Professional Profile – Eva Nechlebová

  • Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.

Contact Info:

  • nechlebova@palestra.cz
  • Deputy vice-rector for educational activities
  • Department of Biomedical Subjects
  • College pedagogue

 

Professional profile

As a physical therapist, she worked not only at the General University Hospital at the Clinic of Rehabilitation Medicine by the Charles University and at the Clinic of Neurology, General University Hospital, but even at a private rehabilitation facility RaF s.r.o. (rehabilitation and physiatry). She also participated in an external practical training in a medical facility – (Ennepetal BRD).

She has been working on ATVS Palestra as a teacher of vocational subjects in their full- and part-time form since 2003, and then, after the founding of the College Palestra in the year 2004, even there, as a lecturer of vocational subjects, lifelong development and re-qualification courses. She is engaged in long term cooperation on grant tasks and even on research intents. She also works as the secretary of the department of biomedical subjects.

She also worked as a physical therapist and an activation worker in the Měšice Hospital between 2012 and 2014. She has been teaching vocational subjects at the Faculty of Education, Charles University since 2014. She has also been lecturing at the Third Faculty of Medicine, Charles University, – field of physical therapy – since 2018.

Academic development

She finished her bachelor’s studies in 1997 nad subsequently, in the year 2000, she also finished her master’s programme at the Charles Univ, Fac Phys Edu & Sport.

She also completed a postgradual specialization study – Therapeutic Physical Education (National Centre of Nursing and Non-Medical Health Fields of Study in Brno), which she finished in 2004.

She acquired the Ph.D. degree in 2012 by succesfully completing the study programme pedagogy, field of study Andragogics at UJAK.

She completed numerous special courses for physical therapists within her professional development, e.g. courses of mobilization techniques and a collection of courses provided by the Clinic of Chlidren’s and Adolescent Medicine at the General University Hospital in Prague, or for example the course Red Point Medical – for physical therapists Neurac I.

Notable activities


She regularly appears on scientific conferences and other professional events, she is also an author ar co-author of numerous professional publications.

She was the chairwoman of the College Palestra academic senate until December 2019 and she is a chief editor of the Palestra student magazine.

PUBLICATIONS

ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta, NECHLEBOVÁ, Eva. Specifics of looking after senior citizens. In TILINGER, Pavel, ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta. Analysis of Physical Activities of Senior (65+) as Health Prevention. 1. vyd. Berlín: LAP LAMBERT Academic Publishing. 2019. 33 str. ISBN 978-3-659-53653-3.

ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta, NECHLEBOVÁ, Eva. Specifika péče o seniory. In TILINGER, Pavel a kol. Životní styl a pohybové aktivity českých seniorů. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, spol. s r.o., 2019. s. 33-39 ISBN 978-80-87723-53-1.

NECHLEBOVÁ, Eva, KAUTSKÁ, Monika. Studie vlivu pohybové aktivity na udržení svalové hmoty a wellbeing onkologického pacienta za použití edukační brožury In KREJČÍ, Milada, Pavel TILINGER a Václav HOŠEK. Výzkum adekvátního pohybového režimu v konceptu wellness. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o., 2018. ISBN 978-80-87723-44-9. Available here.

ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta, MÜLLEROVÁ, Ivana, NECHLEBOVÁ, Eva. Zájem sester o wellness aktivity jako prostředek prevence syndromu vyhoření. In: SYSEL, D. a kol. Prevence. Bratislava: Vysoká škola zdravotníctva Svatá Alžbeta. 2017. ISBN 978-80-223-4295-7.

NECHLEBOVÁ, Eva. Prevence pádů seniorů. In: ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta, ed. Benefity využití sportovních a prožitkových aktivit v edukačních souvislostech: kolektivní monografie. Vydání: první. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, spol. s r.o., 2016. s. 155-164. ISBN 978-80-87723-30-2. Available here.

NECHLEBOVÁ, Eva. Charitativní akce pro nemocnici v Měšicích – forma zážitku. In: ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta, ed. a HOŠEK, Václav, ed. Zážitková pedagogika – zdroj inspirace v edukační praxi: kolektivní monografie. Vydání první. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, spol. s r.o., 2015. s. 201-207. ISBN 978-80-87723-17-3. Available here.

NECHLEBOVÁ, Eva. Stáří z pohledu vývojové psychologie. In: ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta a VADÍKOVÁ, Katarína M., ed. Specifika edukace seniorů. 1. vyd. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, 2013. s. 65-84. ISBN 978-80-87723-09-8. Available here.

NECHLEBOVÁ, Eva. Aktivizace seniorů v nemocnici v Měšicích. In: ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta, ed. Zážitková pedagogika a možnosti jejího využití při práci s vybranými cílovými skupinami. Vyd. 1. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, 2013. s. 219-226. ISBN 978-80-87723-07-4.

NECHLEBOVÁ, Eva. Aktivizace seniorů a její role v prevenci syndromu geriatrické křehkosti. In DANIELOVÁ, Lenka, JANDERKOVÁ, Dita, VYLEŤAL, Pavel, FOLTOVÁ, Lucie (eds). Vybrané trendy celoživotního vzdělávání v České republice a dalších státech Evropské unie. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013. S. 251- 256. ISBN 978-80-7375-883-7. [CD-ROM].  Monograph available HERE, nebo na vyžádání v knihovně.

ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta, ŠPAČKOVÁ, Klára a NECHLEBOVÁ, Eva. Speciální pedagogika v praxi: [komplexní péče o děti se SPUCH]. Vyd. 1. Praha: Grada, 2012. 248 s. Pedagogika. ISBN 978-80-247-4369-1.

NECHLEBOVÁ, Eva. Wellness seniorů. In: HOŠEK, V, ed. a TILINGER, P. ed. Wellness a bio-psycho-sociální kontext. Sborník sdělení z mezinárodní konference “Wellness a bio-psycho-sociální kontext” konané 24. 11. 2011. Vydání: první. Praha. Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, spol. s r.o., 2012. s. 52-57. ISBN 978-80-904815-6-5. Available here.