrovnávacích cvičení u dospělých Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D. MUDr. Jozef Martinča
58/12 Žák David Příčiny vzniku mentální anorexie u mužů doc. PhDr. Markéta Šauerová, Ph.D. Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.

Bakalářské práce 2011

PDF ke stažení

Sig. Autor Název vedoucí oponent
001/11 Baryl Jan Mořský kajak pro kondici a rekreaci doc. PhDr. Jan Neuman, CSc. PaedDr. Jan Maršík
002/11 Bečka Tomáš Úrazovost v kopané Mgr. Eva Nechlebová PaedDr. Ladislav Pokorný
003/11 Behrová Martina Srovnání kondičních a herních ukazatelů ligových hráčů BK Brandýs a hráčů kraj.přeboru AŠ Ml.Boleslav v basketbalu doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc. prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc.
54/11 Beran Ondřej Bezpečnostní opatření na českých fotbalových stadionech PhDr. Markéta Šauerová, Ph.D. prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc.
55/11 Bretenář Aleš Volnočasové aktivity na Nymbursku PhDr. Markéta Šauerová, Ph.D. PhDr. Jarmila Mojžíšová, Ph.D.
004/11 Brožek Adam Shrnutí dosavadních poznatků a telemarku Mgr. Petr Klein PaedDr. Jan Maršík
005/11 Bryxí Roman Testování tělesné zdatnosti příslušníků vězeňské služby ČR Mgr. Jiří Mráz PaedDr. Olga Chválová, CSc.
006/11 Cibulková Romana Pohybový režim seniorů Mgr. Eva Nechlebová PhDr. Jarmila Mojžíšová, Ph.D.
007/11 Česneková Iva,DiS. Agrese ve fotbalu a její reflexe mezi hráči prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc. doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.
56/11 Češpivová Erika Podnikatelský záměr na výstavbu tenisového centra Ing. Richard Neuwirth Mgr. Karel Vancl
008/11 Doležalová Lucie, DiS. Dětská zimní liga doc. PhDr. Jan Neuman, CSc. PaedDr. Jan Maršík
009/11 Dudla Michal Sport v komunální politice Bc. Tomáš Mirovský, DiS. JUDr. Michal Frabša
57/11 Fiala Lukáš Specifický trénink na vybraných postech v softballe PaedDr. Ladislav Pokorný doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.
58/11 Fialová Monika,DiS. Efektivita kurzu „Zdravá záda“ Mgr. Eva Nechlebová MUDr. Josef Čermák
59/11 Fojta Jiří Pohybové aktivity v rekondičním centru, jako významný prostředek při léčení hypertenze Mgr. Eva Nechlebová MUDr. Iva Potměšilová
010/11 Fujdiarová Jana Oblíbenost sportů aerobik a hip hop u pubescentů PhDr. Markéta Šauerová, Ph.D. Mgr. Klára Buzková
011/11 Fürstová Vlasta Nordic Walking v životě seniorů Mgr. Antonín Bolina PaedDr. Olga Chválová, CSc.
012/11 Hanka Oldřich Sportoviště naúzemí městské části Prahy 14 Bc. Tomáš Mirovský, DiS. JUDr. Michal Frabša
013/11 Harant Jaroslav Trestní právo v oblasti sportu JUDr. Michal Frabša Bc. Tomáš Mirovský, DiS.
014/11 Havlasová Erika Hypokinéza jako rizikový faktor v degenerativních násladcích, zdravotní cvičení a prevence metodou SM systém pro děti i dospělé MUDr. Jozef Martinča MUDr. Richard Smíšek
015/11 Hejcman Jakub Historie thajského boxu a účinné techniky PhDr. Petr Kalenský JUDr. Michal Frabša
016/11 Helus Milan Energetická bilance české populace u věkové skupiny 30 40 let MUDr. Jozef Martinča MUDr. Josef Čermák
83/11 Hinďoš Dušan Testovanie a analýza sily dolných končatín hokejistov na suchu a na ľade doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc. prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc.
84/11 Hinďoš Zuzana Joga v tehotenstve Mgr. Eva Nechlebová PaedDr. Věra Schätzová
61/11 Hlaváč Vratislav Kompenzační program při jednostranném zatížení u mladších žáků PaedDr. Olga Chválová, CSc. MUDr. Josef Čermák
017/11 Hoťová Jindřiška ZTV při vertebrogenních poruchách u Policie ČR Mgr. Eva Nechlebová MUDr. Josef Čermák
018/11 Hrnčíř Michal Aktivity v přírodě jako jeden z přostředků vhodných pro zvyšování a udrž. fyzické kondice a psych.odol. příslušníků vybraných út Mgr. Ivana Šircová doc. PhDr. Jan Neuman, CSc.
019/11 Hroneš Jitka Proměny příjmu a výdeje energie v důsledku životních etap MUDr. Jozef Martinča doc. Zdeněk Vilikus, CSc.
020/11 Hušek Petr Rozvoj In-line bruslení v ČR doc. PhDr. Jan Neuman, CSc. PaedDr. Jan Maršík
62/11 Jeník Tomáš Výběr sportu v dospělosti PhDr. Markéta Šauerová, Ph.D. prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc.
63/11 Kadlec Pavel Redukce hmotnosti žen ve fitness centru MUDr. Jozef Martinča Mgr. Eva Nechlebová
021/11 Kameník Marek Problematika volnočasových aktivit dětí ve městě a na venkově PhDr. Jarmila Mojžíšová, Ph.D. PaedDr. Věra Schätzová
022/11 Kaplanová Petra,DiS. Pohybové hry a cvičení s batolaty Mgr. Eva Nechlebová Mgr. Karel Vancl
65/11 Klouček Tomáš,DiS. Bariery v kariéře mladých hokejových talentů prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc. doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.
66/11 Kolafa Lukáš Přístupy k výuce lyžování u SLČR,APUL a PSIA doc. PhDr. Jan Neuman, CSc. PaedDr. Jan Maršík
023/11 Košutová Dagmar,DiS. Pohyb a zdatnost předškolních dětí PhDr. Markéta Šauerová, Ph.D. PhDr. Jarmila Mojžíšová, Ph.D.
85/11 Koudela Jan, DiS. Adekvátní kompenzace sedavého pracovního režimu MUDr. Josef Čermák Mgr. Eva Nechlebová
024/11 Kračmarová Eva Modifikované formy házené PaedDr. Ladislav Pokorný PaedDr. Věra Schätzová
67/11 Krátká Michaela DiS. Plavání s dětmi v předškolním věku Mgr. Pavel Ployhar Mgr. Milena Špačková
025/11 Kriner Michal Rozvoj in-line drah,squashových center a snowparků v ústeckém kraji PaedDr. Věra Schätzová Mgr. Karel Vancl
026/11 Kutílek Jan Nové studijní materiály pro vybranou korzovní výuku doc. PhDr. Jan Neuman, CSc. Mgr. Milena Špačková
027/11 Langová Kateřina Adekvátní kompenzace sedavého pracovního režimu Mgr. Eva Nechlebová PaedDr. Olga Chválová, CSc.
86/11 Ledvina Zdeněk Možnosti diagnostiky v přípravě hráčů golfu doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc. prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc.
028/11 Leicmanová Petra Pohybové aktivity u zdravotního oslabení lymfedém Mgr. Eva Nechlebová PaedDr. Olga Chválová, CSc.
31/11 Mádlová Eva Antidepresivní funkce sportovního pohybu prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc. doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.
32/11 Malát Lukáš Srovnání a posouzení změn tělesné zdatnosti u vybrané skupiny vojáků z povolání doc. PhDr. Jan Neuman, CSc.
33/11 Malinská Zuzana Obezitofobie jako motivace účasti ve sportu MUDr. Jozef Martinča Bc. Tomáš Mirovský, DiS.
35/11 Masopust Vladimír Využití volného času žáků 2.stupně základní školy PhDr. Jarmila Mojžíšová, Ph.D. Mgr. Milena Špačková
36/11 Matura Petr Druh obrany ve fotbale a jejich aplikace PaedDr. Ladislav Pokorný PaedDr. Věra Schätzová
37/11 Matyášová Kateřina Podnikatelský záměr pro Prahu – východ Ing. Richard Neuwirth JUDr. Michal Frabša
029/11 Mihalík Martin Využití florbalu jako volnočasové aktivity PhDr. Jarmila Mojžíšová, Ph.D. Mgr. Milena Špačková
34/11 Mňuk Josef Týdenní energetický výdej v představách fyziologů a v praxi motokrosových jezdců MUDr. Jozef Martinča doc. Zdeněk Vilikus, CSc.
030/11 Mrázová Viktória Využitie vybraných masérskych techník v oblasti wellness Bc. Tomáš Mirovský, DiS. Mgr. Milena Špačková
68/11 Müller Michal Specifika tréninku futsalu v porovnání s fotbalovým tréninkem, porovnání obsahu rozsahu a prostředků tréninku ve futsalu a fotba PaedDr. Ladislav Pokorný doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.
38/11 Neprašová Dagmar Plavání kojenců, batolat, dětí předškolního věku a vztah pediatrů a rodičů k plavání Mgr. Eva Nechlebová Mgr. Milena Špačková
39/11 Nevečeřal Jiří Mezinárodní turnaj v kickboxu Czech Open 2010 JUDr. Michal Frabša Bc. Tomáš Mirovský, DiS.
40/11 Niebauer Ladislav Pohybová a volnočasová aktivita u seniorů žijících v ústeckém okrese PaedDr. Věra Schätzová Mgr. Eva Nechlebová
42/11 Novák Karel Sportovní centrum Goliáš Ing. Richard Neuwirth Mgr. Karel Vancl
41/11 Novák Miloš Trénink fotbalu v různých věkových kategoriích PaedDr. Ladislav Pokorný PaedDr. Věra Schätzová
95/11 Novák,Ondřej, DiS. Případová studie aktuálního pojetí tělesné výchovy doc. PhDr. Hana Dvořáková, CSc.
43/11 Parč Martin Novodobé sporty s hokejkou se zaměřením na lední hokej PaedDr. Věra Schätzová PaedDr. Ladislav Pokorný
44/11 Plíšek Jaroslav Rozdíl v kondici sportujících a nesportujících dětí na Hlinecku doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc. prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc.
69/11 Pokorný Lukáš Komparace společenských prvků ve florbalu a basketbalu Mgr. Antonín Bolina Bc. Tomáš Mirovský, DiS.
45/11 Poubová Eliška Srovnávání vývoje ukazatelů kondice dětí věkové kategorie 10.-11. let ve volejbalové přípravce doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc. prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc.
46/11 Provázek Pavel Rozdíl v tělesné stavbě mezi sportujícími a nesportujícími seniorkami ve věku 60 -65 let MUDr. Jozef Martinča PaedDr. Olga Chválová, CSc.
47/11 Roušar Ivo Možnosti sportovního využití volného času u dětí a mládeže v okrese Praha-východ doc. PhDr. Jan Neuman, CSc. PaedDr. Jan Maršík
94/11 Řeháková Michaela Sportování seniorů ve vztahu k civilizačním nemocem MUDr. Jozef Martinča Mgr. Eva Nechlebová
70/11 Sátra Pavel Analýza odborných praxí na VŠ a jejich komparace Ing. Petr Hedrlín Bc. Tomáš Mirovský, DiS.
87/11 Seidl Petr Historie lyžování ve světě a v českých zemích PaedDr. Ladislav Pokorný PaedDr. Jan Maršík
88/11 Sokolovská Petra Význam aqua fitness pro cvičence s nadváhou v okrese Nymburk Mgr. Eva Nechlebová PaedDr. Věra Schätzová
48/11 Sotulář Lubomír Specifika tréninku dětí a mládeže v judu Mgr. Antonín Bolina JUDr. Michal Frabša
71/11 Souček Pavel Vliv funkčního tréninku na redukci tělesného tuku MUDr. Jozef Martinča Mgr. Eva Nechlebová
49/11 Starec Martin Kompenzace pracovního sedavého režimu u počítače MUDr. Josef Čermák Mgr. Eva Macková
72/11 Strejček Jan Porovnání energetického příjmu a výdeje běžců na krátké tratě a dlouhé tratě MUDr. Jozef Martinča doc. Zdeněk Vilikus, CSc.
73/11 Šatná Kateřina, DiS,dipl.um. Klasický tanec v konfrontaci s moderní gymnastikou Mgr. Klára Buzková Mgr. Milena Špačková
51/11 Šilhavá Michaela,DiS. Analýza úrazů ve fotbale, jejich léčba a prevence doc. PhDr. Hana Dvořáková, CSc. doc. Zdeněk Vilikus, CSc.
74/11 Šimon Michal Porovnání fotbalu v ČR a na Slovensku po roce 1993 PaedDr. Ladislav Pokorný doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.
50/11 Škandera Marian Informovanost o dopingu u dětí ve věku 14-15 let PhDr. Jarmila Mojžíšová, Ph.D. Mgr. Milena Špačková
75/11 Školoudová Andrea Wellness, jeho komponenty a odezva prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc. Bc. Tomáš Mirovský, DiS.
76/11 Šlapák Martin Vyrovnávání svalových dysbalancí ve fitness centru MUDr. Jozef Martinča Mgr. Klára Buzková
77/11 Šmíd Petr Vlivy múzické pohybové výchovy na zdraví dítěte PaedDr. Olga Chválová, CSc. PhDr. Markéta Šauerová, Ph.D.
89/11 Špaldoňová Kamila Výzkum trhu z pohledu investora Bc. Tomáš Mirovský, DiS.
78/11 Šrámek Martin Vedení tréninkového procesu v ČR u mládežnické (volejbalové) kategorie PhDr. Rostislav Vorálek, Ph.D. doc. PhDr. Jaroslav Buchel, CSc.
90/11 Tlamka Marek Názory na etickou a zdravotní dimenzi dopingu PhDr. Jarmila Mojžíšová, Ph.D. Mgr. Milena Špačková
79/11 Tomšů Marek,DiS. Fyzické požadavky kladené na členy integrovaného záchranného systému MUDr. Jozef Martinča Bc. Tomáš Mirovský, DiS.
91/11 Ullrich Daniel Srovnání bojových sportů Taekwondo WTF a Thai box Ing. Anita Hrabětová JUDr. Michal Frabša
52/11 Vaňatová Jana Historie lyžování ve světě a v českých zemích PaedDr. Ladislav Pokorný PaedDr. Jan Maršík
92/11 Vanko Martin Vliv chování trenéra na spokojenost účastníků fotbalového kempu v Třebíči JUDr. Michal Frabša Bc. Tomáš Mirovský, DiS.
80/11 Vojtová Martina,DiS. Ovlivnění tenisového výkony v závislosti na výživě MUDr. Jozef Martinča MUDr. Josef Čermák
81/11 Vondráček Miloš Sportoviště v městské části Prahy 7 Bc. Tomáš Mirovský, DiS. doc. Ing. Arch. Miloš Kopřiva
82/11 Voráček Josef Založení a provoz sportovního klubu karate Ing. Richard Neuwirth Mgr. Karel Vancl
93/11 Zalabák Josef Rekondiční program ve fotbale po operaci předního zkříženého vazu PaedDr. Olga Chválová, CSc. doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.
53/11 Žihlová Petra Hypermobilita a kompenzační cvičení MUDr. Josef Čermák PaedDr. Olga Chválová, CSc.

Bakalářské práce 2010

PDF ke stažení

Sig. Autor Název vedoucí oponent
001/10 Barveníčková Alena Návrh programu pro děti v přírodě Mgr. Ivana Šircová PhDr. Markéta Šauerová PhD.
002/10 Baxová Magdalena Wellness a well-being Prof. PhDr. Václav Hošek DrSc. Bc. Tomáš Mirovský DiS.
004/10 Bejdáková Jitka DiS. Cvičení a sport po porodu Dr. Jan Hejma Mgr. Eva Nechlebová
005/10 Benešová Věra Systémová bezbarierovost plaveckých zařízení pro osoby s handicapem na území Prahy PaedDr. Karel Kovařovic
006/10 Birková Edita,DiS Kategorizace a syntéza celoživotního vzdělávacího systému špičkového manažera PhDr. Markéta Šauerová PhD. PhDr. Jarmila Mojžíšová PhD.
007/10 Bláhová Kateřina Poradce zdravého životního stylu – analýza ohrožení zdraví MUDr. Jozef Martinča Mgr. Eva Nechlebová
008/10 Brabec Petr Sportovní aspekty dětských hřišť, projekt dětského hřiště v Kralupech n/Vltavou Mgr. Ivana Šircová PhDr. Markéta Šauerová PhD.
003/10 Burian Jan Bezpečnost při stavbě vysokých lanových překážek Mgr. Ivana Šircová Doc. PhDr. Jan Neuman, CSc.
010/10 Burianová Zuzana DiS. Hipoterapie Mgr. Eva Nechlebová Doc. Dr. Jan Minář DrSc.
011/10 Carva Radek Příprava pro zkoušky základního výcviku jezdce Doc. PhDr. Pavel Tilinger CSc. Prof. PhDr. Václav Hošek DrSc.
012/10 Cmíral Petr Odborná analýza projektu vybraného areálu Bc. Tomáš Mirovský DiS. Ing. Petr Hedrlín
013/10 Coka Petr Porovnání úrovně komerčně lázeňských provozů v Praze Bc. Tomáš Mirovský, Dis Dr. Jan Hejma
014/10 Čajánková Kateřina Efektivita jógových cvičení při zlepšování držení těla Mgr. Eva Nechlebová MUDr. Jozef Martinča
015/10 Čaloudová Jana Kondice a zdraví dětí na ZŠ PhDr. Markéta Šauerová PhD. PhDr. Jarmila Mojžíšová PhD.
016/10 Čápová Lenka Podmínky pro realizaci volnočasových aktivit ve vybraném regionu Chotoviny, pro děti staršího škol.věku (11-15 let) PhDr. Markéta Šauerová PhD. PhDr. Jarmila Mojžíšová PhD.
128/10 Čejka David Sacharidové vlny v redukční dietě MUDr. Jozef Martinča Mgr. Eva Nechlebová
018/10 Černý Ondřej Nabídka zájmových sportovních aktivit na vybrané základní škole Prahy 8 Doc. PhDr. HanaDvořáková, CSc. PhDR. Markéta Šauerová, Ph. D.
022/10 Douděra Michal Doping ve službách sportovního výkonu a ve službách „body image“. MUDr. Jozef Martinča JUDr. Michal Frabša
024/10 Drobný Michal Rizikové chování dospívajících – Drogy PhDr. Jarmila Mojžíšová PhD. Mgr. Milena Špačková
025/10 Dřímalová Kateřina Kiteboarding pro kondici a volný čas Doc. PhDr. Jan Neuman CSc. Prof. PhDr. Václav Hošek DrSc.
026/10 Fabián Michal Jednostranné zatěžování – problém laterality Mgr. Eva Nechlebová MUDr. Jozef Martinča
129/10 Fikar Vojtěch Problematika úrazovosti v atletice a násladné začleňování do tréninkového procesu MUDr. Jozef Martinča Mgr. Eva Nechlebová
027/10 Fuchsová Helena Analýza čtyřletého tréninkového procesu Heleny Fuchsové v běhu na 400 m v letech 1994 – 1998 Doc. PhDr. Pavel Tilinger CSc. Prof. PhDr. Václav Hošek DrSc.
127/10 Grubner Jan TVS služba v nabídce cestovních kanceláří v regionu města Kladna Bc. Tomáš Mirovský DiS. JUDr. Michal Frabša
028/10 Hakenová Pavlína Vztah k přírodě dětí mladšího školního věku, v závislosti na míře jejich pohybové aktivity v přírodě Mgr. Ivana Šircová Doc. PhDr. Jan Neuman, CSc.
130/10 Halvová Renata Vývoj klouzavých sportů wakeboarding v ČR Doc. PhDr. Jan Neuman CSc. Doc. PhDr. Pavel Tilinger CSc.
029/10 Hanko Dominik Házení jako dovednost a jeho nácvik Prof. PhDr. Václav Hošek DrSc. PhDr. Markéta Šauerová PhD.
031/10 Hejda Vladimír Profesní vzdělávání osobních ochránců Mgr. Vladimír Zima JUDr. Michal Frabša
32/10 Holasová Kateřina Svalové dysbalance a možnosti jejich nápravy Mgr. Eva Nechlebová MUDr. Jozef Martinča
33/10 Homolka Igor, DiS. Příprava metodického průvodce pro kurz podpory týmové práce PhDr. Markéta Šauerová PhD. Mgr. Ivana Šircová
34/10 Horáková Hana Výkonnostní testy pro mládež Pead. Dr. VěraSchätzová Mgr. Eva Nechlebová
35/10 Horejš Roman DiS. Násilné jevy ve sportu a jejich hodnocení PhDr. Petr Kalenský Prof. PhDr. Václav Hošek DrSc.
39/10 Hudcová Monika Vývoj bowlingu a mazacích modelů v České republice Doc. PhDr. Pavel Tilinger CSc. Prof. PhDr. Václav Hošek DrSc.
40/10 Hukaufová Karin Porovnání sortimentu a služeb ve vybraných fitness a wellness centrech městské části Praha 9 Bc. Tomáš Mirovský DiS. Ing. Petr Hedrlín
42/10 Chlad Ondřej Porušování lidských práv ve sportu JUDr. Michal Frabša Prof. PhDr. Václav Hošek DrSc.
41/10 Chylíková Lucie Doplněk stravy Aloe Vera gel od LR Healt a Beauty Systems a jeho léčebné účinky MUDr. Jozef Martinča Mgr. Nechlebová
43/10 Chytrý Robert Koncept zážitkové pedagogiky a jeho možná aplikace na škole v předmětu TV Doc. PhDr. Jan Neuman CSc. Mgr. Ivana Šircová
44/10 Jakl Josef Cykloturistika a středoškolská mládež PhDr. Jarmila Mojžíšová PhD. Mgr. Jarmila Vaníčková
45/10 Jobek Tomáš Zvláštnosti tréninku starších žáků v ledním hokeji Doc. PhDr. Pavel Tilinger CSc. PaedDr. Ladislav Pokorný
47/10 Kisý Tomáš DiS. Wheelchair rugby (rugby vozíčkářů) PhDr. Jarmila Mojžíšová PhD. Bc. Tomáš Mirovský DiS.
48/10 Klierová Tereza Podmínky pro realizaci volnočasových aktivit na Benecku PhDr. Jarmila Mojžíšová PhD. PhDr. Markéta Šauerová PhD.
49/10 Kohnová Kateřina, DiS. Roční srovnávací studie dálkového a bazénového plavání Mgr. Eva Nechlebová Doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.
131/10 Koldovská Lenka Úroveň kondiční připravenosti skupiny tenistů Doc. PhDr. Pavel Tilinger CSc. Prof. PhDr. Václav Hošek DrSc.
52/10 Košťál Jan Sportovní činnost odsouzených (ve věznici VS ČR Nové Sedlo) kpt. Jan Sedlák PhDr. Jiří Hromek
53/10 Krása Jonáš Kitesurfing – podněty k rozvoji moderního sportu Doc. PhDr. Jan Neuman CSc. Doc. PhDr. Pavel Tilinger CSc.
132/10 Kubricht Jaroslav Motorická výkonnost mládeže Doc. RNDr.Pavel Bláha, CSc. MUDr. Jozef Martinča
54/10 Kučerová Karolína Vývoj klouzavých sportů Doc. PhDr. Jan Neuman CSc. Doc. PhDr. Pavel Tilinger CSc.
55/10 Kulhánek Milan Podmínky pro realizace volnočasových aktivit ve vybraném regionu – Pardubický kraj PhDr. Jarmila Mojžíšová PhD. PhDr. Markéta Šauerová PhD.
58/10 Ladunga Richard Výživa sportovců a aminokyselinové suplementy MUDr. Jozef Martinča Mgr. Eva Nechlebová
60/10 Lederová Michaela Adaptace organizmu na fyzickou zátěž v průběhu spinningových lekcí Bc. Tomáš Mirovský DiS. MUDr. Jozef Martinča
61/10 Libovická Petra Pohybové aktivity při různých typech zdravotního oslabení PhDr. Markéta Šauerová PhD. Mgr. Eva Nechlebová
62/10 Luňáková Veronika Tříměsíční redukční program pro ženy MUDr. Jozef Martinča Mgr. Eva Nechlebová
63/10 Magerčiak Milan Vliv Firemní kultury na životní spokojenost zaměstnanců PhDr. Markéta Šauerová PhD. Ing. Richard Neuwirth
65/10 Mančík Petr Program cyklistického kurzu Doc. PhDr. Jan Neuman CSc. Doc. PhDr. Pavel Tilinger CSc.
67/10 Masopustová Jitka Vývoj hodnot a hodnotové orientace u dětí a mládeže PhDr. Jarmila Mojžíšová PhD. PhDr. Markéta Šauerová PhD.
68/10 Matoušek Ondřej Organizace a správa multifunkčního sportovního centra JUDr. Michal Frabša Bc. Tomáš Mirovský DiS.
69/10 Míková Nikoleta Klasifikace cheerleadingu jako sportovního odvětví v ČR Doc. PhDr. Pavel Tilinger CSc. Pead. Dr. VěraSchätzová
70/10 Modálek Zdeněk Zájem o sport u pubescentů PhDr. Markéta Šauerová PhD. Mgr. Irena Hušinová
71/10 Müllerová Ivana Analýza dětských hřišť v Prachaticích Mgr. Ivana Šircová PhDr. Markéta Šauerová PhD.
133/10 Nádvorníková Veronika Návrh volnočasových aktivit Základní školy,Praha 2,Londýnská 34 PhDr. Jarmila Mojžíšová PhD.
73/10 Nová Jana Jaké místo zaujímají média v součas. rozložení volnočas.aktivit ve věku 17-19 let v regionu Havlíčkův Brod Paed. Dr. Jana Paukertová PhDr. Markéta Šauerová PhD.
74/10 Novák Vladimír Org.zajišť. obč.sdruž. v oblasti sportu a TV se zvláštním zaměřením na postižené občany Bc. Tomáš Mirovský DiS. PhDr. Jarmila Mojžíšová PhD.
75/10 Nováková Jana Zájem studentů středních škol v Teplicích o sportovní aktivity PhDr. Markéta Šauerová PhD. Mgr. Irena Hušinová
76/10 Nový Jiří Šikana mezi žáky na odborných učilištích a středních školách PhDr. Markéta Šauerová PhD. PhDr. Jarmila Mojžíšová PhD.
77/10 Obořilová Pavla Pohybový režim při diabetes mellitus Mgr. Eva Nechlebová MUDr. Jozef Martinča
78/10 Ort Miroslav Sortiment služeb ve fitcentrech a wellness centrech v oblasti pražského severního města Bc. Tomáš Mirovský, DiS. Ing. Petr Hedrlín
80/10 Pejchar Ivo Struktura volnočasových aktivit pro děti v Praze 11 a podmínky pro její realizaci PhDr. Markéta Šauerová PhD. PhDr. Jarmila Mojžíšová PhD.
81/10 Peluch Miroslav Pohybové aktivity u vybraných typů zdravotního oslabení- vertebrogenní poruchy u prof.hasičů Mgr. Eva Nechlebová MUDr. Josef Čermák
82/10 Plesník Vladimír Bodybuilding – motivace k činnosti PhDr. Marie Skopová PhDr. Jarmila Mojžíšová PhD.
83/10 Popelářová Ilona Koncepce volnočasové aktivity Sportovní rybolov pro mládež od 7 do 15 let PhDr. Markéta Šauerová PhD. PhDr. Jarmila Mojžíšová PhD.
86/10 Prokop Tomáš Názory na etickou a zdravotní dimenzi na středních školách PhDr. Jarmila Mojžíšová PhD. PhDr. Markéta Šauerová PhD.
87/10 Rata Filip Metodika cvičení ve fitness Bc. ZuzanaKloboučníková Doc. PhDr. Pavel Tilinger CSc.
91/10 Rybenský Milan Eskalace agresivity ve sportu (rytířskost a brutalita, nápodoba a oplácení) PhDr. Petr Kalenský Prof. PhDr. Václav Hošek DrSc.
92/10 Řehoř Aleš Vzdělávání zaměstnanců VS ČR ve věznici Rýnovice PaedDr. Jana Paukertová, Ph.D. Mgr. Renata Hečková
94/10 Sedláček Petr Informovanost dětí a mládeže o dopingu PhDr. Jarmila Mojžíšová PhD. Mgr. Milena Špačková
95/10 Sekera Jiří DiS. Vliv metodiky testu laktátové křivky na její výsledek MUDr. Jozef Martinča MUDr. Josef Čermák
93/10 Schwarz David Historie a metodika korfbalu Doc. PhDr. Pavel Tilinger CSc. Pead. Dr. VěraSchätzová
96/10 Slavíček Filip,DiS. Volnočasové aktivity dětí v azylovém domě PhDr. Markéta Šauerová PhD. Mgr. Irena Hušinová
97/10 Slavíková Kateřina Vývojové poruchy učení a chování (zaměření na ADHD) PhDr. Jarmila Mojžíšová PhD. PhDr. Markéta Šauerová PhD.
98/10 Solnická Kateřina Zájem o sporty v prepubescenci PhDr. Markéta Šauerová PhD. Mgr. Irena Hušinová
99/10 Sotolář Tomáš Tréninkový plán kondičního kulturisty doc. PhDr. Daniela Stackeová Doc. PhDr. Pavel Tilinger CSc.
134/10 Šmejkalová Kateřina Znalost poskytování první pomoci u laické veřejnosti PaedDr. Ladislav Pokorný MUDr. Jozef Martinča
104/10 Šmejkalová Olga Procházky a „nordic walking“ v pohybovém režimu seniorů Mgr. Eva Nechlebová MUDr. Jozef Martinča
105/10 Šrot Jiří Průnik nepovolených předmětů do věznic a možnosti předcházení těmto únikům Jan Sedlák Mgr. Antonín Sůva
106/10 Šťastná Veronika Zájem a možnosti obyvatel Poděbrad o pohybové aktivity Doc. PhDr. Pavel Tilinger CSc. PhDr. Jarmila Mojžíšová PhD.
107/10 Štědrý Roman Vliv specifických cvičení na snižování hladiny strachu při extrémních situacích prom. psycholog Miloslav Stehlík, CSc. Prof. PhDr. Václav Hošek DrSc.
108/10 Šulc Zdeněk Zájem dětí v předškolním věku o sport PhDr. Markéta Šauerová PhD. Doc. PhDr. HanaDvořáková CSc.
109/10 Tomášková Hana Historie vězeňství Jan Sedlák Ing. František Vlach
110/10 Trajhan Miroslav Eustres a distres ve sportu PhDr. Jarmila Mojžíšová, Ph.D. PhDr. Markéta Šauerová
111/10 Trčková Olga Vliv plavání na držení těla MUDr. Jozef Martinča JUDr. Michal Frabša
112/10 Tyle Vojtěch Zájem studentů středních škol o pohybové aktivity PhDr. Markéta Šauerová PhD. Mgr. Irena Hušinová
114/10 Vacková Olga Projekt rozvoje osobnosti dítěte předškolního věku pro Elf centrum PhDr. Markéta Šauerová PhD. PhDr. Jarmila Mojžíšová PhD.
115/10 Vacková Vladimíra Svalové dysbalance a možnosti ovlivnění Mgr. Eva Nechlebová Doc. PhDr. DagmarPavlů CSc.
116/10 Váňa Miroslav Návrh dětského hřiště ve Starém Plzenci Mgr. Ivana Šircová PhDr. Markéta Šauerová PhD.
117/10 Vanc Zdeněk Porovnání sortimentu a služeb ve vybraných fitness a wellness centrech Bc. Tomáš Mirovský DiS. Ing. Petr Hedrlín
118/10 Veselá Klára Hiporehabilitace Mgr. Eva Nechlebová PhDr. Jarmila Mojžíšová PhD.
119/10 Vidner Pavel Organiozace turnaje v malé kopané na celostátním setkání odboček OP FO Slavia Praha JUDr. Michal Frabša Bc. Tomáš Mirovský, DiS.
122/10 Vodrusová Markéta Hubnutí pohybem MUDr. Jozef Martinča Mgr. Eva Nechlebová
120/10 Vojáček Martin,DiS. Porovnání nabídky fitness a wellness služeb na Praze 10 Bc. Tomáš Mirovský, DiS. Ing. Petr Hedrlín
121/10 Vojáčková Karolína DiS. Redukce nadbytečných zásob podkožního tuku Mgr. Eva Nechlebová RNDr. Bohuslav Beneš CSc.
123/10 Voráč Pavel Zhodnocení efektivnosti podnikatelských aktivit TJ Sokol Libeň Ing. Richard Neuwirth PhDr. Markéta Šauerová PhD.
124/10 Vycpálková Jitka Nové sporty za posledních 5 let Pead. Dr. VěraSchätzová Mgr. Milena Špačková
125/10 Zábranská Dana DiS. Kojenecké plavání PhDr. Markéta Šauerová PhD. PhDr. Jarmila Mojžíšová PhD.
126/10 Zeman Dominik Projek volnočasových aktivit pro skupinu lidí, bez času na bohyb a sport JUDr. Michal Frabša Bc. Tomáš Mirovský DiS.

Bakalářské práce 2009

PDF ke stažení

Sig. Autor Název Vedoucí Oponent
BP 4/09 Bělinová Vanda Drezura, paradrezura a výcvik jezdců s různým zdravotním handicapem Mgr. Eva Nechlebová MUDr. Josef Čermák
BP 73/09 Berkiová Martina Vliv cvičení aquabiku na kvalitu života cvičenců PhDr. Markéta Šauerová PhD. PhDr. Jarmila Mojžíšová PhD.
BP 23/09 Bubnová Tereza Analýza sportovního vývoje skupiny dívek ve step aerobiku Doc. PhDr. Pavel Tilinger CSc. Prof. PhDr. Václav Hošek DrSc.
BP 16/09 Čapek Martin Kurz první pomoci s využitím aktivit v přírodě Mgr. Ivana Šircová Doc. PhDr. Jan Neuman, CSc.
BP 29/09 Černý Matěj Projekt realizace vícedenního pobytu v přírodě pro lidi do 16 let Doc. PhDr. Jan Neuman CSc. Mgr. Ivana Šircová
BP 22/09 Činková Radka Pohybové aktivity při zdravotním oslabení žen obezitou Mgr. Eva Nechlebová MUDr. Jozef Martinča
BP 83/09 Čorňák Stanislav Porovnání přístupu ke vzdělávání mladistvých a dospělých odsouzených PhDr. Markéta Šauerová, Ph.D. Mgr. Antonín Sůva
BP 84/09 Dobrovská Pavlína Volnočasové aktivity Sokola PhDr. Jarmila Mojžíšová, Ph.D. PhDr. Markéta Šauerová PhD.
BP 133/09 Drobný Michal Rizikové chování dospívajících jedinců
BP 18/09 Dubský Petr Dis. Podmínky pro realizaci volnočasových aktivit v Kralupech nad Vltavou PhDr. Jarmila Mojžíšová PhD. PhDr. Markéta Šauerová PhD.
BP 81/09 Duchoňová Anna Hodnocení účinnosti kursu STOB obezitě Mgr. Eva Nechlebová MUDr. Jozef Martinča
BP 14/09 Dušek Petr Netradiční hry a aktivity v přírodě Mgr. Ivana Šircová Doc. PhDr. Jan Neuman CSc.
BP 31/09 Ehrenbergerová Kamila Projekt volnočasových aktivit pro pacienty Transplantační jednotky kostní dřeně PhDr. Markéta Šauerová PhD. PhDr. Jarmila Mojžíšová PhD.
BP 40/09 Felixová Mária Příprava hudebně-literárního programu pro dospělé s hostováním žáků ZUŠ PhDr. Markéta Šauerová PhD. PhDr. Jarmila Mojžíšová PhD.
BP 21/09 Formánek Tomáš Pohybová aktivita a metabolický syndrom Mgr. Eva Nechlebová MUDr. Jozef Martinča
BP 85/09 Freiberg Pavel Využití méně tradičních materiálů pro výtvarnou činnost PhDr. Jana Skarlantová Bc. Monika Donevová
BP 56/09 Fritsch Jiří Udržování a zvyšování kondice prostřednictvím sportů a aktivit v příroděse zaměřením na tzv. military aktivity Doc. PhDr. Jan Neuman CSc. Mgr. Ivana Šircová
BP 86/09 Frölich Vladimír Motivace odsouzených žen ke vzdělávání a možnosti jeho získání ve věznici Světlá nad Sázavou Mgr. Renata Hečková PhDr. Markéta Šauerová PhD.
BP 1/09 Hain Ivo Analýza rychlostních schopností hráčů AC Sparta Praha U-13 Doc. PhDr. Pavel Tilinger CSc. Doc. PhDr. Jan Neuman,CSc.
BP 26/09 Heroutová Iveta Posturální funkce a její poruchy, hodnocení držení těla u mužů Mgr. Eva Nechlebová MUDr. Jozef Martinča
BP 62/09 Hladík Václav Hodnocení kondičních schopností u vybraných sportovců Jiujitsu Doc. PhDr. Pavel Tilinger CSc. Prof. PhDr. Václav Hošek DrSc.
BP 88/09 Holák Luděk Stav v oblasti zaměstnávání odsouzených v ČR PhDr. Jana Skarlantová Bc. Monika Donevová
BP 89/09 Holcr Vladimír Vliv odborného zacházení a individuálního přístupu na mentálně retardované a zdravotně oslabené odsouzené Paed. Dr. Jana Paukertová PhDr. Jarmila Mojžíšová PhD.
BP 90/09 Horn Robert Sportovní trénink – broková střelba PhDr. Jiří Hromek Doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.
BP 91/09 Horníček Michal Problematika výživy a suplementace v soutěžní kulturistice
BP 60/09 Houdová Karin Harmonogram aktivit ve školní družině PhDr. Markéta Šauerová PhD. PhDr. Jarmila Mojžíšová PhD.
BP 59/09 Hrabalová Lucie Vliv tenisu na svalové dysbalance dětí a mládeže Mgr. Eva Nechlebová MUDr. Jozef Martinča
BP 11/09 Hrazdírová Ivana Nabídka zájmových pohybových aktivit ve školách PhDr. Jarmila Mojžíšová PhD. Mgr. Milena Špačková
BP 39/09 Hutník Ondřej Příprava a pořádání galavečera v thajském boxu JUDr. Michal Frabša Bc. Tomáš Mirovský, DiS.
BP 80/09 Jandová Zora TAI-ČI – „24 forem“ pro začátečníky – Manuál pro nácvik sestavy čínského bojového umění PhDr. Markéta Šauerová, Ph.D. PhDr. Jarmila Mojžíšová, Ph.D.
BP 94/09 Jelínek Pavel Pohybové aktivity a jejich vliv na odsouzené zařazené v bezdrogových zónách ve věznici PhDr. Jiří Hromek Prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc.
BP 47/09 Jonášová Martina Přetržení předních zkřížených vazů při házené Prof. MUDr. Ivan Dylevský DrSc. MUDr. Jozef Martinča
BP 95/09 Jura Vlastimil Projekt volnočasových aktivit pro mladé chovatele v Praze a ČR Mgr. Ivana Šircová PhDr. Markéta Šauerová PhD.
BP 96/09 Juříček Jaromír Systém a podmínky vzdělávání zaměstnanců Vězeňské služby ČR Ing. František Vlach Jan Sedlák
BP 45/09 Kadlecová Andrea Rekreační možnosti pro obyvatele oblasti Praha-východ a možné návaznosti na potřeby VŠTVS Palestra Doc. PhDr. Jan Neuman CSc. Mgr. Ivana Šircová
BP 97/09 Kasalová Monika Program zacházení s trvale pracovně nezařaditelnými ženami ve výkonu trestu odnětí svobody Mgr. Milena Plecháčková Jan Sedlák
BP 79/09 Kermesová Jana Zvyšování a udržování kondice pomocí pohybových aktivit v přírodě Doc. PhDr. Jan Neuman CSc. Mgr. Ivana Šircová
BP 5/09 Klatovská Kateřina Dysbalance zádových svalů a její vyrovnávací cvičení Mgr. Eva Nechlebová MUDr. Josef Čermák
BP 71/09 Kocián Martin Srovnání výsledků přípravy hráčů amerického fotbalu v přípravném období při různém způsobu tréninku Doc. PhDr. Pavel Tilinger CSc. Prof. PhDr. Václav Hošek DrSc.
BP 98/09 Kočí Dušan Kvalita trávení volného času v přirozeném prostředí mladistvých a mladých delikventů a možnosti jeho ovlivňování ve výkonu vazby Mgr. Renata Hečková PhDr. Markéta Šauerová PhD.
BP 50/09 Kos Matěj Srovnávací studie trénovanosti a zdarnosti u sportovců a nesportovců Mgr. Eva Nechlebová MUDr. Jozef Martinča
BP 27/09 Krejča Jiří Prevence špatných pohybových stereotypů získaných hraním golfu Mgr. Eva Nechlebová MUDr. Jozef Martinča
BP 3/09 Krejčíková Ivana Cvičební redukční program pro ženy Ing. Hana Střítecká PhD. MUDr. Josef Čermák
BP 100/09 Kučera Stanislav Projekt kytička pro offroad Bc. Tomáš Mirovský, DiS. PhDr. Markéta Šauerová PhD.
BP 75/09 Kučerová Lenka, DiS. Hodnocení sportovního nadání dětí ve věku 6 – 10 let Doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc. PhDr. Jarmila Mojžíšová, PhD.
BP 101/09 Kudrna Jiří Koncepce výzbroje a přezbrojení Vězeňské služby ČR PhDr. Jiří Hromek Jan Sedlák
BP 102/09 Kupec Vladimír Kondiční příprava příslušníků Vězeňské služby – Věznice Stráž pod Ralskem Jan Sedlák Doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.
BP 65/09 Kverka Václav Využití překážkových areálů ve studiu na VŠTVS Palestra Doc. PhDr. Jan Neuman CSc. Prof. PhDr. Václav Hošek DrSc.
BP 77/09 Lacko Martin Koncepce wellness a možné začlenění sportů v přírodě Doc. PhDr. Jan Neuman CSc. Mgr. Ivana Šircová
BP 36/09 Lehovec Pavel Projekt volnočasových aktivit pro vybranou instituci PhDr. Jarmila Mojžíšová PhD. Mgr. Milena Špačková
BP 103/09 Lechner Roman Společenská prospěšnost využívání alternativních trestů v okrese Teplice PhDr. Jiří Hromek Mgr. Irena Hušínová
BP 54/09 Lojková Daniela Tvorba wellness programů vícedenního pobytu Bc. Tomáš Mirovský DiS. JUDr. Michal Frabša
BP 35/09 Lonská Julie Projekt volnočasových aktivit klubu T´n´T Silueta Praha PhDr. Jarmila Mojžíšová PhD. PhDr. Markéta Šauerová PhD.
BP 6/09 Lopour Milan Etapové hry. Možnosti využití při různých typech programů Mgr. Ivana Šircová Doc. PhDr. Jan Neuman CSc.
BP 58/09 Mach František Vliv lezení na změny držení těla Mgr. Eva Nechlebová MUDr. Jozef Martinča
BP 70/09 Makovinská Monika Postoje žáků 2.stupně základních škol k volnočasovým aktivitám Mgr. MilenaŠpačková PhDr. Jarmila Mojžíšová, PhD.
BP 104/09 Mandík Filip Zoůsob výběru zaměstnanců do firmy PhDr. Markéta Šauerová PhD.
BP 105/09 Masopust Martin Výuka pyrotechniků Vězeňské služby ČR PhDr. Markéta Šauerová, Ph.D. Mgr. Antonín Sůva
BP 106/09 Matouš Ladislav Návrh prověrky fyzické zdatnosti pro příslušníky speciálních skupin VSČR Bc. Petr Solar Jan Sedlák
BP 63/09 Matyásková Jana, DiS. Vyrovnávací cvičení jako prevence svalových dysbalancí u atletického oddílu VS Tábor Mgr. Eva Nechlebová MUDr. Josef Čermák
BP 52/09 Mirovská Dagmar Srovnávací studie Vojtovy metody a Bobath konceptu v realizaci rizikových dětí Mgr. Eva Nechlebová MUDr. Marková
BP 7/09 Moravcová Martina Formování postavy u žen po porodu v High Care studiu Body Factory Mgr. Eva Nechlebová MUDr. Jozef Martinča
BP 10/09 Moravec Jan Marketing wellness center Bc. Tomáš Mirovský DiS. JUDr. Michal Frabša
BP 107/09 Naňáková Milada Zranění v ladním hokeji : Statistická analýza Mgr. Ladislav Krištůfek MUDr. Jozef Martinča
BP 78/09 Navara Oleg Fitness cvičení a stravovací redukční program pro ženy Bc. Tomáš Mirovský, DiS. Mgr. Eva Nechlebová
BP 24/09 Neužilová Ivana DiS. Posturální funkce a její poruchy. Hodnocení držení těla Mgr. Eva Nechlebová MUDr. Josef Čermák
BP 30/09 Ondráček Luboš Projekt rozvoje aktivit lyžařského oddílu PhDr. Jarmila Mojžíšová PhD. Bc. Tomáš Mirovský DiS.
BP 53/09 Ondřich Martin Svalové dysbalance u žáků ZŠ v Kostelci nad Labem Mgr. Eva Nechlebová MUDr. Josef Čermák
BP 15/09 Pance Albert Organizace příprav.cyklistického soustředění a jeho význam v přípravě junior.reprez.dráhařů JUDr. Michal Frabša Bc. Tomáš Mirovský, DiS.
BP 110/09 Paur Aleš Drogy ve výkonu trestu odnětí svobody, drogová situace ve Věznici Stráž pod Ralskem PhDr. Jiří Hromek Mgr. Milena Plecháčková
BP 67/09 Pavlasová Vlasta Význam pohybových aktivit při léčbě závislosti Mgr. Eva Nechlebová MUDr. Jozef Martinča
BP 34/09 Pavlíková Vendula Návrh nových sportovních aktivit pro Základní školu Žehušice PhDr. Jarmila Mojžíšová PhD. PhDr. Markéta Šauerová PhD.
BP 12/09 Petráček Martin Návrh a ověření programu letního tábora dětí ve věku 6- 10 let Doc. PhDr. Jan Neuman CSc. Mgr. Ivana Šircová
BP 111/09 Písařovič Marcel Odstranění svalových dysbalancí u fotbalistů žáků pomocí strečinku Mgr. Jiří Mráz Mgr. Eva Nechlebová
BP 2/09 Pivná Tereza Aplikace metodiky snowboardingu pro různé skupiny klientů Doc. PhDr. Jan Neuman CSc. Doc. PhDr. Pavel Tilinger CSc.