Bakalářské práce jsou pět pracovních dnů před plánovaným termínem obhajoby přístupné na studijním oddělení VŠTVS PALESTRA. Termín obhajoby je uveden v harmonogramu pro daný akademický rok.

Databáze obhájených bakalářských prácí včetně posudků oponentů a průběhu obhajoby je uložena v informačním centru VŠTVS PALESTRA.

 

PŘEHLED OBHÁJENÝCH BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ

Bakalářské práce 2022

PDF ke stažení

signatura

autor

název

vedoucí

oponent

BP 22/99

ANDRLOVÁ, Veronika

Realizace soukromé mateřské školy s rozšířeným programem výtvarných aktivit pro děti předškolního věku v současných podmínkách

PhDr. Monika Donevová, Ph.D.

doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

BP 22/8

AUGUSTINOVÁ, Zuzana

Kompenzační cvičení u dorostu v karate

Mgr. Barbora Přibylová

PhDr. Renata Větrovská, Ph.D.

BP 22/64

BARINI, Martina

Obezita, spánek a obstrukční spánková apnoe

doc. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.

doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.

BP 22/46

BÁRKOVÁ, Pavla

Analýza sportovní kariéry florbalistky Pavly Bárkové

doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.

prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc.

BP 22/74

BARTONĚK, Filip

Analýza sportovní kariéry atleta Filipa Bartoňka

doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.

Mgr. Barbora Přibylová

BP 22/7

BĚLOCKÁ, Natálie

Telemedicína a diabetes

doc. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.

prof. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D.

BP 22/12

BERÁNKOVÁ, Andrea

Vliv výživy na kvalitu spánku

PhDr. Pavel Kysel, DiS.

PhDr. Kateřina Králová, Ph.D.

BP 22/10

BOSÁKOVÁ, Kristina

Alternativní výživové směry a jejich vliv na silový výkon sportovce

PhDr. Pavel Kysel, DiS.

doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.

BP 22/100

BRENK, Jan

Ultramaraton-základy tréninku, faktory výkonnosti

doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.

Mgr. Tomáš Mirovský, DiS.

BP 22/78

BRENKOVÁ, Marie

Analýza vegetariánství a veganství v kontextu vytrvalostních výkonů běžců na dlouhé trati

prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc.

Mgr. Jiří Kajzar

BP 22/91

BRUNÁTOVÁ, Petra

Vliv individuálně navrženého intervenčního programu na ženy s obezitou II. stupně

PhDr. Renata Větrovská, Ph.D.

PhDr. Pavel Kysel, DiS.

BP 22/58

BURDA, Marian

Stravovací a pohybové návyky dětí na 1. stupni základní školy na vybrané vesnické škole

Mgr. Zuzana Kloboučníková, DiS.

PhDr. Kateřina Králová, Ph.D.

BP 22/13

ČEČKOVÁ, Dominika

Vliv jógy na posturu těla

Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.

prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc.

BP 22/68

ČERBÁKOVÁ, Terezie

Vliv cvičení DNS na držení těla a některé výkonnostní parametry u dětí mladšího školního věku

Mgr. Zuzana Kloboučníková, DiS.

doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.

BP 22/87

ČIČKAŇ, Renata

Výživové zvyklosti a pohybová aktivita členů výjezdových skupin Zdravotnické záchranné služby

MUDr. Jozef Martinča

PhDr. Pavel Kysel, DiS.

BP 22/9

ČÍŽKOVÁ, Lucie

Vliv VLCD diety u obézních na dlouhodobý vývoj

doc. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.

MUDr. Jozef Martinča

BP 22/61

DANGOVÁ, Nikola

Pracovní spokojenost jako součást well-being na pracovišti, faktory well- being na pracovišti, znaky toxického prostředí a program wellness na pracovišti

doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc.

BP 22/38

DĚDIČ, Jiří

Vliv emocí na svalovou aktivitu vybraných svalů šíje a ramenního pletence

doc. PaedDr. Bronislav Kračmar, CSc.

prof. PaedDr. Rudolf Psotta, Ph.D.

BP 22/32

DIVIŠOVÁ, Kateřina

Testování fotbalistů oddílu FK Dukla Praha v kategorii U14

PaedDr. Věra Schätzová

Mgr. Barbora Přibylová

BP 22/43

DUŠÁK, Daniel

Změny v provozování kolektivního sportu způsobené vlivem pandemie Covid 19

PhDr. Renata Větrovská, Ph.D.

Mgr. Kamila Bulířová

BP 22/98

FARKAŠ, Patrik

Výživa jako prevence civilizačních onemocnění

MUDr. Jozef Martinča

doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.

BP 22/60

FLAK, Kristián

Hodnocení kondičních schopností u profesionálních fotbalistů a jejich význam pro výsledek fotbalového utkání

doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.

prof. PaedDr. Rudolf Psotta, Ph.D.

BP 22/80

FORSTOVÁ, Sabina

Vliv foam rolleru a masážní pistole na regeneraci florbalistů po zátěži

Mgr. Zuzana Kloboučníková, DiS.

PhDr. Renata Větrovská, Ph.D.

BP 22/51

GATTA, Ivano

Paleo & low-carb diety: Cesta ke zlepšení výkonnosti nejen ve sportu

Mgr. Zuzana Kloboučníková, DiS.

MUDr. Jozef Martinča

BP 22/11

GROFOVÁ, Kateřina

Stravovací návyky dětí na 1. stupni ZŠ (7-11let)

doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.

BP 22/3

GRULICHOVÁ, Daniela

Výskyt bolestí zad u žáků druhého stupně základní školy, jejich příčiny a možnosti prevence v rámci školní tělesné výchovy

doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.

Mgr. Zuzana Kloboučníková, DiS.

BP 22/59

HÁJEK, Matěj

Kultivace sportovního prostředí pro aktuální potřeby trhu

PhDr. Zuzana Kornatovská, Ph.D., DiS.

Mgr. Tomáš Mirovský, DiS.

BP 22/27

HÁJKOVÁ, Šárka

Hodnocení kondiční přípravy mladých tenistek (7-10 let)

doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.

Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.

BP 22/34

HÁŠA, Ondřej

Podpora hyperaktivního dítěte ve škole při volnočasových aktivitách

PhDr. Monika Donevová, Ph.D.

Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.

BP 22/6

HAUPTVOGL, Filip

Periodizace a plánování v soutěžní přípravě v kulturistice

doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.

Mgr. Barbora Přibylová

BP 22/33

HONZOVÁ, Tereza

Psychologická příprava ve sportovní brokové střelbě a psychologické benefity této sportovní disciplíny

doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.

prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc.

BP 22/19

HUŠEK, Adam

Stravovací návyky florbalistů v kategorii starší žáci (13-15 let)

Mgr. Zuzana Kloboučníková, DiS.

doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.

BP 22/49

ICHNOVSKÁ, Lucie

Výživa ve sportovním tanci

Mgr. Zuzana Kloboučníková, DiS.

PhDr. Kateřina Králová, Ph.D.

BP 22/66-Neobh

JANUŠKA, Jiří

Porovnání kondičních schopností a somatotypu u hráčů fotbalu dle herního postu

Mgr. Hana Bubníková

Mgr. Barbora Přibylová

BP 22/88

JANUŠKA, Jiří

Porovnání kondičních schopností a somatotypu u hráčů fotbalu dle herního postu

Mgr. Hana Bubníková

Mgr. Barbora Přibylová

BP 22/25

KAPOUNKOVÁ, Karolína

Anorexia atletica ve výkonnostní moderní gymnastice ve věkové kategorii 12-20 let

doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.

prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc.

BP 22/26

KAŠPAR, Jan

Rizikové faktory civilizačních chorob u zaměstnanců finanční správy v Praze

Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.

Mgr. Jiří Kajzar

BP 22/73

KELLER, Štěpán

Hodnocení sportovní kariéry veslaře Štěpána Kellera

doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.

Mgr. Ondřej Synek

BP 22/94

KESL, Lukáš

Umělá sladidla a jejich vliv na zdraví člověka

doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.

MUDr. Jozef Martinča

BP 22/29

KNEBLOVÁ, Kateřina

Návrh edukačního programu pro klienty s poruchou vestibulárního systému se zaměřením na pohybovou složku

Mgr. Barbora Přibylová

Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.

BP 22/101-Neob

KONČICKÝ, Filip

Sportovní aktivity osob s tělesným postižením v rámci Sportovního klubu vozíčkářů Praha a možnosti jejich rozšíření

Mgr. Monika Pavlíková

PhDr. Zuzana Kornatovská, Ph.D., DiS.

BP 22/90

KOSTELECKÁ, Michaela

Stravovací návyky dětí na 1. stupni základní školy (9-11 let)

Mgr. Zuzana Kloboučníková, DiS.

doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.

BP 22/1

KOUBÍKOVÁ, Kristýna

Kompenzační cvičení jako prevence bolesti zad u dětí mladšího školního věku

Mgr. Barbora Přibylová

PaedDr. Adriana Pavlikovská

BP 22/63

KOZÁKOVÁ, Jaroslava

Zařazování spontánních aktivit v přírodě do sportovních soustředění a jejich přínos pro děti mladšího školního věku

Mgr. Ivana Šircová, Ph.D.

doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

BP 22/52

KRATOCHVÍLOVÁ, Lucie

Vliv ketogenní diety na psychický stav a kognitivní funkce

doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

PhDr. Pavel Kysel, DiS.

BP 22/53

KRAUSOVÁ, Sarah

Vliv veganství na vytrvalostní výkon sportovce

PhDr. Pavel Kysel, DiS.

MUDr. Jozef Martinča

BP 22/93

KŘEMEN, Petr

Znalost populace o současných odborných poznatcích zdravé výživy

MUDr. Jozef Martinča

doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.

BP 22/76

KŮDELOVÁ, Beáta

Srovnání vysokosacharidové diety a ketogenní diety a jejich vliv na organizmus ženy (25 – 35 let) ve sportovní zátěži

PhDr. Pavel Kysel, DiS.

doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.

BP 22/42

KUDLOVÁ, Nikola

Management a financování volejbalového oddílu SK Prosek Praha

Mgr. Tomáš Mirovský, DiS.

JUDr. Michal Frabša

BP 22/41

KULMA, Pavel

Výzkum kvality spánku a spánkových preferencí u skupiny rychlobruslařů

vzhledem k funkční schopnosti řízení rovnováhy

prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc.

prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc.

BP 22/86

KVĚT, Karolína

Dostupnost, organizace a zdravotně-sociální benefity řízených pohybových aktivit osob s disabilitou mentální, zrakovou, sluchovou a tělesnou (Komparace jednotlivých částí Prahy)

PhDr. Zuzana Kornatovská, Ph.D., DiS.

Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.

BP 22/45

LANDA, David

Vliv pandemie Covid-19 na pohybové zvyklosti české populace

Mgr. Renata Větrovská, Ph.D.

Mgr. Barbora Přibylová

BP 22/56

LANDRGOTTOVÁ, Alžběta

Edukační program pro žáky středních škol o alternativních výživových směrech

PhDr. Pavel Kysel, DiS.

PhDr. Kateřina Králová, Ph.D.

BP 22/22

MACHÁČKOVÁ, Annika

Chronický zánět a jeho vliv na zdraví s bližší specifikací idiopatických střevních zánětů

prof. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D.

PhDr. Renata Větrovská, Ph.D.

BP 22/28

MALACHOVOVÁ, Simona

Stanovení vlivu kreatinu na somatotyp metodou Cartera a Heathové u skupiny sportujících profesionálních vojáků mladšího středního věku

doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.

MUDr. Jozef Martinča

BP 22/16

MARKOVICKÁ, Adriana

Vliv všestranné sportovní přípravy v rámci projektu „Děti na startu“ na rozvoj dítěte

Mgr. Barbora Přibylová

PaedDr. Věra Schätzová

BP 22/81

MAZANEC, Toby

Vyšetření vybraných svalů z hlediska jejich zkrácení při aplikaci pravidelného provádění vybraných kompenzačních cvičení na vybrané svaly

doc. PaedDr. Bronislav Kračmar, CSc.

prof. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D.

BP 22/85

MIKEŠ, Matěj

Zvládání stresu u studentů vysokých škol a analýza životní spokojenosti

doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc.

BP 22/65

MIKOLÁŠEK, Jakub

Diagnostika funkčního stavu svalového aparátu lezců v adolescentním věku

PhDr. Renata Větrovská, Ph.D.

Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.

BP 22/70

NĚMEC, Václav

Stravovací návyky osob vykonávající 24hodinovou službu u Stálé výjezdové skupiny Služby kriminální police a vyšetřování

PaedDr. Adriana Pavlikovská

PhDr. Pavel Kysel, DiS.

BP 22/71

NETYMACH, Vojtěch

Prevence vybraných rizikových jevů u žáků SŠ

PaedDr. Adriana Pavlikovská

PhDr. Monika Donevová, Ph.D.

BP 22/96

NOSKOVÁ, Klára

Výživa dětí předškolního věku a ovlivnění jejich stravy ve školním zařízení

Mgr. Šárka Rajtorová

PhDr. Pavel Kysel, DiS.

BP 22/62

NOVÁKOVÁ, Michaela

Pohybové aktivity v léčbě neurologických a psychiatrických onemocnění

prof. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D.

Mgr. Jiří Kajzar

BP 22/79

NOVÁKOVÁ, Monika

Poruchy a dysfunkce ramenního kloubu ve volejbalu

PhDr. Renata Větrovská, Ph.D.

doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.

BP 22/48

PANSKÝ, Ondřej

Druhy masáží a jejich vliv na stresové stavy člověka

prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc.

Mgr. Jiří Kajzar

BP 22/47

PATOČKA, Matouš

Kompenzační cvičení u juniorů v ledním hokeji

Mgr. Barbora Přibylová

Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.

BP 22/2

PEČENKOVÁ, Tereza

Problematika nutné obrany a krajní nouze v sebeobraně u žen

Mgr. Roman Čedík

JUDr. Michal Frabša

BP 22/50

PEXOVÁ, Denisa

Výživa pacientů s obezitou při redukční dietě

Mgr. Zuzana Kloboučníková, DiS.

doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.

BP 22/92

PLOCHÁ, Kateřina

Výživové programy v léčbě závislosti na alkoholu

prof. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D.

PhDr. Pavel Kysel, DiS.

BP 22/54

POLÁCHOVÁ, Jana

Senioři a zdatnost

doc. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.

MUDr. Jozef Martinča

BP 22/77

PROCHÁZKA, David

Svalové dysbalance u hráčů národní házené ve věku 12 – 15 let

doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.

PhDr. Renata Větrovská, Ph.D.

BP 22/15

PROCHÁZKA, Tomáš

Význam a potřeba užívání doplňků stravy v běžné populaci a u sportovců

MUDr. Jozef Martinča

doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.

BP 22/36

PUKOVEC, Tomáš

Bojové umění, systémy a sporty u Policie České republiky

Mgr. Roman Čedík

JUDr. Michal Frabša

BP 22/83

RITTIG, Tomáš

Aplikace pohybového programu s využitím SM metody pro osoby se

sedavým zaměstnáním

PhDr. Renata Větrovská, Ph.D.

Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.

BP 22/31

SEMENCOVÁ, Jolana

Účinky zaměření pozornosti na dynamickou rovnováhu u pacientů s

Parkinsonovou chorobou

prof. PaedDr. Rudolf Psotta, Ph.D.

doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.

BP 22/20

SLABÁ, Gabriela

Stravovací návyky dětí na 1. stupni základní školy

Mgr. Zuzana Kloboučníková, DiS.

PhDr. Kateřina Králová, Ph.D.

BP 22/23

SOKOLOV, Serhii

Význam antioxidantů ve výživě člověka a jejich vliv na zdraví

PhDr. Pavel Kysel, DiS.

MUDr. Jozef Martinča

BP 22/97

STRNADLOVÁ, Tereza

Projekt letního soustředění sportovního oddílu v aerobiku, s cílem

sociálního rozvoje účastníků mladšího a staršího školního věku

Mgr. Ivana Šircová, Ph.D.

doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

BP 22/95

STROLENÁ, Šárka

Subjektivně vnímaná kvalita života a pohybová aktivita u seniorů

Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.

Mgr. Barbora Přibylová

BP 22/44

STROUHAL, Jakub

Diagnostika úrovně rozvoje pohybových schopností jako reakce na změnu v tréninkovém plánu fotbalistů

Mgr. Barbora Přibylová

Mgr. Kamila Bulířová

BP 22/55

SVAČINOVÁ, Michaela

Stravovací návyky dětí na prvním stupni základní školy (7–11let)

Mgr. Zuzana Kloboučníková, DiS.

PhDr. Pavel Kysel, DiS.

BP 22/17

ŠAMŠOVÁ, Karolína

Význam lázeňského pobytu v životě dětí s nadváhou a obezitou

PhDr. Renata Větrovská, Ph.D.

doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

BP 22/40

ŠIMEK, Michal

Kondiční příprava hokejbalových hráčů mladšího dorostu

doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.

Mgr. Barbora Přibylová

BP 22/75

ŠKOULA, Daniel

Kompenzační cvičení u chlapců staršího školního věku ve florbalu

Mgr. Barbora Přibylová

doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.

BP 22/37

ŠLAMPOVÁ, Hana

Přístup instruktorů a trenérů k dětem ve věku od 6 do 16 let a jeho význam pro přijetí výzvy ve sportovním lezení

Mgr. Ivana Šircová, Ph.D.

doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

BP 22/72

ŠPAČEK, Ondřej

Problematika svalových dysbalancí s následnou prevencí a kompenzací v házené

PaedDr. Věra Schätzová

PhDr. Renata Větrovská, Ph.D.

BP 22/24

ŠPAČKOVÁ, Klára

Stravovacie návyky detí v ČR a SR na 1. stupni základnej školy

Mgr. Šárka Rajtorová

PhDr. Pavel Kysel, DiS.

BP 22/5

ŠTEFCOVÁ, Lucie

Mixed Martial Arts jako moderní trend ve vybraných zemích Evropy

Mgr. Roman Čedík

JUDr. Michal Frabša

BP 22/14

ŠVECOVÁ, Michaela

Vysokotuková dieta jako možnost ovlivnění nadváhy a obezity

PhDr. Pavel Kysel, DiS.

doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.

BP 22/21

ŠVEJDAROVÁ, Adriana

Anorexia atletica u sportovních gymnastek věkové kategorie 12 – 18 let

doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.

prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc.

BP 22/18

TOŠNEROVÁ, Kateřina

Pohybová aktivita, výživa a vysoký krevní tlak

doc. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.

prof. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D.

BP 22/35

TYL, Miloš

Zdravotně-kompenzační program pro fotbalisty

Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.

Mgr. Barbora Přibylová

BP 22/84

VANÍČKOVÁ, Tereza

Cyklistický oděv jako součást sportovního prostředí i podmínka výkonnosti

PhDr. Jana Skarlantová

doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.

BP 22/57

VESELÁ, Tereza

Porovnání manuální a přístrojové lymfodrenáže

Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.

Mgr. Jiří Kajzar

BP 22/82

VĚTROVEC, David

Sportovní obuv jako součást sportovního prostředí i podmínka výkonnosti se zaměřením na značku NIKE

PhDr. Jana Skarlantová

doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.

BP 22/89

VOHANKOVÁ, Eva

Intervenční pohybový program pro osoby s RS a jeho ověření v praxi

PhDr. Renata Větrovská, Ph.D.

doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.

BP 22/67-Neobh

VOPĚNKOVÁ, Zuzana

Nalezení rovnováhy těla po dlouhodobé léčbě těžkého sportovního úrazu

Mgr. Zuzana Kloboučníková, DiS.

doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.

BP 22/39-Neobh

WAAGE, Samuel

Vliv Wim Hofovy metody na svalový tonus svalu pectoralis major při diagnóze dětská mozková obrna

doc. PaedDr. Bronislav Kračmar, CSc.

PhDr. Renata Větrovská, Ph.D.

BP 22/69

WAAGE, Samuel

Vliv Wim Hofovy metody na svalový tonus svalu pectoralis major při diagnóze dětská mozková obrna

doc. PaedDr. Bronislav Kračmar, CSc.

doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.

BP 22/4

ZAYTSEVA, Anastasia

Význam sacharidů, jejich dávkování a zdroje ve stravě kulturistů

doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.

PhDr. Pavel Kysel, DiS.

BP 22/30

ZÍKOVÁ, Andrea

Rozvoj komunikačních dovedností u žáků na 2.stupni základní školy

Mgr. Ivana Šircová, Ph.D.

doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

Bakalářské práce 2021

PDF ke stažení

signatura

autor

název

vedoucí

oponent

BP 21/19

ALBL, Michal

Role výživy u klientů navštěvujících fitness centra

PhDr. Pavel Kysel, DiS.

doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.

BP 21/65

ARTEMOV, Yaroslav

Porovnání zatížení m.quadratus lumborum při chůzi naboso a s použitím ortopedických vložek

Mgr. Renata Větrovská, Ph.D.

Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.

BP 21/21

BAĎURA, Mark

Vitamin D v širších souvislostech

doc. MUDr. Staša Bartůňková

doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.

BP 21/52

BALATA, Luboš

Analýza útočné hry FC Barcelona v sezóně 2018/2019

doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.

prof. PaedDr. Rudolf Psotta, Ph.D.

BP 21/56

BARTOŠOVÁ, Bára

Vliv stravovacích návyků na zdraví zubů u studentů středních škol

PhDr. Pavel Kysel, DiS.

prof. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D.

BP 21/29

BARTOŠOVÁ, Jana

Svalová koordinace ramenního pletence při imitaci cvičení pro běh na lyžích

doc. PaedDr. Bronislav Kračmar, CSc.

Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.

BP 21/88

BELÁN, Jakub

Rozvíjanie self-efficacy ako súčasť osobnostného rozvoja klienta

doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

PaedDr. Adriana Pavlikovská

BP 21/86

BĚLOHRADSKÝ, Bedřich

Výživa klientů s obezitou se sedavým zaměstnáním při redukční dietě a plavání, jako vhodné pohybové aktivitě

Mgr. Zuzana Kloboučníková, DiS.

PhDr. Pavel Kysel, DiS.

BP 21/3

BERGMANN, Tomáš

Role neuro-kognitivního tréninku v přípravě a výkonu profese dopravního pilota

prof. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D.

Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.

BP 21/60

BETUŠTIAKOVÁ, Ema

Tvorba instruktážního videa jógových ásan pro začátečníky a mírně pokročilé

PhDr. Jana Kočí , Ph.D.

prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc.

BP 21/67

BŘÍZOVÁ, Alice

Diagnóza celiakie a její vliv na životní styl

PhDr. Pavel Kysel, DiS.

PhDr. Jana Kočí , Ph.D.

BP 21/24

CUDLÍNOVÁ, Zuzana

Povědomí vybrané skupiny respondentů o redukčních dietách současnosti

PhDr. Jana Kočí , Ph.D.

doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.

BP 21/46

DAMANE, Karen

Vliv stravy na psychickou pohodu jedince

PhDr. Jana Kočí , Ph.D.

PhDr. Pavel Kysel, DiS.

BP 21/11

DEJMEK, Pavel

Cvičení ve fitness centrech jako kompenzace specifické zátěže hráčů fotbalu

doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.

Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.

BP 21/38

EICHENMANNOVÁ, Natalie

Metodika výuky bruslení dětí předškolního a mladšího školního věku

PaedDr. Marie Sedláčková

doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.

BP 21/70

ERBANOVÁ, Karolína

Příprava a realizace sportovního soustředění – dívčí hokejový víkend

JUDr. Michal Frabša

PhDr. Pavel Kysel, DiS.

BP 21/82

FALTÝN, Tomáš

Analýza vybraných dovedností fotbalistů kategorie U9 v týmu SK Ďáblice

doc. PaedDr. Bronislav Kračmar, CSc.

doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.

BP 21/6

FECHTNER, David

Význam potravinových doplňků ve výživě sportovců a běžné populace

MUDr. Jozef Martinča

doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.

BP 21/18

FIŠEROVÁ, Tereza

Příprava a realizace jarního sportovního soustředění ve vodním

slalomu

JUDr. Michal Frabša

Mgr. Kamila Bulířová

BP 21/34

FOLTÝNOVÁ, Petra

Využití zooterapie se zaměřením na hipoterapii u osob se zdravotním postižením

Mgr. Monika Donevová, Ph.D.

Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.

BP 21/36

FRANC, Jaroslav

Kondiční příprava ve vodním pólu

doc. PaedDr. Bronislav Kračmar, CSc.

doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.

BP 21/26

HÁJKOVÁ, Markéta

Analýza motivačních faktorů pohybových aktivit seniorů Prahy 1 a jejich význam pro zlepšení kvality jejich života

PhDr. Jana Skarlantová

Mgr. Monika Donevová, Ph.D.

BP 21/51

HAVLOVÁ, Lucie

Způsoby trávení volného času pubescentů

PhDr. Jana Kočí , Ph.D.

Mgr. Ivana Šircová, Ph.D.

BP 21/75

HLAVÁČKOVÁ, Barbora

Povědomí respondentů o vlivu výživy na stav pokožky

PhDr. Jana Kočí , Ph.D.

MUDr. Jozef Martinča

BP 21/64

HROMCOVÁ, Petra

Problémy s chrbticou v zjazdovom lyžovaní a ich prevencia

Mgr. Renata Větrovská, Ph.D.

doc. PaedDr. Bronislav Kračmar, CSc.

BP 21/30

CHRPOVÁ, Kateřina

Metodika plavecké výuky se zařazením prvků užitého plavání pro děti mladšího školního věku

Mgr. Jan Sedláček

Mgr. Barbora Přibylová

BP 21/58

JEDLIČKOVÁ, Veronika

Porovnání dostupnosti a kvality informací o ketogenní dietě v rámci internetových zdrojů zabývajících se epilepsií

prof. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D.

doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.

BP 21/12

JELÍNEK, Daniel

Vliv přerušovaného hladovění na maximální sílu

PhDr. Pavel Kysel, DiS.

doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.

BP 21/41

KADLECOVÁ, Kristýna

Držení těla a svalové dysbalance u dospělých jedinců ve fitness centru

Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.

Mgr. Jiří Kajzar

BP 21/1

KINZL, Petr

Srovnání Low carb a Low fat diet a jejich vliv na tělesné složení

PhDr. Pavel Kysel, DiS.

MUDr. Jozef Martinča

BP 21/78

KNÁPKOVÁ, Dominika

Vliv stravy na složení těla vrcholových judistů

doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.

MUDr. Jozef Martinča

BP 21/93

KOBLIHA, Jan

Individuální výživový plán dle potřeb, fyzické kondice a aktivity klienta

doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.

PhDr. Pavel Kysel, DiS.

BP 21/55

KOLODĚJ, David

Analýza příjmu bílkovin v soutěžní přípravě závodníků ve fitness

doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.

MUDr. Jozef Martinča

BP 21/89

KOPECKÝ, Miroslav

Osobnost učitele a jeho výchovně vzdělávací funkce ve vyučovacím procesu na II. stupni ZŠ

Mgr. Vendula Kopecká , DiS.

doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D

BP 21/27

KOŠÍKOVÁ, Edita

Příprava dětského lezeckého tábora

Mgr. Tomáš Mirovský, DiS.

Mgr. Kamila Bulířová

BP 21/71

KOZDERKA, Jan

Vytvoření souboru koordinačně náročných cvičení pro trénink fotbalu v kategorii žáků

Mgr. Michal Kolčava

doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.

BP 21/45

KŠÁNA, Petr

Příprava vedoucích a instruktorů v rámci SH ČMS

PaedDr. Věra Schätzová

JUDr. Michal Frabša

BP 21/7

KUBÁTOVÁ, Jana

Význam kompenzace a regenerace v pole dance

Mgr. Renata Větrovská, Ph.D.

Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.

BP 21/68

KUČEROVÁ, Šárka

Fakta a mýty ve výživě

PhDr. Pavel Kysel, DiS.

PhDr. Jana Kočí , Ph.D.

BP 21/40

KUNÍK, Jiří

Analýza výročního přezkoušení fyzické zdatnosti u vojáků z VÚ 6950 za posledních 6 let

Mgr. Kamila Bulířová

JUDr. Michal Frabša

BP 21/28

KURZOVÁ, Dominika

Využití kurtu v rozvoji badmintonových dovedností

Mgr. Markéta Osičková

doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.

BP 21/61

KVÍZOVÁ, Dominika

Biopotraviny ve výživě člověka

PhDr. Pavel Kysel, DiS.

PhDr. Jana Kočí , Ph.D.

BP 21/57

LANDOVÁ, Karolína

Vliv sportovního aerobiku na držení těla závodníků u věkové kategorie dospělých

Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.

Mgr. Kamila Bulířová

BP 21/91

LAPPYOVÁ, Klára

Analýza vlivu výživy na psychiku respondentů

PhDr. Jana Kočí , Ph.D.

PhDr. Pavel Kysel, DiS.

BP 21/83

LAŠTŮVKOVÁ, Eliška

Vliv menstruačního cyklu na reakční rychlost a krátkodobou paměť

prof. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D.

MUDr. Jozef Martinča

BP 21/59

MARTÍNKOVÁ, Kateřina

Kompenzační cvičení ve sportovním aerobiku pro seniorskou kategorii

Mgr. Renata Větrovská, Ph.D.

Mgr. Kamila Bulířová

BP 21/25

MARTINOV, Michael

Náchylnost ke stresu u studentů vysoké školy a její vliv na životní rovnováhu

doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.

BP 21/10

MATOUŠEK, Filip

Násilné či jinak nebezpečné chování diváků v souvislosti s fotbalovým utkáním

doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

JUDr. Michal Frabša

BP 21/74

MEGUEHOUT, Sofian

Historie japonských bojových umění v České republice

Mgr. Roman Čedík

JUDr. Michal Frabša

BP 21/62

MITYSKA, Adam

Vliv česnekových doplňků stravy na krevní tlak v 24hodinovém monitoringu u zdravých osob

doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.

MUDr. Jozef Martinča

BP 21/32

MULAČ, Jiří

Příprava a realizace mezinárodní akce v kickboxu – World Grand Prix – K1 Praha

JUDr. Michal Frabša

Mgr. Roman Čedík

BP 21/31

NERUŠIL, Marek

Porovnání tenisových klubů PTA Kolín a TJ Lokomotiva Nymburk se zaměřením na mladší žáky (10 – 13 let)

PaedDr. Věra Schätzová

doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.

BP 21/48

NOVÁ, Tereza

Svalové dysbalance a jejich kompenzace v alpském lyžování

Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.

Mgr. Jiří Kajzar

BP 21/39

NOVÁK, Adam

Prostředky regenerace a wellness u skupiny dospělých fotbalistů na úrovni krajského přeboru

doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.

Mgr. Barbora Přibylová

BP 21/80

NOVÁK, Jakub

Kinesiotaping a jeho vliv na zdraví návštěvníků fitness centra

PhDr. Pavel Kysel, DiS.

Mgr. Jiří Kajzar

BP 21/35

NOVOTNÝ, Jan

Výzkum kvality spánku a spánkových preferencí u skupiny devatenáctiletých hokejistů vzhledem k funkčí schopnosti řízení rovnováhy

prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc.

doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.

BP 21/8

OTTOVÁ, Pavlína

Rozvoj flexibility při akrobatickém sportu Pole dance

PhDr. Pavel Kysel, DiS.

Mgr. Kamila Bulířová

BP 21/15

PECÁKOVÁ, Gabriela

Zdravotně – kompenzační programy ve florbale

Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.

Mgr. Kamila Bulířová

BP 21/84

PĚCHOTOVÁ, Zuzana

Vývoj výuky lyžování dětí v Českých zemích

doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.

prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc.

BP 21/16

PĚNKAVA, Jakub

Osobnostní, sociální a sportovní rozvoj fotbalových přípravek

Mgr. Ivana Šircová, Ph.D.

prof. PaedDr. Rudolf Psotta, Ph.D.

BP 21/50

PIKNER, Kryštof

Vliv únavy na úroveň rychlostních schopností ve fotbale

doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.

prof. PaedDr. Rudolf Psotta, Ph.D.

BP 21/20

PLACHÁ, Kamila

Využití a obliba vybraných alternativních metod ve wellness

Mgr. Monika Pavlíková

prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc.

BP 21/23

POKORNÁ, Gabriela

Kompenzační cvičení jako prevence svalových dysbalancí plochonoží v TeamGymu

Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.

Mgr. Renata Větrovská, Ph.D.

BP 21/43

POLÁČKOVÁ, Anna

Pohybový a stravovací program pro děti s nadváhou a obezitou v období pandemie COVID-19

Mgr. Renata Větrovská, Ph.D.

PhDr. Pavel Kysel, DiS.

BP 21/14

PROCHÁZKOVÁ, Kamila

Komparativní analýza svalové koordinace při chůzi v různých typech obuvi a naboso

doc. PaedDr. Bronislav Kračmar, CSc.

Mgr. Renata Větrovská, Ph.D.

BP 21/13

PROKOP, Jiří

Testování fotbalových dovedností (HČJ) u hráčů kategorie U8

doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.

Mgr. Barbora Přibylová

BP 21/33

PTÁČEK, František

Využití doplňkových sportů v kondiční přípravě hráčů ledního hokeje kategorie dorostu

PaedDr. Věra Schätzová

Mgr. Barbora Přibylová

BP 21/72

RAMBOUSEK, František

Porovnávání VO2max.kg-1 stanovené pomocí sporttesteru v klidu a změřené při spiroergometrii

doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.

Mgr. Kamila Bulířová

BP 21/47

RYBKOVÁ, Romana

Historie dopingu ve sportu se zaměřením na kulturistiku

JUDr. Michal Frabša

Mgr. Filip Rata, DiS.

BP 21/66

ŘEHÁČKOVÁ, Veronika

Pohybová a sportovní aktivita během pandemie v roce 2020

Mgr. Barbora Přibylová

Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.

BP 21/77

ŘÍHA, Jan

Vliv střevní mikroflóry na činnost mozku

prof. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D.

PhDr. Jana Kočí , Ph.D.

BP 21/92

SAKAJEV, Dinis

Hodnocení kondičních schopností hráčů ledního hokeje ve věku 10-13 let

doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.

Mgr. Barbora Přibylová

BP 21/53

SANDANY, David

Volnočasové aktivity dětí na základní škole

doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.

Mgr. Ivana Šircová, Ph.D.

BP 21/5

SMORÁDEK, David

Snídaně žáku ZŠ a faktory ovlivňující její složení

PhDr. Jana Kočí , Ph.D.

PhDr. Pavel Kysel, DiS.

BP 21/2

SOUČEK, Lukáš

Komparace stravovacích návyků mezi 1. a 5. třídou na ZŠ J. A. Komenského, Čelákovice

Mgr. Zuzana Kloboučníková, DiS.

doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.

BP 21/9

SOUČKOVÁ, Tereza

Koordinační analýza práce svalů bérce při různých typech cyklistického kroku

doc. PaedDr. Bronislav Kračmar, CSc.

Mgr. Kamila Bulířová

BP 21/85

SZELIGOVÁ, Viktorie

Vliv pohybové aktivity na průběh těhotenství

Mgr. Zuzana Kloboučníková, DiS.

doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.

BP 21/85

SZELIGOVÁ, Viktorie

Vliv pohybové aktivity na průběh těhotenství

Mgr. Zuzana Kloboučníková, DiS.

doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.

BP 21/63

ŠTAFA, David

Pitný režim sportovce a vlastnosti minerálních vod na českém trhu

doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.

PhDr. Pavel Kysel, DiS.

BP 21/44

ŠTĚCHOVÁ, Andrea

Vplyv stravy a pohybovej aktivity na črevný mikrobióm

MUDr. Jozef Martinča

PhDr. Jana Kočí , Ph.D.

BP 21/42

ŠTĚPÁNKOVÁ, Hana

Dobrodružství na škole v přírodě – dobrodružství bez mobilu

Mgr. Ivana Šircová, Ph.D.

doc. PaedDr. Bronislav Kračmar, CSc.

BP 21/4

ŠTILCOVÁ, Jana

Vliv stravy a doplňků stravy na průběh poruch autistického spektra na příkladu terapeutického protokolu GAPS

prof. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D.

doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.

BP 21/37

TEJKL, Jiří

Analýza vitální kapacity a průtoku v dýchacích cestách u kuřáků

doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.

MUDr. Jozef Martinča

BP 21/73

TICHOTA, Jakub

Profesionální sport a reklama se zaměřením na MMA

JUDr. Michal Frabša

Mgr. Roman Čedík

BP 21/90

VACKOVÁ, Kristýna

Aktivity pro ozdravení životního stylu rodin se zaměřením na výživu

PhDr. Jana Kočí , Ph.D.

Mgr. Jiří Kajzar

BP 21/94

VELE, Miroslav

Volnočasové aktivity na letních táborech

Mgr. Ivana Šircová, Ph.D.

doc. PaedDr. Bronislav Kračmar, CSc.

BP 21/54

VESELÁ, Barbora

Jak pohybové aktivity ovlivňují činnost mozku

prof. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D.

doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.

BP 21/81

VYHNALOVÁ, Veronika

Obsedantní cvičení ve vztahu k patologickému jídelnímu chování

doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.

prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc.

BP 21/87

WOHL, Pavel

Kvalitativní analýza krokového cyklu při chůzi a při běhu

doc. PaedDr. Bronislav Kračmar, CSc.

prof. PaedDr. Rudolf Psotta, Ph.D.

BP 21/76

ZAJÍČEK, Michal

Reklama a sponzoring ve veslování

JUDr. Michal Frabša

doc. PaedDr. Bronislav Kračmar, CSc.

BP 21/17

ZAJÍČKOVÁ, Anna

Porovnání kondiční přípravy hráčů volejbalového družstva juniorů TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou v předzávodním a závodním období

PaedDr. Věra Schätzová

JUDr. Michal Frabša

BP 21/49

ZELENKOVÁ, Simona

Otužování a jeho vliv na hladinu protilátek v lidském organismu

doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.

prof. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D.

BP 21/22

ŽÁRSKÝ, Filip

Zvyšování životní spokojenosti prostřednictvím výživové intervence

PhDr. Jana Kočí , Ph.D.

PhDr. Pavel Kysel, DiS.

BP 21/79

ŽINGOR, Michal

Moderné olympijské hry a politické kontroverzie

JUDr. Michal Frabša

PhDr. Pavel Kysel, DiS.

Bakalářské práce 2020

PDF ke stažení

Sig.

autor

název

vedoucí

oponent

BP 110/20

BABKA, Jakub

Zásobník základních cvičení z kalisteniky pro začátečníky a pokročilé

Mgr. Pavel Kysel, DiS.

Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.

BP 93/20

BAJER, Petr

Zastoupení sportu jako volnočasové aktivity u věkové skupiny40 – 60 let

Mgr. Kamila Bulířová

Mgr. Barbora Přibylová

BP 115/20

BALÁK, Marek

Zdravý životní styl u dětí umístěných v dětském domově

doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

Mgr. Jana Kočí, Ph.D.

BP 66/20

BARTÁK, Martin

Srovnání přípravy a výkonnostní úrovně zápasníků MMA v ČR, USA a Velké Británii

JUDr. Michal Frabša

Mgr. Roman Čedík

BP 98/20

BAUMRUK, Tomáš

Sledování výkonnosti mladších žáků ve sportovním tréninku v tenise

PaedDr. Zdeněk Josefus

doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.

BP 24/20

BEDNÁŘ, Vojtěch

Vliv vstupní úrovně fyzické zdatnosti uchazečů o službu v ozbrojených silách České republiky na výsledky výročního přezkoušení z tělesné přípravy v následujících letech

Mgr. Barbora Přibylová

Mgr. Jiří Kajzar

BP 121/20

BĚLE, Jakub

Informovanost o zdravé výživě v prostředí bojových sportů

MUDr. Jozef Martinča

Mgr. Pavel Kysel, DiS.

BP 22/20

BÖHMOVÁ, Tereza

Srovnání vysoko a nízkosacharidových diet u sportovců v období mladé dospělosti ve vztahu ke zdraví a sportovnímu výkonu

Mgr. Pavel Kysel, DiS.

doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.

BP 4/20

BOTKOVÁ, Adele Elizabeth

Vliv společenských tanců na život dospělých a seniorů

doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.

Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.

BP 99/20

BROKEŠ, Ondřej

Sledování rozvoje zdatnosti u fotbalistů U17 po zařazení kondičních tréninků v přípravném období

Mgr. Kamila Bulířová

Mgr. Barbora Přibylová

BP 68/20

BROTHÁNEK, Jan

Rozvoj silových schopností u atletických vrhů a hodů na úrovni pražského přeboru a 1. ligy

doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.

Mgr. Barbora Přibylová

BP 92/20

BŘÍZA, Lukáš

Spirometrické hodnoty u kuřáků (analýza vitální kapacity a průtoku v dýchacích cestách) a srovnání s populačními normami

Mgr. Kamila Bulířová

doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.

BP 102/20

BURIÁNEK, Tomáš

Specifika tréninku rally jezdce v přípravném období

PaedDr. Zdeněk Josefus

doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.

BP 90/20

BURIANOVÁ, Barbora

Kompenzace svalových dysbalancí u osob se sedavým způsobem zaměstnání

Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.

Mgr. Jiří Kajzar

BP 71/20

CRNADAK, Oskar

Doping ve sportu a doping jako morální problém

doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.

doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

BP 101/20

ČERNÝ, Martin

Porovnání efektivity metod silového tréninku

Mgr. Pavel Kysel, DiS.

Mgr. Filip Rata

BP 56/20

ČÍHALOVÁ, Markéta

Porovnání kvality života seniorů

doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.

BP 122/20

DOSTÁL, Štěpán

Periodizace v tanečním sportu

Mgr. Hana Bubníková

Mgr. Kamila Bulířová

BP 1/20

DRÁŽEK, Václav

Hodnocení kondičních schopností fotbalových brankářů v kategorii U17

doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.

Mgr. Barbora Přibylová

BP 25/20

DREVO, Valentin

Kvalita života a volnočasové aktivity seniorů

doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.

BP 124/20

DVOŘÁK, Tomáš

Analýza hry prvních třech týmů na mistrovství světa 2014 a 2018 ve fotbale

Mgr. Hana Bubníková

Mgr. Pavel Kysel, DiS.

BP 51/20

FAJKUSOVÁ, Věra

Wellness jako součást zdravého životního stylu

PhDr. Jana Kočí, Ph.D.

prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc.

BP 29/20

FILINGER, Michal

Alternativní styly stravování

Mgr. Pavel Kysel, DiS.

PhDr. Jana Kočí, Ph.D.

BP 126/20

FIŠER, Daniel

Porovnání popularity sportů v České republice

PaedDr. Zdeněk Josefus

JUDr. Michal Frabša

BP 89/20

FIŠERA, Adrián

Ponímanie dopingu u športovcov v Českej a Slovenskej republike

doc. PaedDr. Slavomír Laca, PhD.

doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.

BP 103/20

GESTINGER, Anna

Porovnání tréninkových jednotek mladších žáků v České Republice a Švýcarsku

PaedDr. Věra Schätzová

doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.

BP 12/20

GREIF, Patrik

Doplňky výživy a jejich cílené využití

MUDr. Jozef Martinča

doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.

BP 18/20

HÁJKOVÁ, Tereza

Návrh a hodnocení tréninkového programu pohybového rozvoje dětí (6 – 9 let) v TeamGymu

doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.

Mgr. Barbora Přibylová

BP 125/20

HAVLÍKOVÁ, Eva

Vegetariánské výživové postupy spojené se cvičením ve fitness centrech

doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.

MUDr. Jozef Martinča

BP 17/20

HELEŠIC, Lukáš

Historie dopingu ve sportu se zaměřením na vodní sporty

JUDr. Michal Frabša

Mgr. et Mgr. Renata Větrovská,

Ph.D.

BP 116/20

HETVEROVÁ, Nicol

Dietní postupy v předsoutěžním období v kategorii bikiny fitness

Mgr. Pavel Kysel, DiS.

doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.

BP 112/20

HORÁK, Martin

Vliv předchozí fyzické zátěže na spotřebu vzduchu při potápění

prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc.

doc. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D.

BP 3/20

HORÁK, Tomáš

Tenisová příprava hráčů v klubech TK Písek, TK Strakonice a TK Sparta Praha

PaedDr. Věra Schätzová

doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.

BP 86/20

HORÁKOVÁ, Berenika

Užívání doplňků stravy v běžné populaci a u sportovců (kulturistika_fitness)

MUDr. Jozef Martinča

Mgr. Jana Kočí, Ph.D.

BP 120/20

HORÁKOVÁ, Žaneta

Analýza aktivity životního stylu českých influencerů – rozbor obsahů profilů na sociálních sítích

PhDr. Jana Kočí, Ph.D.

doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

BP 100/20

HOŘEJŠEK, Jan

Porovnání tenisových hráčů na základě výkonnostních testů v kladenských klubech

PaedDr. Věra Schätzová

doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.

BP 2/20

HOUŽVIČKA, Jan

Příprava a realizace sportovního soustředění v karate

JUDr. Michal Frabša

Mgr. Roman Čedík

BP 48/20

HRABÁNKOVÁ, Michaela

Motivace obézních ke změně stravovacích návyků

doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

MUDr. Jozef Martinča

BP 35/20

HRODKOVÁ, Dagmar

Využití jógy ve zdravotní tělesné výchově

Mgr. et Mgr. Renata Větrovská,

Ph.D.

Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.

BP 65/20

HULINSKÝ, Petr

Příprava a realizace sportovního letního soustředění v Taekwondu a účinnost tréninkového procesu v průběhu soustředění

JUDr. Michal Frabša

Mgr. Roman Čedík

BP 50/20

CHÝŇAVOVÁ, Markéta

Význam stravovacích a pohybových návyků u dětí pro rozvoj obezity

MUDr. Jozef Martinča

doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.

BP 107/20

JEHLIČKA, Aleš

Analýza a porovnávání hry prvních čtyř týmů z Mistrovství Evropy v roce 2012 a 2016

Mgr. Hana Bubníková

Mgr. Pavel Kysel

BP 58/20

JEŘÁBKOVÁ, Markéta

Pitný režim a vlastnosti minerálních vod na českém trhu

doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.

MUDr. Jozef Martinča

BP 79/20

KADLEČEK, Daniel

Význam kolektivního sportu v životě jedince

Mgr. Barbora Přibylová

Mgr. Kamila Bulířová

BP 104/20

KAVALA, Patrik

Investiční záměr na výstavbu a předpokládaný provoz wellness zařízení

Ing. Milan Šmíd

Ing. Richard Neuwirth, Ph.D.

BP 108/20

KOHOUTOVÁ, Michaela

Volnočasové aktivity v domovech pro seniory v okrese Mělník

doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.

BP 47/20

KONEČNÝ, Jan

Obezita – dvouměsíční hubnoucí program v provedení společnosti DonQuit

Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.

Mgr. Pavel Kysel, DiS.

BP 105/20

KOŠINOVÁ, Helena

H. E. A. T. program

Mgr. Kamila Bulířová

Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.

BP 30/20

KOVAŘÍKOVÁ, Izabela

Výživa onkologicky nemocných

Mgr. Pavel Kysel, DiS.

MUDr. Jozef Martinča

BP 91/20

KOVÁŘOVÁ, Petra

Antidepresivní funkce sportovního pohybu

prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc.

doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.

BP 40/20

KOVÁŘOVÁ, Tereza

Diagnostika vývoje těla při plavání dětí předškolního a školního věku

Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.

Mgr. Iveta Mátlová

BP 11/20

KOZUBEK, Stanislav

Analýza sportovní kariéry cyklisty Stanislava Kozubka

doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.

Mgr. Barbora Přibylová

BP 88/20

KRČMÁŘ, Michael

Formy kompenzačních cvičení a regenerace profesionálních sportovců thajského boxu v České republice

Mgr. Eva Prokešová, Ph.D.

doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.

BP 23/20

KREJZOVÁ, Michaela

Srovnání tělesné zdatnosti basketbalistek dle Unifittestu 6-60

Mgr. Barbora Přibylová

Mgr. Hana Bubníková

BP 19/20

KRCH, Daniel

Rozbor vstřelených branek v české fotbalové lize v sezoně 2018_2019

Mgr. Pavel Kysel, DiS.

doc. PaedDr. Bronislav Kračmar,

CSc.

BP 80/20

KRUMPHANZLOVÁ, Soňa

Vliv adaptačních, seznamovacích a dalších kurzů pro žáky středních škol

Mgr. Ivana Šircová, Ph.D.

doc. PaedDr. Bronislav Kračmar,

CSc.

BP 52/20

KŘAPKOVÁ, Ivana

Pohybový režim u žáků 2. stupně ZŠ

Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.

Mgr. Jiří Kajzar

BP 78/20

KUBANOVÁ, Eliška

Pohybová aktivita jako prevence civilizačních onemocnění

doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.

BP 16/20

KURKOVÁ, Martina

Sportovní trénink u pediatrických pacientů s diabetem mellitu 1. typu

doc. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D.

Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.

BP 75/20

KUTHANOVÁ, Daniela

Aplikace speciálních výživových směrů ve vybraných sportovních disciplínách

Mgr. Hana Bubníková

Mgr. Jana Kočí, Ph.D.

BP 54/20

KVĚT, Jan

Zdravá výživa a pohyb na základní škole

doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

PhDr. Jana Kočí, Ph.D.

BP 111/20

LANK, Pavel

Otužování jako podpora zdraví

MUDr. Jozef Martinča

doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.

BP 114/20

LHOTÁKOVÁ, Radka

Znalosti populace o současných odborných poznatcích zdravé výživy

MUDr. Jozef Martinča

Mgr. Jana Kočí, Ph.D.

BP 5/20

MALÝ, Jan

Vývoj dopingu v atletice

JUDr. Michal Frabša

MUDr. Jozef Martinča

BP 53/20

MAREŠ, Matěj

Výživové poradenství z pohledu tradiční čínské medicíny

Mgr. Jiří Kajzar

PhDr. Jana Kočí, Ph.D.

BP 87/20

MARVÁNEK, Jan

Analytický rozbor techniky střelby z první u hráče florbalu pomocí nové aplikace Coach’s Eye

Mgr. Hana Bubníková

prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc.

BP 13/20

MEŠŤÁKOVÁ, Karolína

Příprava a realizace dětských příměstských táborů na in-line bruslích

JUDr. Michal Frabša

Mgr. et Mgr. Renata Větrovská,

Ph.D.

BP 123/20

MICHALEC, Jiří

Možnosti uplatnění vrcholových sportovců po ukončení jejich sportovní kariéry

Mgr. Pavel Kysel, DiS.

doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.

BP 38/20

MIKOUSKOVÁ, Diana

Rozvoj osobnosti leadera a vedení týmu

Ing. Richard Neuwirth, Ph.D.

doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

BP 44/20

MOUTELÍK, Lukáš

Hypotermie v přednemocniční neodkladné péči

doc. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D.

doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.

BP 70/20

NETÁHLÍKOVÁ, Eva

Založení masérské školy

Mgr. Zuzana Kloboučníková

Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.

BP 42/20

NIESNEROVÁ, Sandra

Úrazy ve snowboardingu

doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.

MUDr. Jozef Martinča

BP 97/20

ONDŘEJOVÁ, Zlatuše

Autorita učitele tělesné výchovy na 2. stupni základní školy

doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.

BP 32/20

PASHINOVA, Anastasia

Tvorba instruktážních fotografií a videa jógových sekvencí pro začátečníky a mírně pokročilé

prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc.

Mgr. Jiří Kajzar

BP 55/20

PAVELKA, Marek

Vliv silového tréninku v přípravě mladých florbalistů

Mgr. Hana Bubníková

doc. PaedDr. Bronislav Kračmar,

CSc.

BP 85/20

PELCOVÁ, Dominika

Formy hodnocení žáků ZŠ v hodinách TV

Mgr. Barbora Přibylová

Mgr. Hana Bubníková

BP 20/20

PEŠKOVÁ, Veronika

Financování volejbalových klubů na různých výkonnostních úrovních

JUDr. Michal Frabša

Ing. Richar Neuwirth, Ph.D.

BP 6/20

PEŠL, Dominik

Vývoj tenisu

doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.

Mgr. Pavel Kroupa

BP 9/20

PETR, Petr

Využití kompenzačních cvičení v tréninku hráčů házené

Mgr. Hana Bubníková

Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.

BP 84/20

PFAFOVÁ, Kateřina

Projevy rasismu ve sportu

JUDr. Michal Frabša

Mgr. Roman Čedík

BP 109/20

PITRA, Stepan

Individuální výživový plán a hubnutí do váhových kategorií v boxu

doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.

doc. RNDr. Pavel Bláha, CSc.

BP 34/20

PROCHÁZKA, Petr

Novodobé olympijské hnutí a dopingové kauzy

JUDr. Michal Frabša

Mgr. Roman Čedík

BP 14/20

PROCHÁZKOVÁ, Iva

Prevalence dětské obezity, její příčiny a přístup k řešení

MUDr. Jozef Martinča

Mgr. Pavel Kysel, DiS.

BP 21/20

PROCHÁZKOVÁ, Michaela

Vliv rostlinné stravy na vrcholový sport se zaměřením na vytrvalostní sporty

PhDr. Jana Kočí, Ph.D.

doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.

BP 69/20

PROKEŠ, Daniel

Vliv peněžní hodnoty fotbalového týmu na celkové umístění

doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.

Ing. Richard Neuwirth, Ph.D.

BP 31/20

PRŮŠOVÁ, Kateřina

Volnočasové aktivity seniorů v obci Černošice a Dobřichovice

doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

Mgr. Ivana Šircová, Ph.D.

BP 26/20

PŘIBYLOVÁ, Jana

Prevence relativního školního neprospěchu

doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc.

BP 39/20

PŘIDALOVÁ, Michaela

Vliv ketogenní diety na stavbu těla

Mgr. Pavel Kysel, DiS.

PhDr. Jana Kočí, Ph.D.

BP 10/20

RATAJ, Michal

Rozvoj rychlostně koordinačních schopností ve fotbale v kategorii U-8

Mgr. Hana Bubníková

Mgr. Barbora Přibylová

BP 94/20

ROHÁČEK, Mikuláš

Význam saunování a následného otužování pro zdraví

MUDr. Jozef Martinča

doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.

BP 74/20

SMÍŠKOVÁ, Kateřina

Rizikové stravovací návyky ve sportovním aerobiku

doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.

prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc.

BP 43/20

STARÝ, Michal

Historie dopingu se zaměřením na bojová umění a sporty

JUDr. Michal Frabša

Mgr. Kamila Bulířová

BP 82/20

STROLENÁ, Markéta

Složení a funkce realizačního týmu v profesionálním sportu

JUDr. Michal Frabša

Mgr. Kamila Bulířová

BP 45/20

SVOBODA, Lukáš

Umělá sladidla v potravinách

Mgr. Pavel Kysel, DiS.

MUDr. Jozef Martinča

BP 67/20

SYDORENKO, Mykyta

Nejčastější úrazy v úpolových sportech a jejich prevence

Mgr. Roman Čedík

JUDr. Michal Frabša

BP 106/20

SÝKORA, Pavel

Metody využitelné při bolestech zad

Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.

Mgr. Jiří Kajzar

BP 37/20

ŠEBKOVÁ, Tereza

Vliv kondičního programu na funkčnost kolenního kloubu u slopestyle snowboardistů

Mgr. Filip Rata

Mgr. Jakub Hybš

BP 77/20

ŠIBRAVA, Lukáš

Návrh kompenzačního cvičení sportovního kroužku Základní školy Lipová – lázně

Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.

Mgr. Renata Větrovská, Ph.D.

BP 46/20

ŠIMEČKOVÁ, Luisa

Vliv střevního mikrobiomu na činnost mozku

doc. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D.

doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.

BP 41/20

ŠINDLER, Marek

Kondice sportujících a nesportujících dětí staršího školního věku

doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.

Mgr. Barbora Přibylová

BP 60/20

ŠMELHAUS, Jiří

Aplikace konceptu Drive for Muscularity v české teorii i praxi

doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.

MUDr. Jozef Martinča

BP 64/20

ŠROLOVÁ, Veronika

Vliv správné výživy a dietování na osobní pohodu u dospělých

Mgr. Jana Kočí, Ph.D.

doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.

BP 15/20

ŠŤASTNÝ, Jakub

Vliv nízkosacharidových diet na sportovní výkon

Mgr. Pavel Kysel, DiS.

doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.

BP 81/20

ŠTÍPEK, Zdeněk

Celoroční příprava fotbalových rozhodčích

Mgr. Hana Bubníková

Mgr. Barbora Přibylová

BP 63/20

TOMÁŠEK, David

Rozvoj maximální síly v kulturistice

Mgr. Hana Bubníková

doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.

BP 36/20

TYDLITÁTOVÁ, Tereza

Vliv výživových restrikcí na osobní pohodu sportovců se zaměřením na poruchy příjmu potravy

PhDr. Jana Kočí, Ph.D.

doc. PhDr. Danielová Stackeová, Ph.D.

BP 83/20

URMA, Otto

Analýza gólů v HET Lize na sezónu 2016_2017

doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.

doc. PaedDr. Bronislav Kračmar,

CSc.

BP 49/20

VAISOVÁ, Adéla

Návrh ke změně životního stylu a sestavení výživového plánu pro mentální anorexii

doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

MUDr. Jozef Martinča

BP 62/20

VALDHANS, Michal

Cvičení na pilates strojích a jeho vliv na pohybový aparát

Mgr. et Mgr. Renata Větrovská,

Ph.D.

Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.

BP 119/20

VALENTA, Lukáš

Komplexní zásobník tréninkových cvičení ve fotbale pro starší přípravky (10 – 11 let)

Ing. Robin Jirásko, Ph.D.

doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.

BP 113/20

VANĚČKOVÁ, Kristýna

Analýza úrovně zvládnutí základních gymnastických dovedností u žáků druhého stupně základních škol v kontextu rámcového vzdělávacího programu

Mgr. Roman Čedík

Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.

BP 27/20

VAVRUŠA, Jiří

Poruchy pohybového aparátu u baseballu

Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.

Mgr. Pavel Kysel, DiS.

BP 7/20

VORÁČKOVÁ, Veronika

Volnočasové aktivity na letním dětském táboře v okrese Český Krumlov

doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

Mgr. Ivana Šircová, Ph.D.

BP 72/20

WÁGNEROVÁ, Tereza

Analýza vědomostí o moderní gymnastice a životosprávy moderních gymnasetek staršího školního věku

Mgr. Jana Kočí, Ph.D.

MUDr. Jozef Martinča

BP 95/20

WASSERBAUER, Marek

Vývoj dopingu ve sportu se zaměřením na silniční cyklistiku

JUDr. Michal Frabša

Mgr. Roman Čedík

BP 76/20

ZAJÍCOVÁ, Pavla

Komparační studie ve vývoji tanečního sportu

Mgr. Hana Bubníková

Mgr. Kamila Bulířová

BP 33/20

ZAPALAČOVÁ, Linda

Motorické testy žáků prvního stupně za ZŠ Na Habru v roce 2019

PaedDr. Zdeněk Josefus

doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.

BP 73/20

ZDEŇKOVÁ, Iva (Brunclíková)

Dietní postupy v přípravě na soutěž v kulturistice mužů

doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.

MUDr. Jozef Martinča

BP 8/20

ZELENKA, Jakub

Návrh psychologické přípravy házenkářů

doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc.

Bakalářské práce 2019

PDF ke stažení

Sig.

autor

název

vedoucí

oponent

BP 70/19

AJCHLEROVÁ, Lucie

Vliv všestranné sportovní přípravy dětí v rámci projektu „Děti na startu“ na jejich kondici

doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.

Mgr. Barbora Přibylová

BP 65/19

ALINČOVÁ, Kamila

Rekondiční a kompenzační cvičení po úrazu kolene u sportovců od 14 do 16 let.

Mgr. Hana Bubníková

Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.

BP 100/19

BEČVÁŘOVÁ, Eva

Tvorba spinningových programů ve vztahu k osobnosti instruktora

PaedDr. Zdeněk Josefus

Mgr. Kamila Bulířová

BP 64/19

BENEŠOVÁ, Barbora

Vliv kompenzačního cvičení u hráčů 3. – 4. třídy ledního hokeje

Mgr. et Mgr. Renata Větrovská,

Ph.D.

MUDr. Jozef Marinča

BP 38/19

BERÁNEK, Jaroslav

Nadváha jako rizikový faktor zdraví

MUDr. Jozef Martinča

doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.

BP 22/19

BERGMANNOVÁ, Dominika

Program práce sportovní taneční organizace s fanoušky

doc. PaedDr. Slavomír Laca, Ph.D.

Ing. Petr Bartuněk

BP 11/19

BEZNOSKOVÁ, Zuzana

Změny nálezů v diagnostické části systému Computer Kinesiology u osob s bolestmi zad v bederní oblasti

Ing. Otakar Morávek

doc. MUDr. Dobroslava Jandová

BP 12/19

BLAŽKOVÁ, Lucie

Využití koučinku ve výživovém poradenství

doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

Mgr. Hana Bubníková

BP 82/19

BODRYLOVA, Inna

Individuální výživový plán dle potřeb, fyzické kondice a aktivity klienta

doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.

MUDr. Jozef Martinča

BP 39/19

BOHATÁ, Ivana

Návrh tréninkové přípravy jednotlivých sportovních disciplín pro Taekwon-Do Sparring Mnichovice ITF

PaedDr. Zdeněk Josefus

doc. PhDr. Pavel Tilnger, CSc.

BP 83/19

BREYL, Eva

Terapeutické přístupy v léčbě poruch příjmu potravy

doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

MUDr. Jozef Martinča

BP 18/19

BUDILOVÁ, Kateřina

Přínos kroužku gymnastiky jako rekreačního sportu pro děti

Mgr. Ivana Šircová, Ph.D.

doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

BP 17/19

BYSTŘICKÝ, Tomáš

Hodnocení vytrvalostních schopností u fotbalistů

doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.

Mgr. Barbora Přibylová

BP 9/19

CÍSAŘ, Eduard

Olympijské symboliky a jejich význam a ochrana

JUDr. Michal Frabša

prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc.

BP 40/19

CVIKL, Ondřej

Studie vzájemné užitečnosti propojení globální značky Red Bull s top světovými kajakáři

JUDr. Michal Frabša

Mgr. Tomáš Mirovský, DiS. MBA

BP 15/19

ČEBIŠOVÁ, Marie

Současný charakter výživy dětí staršího školního věku

MUDr. Jozef Martinča

doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

BP 34/19

ČEPL, Jiří

Vliv materiálního vybavení na sportovní výkonnost silničních motocyklistů

PaedDr. Zdeněk Josefus

Mgr. Tomáš Mirovský, DiS. MBA

BP 16/19

ČERNÁ, Natálie

Vegetariánství

Mgr. Petra Nováková, DiS.

MUDr. Jozef Martinča

BP 63/19

DAO, Quoc Trung

Rozdíly v regeneraci a výživě vytrvalostních běžců a sprinterů před a po výkonu s rozborem metabolismu a svalové práce při sportovním výkonu

Mgr. Hana Bubníková

Mgr. Pavel Kysel

BP 75/19

DOMALÍP, Andrea

Deutscher Turnverein jako součást života předválečné německé menšiny v Čechách

doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

doc. PhDr. Jiří Tůma, Ph.D.

BP 48/19

DRAHOZAL, Michal

Nedostatky ve výživě dětí předškolního věku

doc. PhDr. Jiří Tůma, Ph.D.

doc. PhDr. Markéta Švamberk šauerová, Ph.D.

BP 44/19

DRN, Jan

Současné vývojové trendy v thajském boxu

Mgr. André Reinders

doc. PhDr. Pavel Tilnger, CSc.

BP 99/19

DUŠKOVÁ, Tereza

MuayThai a jeho porovnání v kontextu České republiky a Thajského království

JUDr. Michal Frabša

Mgr. Roman Čedík

BP 69/19

DVOŘÁK, Martin

VO2max u osob testovaných v Diagnostickém centru Palestra v letech 2012 až 2017 a porovnání s populačními normami

Mgr. Kamila Bulířová

doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.

BP 47/19

GEBAUEROVÁ, Lucie

Užívání doplňků stravy v běžné populaci a u sportovců

MUDr. Jozef Martinča

doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.

BP 104/19

HALODOVÁ, Petra

Výskyt poruch příjmu potravy u účastnic fitness soutěží

doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.

doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.

BP 27/19

HANÁKOVÁ, Miroslava

Svalové dysbalance a jejich náprava pomocí metody Spirální stabilizace

MUDr. Jozef Martinča

Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.

BP 106/19

HAVLÍČEK, Adam

Komparace fyzických testů u armády

Mgr. Hana Bubníková

Mgr. Barbora Přibylová

BP 26/19

HEJDUKOVÁ, Hedvika

Možnosti optimální kompletace aminokyselin čistě z rostlinných zdrojů u veganů

doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.

Mgr. Pavel Kysel

BP 97/19

Hlavatá, Nikola

Nejčastější úrazy při FISAF aerobiku I. II. a III. Výkonnostní třídy

Mgr. Kamila Bulířová

Mgr. Hana Bubníková

BP 79/19

HOLUB, David

Úroveň zdravotně orientované zdatnosti u hráčů kategorie U13 a U15 v klubu FBC Kutná Hora

Mgr. Pavel Kysel

doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.

BP 35/19

HOMOLOVÁ, Martina

Únavová zlomenina u sportovců

doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.

MUDr. Jozef Martinča

BP 43/19

HONZÍK, Lukáš

Komparace a rozvoj zdatnosti mládeže v různých sportovních odvětvích

doc. PhDr. Pavel Tilnger, CSc.

Mgr. Barbora Přibylová

BP 112/19

HRBÁČEK, Tomáš

Problematika uplatnění českých fotbalistů v zahraničních klubech

PaedDr. Zdeněk Josefus

prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc.

BP 25/19

HRDINOVÁ, Klára

Sportovní úrazy a zranění a jejich právní dopady

JUDr. Michal Frabša

doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.

BP 33/19

HROUDA, Tomáš

Současné trendy ve výživě a jejich uplatnění v populaci

MUDr. Jozef Martinča

doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.

BP 30/19

HRUŠKOVÁ, Eliška

Srovnání vybraných pohybových programů ve fitness

PaedDr. Zdeněk Josefus

doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.

BP 80/19

CHMELAŘOVÁ, Klára

Umělé oplodnění a dopad zkoumaných vlivů zaměřených nejen na sport v pardubickém regionu

Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.

MUDr. Jozef Martinča

BP 36/19

CHOTAŠOVÁ, Tereza

Vliv Computer Kinesiology na low back pain

doc. MUDr. Dobroslava Jandová

Ing. Otakar Morávek

BP 32/19

CHYTRÁ, Magdaléna

Diagnostika učebního stylu

doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

Mgr. Monika Donevová

BP 89/19

ILLÉŠOVÁ, Barbora

Význam laterality a diagnostika jemné motoriky u krupiérů

Mgr. Barbora Přibylová

Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.

BP 66/19

JÍZDNÁ, Tereza

Srovnání efektu dvouměsíčního výživového programu paleostravy a fitness diety s využitím sacharidových vln

doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.

doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.

BP 23/19

JONÁŠOVÁ, Petra

Rasismus ve sportu

JUDr. Michal Frabša

doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

BP 19/19

KACHMAN, Jakub

Komparácia cirkadianních rytmov u juvenilných hráčov ľadového hokeja na rozdielnej výkonnostnej úrovni

prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc.

prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc.

BP 53/19

KALIVODOVÁ, Martina

Tenis seniorů

Mgr. Tomáš Kočíb

doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.

BP 14/19

KAVANOVÁ, Markéta

Pohybová aktivita a výživa u osob s roztroušenou sklerózou

Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.

doc. MUDr. Dana Horáková, Ph.D.

BP 20/19

KLÍMA, Jan

Hodnocení zdatnosti florbalistů 6-14 let

doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.

Mgr. Barbora Přibylová

BP 103/19

KLIMEŠOVÁ, Anna

Výživa dětí v předškolním věku

MUDr. Jozef Martinča

Mgr. Pavel Kysel

BP 98/19

KLODNEROVÁ, Tereza

Využití cvičební pomůcky SunBall u seniorů ve věku 65-70 let s poruchou koordinace pohybbů

doc. MUDr. Dobroslava Jandová

doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.

BP 84/19

KNORROVÁ, Michaela

Výskyt poruch příjmu potravy u dívek ve věku 14-18 let soutěţících v akrobatickém rock’n‘rollu

doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.

doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

BP 90/19

KOLODZIEVOVÁ, Miriam

Přínos regionální fotbalové akademie pro rozvoj talentovaných hráčů

doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.

Mgr. Barbora Přibylová

BP 21/19

KOTRČ, Martin

Vliv otužování na zdraví

MUDr. Jozef Martinča

doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.

BP 93/19

KOVALČÍK, Ondrej

Doping v cyklistice

doc. PhDr. Slavomír Laca, Ph.D.

MUDr. Jozef Martinča

BP 67/19

KRATOCHVÍLOVÁ, Alžběta

Analýza sportovní výživy u vrcholových a rekreačních atletů

MUDr. Jozef Martinča

Mgr. Hana Bubníková

BP 28/19

KRUKOVÁ, Beata

Přínos letního soustředění atletického klubu Šakal Kbely pro žáky 1. stupně ZŠ

Mgr. Ivana Šircová, Ph.D.

doc. PhDr. Jiří Tůma, Ph.D.

BP 29/19

KŘIVKOVÁ, Natalie

Srovnání využití volného času české a australské dospělé populace

doc. PhDr. Jiří Tůma, Ph.D.

doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

BP 86/19

KUČERA, David

Informovanost populace o protektivních faktorech výživy

MUDr. Jozef Martinča

doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.

BP 13/19

LAMPART, Marcela

Pohybové aktivity v Domě dětí a mládeže na Praze 6, Bílá Hora

doc. PhDr. Jiří Tůma, Ph.D.

doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

BP 68/19

LIBIČ, Peter

Pohybová aktivita a zdravý životní styl jako prevence psychosomatických onemocnění

doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová

Mgr. Jiří Kajzar

BP 101/19

LIEBSCHEROVÁ, Tereza

Alternativní směry ve výživě

doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.

Mgr. Pavel Kysel

BP 2/19

LISTÍK, František

Záměr pro výstavbu bazénu a wellness komplexu

Ing. Milan Šmíd

Ing. Richard Neuwirth, Ph.D.

BP 105/19

MAKOVIČKA, Jakub

Důvody a cesty k užití zakázaných látek ve vrcholovém amatérském sportu

JUDr. Michal Frabša

MUDr. Jozef Martinča

BP 81/19

MARVANOVÁ, Kateřina

Komplexní zpracování tenisových kempů včetně samotné realizace

JUDr. Michal Frabša

Mgr. Tomáš Mirovský, DiS. MBA

BP 61/19

MAYEROVÁ, Martina

Výtvarné techniky pro seniory v domově se zvláštním režimem

PhDr. Jana Skarlantová

doc. PhDr. Markéta Švamberk šauerová, Ph.D.

BP 31/19

MEJTOVÁ, Monika

Předplavecká výchova pro děti se speciálními potřebami

doc. PhDr. Jiří Tůma, Ph.D.

Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.

BP 42/19

MIŠKOVSKÝ, Daniel

Výběr talentů do zámořských juniorských hokejových lig

JUDr. Michal Frabša

doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

BP 46/19

MORAVČÍKOVÁ, Michelle

Užívání doplňků stravy v běžné populaci a u sportovců

MUDr. Jozef Martinča

Mgr. Pavel Kysel

BP 113/19

MORC, Jaroslav

Doping v kulturistice

doc. PaedDr. Slavomír Laca, Ph.D.

JUDr. Michal Frabša

BP 111/19

MOTL, Tomáš

Problematika vlivu vývoje sportu a porovnání jednotlivých sportovních odvětví v závislosti na společnosti

Ing. Robin Jirásko, Ph.D.

Mgr. Pavel Kysel, DiS.

BP 88/19

MYSLÍKOVÁ, Natálie

Problematika ortorexie vysokoškolských studentů

doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.

doc. PhDr. Markéta Švamberk šauerová, Ph.D.

BP 76/19

NAVRÁTILOVÁ, Diana

Deprivované děti z dětského domova

doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

Mgr. Monika Donevová

BP 41/19

NOVÁKOVÁ, Dominika

Kompenzační cvičení při svalových dysbalancích u fotbalistů ve věku 10 – 14 let

doc. MUDr. Dobroslava Jandová

Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.

BP 45/19

NOVÁKOVÁ, Karolína

Management sportovního subjektu Golf Resort Mstětice

JUDr. Michal Frabša

Ing. Richard Neuwirth, Ph.D.

BP 108/19

NOVÝ, Albert

Doplňky stravy výkonnostních a vrcholových veslařů v ČR

Mgr. Pavel Kysel, DiS.

MUDr. Jozef Martinča

BP 74/19

ONDRUCH, Marek

Užívání doplňků stravy v běžné populaci a u sportovců

MUDr. Jozef Martinča

doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.

BP 3/19

PALA, Martin

Srovnání zdatnosti sportujících a nesportujících žáků 5. třídy 1. stupně ZŠ pomocí testové baterie Denisiuk

Mgr. Barbora Přibylová

Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.

BP 1/19

PALOVÁ, Tereza

Kompenzační cvičení dle Computer Kinesiology u sportovců s jednostranným zatížením

doc. MUDr. Dobroslava Jandová

Ing. Otakar Morávek

BP 54/19

PAVLÍKOVÁ, Barbora

Výživa v těhotenství a období kojení

MUDr. Jozef Martinča

Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.

BP 4/19

PICKOVÁ, Petra

Současný charakter výživy dětí a mládeže

MUDr. Jozef Martinča

Mgr. Pavel Kysel

BP 62/19

PLEVOVÁ, Lenka

Smysluplné využívání volného času u středoškolské mládeže v okrese Děčín

doc. PhDr. Jiří Tůma, Ph.D.

doc. PhDr. Markéta Švamberk šauerová, Ph.D.

BP 55/19

POKORNÁ, Aneta

Příprava a realizace letního plavecko-kondičního soustředění

JUDr. Michal Frabša

Mgr. Tomáš Mirovský, DiS., MBA

BP 77/19

POKORNÝ, Daniel

Test zdatnosti v rychlostní kanoistice a korelace se sportovním výkonem v závodech

Mgr. Kamila Bulířová

Mgr. Barbora Přibylová

BP 85/19

POLÁKOVÁ, Lucie

Vyhodnocení efektu kompenzačního cvičení navrženého programem Computer Kinesiology u stolních tenistů

Ing. Otakar Morávek

doc. MUDr. Dobroslava Jandová

BP 110/19

PROTIVÍNSKÁ, Dagmar

Vliv pohybové aktivity a zdravého stravování na psychiku člověka

doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.

BP 52/19

PRSKAVEC, Jiří

Analýza sportovní kariéry kajakáře Jiřího Prskavce

doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.

MUDr. Jozef Marinča

BP 107/19

PŘIBYL, Simon

Příprava a realizace sportovního soustředění dětí ve sportovní gymnastice

JUDr. Michal Frabša

Mgr. Kamila Bulířová

BP 56/19

RAČÁKOVÁ, Tereza

Výživa a pohyb u dětí mladšího školního věku jako prevence proti diabetu

Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.

MUDr. Jozef Marinča

BP 78/19

ROPKOVÁ, Zuzana

Založení a provoz fitness studia

Ing. Milan Šmíd

Mgr. Filip Rata, DiS.

BP 60/19

ŘÍHOVÁ, Petra

Horní a dolní zkřížený syndrom a jejich léčba pomocí kompenzačního cvičení

Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.

Mgr. Kamila Bulířová

BP 102/19

SHIBALOVÁ, Eliška

Využití umělých sladidel v potravinách a jejich vliv na zdraví

MUDr. Jozef Martinča

Mgr. Pavel Kysel, DiS.

BP 92/19

SCHLOSSBAUER, Marek

Historie dopingu v České republice

doc. PhDr. Slavomír Laca, Ph.D.

prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc.

BP 95/19

SITTER, Lukáš

Zdravotní rizika dopingu

Mgr. Hana Bubníková

MUDr. Jozef Martinča

BP 94/19

SMÍŠEK, Tomáš

Vliv Dornovy metody a Breussovy masáže na zdraví a výkon sportovců

Mgr. Jiří Kajzar

Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.

BP 6/19

SPÍŠEK, Adam

Kondiční příprava pro vybrané bojové sporty

JUDr. Michal Frabša

doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.

BP 5/19

ŠÍMA, Ondřej

Průzkum zájmu u dětí a rodičů o zájmové sportovní kroužky v lokalitě Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

Mgr. Ivana Šircová, Ph.D.

doc. PhDr. Jiří Tůma, Ph.D.

BP 59/19

ŠŤASTNÝ, Bedřich

Specifické výživové přístupy spojené se cvičením ve fitness centrech – analýza a kritické zhodnocení

doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.

MUDr. Jozef Marinča

BP 114/19

ŠVANCARA, Pavol

Doping vo futbale

doc. PaedDr. Slavomír Laca, Ph.D.

JUDr. Michal Frabša

BP 51/19

TAKÁCSOVÁ, Markéta

Názory na fair play u žáků Podkrušnohorského gymnázia v Mostě

Mgr. Hana Bubníková

doc. PhDr. Markéta Švamberk šauerová, Ph.D.

BP 58/19

TONKOVÁ, Dagmar

Moderní redukční režimy u běžné populace

Mgr. Petra Nováková, DiS.

MUDr. Jozef Marinča

BP 50/19

TOUŠKA, Mirek

Vliv cíleného tréninku podle laktátu na zvýšení výkonnosti

MUDr. Jozef Martinča

doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.

BP 8/19

TURANSKÁ, Alexandra

Diagnostika poruch postury pomocí programu Computer Kinesiology a jejich náprava metodou Spirální stabilizace

doc. MUDr. Dobroslava Jandová

Ing. Otakar Morávek

BP 37/19

TVRDÍK, Jiří

Kondice hráčů fotbalové reprezentace neslyšících U21

doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.

doc. PhDr. Pavel Tilnger, CSc.

BP 109/19

UHRIN, Michael

Motivace obézních ke změně stravovacích návyků

Mgr. Pavel Kysel, DiS.

Mgr. Jana Kočí, Ph.D.

BP 96/19

UJFALUŠI, Petr

Letní příprava v ledním hokeji spojená s jednoduchým testováním

PaedDr. Věra Schätzová

doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.

BP 57/19

URBANOVÁ, Lenka

Zlepšení kvality života osob po cévní mozkové příhodě

Mgr. Monika Donevová

PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

BP 71/19

VAVRUŠKOVÁ, Veronika

Náplň volného času dětí sportovní a základní školy na Praze 12

doc. PhDr. Jiří Tůma, Ph.D.

doc. PhDr. Markéta Švamberk šauerová, Ph.D.

BP 115/19

VEDRA, Lukáš

Sportovní úrazy a zranění při soutěži a jejich právní dopady

JUDr. Michal Frabša

doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

BP 91/19

VIK, Jiří

Vliv kompenzačních cviků na funkční poruchy pohybového systému u vrcholových amatérských golfistů

doc. MUDr. Dobroslava Jandová

Mgr. Kamila Bulířová

BP 72/19

VOPATOVÁ, Markéta

Návrh Programu na změnu životního stylu

doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová

Mgr. Hana Bubníková

BP 7/19

VOSECKÁ, Andrea

Drogová problematika dětí a mládeže

MUDr. Ivan Platz

doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

BP 24/19

ZÁSTĚRA, Adam

Informovanost o problematice muskulární dysmorfie u trenérů a instruktorů fitness a návštěvníků fitness center

doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.

prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc.

BP 10/19

ZEMÁNEK, Jan

Změny ukazatelů kondice hráčů U-13 během zimní přípravy ve vybraných fotbalových klubech

PaedDr. Věra Schätzová

doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.

BP 87/19

ZEMANOVÁ, Andrea

Problematika výživy sportovců v zimních sportech

PaedDr. Zdeněk Josefus

doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.

Bakalářské práce 2018

PDF ke stažení

Sig.

autor

název

vedoucí

oponent

BP 105/18

ADÁMEK, Šimon

Potravinové doplňky v dráhové cyklistice

MUDr. Jozef Martinča

Mgr. Pavel Kysel

BP 100/18

ASTLOVÁ, Eliška

Současný charakter výživy dětí a mládeže

MUDr. Jozef Martinča

Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.

BP 1/18

AUBRECHT, Jiří

Regenerace ve sportu

doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.

doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.

BP 32/18

BALOUSOVÁ, Dominika Nancy

Vegetariánství v České republice

MUDr. Jozef Martinča

doc. RNDr. Pavel Bláha, CSc.

BP 11/18

BAREŠOVÁ, Tereza

Patologické formy jídelního chování ve sportovním a fitness aerobiku

doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.

prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc.

BP 31/18

BARTUŠKOVÁ, Tereza

Diagnostika pohyblivosti a její rozvoj u hráček ženského lakrosu pomocí goniometrie

Mgr. Barbora Přibylová

Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.

BP 12/18

BAŠKOVÁ, Alžběta

Současné trendy ve výživě a jejich uplatnění v populaci

MUDr. Jozef Martinča

doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.

BP 94/18

BERAN Michael

Negativní dopad sponzoringu na profesionální výkon sportovce v odvětví freestyle BMX

JUDr. Michal Frabša

Ing. Richard Neuwirth, Ph.D.

BP 67/18

BIČIŠTĚ Karel

Zkušenosti s výběrem pohybových aktivit během léčby dětí s nadváhou a obezitou

Mgr. Renata Větrovská, Ph.D.

MUDr. Jozef Martinča

BP 68/18

BOROVKA Tomáš

Novodobé olympijské hnutí od P. Coubertina po současnost

JUDr. Michal Frabša

doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.

BP 69/18

BOUCKÝ Libor

Otužování a jeho vliv na člověka

doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.

doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

BP 13/18

CIESLAROVÁ, Kristýna

Marketingová orientace nabídky LŠ s ohledem na očekávání klientů

doc. PhDr. Jan Neuman, CSc.

Ing. Richard Neuwirth, Ph.D.

BP 40/18

CSESZNOK, Patrik

Vznik a vývoj basketbalu v čechách

doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.

Mgr. Ivana Šircová, Ph.D.

BP 2/18

CUBER, Martin

Analýza zdravého životního stylu u zaměstnanců konkrétní firmy

doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.

BP 70/18

ČÁNI Luděk

Tréninkové metody užívané v silovém trojboji mužů – kritická analýza

doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.

doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.

BP 19/18

ČERNÝ, Jan

Koncepce tréninku hráčů fotbalu v kategorii starší přípravky v klubu FK Kolín a.s.

PhDr. Marek Paulík

Mgr. Barbora Přibylová

BP 3/18

ČERNÝ, Kamil

Hodnocení motorické výkonnosti žáků ZŠ s různým pohybovým režimem

doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.

Mgr. Barbora Přibylová

BP 71/18

DEVÁTÁ Klára

Pohybové aktivity seniorů v seniorských domech

PaedDr. Zdeněk Josefus

doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

BP 39/18

DOSTÁL, Michal

Diagnostika a zlepšení běžeckého stylu jako jeden z motivačních faktorů k účasti na běžeckých závodech

Mgr. Tomáš Mirovský, DiS.

JUDr. Michal Frabša

BP 38/18

DVOŘÁK, Ondřej

Vliv vysokých teplot na změnu systémového krevního tlaku u zdravých jedinců

doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.

MUDr. Jozef Martinča

BP 37/18

FIL, Jaroslav

Kompenzace svalových dysbalancí v thajském boxu za použití metody SPS

doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.

Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.

BP 36/18

FULNEK, Dominik

Efektivita diet a pohybového režimu v redukčních programech dospělých

MUDr. Jozef Martinča

doc. RNDr. Pavel Bláha, CSc.

BP 95/18

GOLIAŠ Rostislav

Úrazy ve fotbale U10 a možnosti jeich prevence

PaedDr. Zdeněk Josefus

doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.

BP 107/18

HAVRÁNKOVÁ, Alžběta

Historie dopingu ve sportu

JUDr. Michal Frabša

prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc.

BP 96/18

HORÁČEK Matyáš

Pozice blokaře ve volejbale a jeho herní činnosti

Mgr. Pavel Kysel, DiS.

Mgr. Michal Nepovím

BP 99/18

HORÁK, Ladislav

Spolupráce Rodina-Škola-Dítě při budování pozitního klimatu ve třídě

doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

Mgr. Dana Zábranská

BP 35/18

HORÁLEK, Vojtěch

Problematika dětské obezity a její zdravotní rizika

MUDr. Jozef Martinča

doc. RNDr. Pavel Bláha, CSc.

BP 97/18

HOREJŠ Jakub

Návrh cvičebního programu pro seniory ve fitness parcích

Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.

doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

BP 4/18

HOUSKOVÁ, Natálie

Organizace sportovního soustředění tanečního centra Praha – konzervatoř

JUDr. Michal Frabša

Mgr. Tomáš Mirovský, DiS.

BP 30/18

HRŮZA, Tomáš

Vliv posilování hlubokého stabilizačního systému na držení těla

Mgr. Kamila Bulířová

doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.

BP 89/18

CHMELOVÁ Michaela

Volnočasové aktivity osob se zdravotním postižením a možnosti jejich integrace

doc. PhDr. Slavomír Laca, Ph.D.

doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

BP 17/18

JAVŮRKOVÁ, Andrea

Trávení volného času dětí ve školní družině na základní škole Doctrina v Liberci

doc. PhDr. Jiří Tůma, Ph.D.

doc. PhDr. Slavomír Laca, Ph.D.

BP 104/18

JÍLKOVÁ, Gabriela

Bezpečnost v motoristickém sportu

doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.

JUDr. Michal Frabša

BP 16/18

JORDANOV, Ján

Podanie v mužskom volejbale

Ing. Robin Jirásko, CSc.

doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.

BP 72/18

KADEŘÁBEK Jaroslav

Tělesná výchova a problematika učení TV na Základních školách

PaedDr. Zdeněk Josefus

doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

BP 34/18

KADLEC, Daniel

Vliv core tréninku na kondiční připravenost hráčů florbalu v kategorii elévů a mladších žáků

PaedDr. Zdeněk Josefus

Mgr. Hana Bubníková

BP 15/18

KAFKA, Marek

BMI u dětí (9 – 12 let) ve vztahu k nárůstu obezity v České republice

Mgr. Kamila Bulířová

doc. RNDr. Pavel Bláhoa, CSc.

BP 33/18

KAVALÍR, Ondřej

Návrh přírodního lezeckého parku Čihadla

doc. PhDr. Jan Neuman, CSc.

Mgr. Tomáš Mirovský, DiS.

BP 14/18

KAVAN, Denis

Doping a sport

MUDr. Jozef Martinča

JUDr. Michal Frabša

BP 20/18

KEJŘOVÁ, Diana

Volnočasové aktivity sluchově postižených

doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

PhDr. Martina Muknšnáblová

BP 101/18

KLOFANDOVÁ, Zuzana

Uplatnění jógy v kompenzaci sportovní zátěže v cyklistice žen

prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc.

doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.

BP 90/18

KOKÁŠOVÁ Veronika

Výživa v období těhotné ženy s diabetem

MUDr. Jozef Martinča

Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.

BP 28/18

KOLESÁR, Viliam

ŠKODA AUTO a.s. a její sponzorské aktivity v oblasti sportu

Ing. Richard Neuwirth, Ph.D.

Ing. Milan Šmíd

BP 91/18

KOLÍNSKÝ Petr

Účinky kreatinu na fyzickou zdatnost návštěvníků fitness center

doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.

MUDr. Jozef Martinča

BP 10/18

KORÁBOVÁ, Irena

Jezdectví – hipoterapie jako léčebné využití koně

doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.

doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

BP 92/18

KORYNTA David

Protahovací a kompenzační cvičení v silovém sportu

Mgr. Pavel Kysel, DiS.

Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.

BP 42/18

KOSSKOVÁ, Veronika

Doping u sportovců

JUDr. Michal Frabša

MUDr. Jozef Martinča

BP 6/18

KOUSAL, Kryštof

Historie dopingu ve sportu

JUDr. Michal Frabša

prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc.

BP 93/18

KROMBHOLZOVÁ Patricie

Náplň volného času na Základní škole

doc. PhDr. Jiří Tůma, Ph.D.

doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

BP 41/18

KUBÍKOVÁ, Jana

BMI u dětí žijících na venkově a ve městě

Mgr. Kamila Bulířová

doc. RNDr. Pavel Bláha, CSc.

BP 27/18

KUČERA, Jaroslav

Organizace letních dětských táborů v plzeňském kraji

doc. PhDr. Jiří Tůma, Ph.D.

Mgr. Ivana Šircová, Ph.D.

BP 44/18

KUČÍRKOVÁ, Kateřina

Význam výživy a pohybové aktivity při léčbě deprese

doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

MUDr. Jozef Martinča

BP 29/18

KVISOVÁ, Kateřina

Česká au-pair

Mgr. Jitka Masopustová, Ph.D.

prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc.

BP 26/18

LACINA, Marcel

Investiční záměr pro výstavbu sportovního zařízení

Ing. Milan Šmíd

Ing. Richard Neuwirth, Ph.D.

BP 73/18

LEIBL Tomáš

Úroveň motorických schopností fotbalistů MFK Karviná ve věku deseti a jedenácti let

PhDr. Marek Paulík

doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.

BP 43/18

LUCHESI, Tereza

Hodnocení funkčního stavu pohybového systému gymnastek

Mgr. Jiří Kajzar

Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.

BP 56/18

LUKÁČOVÁ, Monika

Kompenzační cvičení pro osoby se sedavým způsobem zaměstnání

Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.

Mgr. Hana Bubníková

BP 106/18

MORAVCOVÁ, Michaela

Fyzická aktivita a výživa u dětí na 2. stupni základní školy

MUDr. Jozef Martinča

doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.

BP 25/18

MOTTLOVÁ, Daniela

Současný trend výběru volnočasových aktivit dětí předškolního věku

PaedDr. Zdeněk Josefus

doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová

BP 57/18

MYŠKOVSKÝ, Matyáš

Rozvoj výbušné síly u sprinterů ve věku 15-20 let

doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.

Mgr. Barbora Přibylová

BP 102/18

NEJEDLÝ, Matěj

Vliv aktuálních změn v českém fotbale na účasti diváků na stadionech

PaedDr. Zdeněk Jozefus

prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc.

BP 58/18

NĚMEC, Radek

Motivace lidí ke změně životního stylu

doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.

BP 59/18

NEMRAVOVÁ, Kateřina

Navržení optimálních protahovacích cviků dle sportovního zaměření

Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.

Mgr. Hana Bubníková

BP 60/18

NOVÁKOVÁ, Aneta

Regenerace a kompenzační cvičení jako součást tréninkového plánu ledního hokeje

Mgr. Jiří Saidl, Ph.D.

Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.

BP 81/18

NOVOTNÁ Kristýna

Taneční trénink předškoláků

doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.

Kamila Bulířová

BP 5/18

OUHRABKA, Miloš

Praktické vyuţití bioenergetických cvikŧ pro zdraví a vitalitu těla

Mgr. Monika Pavlíková

prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc.

BP 82/18

PACLÍK David

Stravování formou Paleo s její vliv a působení na jednotlivé složení živin v krvi

doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.

MUDr. Jozef Martinča

BP 24/18

PALAŠČAK, David

Rozvoj výbušné síly v ledním hokeji u hráčů ve věku 8 – 10 let

doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.

Mgr. Barbora Přibylová

BP 61/18

PALKOVÁ, Aneta

Syndrom vyhoření u volnočasových pedagogů

doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

doc. PhDr. Slavomír Laca, Ph.D.

BP 74/18

PANČEV Marek

Vliv posilování HSSP na kondici fotbalové mládeže v kategorii U13

doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.

doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.

BP 75/18

PAVLÍČKOVÁ Dagmar

Vliv stavovacího a pohybového režimu na tělesnou hmotnost u vybrané skupiny dospělých

MUDr. Jozef Martinča

doc. RNDr. Pavel Bláha, CSc.

BP 76/18

PAVLÍKOVÁ PETERKOVÁ

Miroslava

Výživa sportovce

MUDr. Jozef Martinča

doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.

BP 77/18

PEKÁRKOVÁ Denisa

Volnočasové aktivity dětí v Dětském domově Na Hrázi

Mgr. Monika Donevová

doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

BP 62/18

PELÁNOVÁ, Natálie

Pohybová aktivita a zdravý životní styl jako prevence psychosomatických onemocnění

doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

MUDr. Jozef Martinča

BP 23/18

PLÍHAL, Pavel

Využití nástrojů marketingové komunikace k podpoře zájmu o sport u žáků základních škol

JUDr. Michal Frabša

Ing. Richard Neuwirth, Ph.D.

BP 63/18

PŘÍHODA, Petr

Testování a porovnání vytrvalostních a rychlostních schopností hráčů fotbalu v kategorii U15

Mgr. Pavel Kysel, DiS.

doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.

BP 64/18

RECHT, Lukáš

Výstavba a provoz sportovní haly v Říčanech

Ing. Milan Šmíd

Ing. Richard Neuwirth, Ph.D.

BP 84/18

ROUTEK Miroslav

Kondiční příprava a její podstata ve vrcholovém fotbalu

doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.

doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.

BP 78/18

RUBÁŠOVÁ Olivie

Analýza zdravého životního stylu zaměstnanců společnosti Corinthia Hotels International

doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

Ing. Richard Neuwirth, Ph.D.

BP 65/18

RYŠÁLKOVÁ, Karolína

Kompenzační cvičení jako součást tréninkového plánu fotbalistů

Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.

Mgr. Barbora Přibylová

BP 79/18

SEDLÁŘ Dominik

Přístup k námaze (asketismus) u vytrvalostních a silových sportů

prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc.

doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.

BP 85/18

SCHRÖTTER Michal

Stravovací návyky u studujících tělesnou výchovu a sport na ATVS a VŠTVS PALESTRA

Mgr. Pavel Kysel, DiS.

MUDr. Jozef Martinča

BP 83/18

SKÝVA Ondřej

Současné trendy ve výživě a jejich uplatnění v populaci

MUDr. Jozef Martinča

doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.

BP 45/18

SLÁDEK, Lukáš

Paleolitická strava v předzávodní přípravě Men’s Physique

Mgr. Pavel Kysel, DiS.

doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.

BP 80/18

SOLNIČKOVÁ Denisa

Wellness program jako prevence syndromu vyhoření u vybrané profese

doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

Mgr. Jiří Kajzar

BP 9/18

SOPROVÁ, Eliška

Stravování parkouristů při vícedenní parkourové akci

MUDr. Jozef Martinča

Mgr. Pavel Cibulka

BP 47/18

SOUKENÍKOVÁ, Anna

Význam potravinových doplňků ve výživě u sportovců a u běžné populace

MUDr. Jozef Martinča

doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.

BP 98/18

STOČESOVÁ Kateřina

Volnočasové aktivity dětí v Klokánku

doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.

BP 46/18

SULEK, Pavel

Práce s fotbalovou mládeží AC Sparta Praha

doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.

Mgr. Barbora Přibylová

BP 86/18

ŠKOBISOVÁ Jana

Specifika přípravy enduro jezdce

PaedDr. Zdeněk Josefus

doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.

BP 48/18

ŠMERDOVÁ,Aneta

Využití alternativních výživových směrů pro podporu zdraví

MUDr. Jozef Martinča

doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.

BP 22/18

ŠPIČKOVÁ, Jaroslava

Kondice dětí ve třídě s rozšířenou výukou tělesné výchovy a ve třídě s běžnou výukou tělesné výchovy

doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.

Mgr. Barbora Přibylová

BP 49/18

ŠUPOLÍKOVÁ, Tereza

Léčba výhřezu meziobratlové ploténky bez operace

Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.

MUDr. Jozef Martinča

BP 50/18

TENGERI, Tomáš

Současné mužské soutěžní disciplíny v oblasti fitness a kulturistiky – jejich analýza a srovnání

doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.

Mgr. Hana Bubníková

BP 8/18

TERYNGEL, Adam

Patologické formy chování ve vztahu k fitness programu

doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.

doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

BP 7/18

TOŽIČKOVÁ, Gabriela

Analýza sportovní kariéry florbalistky Tožičkové

doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.

Mgr. Hana Bubníková

BP 87/18

TŘEŠTÍKOVÁ Barbora

Kompenzace vadného držení těla a funkčních poruch nohy zdravotní tělesnou výchovou

doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.

Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.

BP 18/18

VACULÍK, Ondřej

Komparace techniky podání pro rekreační a výkonnostní tenisty

doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.

Mgr. Barbora Přibylová

BP 88/18

VEITOVÁ Aneta

Vegetariánství, sportovní aktivita a informovanost lidské populace

MUDr. Jozef Martinča

prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc.

BP 51/18

VESELSKÝ, Jakub

Příprava a realizace sportovního soustředění

JUDr. Michal Frabša

Mgr. Tomáš Mirovský, DiS.

BP 52/18

VIRT, Karel

Sportovní úrazy a zranění při soutěži a jejich právní dopady

JUDr. Michal Frabša

MUDr. Jozef Martinča

BP 53/18

VONDRÁČKOVÁ, Ema

Individuální výživový plán dle potřeb, fyzické kondice a aktivity klienta

doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.

MUDr. Jozef Martinča

BP 54/18

VYTISKOVÁ, Gabriela

Agrese a agresivita žáků vůči pedagogům a zamezení výskytu

doc. PhDr. Slavomír Laca, Ph.D.

doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

BP 55/18

YUSHCHYSHYNA, Olha

Pohybové aktivity seniorů

doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.

doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

BP 21/18

ŽILÍK, Martin

Individuální výživový plán dle potřeb, fyzické kondice a aktivity klienta

doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.

MUDr. Jozef Martinča

Bakalářské práce 2017

PDF ke stažení

Sig.

autor

název

vedoucí

oponent

BP 20/17

Adámek Václav

Silový trénink a jeho využití v kulturistice

Mgr. Filip Rata, DiS.

Mgr. Barbora Přibylová

BP 39/17

Aszmongyová Jana

Nové trendy ve výživě – Makrobiotika

doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.

MUDr. Jozef Martinča

BP 40/17

Bačkovský Petr

Srovnání kondičních ukazatelů v závislosti na sociálních rolích ve volejbalovém týmu starších žákyň SK kometa Praha

PaedDr. Věra Schätzová

Mgr. Barbora Přibylová

BP 21/17

Bejbl Ondřej

Regenerace v kopané

Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.

Vladimír Táborský

BP 22/17

Borecký Luboš

Výstavba wellness, rehabilitačního a rekondičního zařízení „PELUKA“ v Kolíně

Ing. Milan Šmíd

Ing. Richard Neuwirth, Ph.D.

BP 65/17

Bučková Zuzana

Zdravý životní styl u dětí předškolního věku v Rýmařově

Mgr. Jitka Masopustová, Ph.D.

prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc.

BP 75/17

Bufková Veronika

Nadváha jako rizikový faktor zdraví

MUDr. Jozef Martinča

doc. RNDr. Pavel Bláha, CSc.

BP 41/17

Burdová Luďka (Ledvina Iris)

Analýza nízkosacharidových diet

doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.

MUDr. Jozef Martinča

BP 232/17

Cerha Karel

Rozvoj silových schopností u atletů sprinterů ve věku 17-21 let v přípravném období

doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.

Mgr. Barbora Přibylová

BP 25/17

Čejka Lukáš

Charakter a souhrn výživy dětí 2. stupně ZŠ

MUDr. Jozef Martinča

doc. RNDr. Pavel Bláha, CSc.

BP 76/17

Doležalová Nikola

Problémy v technice hodu začínajících oštěpařů

doc. PhDr. Hana Dvořáková, CSc.

PaedDr. Věra Schätzová

BP 24/17

Domínková Kateřina (Šimůnková)

Využití strečinku v korekci důsledků sedavého zaměstnání

doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.

Mgr. Kamila Bulířová

BP 42/17

Dostalová Petra

Krokoměr a sporttester při hodnocení energetického výdeje

MUDr. Jozef Martinča

Mgr. Kamila Bulířová

BP 26/17

Dufková Lucie

Problematika správného sestavení soutěžních skladeb juniorských aerobikových týmů AC K.I.S. Intensive z.s., Hodonín

doc. PhDr. Hana Dvořáková, CSc.

Mgr. Klára Kovaříková

BP 27/17

Fric Jakub

Basketbalové campy u nás a v Evropě

PaedDr. Věra Schätzová

doc. PhDr. Jan Neuman, CSc.

BP 29/17

Gruber Jakub

Kondiční příprava florbalového týmu mužů Tatranu Omlux Střešovice v letním přípravném období

doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.

doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.

BP 4/17

Hadašová Pavla

Individuální výživový plán dle potřeb, fyzické kondice a aktivity klienta

doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.

MUDr. Jozef Martinča

BP 71/17

Havlanová Marie

Dodržování pravidel ochrany přírody horolezci

Mgr. Ivana Šircová

Mgr. Tomáš Mirovský, DiS.

BP 5/17

Herodes Jiří

Florbal jako volnočasová aktivita mužské kategorie

doc. PaedDr. Slavomír Laca, Ph.D.

doc. PhDr. Jiří Tůma, Ph.D.

BP 28/17

Hlavík Tomáš

Možnosti redukce svalových dysbalancí u mužů ve věku 20-30 let cvičením ve fitness centru

doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.

Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.

BP 64/17

Holub Dan

Vliv pohybové činnosti spojený s úpravou výživy na kompenzaci diabetiků 1. typu

MUDr. Jozef Martinča

doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.

BP 3/17

Horák Petr

Testování a porovnání rychlostních a koordinačních schopností u mladší přípravky ve fotbale

doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.

prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc.

BP 68/17

Horvát Lukáš

Rozvoj rychlostních schopností hráčů fotbalu pomocí metody polyometrické

doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.

Mgr. Barbora Přibylová

BP 52/17

Hrašna Jaromír

Analýza individualnych výkonov vybraných hráčov na EURO 2016 ve Francúzsku

Ing. Richard Neuwirth, Ph.D.

doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.

BP 53/17

Hruška Vojtěch

Silová příprava v rugby

Mgr. Filip Rata, DiS.

doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.

BP 8/17

Chmelová Klára

Pohybové aktivity ve volném čase dětí 4. a 5. tříd v Kadani

doc. PhDr. Hana Dvořáková, CSc.

doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

BP 54/17

Janebová Klára

Porovnání fyzické výkonnosti u chlapců žijících v dětském domově a ve výchovném ústavu

Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.

doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

BP 55/17

Janiš Marek

Vyhodnocení dlouhodobé trenérské práce se skupinou sportovců silového trojboje

JUDR. Petr Hulínský, Ph.D.

Mgr. Barbora Přibylová

BP 43/17

Jelínek Jan

Organizace sportovní akce: Ballin´Zlín

JUDr. Michal Frabša

Mgr. Tomáš Mirovský, DiS.

BP 6/17

Kalagasidis Sokratis

Sledování úrovně kondiční připravenosti u skupiny tenisové mládeže

doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.

doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.

BP 44/17

Kalina Jiří

Aplikace cvičení Hlubokého stabilizačního systému do cvičení ve fitness

MUDr. Jozef Martinča

Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.

BP 45/17

Kremlíková Lucie

Časování příjmu stravy v souvislosti s fyzickou aktivitou

MUDr. Jozef Martinča

doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.

BP 7/17

Křížová Veronika

Kompenzační cvičení pro osoby se sedavým způsobem zaměstnání

Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.

Mgr. Klára Kovaříková

BP 72/17

Kučerík Václav

Výběrové řízení osobních ochránců ústavních činitelů

Ing. Petr Hedrlín

Mgr. Jan Vlasák

BP 81/17

Kuncová Aneta

Nadváha

MUDr. Jozef Martinča

Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.

BP 46/17

Lomská Marta

Profesní a osobnostní kompetence ve školní družině

doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

Mgr. Monika Donevová

BP 56/17

Mähring Lukáš

Instruktor rozvoje tělesných dovedností předškolního a mladšího školního věku

doc. PhDr. Jiří Tůma

doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.

BP 69/17

Machačová Tereza

Tělesná zdatnost seniorů

doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.

prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc.

BP 47/17

Martínek Ladislav

Zdraví a otužování

MUDr. Jozef Martinča

Mgr. Jiří Kajzar

BP 57/17

Mastná Martina

Volnočasové aktivity seniorů

doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.

BP 30/17

Matoušková Soňa

Nadváha jako rizikový faktor zdraví

MUDr. Jozef Martinča

doc. RNDr. Pavel Bláha, CSc.

BP 77/17

Melichar Jakub

Historie a současnost motocyklových sportů

doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.

Mgr. Tomáš Mirovský, DiS.

BP 31/17

Mrva Michal

Struktura využití volného času během judistického soustředění a možnosti jeho zlepšení

doc. PaedDr. Slavomír Laca, Ph.D.

doc. PhDr. Jiří Tůma, Ph.D.

BP 63/17

Nečasová Martina

Kompenzační cvičení jako součást tréninkového plánu v moderní gymnastice

Mgr. Klára Kovaříková

Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.

BP 48/17

Neumanová Šárka

Zdravá strava a její vliv na redukci tělesné hmotnosti

MUDr. Jozef Martinča

doc. RNDr. Pavel Bláha, CSc.

BP 62/17

Novák Roman

Nadváha jako rizikový faktor zdraví

MUDr. Jozef Martinča

doc. RNDr. Pavel Bláha, CSc.

BP 32/17

Novotná Petra

Sportovní aktivity zdravotně postižených

doc. PaedDr. Slavomír Laca, Ph.D.

doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

BP 33/17

Novotný Filip

Doplňky výživy ve sportu a jejich cílené využití

MUDr. Jozef Martinča

doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.

BP 66/17

Ondruchová Jana

Rozvoj kooperace u dětí staršího školního věku v rámci školního zážitkového výletu

Ing. Robin Jirásko, Ph.D.

doc. PhDr. Jiří Tůma, Ph.D.

BP 34/17

Ondruš Martin

Kompenzační cvičení pro lidi se sedavým způsobem zaměstnání

Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.

Mgr. Klára Kovaříková

BP 66/18

Odklad

zveřejnění

ONDRYSKA, Radim

Služební příprava policistů Ocharanné služby Policie ČR

JUDr. Michal Frabša

Mgr. Jan Vlasák

BP 74/17

Páblová Denisa

Sportovní programy ve výchovných a diagnostických ústavech pro děti a mládež

Mgr. Monika Donevová

doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

BP 35/17

Paldusová Alena

Současné přístupy v řešení obezity

doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.

MUDr. Jozef Martinča

BP 36/17

Pelikán Tomáš

Fourcross – mrtvý sport či nová česká disciplína

Ing. Robin Jirásko, Ph.D.

prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc.

BP 67/17

Pešek Libor

Individuální výživový plán dle potřeb, fyzické kondice a aktivity klienta

doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.

MUDr. Jozef Martinča

BP 58/17

Petráň Bedřich

Kompenzační cvičení v golfu

Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.

Mgr. Svatopluk Býma

BP 37/17

Petrová Aneta

Nadváha jako rizikový faktor zdraví

MUDr. Jozef Martinča

doc. RNDr. Pavel Bláha, CSc.

BP 38/17

Plíšek Jakub

Výživa mladých sportovců 14-17 let

doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.

MUDr. Jozef Martinča

BP 13/17

Pokrievková Alexandra

Regenerácia v squashi

Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.

MUDr. Jozef Martinča

BP 14/17

Poláčková Jitka

Taekwondo WTF – rozvíjení flexibility u kadetů a juniorů v klubu Taehan Dojang

doc. PhDr. Hana Dvořáková, CSc.

doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.

BP 78/17

Průša Marek

Lední hokej, jako kontaktní sport od prvního utkání

MUDr. Jozef Martinča

prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc.

BP 15/17

Pszotová Michaela

Význam jógy pro rozvoj pozornosti a pohybových kompetencí u dětí v předškolním věku

prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc.

doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

BP 60/17

Rychtera Toman

Parkour a jeho vliv na člověka

doc. PhDr. Jan Neuman, CSc.

Mgr. Pavel Cibulka

BP 49/17

Saibic Vratislav

Nadváha jako rizikový faktor zdraví

MUDr. Jozef Martinča

doc. RNDr. Pavel Bláha, CSc.

BP 50/17

Silovský Petr

Komunikace a amatérský fotbalový trenér

Mgr. Ivana Šircová

Ing. Robin Jirásko, Ph.D.

BP 82/17

Skalník Jiří

Služební kynologie ve vězeňství

Ing. František Vlach, Ing-Paed IGIP

doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

BP 2/17

Snopek Jan

Předčasná specializace a akcelerace v některých sportech (v ledním hokeji)

MUDr. Jozef Martinča

doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.

BP 83/17

Staněk Jakub

Ergometrie, stupňovitý test laktátové křivky

Mgr. Jiří Seidl, Ph.D.

doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.

BP 16/17

Šístková Kristina

Stravování a pohyb dětí v předškolním věku jako faktor ovlivňující vznik obezity (rozbor kazuistiky)

MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.

doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

BP 59/17

Šrobová Kristýna

Komparace rychlostních a koordinačních schopností dětí mladšího školního věku

doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.

Mgr. Barbora Přibylová

BP 1/17

Šteffl Přemysl

Působení silového tréninku na silový výkon a tělesnou skladbu dvou žen s generačním rozdílem věku

doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc

Mgr. Barbora Přibylová

BP 17/17

Tauš Roman

Informovanost vybraného vzorku studentů o protektivních faktorech výživy

MUDr. Jozef Martinča

Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.

BP 73/17

Tománková Petra

Děti a zdravý životní styl

Mgr. Jitka Masopustová, Ph.D.

doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.

BP 51/17

Topinka Tomáš

Analýza sportovní kariéry plochodrážního jezdce Tomáše Topinky

doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.

prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc.

BP 18/17

Třešňáková Dita

Struktura volnočasových aktivit ve věku 10-15 let v Polici nad Metují

Mgr. Jitka Masopustová, Ph.D.

doc. PhDr. Jiří Tůma, Ph.D.

BP 19/17

Tučková Tereza

Pohybová aktivita seniorů

doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.

doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

BP 9/17

Uhlířová Lucie

Dispenzarizace neúspěšných pacientů po barické operaci

PhDr. Karolína Hlavatá, Ph.D.

doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.

BP 79/17

Valenta Ondřej

Zdravotní tělesná výchova v základní škole speciální

Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.

doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

BP 10/17

Vaníček Michal

Předsoutěžní redukce hmotnosti v úpolových sportech se zaměřením na judo

MUDr. Jozef Martinča

doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.

BP 11/17

Vávra František

Paleo dieta ve světové odborné literatuře

doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.

MUDr. Jozef Martinča

BP 12/17

Veselý Tomáš

Program na rozvoj sprintové rychlosti u fotbalistů ve věku 15-16 let

doc. PhDr. Hana Dvořáková, CSc.

doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.

BP 84/17

VODIČKA, Marek

Historie moderní gymnastiky v karlovarském kraji

Mgr. Jitka Masopustová, Ph.D.

Mgr. Kamila Bulířová

BP 86/17

Vrátník Hynek

Možnosti využití volnočasových aktivit seniorů v Plzeňskémkraji

Mgr. Monika Donevová

doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

BP 80/17

Vu Viet Anh

Taekwondo WTF – Historie a komparace sportovní disciplíny poomsae dříve a dnes

Mgr. Jitka Masopustová, Ph.D.

doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.

BP 61/17

Zafer Jakub

Metody pro rozvoj silových schopností

Mgr. Pavel Kysel, DiS.

doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.

BP 70/17

Zítka Jiří

Doplňky výživy a jejich cílené použití

MUDr. Jozef Martinča

doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.

BP 85/17

Žahourek Vlastimil

Sport jako prevence před zneužíváním omamných a psychotropních látek

doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.

Bakalářské práce 2016

PDF ke stažení

Sig. Autor Název Vedoucí Oponent
26/16 Auersvald Martin Sportovně orientovaný cestovní ruch v nabídce cestovních kanceláří Ing. Richard Neuwirth, Ph.D. Ing. Peter Slunčík, Ph.D.
28/16 Benediktová Radka Preventivní rehabilitace v AČR Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D. MUDr. Miroslava Michlová
7/16 Berná Martina Analýza úrazů a bezpečnosti v jezdeckém sportu doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc. MUDr. Jozef Martinča
27/16 Borkovcová Alžběta Astma a pohybová aktivita Mgr. Barbora Přibylová PhDr. Tereza Jandlová
8/16 Butnaru Ion Historie fotbalu v Plzni doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc. Mgr. Barbora Přibylová
78/16 Cibulová Tereza Hipoterapie a její účinky u dětí se zdravotním postižením Mgr. Monika Donevová doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.
52/16 Csesznok Vojtěch Hodnocení kondičního programu pro hráče basketbalu v letním přípravném období doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc. PaedDr. Věra Schätzová
82/16 Čonka David Somatotypy a extrémní sport prof. MUDr. Ivan Dylevský, DrSc Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.
9/16 Čurdová Helena Epilepsie a sport Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D. MUDr. Jozef Martinča
10/16 Dalecký Jan Analýza přesilové hry ve WSM lize za sezónu 2015/2016 doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc. PaedDr. Ladislav Pokorný
75/16 Davídková Šárka Zdravá výživa MUDr. Jozef Martinča doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.
22/16 Doležalová Adéla Kurz ALFA 6. tříd od Projekt Odyssea Mgr. Jitka Masopustová Mgr. Ivana Šircová, Ph.D.
23/16 Dvořák Pavel Zdolávání zajištěných cest (klettersteigen) a přínosy pro VŠTVS PALESTRA doc. PhDr. Jan Neuman, CSc. PaedDr. Věra Schätzová
25/16 Dvořák Pavel Vliv hypotéky na kvalitu a způsob trávení volného času zadluženého člověka Ing. Richard Neuwirth, Ph.D. doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.
24/16 Dvořák Tomáš Pohybové aktivity dětí předškolního věku – přehled současné nabídky v Praze včetně odborné analýzy stávajících konceptů doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D. doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.
53/16 Fiedler Viktor Srovnání studentů gymnázia ve věku 15-16 let dle Unifittestu 6-60 Mgr. Barbora Přibylová doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.
79/16 Grepl Jaroslav Hodnocení stávajícího systému přezkoušení vojáků AČR doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc. PhDr. Tomáš Černohorský
74/16 Hamák David Individuální tréninková jednotka ve fotbale v období pubescence Mgr. Jitka Jirásková, Ph.D. doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.
16/16 Havelková Petra Vliv pravidelného cvičení na vnímání kvality života seniory doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc. doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.
54/16 Hejno Martin Jak rychle se děti ve fotbale učí novým dovednostem a schopnostem? Trénink je to co dělá z průměrných fotbalistů výborné fotbalisty Mgr. Milan Titěra doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.
89/16 Heřman Petra Historie a současnost maratonského běhu a analýza služeb vodičů Mgr. Tomáš Mirovský Mgr. Kamila Bulířová
55/16 Hlaváček Aleš Fotbalová příprava dětí mladšího školního věku Mgr. Jitka Jirásková, Ph.D. doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.
29/16 Holečková Šárka Fitness programy pro ženy středního věku se sedavým zaměstnáním – kazuistika doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D. PhDr. Marek Paulík
17/16 Huleš Jan Skutečné účinky spalování tuku nebo jen klamavá reklama doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc. MUDr. Jozef Martinča
73/16 Hýblová Hana Spolupráce rodiny a školy doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D. Mgr. Dana Zábranská
90/16 Jarošová Leona Využití počítačového programu MFK Systém® pro zjištění vlivu rané specializace na pohybový aparát dítěte u sportovních gymnastek Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D. PaedDr. Martina Končalová
84/16 Jelínek Jiří Kompenzace svalových dysbalancí před zahájením posilování Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D. PaedDr. Martina Končalová
30/16 Jílková Lucie Výtvarné činnosti jako podpora aktivního stáří Mgr. Monika Donevová PhDr. Jana Skarlantová
72/16 Jirušková Sandra Realizace pohybových aktivit u dětí předškolního věku doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D. Mgr. Dana Zábranská
71/16 Jurik Jan Bojový systém MUSADO MCS využívaný v boji zblízka v Armádě České republiky JUDr. Michal Frabša Ing. František Vlach
36/16 Juruš Petr Vliv čínských relaxačních cvičení na zdraví člověka Mgr. Klára Kovaříková prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc.
49/16 Kautská Monika Svalová nerovnováha a její kompenzace Mgr. et Bc. Erika Havlasová Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.
56/16 Kohoutková Eliška Využití volného času dobrovolníků neziskové organizace Lata Mgr. Jitka Jirásková, Ph.D. doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.
18/16 Kolář David Parkour a jeho trénink v ČR doc. PhDr. Jan Neuman, CSc. Mgr. Filip Rata, DiS.
19/16 Kozárek Lukáš Historie a vývoj výkonnosti a technik ve skoku vysokém doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc. Mgr. Barbora Přibylová
85/16 Koželuhová Eva Kompenzační cvičení v tréninkovém procesu u dospívajících golfistů MUDr. Jozef Martinča Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.
70/16 Kratochvíl Jindřich Srdeční arytmie a prevence před infarktem myokardu Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D. MUDr. Věra Bartůňková
50/16 Křivánek Lukáš Obezita jako rizikový faktor zdraví MUDr. Jozef Martinča doc. RNDr. Pavel Bláha, CSc.
51/16 Kubelová Lenka Děti a zdravý životní styl Mgr. Jitka Masopustová doc. RNDr. Pavel Bláha, CSc.
15/16 Langrová Denisa Příprava sportovce k vykonávání disciplíny požární útok na okrese Nymburk Mgr. Pavel Kysel, DiS. PhDr. Marek Paulík
20/16 Lazárek Martin Teambuilding pro žákovský sportovní tým Mgr. Jitka Masopustová Mgr. Ivana Šircová, Ph.D.
80/16 Ledl Petr Metoda SM systém a její využití při bolestech zad Mgr. et Bc. Erika Havlasová Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.
31/16 Machovec Jakub Pohybové aktivity dětí staršího školního věku a jejich vztah k BMI MUDr. Jozef Martinča doc. RNDr. Pavel Bláha, CSc.
57/16 Mairich Pavel „Flow“ v tenise prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc. doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.
32/16 Marečková Klára Resocializace osob propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody Mgr. Monika Donevová doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.
21/16 Matoušková Denisa Florbal a kompenzační cvičení doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc. Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.
58/16 Mika Martin Zimní příprava ve veslování Mgr. Barbora Přibylová prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc.
33/16 Mužíčková Helena Organizace sportovní akce – Gigathlon Czech Republic2016 JUDr. Michal Frabša Mgr. Tomáš Mirovský, DiS.
59/16 Nachtmanová Tereza Pořádání závodů ve sportovním aerobiku Mgr. Tomáš Mirovský JUDr. Michal Frabša
45/16 Necidová Simona Stimulace rychlostních schopností, jejich testování a porovnání u mladší přípravky fotbalového týmu SK Slavia Praha a ABC Braník doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc. doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.
60/16 Nedvídek Petr Historie fotbalu na Hodonínsku Mgr. Jitka Jirásková, Ph.D. prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc.
34/16 Novotná Kateřina Analýza sportovní přípravy kateřiny Novotné v rychlobruslení na krátké dráze doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc. Mgr. Jindřich Pařík
46/16 Novotný Filip Zdravotní tělesná výchova jako součást tělesné výchovy na základní škole II. stupně MUDr. Jozef Martinča Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.
61/16 Pavlíková Tereza Biorezonanční terapie u vybraných poruchlumbosakrální páteře Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D. MUDr. Jozef Martinča
35/16 Petreje Luboš Faktory motivace k vykonávání trenérské činnosti fotbalových trenérů působících v nižších soutěžích Mgr. Jitka Masopustová prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc.
6/16 Pondělíčková Lucie Pohybová aktivita dětí ve věku 6 – 11 let a jejich rodičů Mgr. Jitka Masopustová doc. PhDr. Hana Dvořáková, CSc.
1/16 Popďakunik josef Atletická příprava jako základ přípravy mládeže ve sportovních hrách PaedDr. Jana Kolčiterová PaedDr. Věra Schätzová
47/16 Pýcha Mikuláš Individuální výživový plán dle potřeb, fyzické kondice a aktivity klienta doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc. MUDr. Jozef Martinča
48/16 Růžek Rudolf Analýza dynamiky výkonnosti ve sprintu Rudolfa Růžka doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc. Mgr. Barbora Přibylová
11/16 Řezáčová linda Pohybové aktivity jedinců s roztroušenou sklerózou doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc. MUDr. Jozef Martinča
87/16 Sajfrt Adam Paleo dieta a její aplikace ve sportu MUDr. Jozef Martinča doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.
88/16 Sluka Pavel Trénink ve společenském tanci doc. PhDr. Jan Neuman, CSc. Mgr. Klára Kovaříková
44/16 Stárková Romana Vliv kompenzačního cvičení na sed jezdce v drezurním sportu doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc. Ing. Michaela Lagínová
62/16 Straková Kateřina Doplňky stravy a jejich cílené využití MUDr. Jozef Martinča doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.
41/16 Stráský Tomáš Lyžování s protézou po amputaci dolní končetiny Mgr. Petra Hulvová PaedDr. Věra Schätzová
42/16 Suchanová Martina Volnočasové aktivity pro seniory v pečovatelském domě v Karlovarském kraji Mgr. Jitka Masopustová doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.
76/16 Sýkorová Marcela Význam komunikace s klienty ve wellness zařízení Mgr. Jitka Jirásková, Ph.D. doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.
12/16 Synek Ondřej Vývoj veslování v zahraničí i v ČR, zejména v Praze Mgr. Jitka Masopustová Mgr. Barbora Přibylová
13/16 Špinglová Jana Vývoj tréninkových cyklů v ženském silovém trojboji doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D. doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.
86/16 Šťastný Jakub Trendy ve funkčním tréninku a jeho vliv na cvičence Mgr. Kamila Bulířová MUDr. Jozef Martinča
14/16 Štěpánová Jana Výhody a nevýhody individuálního a skupinového kondičního cvičení Mgr. Klára Kovaříková Mgr. Kamila Bulířová
63/16 Tikovský Tomáš Pojetí výživy u sportovců MUDr. Jozef Martinča doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.
64/16 Trsek Daniel Judo a kompenzační cvičení Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D. Mgr. Jakub Holý
65/16 Trsek David Lední hokej a kompenzační cvičení Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D. Ing. Martin Hodaň
69/16 Tureček Lukáš Doping v úpolovém sportu Mixed Martial Arts MUDr. Jozef Martinča doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.

66/16

Vackář Jan

Podnikatelské využití outdoorových kurzů v přírodě

doc. PhDr. Jan Neuman, CSc.

Ing. Richard Neuwirth, Ph.D.

43/16

Vasilišinová Veronika

Pohybové programy pre cvičiacich so sedavým zamestnaním a poruchami pohybového aparátu

Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.

MUDr. Jozef Martinča

83/16

Vitiš Michal

Svalové dysbalance, jejich projevy a kompenzace

Mgr. Klára Kovaříková

Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.

37/16

Vlček Miroslav

Sport a otužování

MUDr. Jozef Martinča

prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc.

2/16

Vodárková Lenka

Volnočasové aktivity dětí na příměstských táborech

Mgr. Ivana Šircová, Ph.D.

doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

77/16

Vokálek Petr

Soukromá mateřská škola a jesle se zaměřením na sport

Ing. Milan Šmíd

doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

67/16

Vozka Štěpán

Historie peintballu a jeho druhy

JUDr. Michal Frabša

PaedDr. Věra Schätzová

3/16

Vrbová Alena

Význam otužování nejen ve sportu

MUDr. Jozef Martinča

PaedDr. Věra Schätzová

38/16

Vyhnálková Nikola

Osobnostní a sociální rozvoj ve fotbalovém oddílu

Mgr. Ivana Šircová, Ph.D.

doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

39/16

Zelenka Jakub

Vliv sportovní aktivity a životosprávy na kompenzaci diabetu melitu I. stupně

MUDr. Jozef Martinča

doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.

40/16

Zrubecká Michaela

Kompenzační cvičení při jednostranném zatížení golfistů

Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.

MUDr. Jozef Martinča

68/16

Zuska Tom

Komparace rychlostních schopností hráčů ve vybraných fotbalových klubech

doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.

Mgr. Barbora Přibylová

4/16

Zvolánek Michal

Muay thai – thajské bojové umění

JUDr. Michal Frabša

PhDr. Marek Paulík

5/16

Žlábková Dita

Vzdělávání žáků se SPU na střední škole

doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

Mgr. Monika Donevová

Bakalářské práce 2015

PDF ke stažení

Sig. Autor Název Vedoucí Oponent
01 / 15 Alexa Roman Badminton + tréninkový plán profesionálního hráče PaeDr. Věra Schätzová PaeDr. Jan Maršík
46 / 15 Andreanská Kateřina Ovlivňování svalových dysbalancí kruhovým tréninkem Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D. Mgr. Klára Kovaříková
02 / 15 Appeltová Michala Cvičení v těhotenství. Individuální cvičební plán pro jednotlivé trimestry doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D. doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.
79 / 15 Bažant Lukáš Hokejové akademie v České republice prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc. Mgr. Kamila Bulířová
87 / 15 Benák Daniel Pohybová aktivita dětí na 2. stupni základní školy a jejich rodičů Mgr. Kamila Bulířová Mgr. Jitka Masopustová
03 / 15 Cavallo David Determinanty atraktivity pohybového režimu prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc. doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.
57 / 15 Čaloudová Zita Zařazení cvičební metody pilates do běžného života za účelem zlepšení kontroly nad svým tělem, jeho posílení a zlepšení hybnosti Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D. PhDr. Gabriela Firstová
65 / 15 Čelišová Helena Aktivní stáří (prevence osamělosti a izolace) doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D. prof. PaedDr. Gabriel Švejda, CSc.
88 / 15 Dashchenko Anton Androgeno-anabolické steroidy ve světové literatuře doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc. MUDr. Jozef Martinča
04 / 15 Dopita Jan Analýza počtu běžců Prague International Marathon v letech 1995 – 2014 Mgr. Tomáš Mirovský, DiS. JUDr. Michal Frabša
05 / 15 Dostál Pavel Hodnocení kondičních schopností hráčů squshe od 11 do 19 let doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc. PaeDr. Otakar Mojžíš
06 / 15 Drbohlav Jakub Sportovní aspekty dětských hřišť v Praze 12 a návrh na jejich zlepšení Mgr. Ivana Šircová, Ph.D. doc. PhDr. Jan Neuman, CSc.
58 / 15 Endlicherová Štěpánka Rizika pasivně tráveného volného času u dětí mladšího školního věku doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D. Mgr. Jitka Masopustová
66 / 15 Ferbasová Andrea Účastníci outdoorových aktivit a jejich vztah k přírodě Mgr. Ivana Šircová, Ph.D. doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.
59 / 15 Gabriel Martin Začínáme s boxem (manuál pro začínající boxery) JUDr. Michal Frabša Mgr. Marek Šimák
93 / 15 Gigalová Jitka Pet kroužek a jeho využití při pohybových aktivitách dětí a v podpoře zdraví mladšího školního věku a předškolního věku PhDr. Gabriela Firstová Mgr. Ivana Šircová
60 / 15 Grunt Stanislav Bodyforming, Bodystyling, Bodybuilding z hlediska tělesného sebepojetí Mgr. Klára Kovaříková doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.
07 / 15 Gwuźdź Radek Sportovní doplňky a jejich vliv na výkon sportovce doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc. MUDr. Jozef Martinča
67 / 15 Homolková Lucie Základní vzdělávání celní správy se zaměřením na služební (fyzickou) a střeleckou přípravu Mgr. Jitka Masopustová doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.
82 / 15 Horejcová Sabina Úroveň zdatnosti sportovních oddílů aerobiku Mgr. Kamila Bulířová Mgr. Klára Kovaříková
68 / 15 Hrubá Lucie Baňková terapie pro fyzicky náročné povolání Mgr. Zuzana Klouboučníková Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.
08 / 15 Husák Tomáš Analýza snížení zdravotního rizika v americkém fotbale vzhledem k vývoji pravidel doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc. MUDr. Jozef Martinča
09 / 15 Chlebnová Daniela Poruchy příjmu potravy u soutěžících v závodním aerobiku Mgr. Kamila Bulířová MUDr. Jozef Martinča
10 / 15 Chvoj Filip Nové přístupy k tréninku ledního hokeje zaměřené na techniku hole s využitím moderních pomůcek Mgr. Jan Krégl PaeDr. Ladislav Pokorný
80 / 15 Iglić Marko Význam zátěžových testů ve sportovním potápění Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D. doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.
61 / 15 Janda Ondřej Vývojové trendy na mistrovství světa ve fotbale v období 1990 – 2014 Mgr. Pavel Frýbort, Ph.D. PhDr. Marek Paulík
81 / 15 Jergl Jakub Historie nohejbalu v Karlových Varech – SK Liapor Witte Karlovy Vary prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc. Mgr. Jitka Masopustová
62 / 15 Kaplan Josef Zaměstnání odsouzených ve výkonu trestu odnětí svobody doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D Ing. František Vlach
91 / 15 Karásková Veronika Projektové řízení – organizace akce Mgr. Tomáš Mirovský, DiS. JUDr. Michal Frabša
11 / 15 Karlová Daniela Osobnostní a sociální rozvoj dětí v zájmových dramatických kroužcích Mgr. Ivana Šircová, Ph.D. Mgr. Dana Zábranská
12 / 15 Karlovská Alena Taneční forma Street Dance a porovnání její úrovně u nás a ve světě Mgr. Klára Kovaříková Lenka Vasilevová
69 / 15 Karpeta Ondřej Sportování seniorů – přehled sportovních aktivit v Liberci Mgr. Jitka Masopustová doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.
63 / 15 Kolář Jan Kompenzace svalových dysbalancí závodníků dračích lodí během tréninkového procesu PhDr. Gabriela Firstová Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.
64 / 15 Korbelová Denisa Požární sport pro děti mladšího školního věku Mgr. Ivana Šircová, Ph.D. doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.
36 / 15 Kornová Kateřina Význam tranzitních programů v inkluzivním vzdělávání doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D. Mgr. Dana Zábranská
13 / 15 Kosek Marek Historie motorických testů doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc. Mgr. Barbora Přibylová
70 / 15 Kovandová Šárka Aquafitness seniorů PaeDr. Věra Schätzová Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.
37 / 15 Kožmínová Ivana Ovlivnění flexibilního a silového tréninku v dětském aerobiku Mgr. Klára Kovaříková PhDr. Gabriela Firstová
86 / 15 Krpata Ondřej Úroveň zdatnosti žáků sportovních tříd na II. Stupni ZŠ Mgr. Kamila Bulířová doc. PhDr. Hana Dvořáková, CSc.
14 / 15 Labáková Dagmar Cyklistika pro žáky středního a staršího školního věku Mgr. Ivana Šircová, Ph.D. doc. PhDr. Jan Neuman, CSc.
15 / 15 Levínský Lukáš Svalová dysbalance u hráčů squshe a jejich kompenzace MUDr. Jozef Martinča PaeDr. Otakar Mojžíš
16 / 15 Lupínková Bára Průzkum dostupnosti zájmové činnosti na Praze – východ Mgr. Ivana Šircová, Ph.D. Mgr. Tomáš Mirovský, DiS.
71 / 15 Majerová Veronika Význam sportu v rehabilitaci tělesně postižených (amputáři) Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D. MUDr. Jiří Nedělka
17 / 15 Malá Kristýna Pole sport Mgr. Klára Kovaříková doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.
72 / 15 Malinová Jitka Nabídka sportovních aktivit v lokalitě Praha – Letňany ve vztahu k potřebám a představám dětí v mladším školním věku doc. PhDr. Hana Dvořáková, CSc. Mgr. Kamila Bulířová
38 / 15 Mareš Filip Tělesná a speciální příprava nově nastoupivších policistů doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc. Mgr. Kristina Bosáková
85 / 15 Mareš Roman Historie a vývoj volejbalu v Čechách prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc. Mgr. Jitka Masopustová
18 / 15 Marholdová Klára Poruchy příjmu potravy ve sportu doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D. Mgr. Dana Zábranská
19 / 15 Maršoun Marek Založení tenisové akademie JUDr. Michal Frabša Ing. Richard Neuwirth, Ph.D.
73 / 15 Maršounová Gabriela Zájem o sporty v mladším školním věku Mgr. Monika Donevová doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.
20 / 15 Mašek David Testování kondičních schopností hokejbalistů kategorie starších žáků doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc. Mgr. Kamila Bulířová
21 / 15 Měchura Filip Podnikatelský záměr pro výstavbu a provoz sportovního Ing. Richard Neuwirth, Ph.D. Ing. Milan Šmíd
41 / 15 Miková Tereza Dornova metoda jako jedna z možností ovlivnění svalových dysbalancí PhDr. Gabriela Firstová Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.
22 / 15 Moučka Lukáš Hodnocení rozvoje technických dovedností a kondičních schopností u fotbalistů U12 doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc. PhDr. Marek Paulík
40 / 15 Nabawy Hana Ovlivnění dysbalncí v oblasti koaktivace centra trupu. Aplikace centračně stabilizačního cvičení inspirovaného vývojovou kineziologí Mgr. Klára Kovaříková PhDr. Gabriela Firstová
92 / 15 Němečková Lenka Pole dance jako nový druh sportu PaeDr. Věra Schätzová Mgr. Klára Kovaříková
74 / 15 Nestrojil Jiří Resocializace osob ve výkonu trestu Mgr. Adam Klimša doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.
84 / 15 Nováková Andrea Vliv tréninku na úroveň kondice hráček florbalu doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc. doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.
39 / 15 Nováková Lucie Organizace taneční soutěže JUDr. Michal Frabša Mgr. Tomáš Mirovský, DiS.
76 / 15 Palečková Tereza Šikana na 1. stupni základní školy Mgr. Monika Donevová doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.
42 / 15 Pallerová Nikol Aplikace vybraných sportů pro zdravotně postižené do běžné výuky tělesné výchovy na základních školách doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D. Mgr. Zuzana Kornatovská, Ph.D.
43 / 15 Papáček Jan Zhodnocení úrovně fyzické zdatnosti sportující a nesportující mládeže ve věku 13 až 15 let doc. PhDr. Hana Dvořáková, CSc. Mgr. Kamila Bulířová
44 / 15 Pavlíková Iva Význam inkluzivního vzdělávání Mgr. Monika Donevová doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.
23 / 15 Petroušová Adéla Ovlivnění pohybových schopností tréninkem Sportovního aerobiku v různých věkových kategoriích Mgr. Klára Kovaříková PaeDr. Věra Schätzová
45 / 15 Píchová Monika Výtvarné tvořivé činnosti a jejich vliv na utváření osobnosti dítěte předškolního věku PhDr. Jana Skarlantová doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.
47 / 15 Piškula Ondřej Malé formy her a jejich uplatnění v tréninku fotbalových přípravek Mgr. Jan Skoupil PaeDr. Věra Schätzová
75 / 15 Richter Miroslav Příprava tréninkového plánu triatlonisty se specializací na dlouhý triatlon Ing. Martin Hotový doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.
78 / 15 Rutová Lenka Od „wellness“ k „fitness“, koncepční rozdíly Mgr. Tomáš Mirovský, DiS. Mgr. Klára Kovaříková
48 / 15 Satrapová Lucie Porovnání výživových zvyklostí sportujících a nesportujících žen Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D. doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.
24 / 15 Skopalová Bára Porovnání tréninku klasického a plážového volejbalu PaeDr. Věra Schätzová PhDr. Marek Paulík
25 / 15 Sládková Kateřina Vliv kompenzačního cvičení u hráčů tenisu Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D. PaeDr. Otakar Mojžíš
49 / 15 Smolka Josef Skialpinismus a pohyb ve volném zimním terénu Mgr. Kamila Bulířová PhDr. Marek Paulík
50 / 15 Souček Vít Výhody a nevýhody individuálního a kolektivního kondičního cvičení v AČR – Zlepšení silových a vytrvalostních schopností jedince Mgr. Klára Kovaříková Mgr. Miloš Miškovic
51 / 15 Soukupová Klára Proměny příjmu a výdeje energie v důsledku životních etap ženy Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D. doc. MUDr. Dobroslava Jandová
26 / 15 Stehlíková Kateřina Tělesný handicap a sebedůvěra PhDr. Gabriela Firstová Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.
52 / 15 Stoklasová Ivana Pohyb je život – jak působit na své tělo, aby bylo v kondici Mgr. Klára Kovaříková doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.
83 / 15 Svoboda Daniel Založení spolku Česká asociace bojových sportů doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc. JUDr. Michal Frabša
53 / 15 Šenkýř Martin Obezita a nadváha a jejich vliv na výsledky zdravotních testů policistů doc. PhDr. Hana Dvořáková, CSc. Ing. František Vlach
27 / 15 Šubrt David Testování hokejových dovedností mladších žáků v klubu HC Junior Mělník doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc. Paedr.Ladislav Pokorný
28 / 15 Švimberský Jan Kondiční rozvoj fotbalistů v kategorii dorostu doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc. doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.
29 / 15 Uhřík Petr Terénní překážkový běh Spartan Race Mgr. Klára Kovaříková Mgr. Kamila Bulířová
30 / 15 Vacková Barbora Projekt víkendového jezdeckého hobby závodu, jako motivačního faktoru zvýšení zájmu dětí o jezdecký sport doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D. JUDr. Michal Frabša
89 / 15 Vaněk Petr Soutěž ve vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel a praxe JUDr. Michal Frabša Mgr. Tomáš Mirovský, DiS.
90 / 15 Vencl Jakub Metodika tréninku triků ve Freeride mountainbike Mgr. Damjan Siriški doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.
31 / 15 Vodárek Michal Zvyšování fyzické zdatnosti boxerskými tréninky JUDr. Michal Frabša doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.
32 / 15 Voráčková Nikola Podnikatelsý plán: zřízení a provoz fitness centra Ing. Milan Šmíd Ing. Richard Neuwirth, Ph.D.
54 / 15 Vymyslická Lenka Odborná hlediska provozování wellness centra Ing. Richard Neuwirth, Ph.D. Ing. Milan Šmíd
33 / 15 Zajdáková Nela Bodyforming a jeho vliv na formování postavy a zvýšení tělesné kondice Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D. Mgr. Jitka Slavíková
55 / 15 Zampi Zuzana Možnosti a výběr volnočasových aktivit pro handicapované a seniory na Frýdecko-Místecku Mgr. Monika Donevová doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.
34 / 15 Zápotocká Kateřina Podnikatelsý plán – Založení fitness centra Ing. Milan Šmíd Ing. Richard Neuwirth, Ph.D.
77 / 15 Zápotočná Lenka Zájem o sporty v mladším školním věku doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D. Mgr. Kamila Bulířová
35 / 15 Zelenková Veronika Fyziologie zátěže ve vodním lyžování doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc. MUDr. Jozef Martinča
56 / 15 Zvolenský Petr Vliv „kojeneckého plavání“ na psychomotorický vývoj kojenců a batolat Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D. Mgr. Klára Kovaříková

Bakalářské práce 2014

PDF ke stažení

Sig. Autor Název vedoucí oponent
68/14 Bárta Vít Pohled trenérů na pohybové aktivity mládeže, jejich dostupnost a možnosti v okrese Znojmo doc.PhDr. Hana Dvoříková, CSc. doc.PhDr. Markéta Šauerová, Ph.D
1/14 Benedikt Matěj Resuscitace a způsoby zajištění dýchacích cest MUDr. Jozef Martinča Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D
2/14 Brauner David Modifikace a variace hokejových sportů PaedDr. Ladislav Pokorný PaedDr. Věra Schätzová
3/14 Buštová Radka Analýza příčin natržených svalů u vrcholových sportovců v kontaktních sportovních hrách MUDr. Miloš Barna MUDr. Jozef Martinča
66/14 Carda Roman Doping ve službách výkonu a ve službách Body Image MUDr. Jozef Martinča Mgr. Klára Kovaříková
4/14 Cibulka Pavel Parkour – nová sportovní disciplína doc.PhDr. Jan Neuman, CSc. Mgr. Kamila Bulířová
5/14 Dědičová Lenka Svalové disbalnce u hudebníků Mgr. PhDr. Eva Nechlebová, Ph.D. Mgr. Monika Pavlíková
63/14 Dejmal Tomáš Zranění ve fotbale MUDr. Jozef Martinča Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D
46/14 Diwocková Nikola Kitesurfing a jeho rozšíření v ČR PaedDr. Věra Schätzová doc.PhDr. Jan Neuman, CSc.
69/14 Dostál Jiří Individuální letní příprava u hokejistů Mgr. Klára Kovaříková PaedDr. Věra Schätzová
6/14 Dufková Eva Porovnání marketingu vybraných hokejových extraligových klubů JUDr. Michal Frabša Ing. Richard Neuwirth, Ph.D.
7/14 Effenberková Eva Kauzistické studie sportovců postižených dětskou mozkovou obrnou doc.PhDr. Markéta Šauerová, Ph.D. Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D
8/14 Erben Karel Analýza ekonomiky sportovního klubu Ing. Richard Neuwirth, Ph.D. doc.PhDr. Markéta Šauerová, Ph.D
9/14 Florián Josef Inkluzivní vzdělávání a realizace inkluze žáků s poruchami chování v hodinách tělesné výchovy na základních školách v regionu Děčín doc.PhDr. Markéta Šauerová, Ph.D. Mgr. Monika Donevová
10/14 Gadireddi Tom Silově-objemový trénink pro pokročilého ve fitness Mgr. Klára Kovaříková doc.PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D
11/14 Gallo Marek Návštěvnost fotbalových stadionů v České republice a v zahraničí doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc. Ing. Richard Neuwirth, Ph.D.
12/14 Haviarová Anna Význam sportu v životě osob s míšní lézí doc.PhDr. Markéta Šauerová, Ph.D. Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D
13/14 Hejcman David Fotbalový trénink věkové kategorie U-19 Mgr. Klára Kovaříková Mgr. Kamila Bulířová
55/14 Hejret Jakub Organizace sportovní akce Mgr. Tomáš Mirovský, DiS. JUDr. Michal Frabša
14/14 Hlas Jakub Kompatibilita mezi trenérem a svěřencem prof.PhDr. Václav Hošek, DrSc. doc.PhDr. Markéta Šauerová, Ph.D
15/14 Hlaváček Lukáš Rituály ve sportu Mgr. Monika Donevová PaedDr. Vladimíra Kohoutová
16/14 Holčák Filip Příprava sportovní akce – fotbalový turnaj hráčů do 18let JUDr. Michal Frabša Ing. Richard Neuwirth, Ph.D.
64/14 Holíková Miloslava Celková poúrazová rehabilitace ve sportu, fyzioterapie a rehabilitační tým MUDr. Jozef Martinča Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D
17/14 Horák Lukáš Vzdělávání trenérů basketbalu v České republice doc.PhDr. Markéta Šauerová, Ph.D. PaedDr. Věra Schätzová
62/14 Horn Petr Historie a vývoj bobového sportu a specifikace tréninku MUDr. Jozef Martinča PaedDr. Věra Schätzová
18/14 Horský Jindřich Srovnání výkonnosti hráčů se zaměřením na lední hokej U1. a 2. třídy (věk 6-8 let) PaedDr. Věra Schätzová Mgr. Kamila Bulířová
19/14 Hrbek Bohdan Využití nových a klasických metod a forem posilování Mgr. Klára Kovaříková PhDr. Gabriela Firstová
20/14 Hřivňacký Marek Jachting jako teambuildingová aktivita Ing. Richard Neuwirth, Ph.D. doc.PhDr. Markéta Šauerová, Ph.D
21/14 Janouš Martin Využití relaxačních technik jako prostředek regenerace ve fotbale doc.PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D. Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D
70/14 Kábrt Michal Tenisový výcvik a využití moderních pomůcek PaedDr. Věra Schätzová doc.PhDr. Markéta Šauerová, Ph.D
22/14 Kajzar Jiří Vliv cviků jógy na svalový systém lidského těla prof. MUDr. Ivan Dylevský, Dr.Sc. Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D
23/14 Kalus Jakub Nabídka pohybových aktivit ve vybraných obcích v okrese Praha východ ve vztahu k potřebám dětí ve věkové kategorii 6 až 11 let doc.PhDr. Hana Dvoříková, CSc. doc.PhDr. Markéta Šauerová, Ph.D
67/14 Klíma Pavel Porovnání mládežnických fotbalových týmů pomocí Unifittestu u věkové kategorie U11 PaedDr. Věra Schätzová doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.
25/14 Kočí Ester Porovnání vybraných tenisových škol v oblasti Prahy 5 doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc. PaedDr. Věra Schätzová
26/14 Komenda Jan Aktivní životní styl seniorů Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D. doc.PhDr. Markéta Šauerová, Ph.D
27/14 Kupková Zuzana Úrazy při vodáckém sportu z pohledu hasičského záchranného sboru České republiky doc. Zdeněk Vilikus, CSc. MUDr. Jozef Martinča
28/14 Machka Miloslav Kondiční příprava fotbalistů v zimním období pomocí specifických prostředků Mgr. Klára Kovaříková PhDr. Gabriela Firstová
29/14 Machová Nikola Analýza odrazových schopností u začínajících atletů doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc. Mgr. Klára Kovaříková
24/14 Maňák Ondřej Organizace a pořadatelství mezinárodního turnaje basketbalu v ČR JUDr. Michal Frabša Mgr. Tomáš Mirovský, DiS.
44/14 Melicharová Šárka Hubnutí pohybem (energetické a biomechanické limity) MUDr. Jozef Martinča Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D
37/14 Metlička Jakub Házená z pohledu trenérů v klubu TJ Sokol Praha Vršovice PaedDr. Věra Schätzová PhDr. Marek Paulík
30/14 Miarková Blanka Průzkum spokojenosti klientů školy běžeckého lyžování PaedDr. Věra Schätzová Mgr. Kamila Bulířová
31/14 Mikšíková Eliška Porovnání preventivních programů na vybraných základních školách v ČR doc.PhDr. Markéta Šauerová, Ph.D. Mgr. Marta Ficzová
61/14 Němečková Michaela Povědomí obyvatel Hradce Králové o poruchách příjmu potravy PhDr. Milena Krislová Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D
65/14 Niebauer Petr Adekvátní kompenzace sedavého pracovního režimu u příslušníků Policie České republiky MUDr. Josef Čermák Ing. František Vlach
32/14 Nová Zdeňka Zájem o sport v mladším školním věku doc.PhDr. Markéta Šauerová, Ph.D. Mgr. Monika Donevová
60/14 Novák Jakub Sortiment služeb ve fitness a wellness centrech Mgr. Tomáš Mirovský, DiS. Ing. Richard Neuwirth, Ph.D.
33/14 Polanská Markéta Tvorba regeneračního programu pro klasické tanečníky Mgr. Klára Kovaříková Mgr. Kamila Bulířová
34/14 Rajtorová Šárka Využití Tai-chi chuan k ovlivnění svalových disbalancí Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D. PhDr. Gabriela Firstová
35/14 Rejchová Martina Alternativní metody tréninku v basketbale PaedDr. Věra Schätzová Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D
36/14 Revyakina Ellina Výživa v tanečním sportu doc. Zdeněk Vilikus, CSc. MUDr. Jozef Martinča
38/14 Sláma Martin Proměny příjmu a výdeje energie v důsledku životních etap MUDr. Jozef Martinča doc. Milada Krejčí, CSc.
59/14 Souček Tomáš Analýza nejčastějších úrazů ve fotbale doc. Zdeněk Vilikus, CSc. MUDr. Josef Čermák
39/14 Šabatková Anna Historie, současnost a budoucnost mažoretkového sportu v Českých zemích doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc. Mgr. Klára Kovaříková
40/14 Šebek Jakub Hodnocení kondice sportujících a nesportujících dětí mladšího školního věku doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc. doc.PhDr. Markéta Šauerová, Ph.D.
41/14 Ších Jakub Nabídka sportovních aktivit v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi ve vztahu k potřebám a představám vybrané věkové skupiny doc.PhDr. Hana Dvoříková, CSc. doc.PhDr. Markéta Šauerová, Ph.D.
42/14 Šprdlíková Marie Pohybová výchova dětí od 4 do 6 let Mgr. Zuzana Kloboučníková Mgr. Monika Pavlíková
43/14 Štrobl Karel Problematika obezity u dětí základní školy Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D. doc.PhDr. Markéta Šauerová, Ph.D.
45/14 Trachta Roman Úrazovost v Kick boxu a Thajském boxu doc. Zdeněk Vilikus, CSc. JUDr. Michal Frabša
47/14 Vančura Milan Ideální tělesné předpoklady pro úspěšnost v bojových uměních a sportech JUDr. Michal Frabša doc.PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D
48/14 Vašák Jan Analýza možností a podmínek využití zdrojů Jihočeského kraje a města České Budějovice pro sportovní aktivitu – běh do vrchu Ing. Richard Neuwirth, Ph.D. Mgr. Tomáš Mirovský, DiS.
49/14 Veverka Adam Výživa profesionálních hráčů ledního hokeje Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D. MUDr. Jozef Martinča
50/14 Vinš Jakub Motivace žáků při výuce tělesné výchovy na základní škole Zákupy doc.PhDr. Markéta Šauerová, Ph.D. Mgr. Kamila Bulířová
51/14 Vízková Jana Sport a aktivní stáří doc.PhDr. Markéta Šauerová, Ph.D. Mgr. Milena Špačková
52/14 Vosátka Jan Měření vybraných fyziologických ukazatelů na jednotlivých hráčských postech v kopané s využitím sporttesteru doc. Zdeněk Vilikus, CSc. doc. Milada Krejčí, CSc.
53/14 Vrzáň Milan Výhody a nevýhody individuálního a skupinového kondičního cvičení ve výcviku vojenských jednotek PhDr. Petr Kalenský Mgr. Klára Kovaříková
54/14 Vrzáňová Hana Svalové dysbalance v kopané u starších žáků a jejich vhodné kompenzace Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D. MUDr. Jozef Martinča
56/14 Vykydal Lukáš Úroveň zdravotně orientovaných fitness u adolscentů PhDr. Marek Paulík PhDr. Gabriela Firstová
57/14 Zvolenská Jana Aktivní stáří a sport ve vodním prostření Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D. doc.PhDr. Markéta Šauerová, Ph.D.
58/14 Žejdl Pavel Návrh řešení revitalizace dětského hřiště v lokalitě Praha- Čakovice v ulici Hakenova Mgr. Ivana Šircová, Ph.D. Mgr. Monika Donevová

Bakalářské práce 2013

PDF ke stažení

Sig. Autor Název Vedoucí Oponent
1/13 Adámek Tomáš Pohybová průprava dětí od 3 do 6 let doc.PhDr. Markéta Šauerová, Ph.D. Mgr. Monika Donevová
90/13 Adler Filip Marketingový výzkum image značky FAT PIPE Ing. Richard Neuwirth,Ph.D. JUDr. Michal Frabša
2/13 Aubrecht Jaroslav Představy o energetických ekvivalentech stravy a pohybu v různých věkových skupinách MUDr. Jozef Martinča Mgr. Eva Nechlebová,Ph.D.
3/13 Balcar Lukáš Kryoterapie a její využití v rehabilitaci,regeneraci a sportu MUDr. Josef Čermák MUDr. Jozef Martinča
4/13 Banach Marek Příprava boxera na zápas JUDr. Michal Frabša Mgr. Kamila Bulířová
5/13 Banach Petr Psychický stav před zápasem v kontaktních sportech se zaměřením na kickbox JUDr. Michal Frabša prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc.
6/13 Bártek Vojtěch Slopestyle snowboardingu – hledání cest ke zlepšení výkonnosti doc. PhDr. Jan Neumann, CSc. PaedDr. Věra Schätzová
7/13 Bartoš Marek Trénink dětí v ledním hokeji a jeho specifika v ČR a zahraničí doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc. doc. Tomáš Perič, Ph.D.
101/13 Bartůněk Petr Vývoj jízdy na kolečkových lyžích v ČR doc. PhDr. Jan Neumann, CSc. PaedDr. Věra Schätzová
8/13 Baše Jiří Antiinvoluční možnosti sportu doc.PhDr. Markéta Šauerová, Ph.D. Mgr. Eva Nechlebová,Ph.D.
9/13 Běloušek Martin Porovnání stravovacích návyků vysokoškolských studentů s běžnou populací MUDr. Jozef Martinča Mgr. Eva Nechlebová,Ph.D.
10/13 Benešová Kateřina Vzdělávání dětí s poruchou autistického centra PhDr. Jarmila Mojžíšová,Ph.D. Mgr. Monika Donevová
11/13 Brhlík Lukáš SM systém jako možnost kompenzace svalových dysbalancí u fotbalistů v kategorii U-19 PhDr. Gabriela Firstová Mgr. Eva Nechlebová,Ph.D.
91/13 Brožová Alžběta Zájem o sport v mladším školním věku doc.PhDr. Markéta Šauerová, Ph.D. PaedDr. Věra Schätzová
12/13 Buben Luboš Informovanost o dopingu u mládeže PhDr. Jarmila Mojžíšová,Ph.D. Mgr. Eva Nechlebová,Ph.D.
102/13 Bublíková Barbora Boarding – více než sport JUDr. Michal Frabša PaedDr. Věra Schätzová
13/13 Čedík Roman Brazilian Jiu Jitsu jako moderní trend v Evropě, s dlouholetou tradicí Mgr. Klára Kovaříková JUDr. Michal Frabša
14/13 Černý Miroslav Teorie a praxe výchovy mladých střeleckých talentů Ing. František Vlach Mgr. Pavel Hegr
15/13 Černý Zdeněk Jízda na kole v tréninku běžce na lyžích doc. PhDr. Jan Neumann, CSc. Mgr. Kamila Bulířová
16/13 Drozda Marek Snowboarding a problematika českých snowparků – revize a návrhy na jejich zlepšení doc. PhDr. Jan Neumann, CSc. PaedDr. Věra Schätzová
92/13 Dudek Libor Posilování na balanční podložce BOSU a jeho využití v ledním hokeji Mgr. Eva Nechlebová,Ph.D. PaedDr. Věra Schätzová
17/13 Erben Roman Motivace účasti ke sportu u mužů a žen doc.PhDr. Markéta Šauerová, Ph.D. PhDr. Jarmila Mojžíšová,Ph.D.
104/13 Halama Jan Sport a aktivní stáří doc.PhDr. Markéta Šauerová, Ph.D. PhDr. Jarmila Mojžíšová,Ph.D.
18/13 Haška Jiří Antiinvoluční možnosti sportu (sport a aktivní stáří) doc.PhDr. Markéta Šauerová, Ph.D. Mgr. Eva Nechlebová,Ph.D.
19/13 Haškovec Martin Kompenzačně vyrovnávací cvičení pro sedavá zaměstnání MUDr. Jozef Martinča Mgr. Eva Nechlebová,Ph.D.
20/13 Havelka Petr Prevence sociálně nežádoucích jevů v armádě ČR doc.PhDr. Markéta Šauerová, Ph.D. PhDr. Jarmila Mojžíšová,Ph.D.
21/13 Hein Vilém Názory na etickou a zdravotní dimenzi dopingu PhDr. Jarmila Mojžíšová,Ph.D. Mgr. Eva Nechlebová,Ph.D.
22/13 Hlásek Jakub Možnost ovlivnění flexibility dorosteneckých hráčů fotbalu týmu SK Vacov doc. PhDr. Hana Dvořáková, CSc. prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc.
23/13 Honěk Jaroslav Doping jako podpůrný prostředek v kulturistice JUDr. Michal Frabša Mgr. Klára Kovaříková
105/13 Hrdina Petr Reakce a adaptace na fyzickou zátěž doc. Zdeněk Vilikus, CSc. Mgr. Kamila Bulířová
24/13 Hrušková Marie Vliv dlouhodobého tréninku úpolového sportu na míru agresivního chování doc.PhDr. Markéta Šauerová, Ph.D. JUDr. Michal Frabša
25/13 Hubáčková Tereza Cvičení pro ženy s nadváhou aplikované v praxi v rámci diet fitness Prosek Mgr. Eva Nechlebová,Ph.D. PhDr. Gabriela Firstová
89/13 Hubinka Marek Pohybové aktivity v mateřských školách doc.PhDr. Markéta Šauerová, Ph.D. PhDr. Jarmila Mojžíšová,Ph.D.
26/13 Choděra Jakub Ranná specializace ve sjezdovém lyžování Mgr. Klára Kovaříková PaedDr. Věra Schätzová
106/13 Janků Ladislav Qigong – úvod do metodiky PhDr. Petr Kalenský JUDr. Michal Frabša
27/13 Janoušek Ivo Antidepresivní funkce sportovních aktivit odsouzených ve věznici PaedDr. Jana Paukertová, Ph.D prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc.
13/28 Javůrková Vladimíra Adekvátní kompenzace sedavého pracovního režimu MUDr. Josef Čermák MUDr. Jozef Martinča
29/13 Jeník Tomáš Rozvoj technických dovedností mladších žáků ve fotbale doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc. prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc.
30/13 Jílek Jiří Syndrom vyhoření u vybraných zaměstnanců Vězeňské služby ČR PhDr. Jarmila Mojžíšová,Ph.D. PhDr. Irena Vykoupilová
31/13 Jílková Erika Výběr aktivit odsouzených zařazených na specializovaném oddělení pro poruchy duševní a poruchy chování PhDr. Jarmila Mojžíšová,Ph.D. PhDr. Irena Vykoupilová
107/13 Jíra Lukáš Sportovní modofikace a variace ve fotbalových sportech PaedDr. Věra Schätzová PaedDr. Hana Janatová
32/13 Jonášová Jana Důležitost včasné diagnostiky a možnosti logopedické terapie u dětí s vývojovou dysfází PhDr. Jarmila Mojžíšová,Ph.D. Mgr. Monika Donevová
93/13 Kalvach Vítězslav Zájem o sporty u dětí v předškolním věku 5-6 letých doc.PhDr. Markéta Šauerová, Ph.D. PaedDr. Věra Schätzová
103/13 Kamínek David Návrh metodiky pro výuku skateboardingu dětí mladšího a staršího školního věku doc. PhDr. Jan Neumann, CSc. PaedDr. Věra Schätzová
33/13 Klapal Oldřich Svalové dysbalance ve sportovním lezení a možnosti jejich ovlivnění Mgr. Eva Nechlebová PhDr. Gabriela Firstová
119/13 Klein Radko Body Image doc.PhDr. Markéta Šauerová, Ph.D. Ing. Richard Neuwirth, Ph.D.
34/13 Klouček Josef Hodnocení tělesné hmotnosti dospělých fotbalistů v okrení soutěži Rakovnicka Mgr. Petr Čermák MUDr. Jozef Martinča
35/13 Kolínská Adéla Vývoj žákovského plavání v Praze v letech 2003-2012. Plavci ve věku 8-11 let MUDr. Jozef Martinča PaedDr. Věra Schätzová
36/13 Koník Jakub Sledování vlivu speciálního florbalového tréninku na rozvoj rychlostních schopností kategorie dorostenců PhDr. Marek Paulík doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.
121/13 Kopecká Tereza Hubnutí pohybem – Slimming movement MUDr. Jozef Martinča Mgr. Eva Nechlebová,Ph.D.
37/13 Košař Jan Vedení a trénování mladých basketbalistů PaedDr. Věra Schätzová PaedDr. Hana Janatová
38/13 Koutecký Karel Bezpečnostní a hygienická hlediska provozování plaveckého areálu Ing. Milan Šmíd Mgr. Tomáš Mirovský
39/13 Křivánková Radka Všeobecná sportovní příprava formou míčových her pro děti věkové kategorie 6-10 let Mgr. Zuzana Kloboučníková PaedDr. Věra Schätzová
40/13 Kučera Robert Některé aspekty rozvoje rychlostně-silových schopností desetibojařů doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc. prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc.
41/13 Kuňák Filip Možnosti ovlivnění horního a dolního zkříženého syndromu Mgr. Klára Kovaříková MUDr. Jozef Martinča
42/13 Kuňák Tomáš Funkční trénink core v posilovně Mgr. Klára Kovaříková MUDr. Jozef Martinča
43/13 Laga Petr Testování a porovnání trénovanosti fotbalových přípravek na různé výkonnostní úrovni doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc. PaedDr. Jan Maršík
44/13 Lehká Petra Motivace a způsoby provozování volnočasových aktivit seniorů PaedDr. Věra Schätzová Mgr. Eva Nechlebová
45/13 Letfusová Ilona Somatotypy a sport prof. MUDr. Ivan Dylevský, DrSc. MUDr. Jozef Martinča
46/13 Liška Petr Florbalový trenér a jeho role během tréninku a zápasu Ing. Petr Hedrlín doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.
47/13 Macášková Martina Japonská masáž shiatsu MUDr. Jozef Martinča Mgr. Eva Nechlebová
48/13 Macková Eva Celulitida Mgr. Michaela Pavlíková PhDr. Gabriela Firstová
110/13 Mazancová Lenka Vertebrogenní algický syndrom a možnosti jeho nápravy v oblasti welness Mgr. Eva Nechlebová,Ph.D. MUDr. Jozef Martinča
50/13 Melkesová Nikola BMI a míra pohybové aktivity Mgr. Eva Nechlebová,Ph.D. PhDr. Gabriela Firstová
51/13 Milda Jan, DiS. Metody rozvoje rychlosti plavců doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc. PaedDr. Věra Schätzová
94/13 Moravec Ivan Prevence násilí a agresivity ve sportu JUDr. Michal Frabša doc.PhDr. Markéta Šauerová, Ph.D.
116/13 Neuman Tomáš Zájem lidí o sport ve věku 30 – 40 let doc.PhDr. Markéta Šauerová, Ph.D. Mgr. Kamila Bulířová
52/13 Nováková Andrea, DiS. Svalové dysbalance a možnosti ovlivnění u fotbalistů klubu SK Slavia Praha, roč.96 MUDr. Josef Čermák MUDr. Jozef Martinča
49/13 Parízková Miroslava Vplyv rodičov na športový výkon dieťaťa doc.PhDr. Markéta Šauerová, Ph.D. Mgr. Klára Kovaříková
53/13 Pavelek Tibor DiS. Nevhodné chování fotbalových fanoušků na stadionech – Divácké násilí v ČR doc.PhDr. Markéta Šauerová, Ph.D. JUDr. Michal Frabša
54/13 Pavlík Tomáš Kompenzační cvičení ve fotbale pro starší žáky PhDr. Gabriela Firstová Mgr. Eva Nechlebová
55/13 Pekárek Zdeněk Využití pohybových aktivit při léčbě závislosti doc.PhDr. Markéta Šauerová, Ph.D. prof. PhDr. Alena Vališová, CSc.
56/13 Petkovová Anna Kompenzační cvičení při skoliotickém držení těla PhDr. Gabriela Firstová Mgr. Eva Nechlebová,Ph.D.
57/13 Piech Jaroslav Přístup k volnočasovým aktivitám dětí předškolního věku PhDr. Jarmila Mojžíšová,Ph.D. Mgr. Monika Donevová
88/13 Pipek Václav Sportoviště v městské části Prahy 7 Mgr. Tomáš Mirovský Mgr. Kamila Bulířová
111/13 Podolák Jan Diference mezi juniorkami AC Sparta Praha a juniory FK Dukla Praha ve fotbale doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc. prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc.
112/13 Pospíšil Štěpán Testování kondičních schopností hráčů reprezentace ragby kategorie do 18 let doc. PhDr. Hana Dvořáková, CSc. MUDr. Jozef Martinča
58/13 Procházková Andrea Farmakologická diskriminace sportovců MUDr. Jozef Martinča Mgr. Eva Nechlebová,Ph.D.
95/13 Prokeš Josef Vliv sauny a kryoterapie na lidský organosmus doc. Zdeněk Vilikus, CSc. Mgr. Kamila Bulířová
120/13 Průša René Porovnání nabídky wellness aktivit pro zahraniční turisty v Praze a Karlovarském kraji Mgr. Tomáš Mirovský
59/13 Přibyl Vojtěch Vliv plosky nohy na držení těla Mgr. Klára Kovaříková Mgr. Eva Nechlebová,Ph.D.
60/13 Putyera Jan Nejčastější úrazy v ledním hokeji ve vztahu k věku v klubu Klášterce nad Ohří doc. PhDr. Hana Dvořáková, CSc. MUDr. Josef Čermák
61/13 Ropek Jakub Historie a vývoj kickboxu JUDr. Michal Frabša Mgr. Tomáš Mirovský
119/13 Roule Jan Rekord doc. PhDr. Jan Neumann, CSc. PaedDr. Věra Schätzová
62/13 Rybářová Simona Práce institucí s dětmi se syndromem CAN doc.PhDr. Markéta Šauerová, Ph.D. PhDr. Jarmila Mojžíšová,Ph.D.
63/13 Řehořková Petra Využití školních sportovních areálů jako formy prevence rizikového chování doc.PhDr. Markéta Šauerová, Ph.D. Mgr. Monika Donevová
64/13 Řezníčková Lenka Zkrášlování těla ve sportu – „Jaké je naše držení těla“ PhDr. Gabriela Firstová Mgr. Eva Nechlebová,Ph.D.
65/13 Saidlová Jana, DiS. Testování pohybové výkonnosti v národní házené PaedDr. Věra Schätzová PaedDr. Jan Maršík
66/13 Sedlaříková Miloslava Faktory ovlivňující rodiče při výběru sportovních aktivit dětí předškolního věku doc.PhDr. Markéta Šauerová, Ph.D. Mgr. Monika Donevová
67/13 Sirotková Zdeňka Výuka cizích jazyků dětí mladšího školního věku formou pohybových her PhDr. Petr Kalenský PaedDr. Věra Schätzová
68/13 Skořeúpová Martina Funkční trénink v kondiční přípravě florbalisty Mgr. Klára Kovaříková PaedDr. Věra Schätzová
69/13 Slaba Jan Využití somatopsychoregulačních metod (technik) ve sportu doc.PhDr. Markéta Šauerová, Ph.D. Mgr. Klára Kovaříková
96/13 Staněk Petr Systém výchovy mladých hráčů ve vybraných fotbalových akademiích doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc. prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc.
70/13 Staša Roman Efektivita tréninku na redukci tuku a nárustu svalové hmoty Mgr. Eva Nechlebová PaedDr. Věra Schätzová
71/13 Suchý Petr Nejčastější úrazy ve fotbale, jejich příčiny a následky MUDr. Jozef Martinča doc. PhDr. Hana Dvořáková, CSc.
72/13 Svobodová Jaroslava Projekt sportovních aktivit jako prevence rizikového chování doc.PhDr. Markéta Šauerová, Ph.D. PhDr. Jarmila Mojžíšová,Ph.D.
73/13 Szabó Ján Vznik a vývoj organizace pro volnočasové aktivity dětí a mládeže PhDr. Jarmila Mojžíšová,Ph.D. Mgr. Monika Donevová
97/13 Šafandová Martina Hubnutí pohybem pomocí podtlakového systému VACUSHAPE MUDr. Jozef Martinča Mgr. Kamila Bulířová
118/13 Šefler Ondřej Výživa a doping v kondiční kulturistice doc.PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D Mgr. Kamila Bulířová
98/13 Šimková Barbora,DiS. Využití vybraných netradičních her na základní škole PaedDr. Věra Schätzová Mgr. Eva Nechlebová
74/13 Šípová Martina,DiS. Analýza „plavání“ jako vhodné pohybové aktivity mající vliv na zdraví kojenců a batolat Mgr. Eva Nechlebová PaedDr. Věra Schätzová
75/13 Škarnitzlová Jitka Bikeparky v České republice PaedDr. Věra Schätzová PaedDr. Hana Janatová
76/13 Škyta Jan Kondiční programy pro různé cílové skupiny PhDr. Marie Skopová Mgr. Klára Kovaříková
77/13 Švedová Monika Vliv životního stylu a volnočasových aktivit rodiny na osobnost předškolního dítěte doc.PhDr. Markéta Šauerová, Ph.D. Mgr. Monika Donevová
108/13 Tománek Jan Výběr sportů pro hanficapované doc.PhDr. Markéta Šauerová, Ph.D. Mgr. Monika Donevová
78/13 Tománek Lukas Aplikování prvků dramatické výchovy do trenérské práce fotbalisty mladšího školního věku Mgr. Ivana Šircová, Ph.D. PhDr. Jarmila Mojžíšová,Ph.D.
79/13 Topinková Eva<