Bakalářské (dobíhající)

Výživové poradenství a sportovní diagnostika

Studenti se stanou odborníky na základní vztahy mezi výživou, pohybem a civilizačními nemocemi a také na moderní diagnostické metody.
Detail kurzu
Bakalářské (dobíhající)

Sportovní a volnočasový pedagog (nově od Akademického roku 2020/2021 Sportovní a kondiční specialista se zaměřením na volný čas)

Studenti získají pedagogické a psychologické dovednosti nezbytné pro pochopení jednání dětí, mládeže i dospělých a jejich využití při přípravě a realizaci zájmových činností.
Detail kurzu
Bakalářské (dobíhající)

Sportovní a kondiční specialista

Studenti získají znalosti v biomedicínských předmětech, v preventivně zdravotní a rekondiční oblasti a v oblasti tělesné výchovy a sportu.
Detail kurzu